čtvrtek
25. července 2024
svátek slaví Jakub

EDITORIAL

Slovo šéfredaktorky

Skládáme kulturní mozaiku

Vítejte, milí přátelé, na stránkách internetového časopisu, který mapuje vše, co se děje v oblasti kultury v celé ČR. Tento internetový časopis nahrazuje původní webové stránky a tištěný měsíčník Místní kultura, který bohužel koncem loňského roku, po 17 letech své existence, zanikl. V tomto prostoru se uplatní   tiskové zprávy a další informace, a to nejen o akcích, které pořádáte, ale i o ovšem mimořádném a zajímavém, co se vám podařilo a co by mohlo posloužit jako inspirace pro ostatní. Pokud patříte mezi ty, kteří mají ke kultuře co říci, oslovte nás. Hledáme glosátory a komentátory kulturního dění v místech.

Nejrychlejší a nejspolehlivější cesta k tomu, aby se vaše texty objevily na těchto stránkách, je jejich zaslání rovnou na ně. Je to podmíněno registrací ve sloupci vlevo. Další možnost je posílat je na mail redakce@mistnikultura.

Samozřejmě, že zejména v této fázi uvítáme od vás jakékoli připomínky, postřehy či náměty k nové formě časopisu, které určitě nezapadnou, protože stránky se budou vyvíjet. 

Nyní např. připravujeme prostor, určený pro projekty finančně podpořené z EU a tzv. Norských fondů s cílem umožnit jim prezentaci. Sledování projektů, jejichž realizace probíhá za finančního přispění z EU, je ale také naším hlavním tématem pro letošní rok, a pokud se o nich dovíme už v počáteční fázi, přineseme průběžně sérii článků o souvisejících těžkostech a vítězstvích, což kromě zasloužené pozornosti může pomoci ostatním v podobné situaci. Další oblastí, které letos poskytneme prioritu, je kroniky a kronikářství. Je to téma, které podle malého průzkumu mezi našimi čtenáři, zaznamenalo velmi příznivý ohlas. 

Tento prostor je členěn jednak tematicky a jednak podle krajů. Další možnost vyhledávání je podle klíčových slov. Chcete-li např. selektovat všechny zprávy z Rychnova nad Kněžnou, zadáte název města do vyhledávače.  Obsah časopisu bude tím zajímavější, čím více, zpráv se k nám dostane. Místní kultura měla od samého začátku zacíleno na ty, kteří se do kultury zapojují aktivně, ať už v rolích tvůrců, organizátorů, pořadatelů, na poli profesionálním i amatérském, v největších městech i v nejmenších vískách. Společně můžeme poskytovat kultuře propagaci, jakou si zaslouží, a které se jí ne vždy dostává. Redakce Místní kultury se o to snaží již více jak 15 let a doufá, že s internetem, jako médiem téměř neomezených možností, získává další dimenzi.

Ludmila Kučerová

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - EDITORIAL