úterý
1. prosince 2020
svátek slaví Iva

Co se děje

Co se děje, zprávy

Ceny Patrimonium pro futuro 2020 mají své vítěze. Na Vysočinu letos neputují

ČR, VYSOČINA: V letošním roce proběhl již sedmý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Kraj Vysočina byla v kategorii obnova památky, restaurování nominována obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Na Vysočinu však letos žádné ocenění neputuje.

Autor článku: 
Ilona Ampapová/ika

Kostel sv. Jakuba Většího je od roku 2008 národní kulturní památkou a vlastník se o stavbu příkladně stará. Zvláště náročná, po finanční i organizační stránce, byla obnova středověkého krovu a střešní krytiny, která byla připravována již od roku 2012 a proběhla od května 2017 do srpna 2019.

Památkově značně hodnotný krov vznikl v 16. století. Konstrukce sice prošla během své historie řadou úprav, přesto však její značná část pochází z doby okolo roku 1539. Před obnovou byly krov i krytina místy zásadně narušeny. Opravy krovové konstrukce zahrnovaly především odstranění závad způsobených povětrnostními vlivy a dřevokazným hmyzem, ale také nahrazení předchozích neodborných oprav. Dále bylo třeba vyřešit havarijní stav krovu v prostoru mezivěží. Řemeslná obnova ctila původní tesařské postupy a proběhla mimořádně kvalitně. Značná péče byla věnována i opravě krytiny. Od přelomu 19. a 20. století střechu kryly atypické glazované tašky, tzv. bobrovky, které nebylo možné zachovat, měla být ale použita jejich co nejpřesnější replika. Dodavatele, který speciálně pro tento účel vyrobil bobrovku takřka shodného tvaru, velikosti a barevnosti glazury, se podařilo najít ve Slovinsku.

O úspěšné obnově rozsáhlé části památky nerozhodlo pouze zajištění finančních prostředků z veřejných zdrojů, státního rozpočtu i EU, ale také velmi dobrá spolupráce všech subjektů. Obnovený krov je zpřístupněn veřejnosti, návštěvníci se tak mohou s cennou historickou konstrukcí zblízka seznámit.

Za Kraj Vysočina nominovalo tuto příkladnou obnovu územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v kategorii obnova památky, restaurování. V minulých letech obdržely zvláštní ocenění generální ředitelky (v rámci Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro) tyto objekty v Kraji Vysočina: zámek Červená Řečice, areál usedlosti se středověkou tvrzí v Sudkově Dole na Pacovsku a dům č.p. 29 v Palackého ulici v Telči.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos sedmým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili.

Více o oceněných počinech naleznete ZDE

Janáčkova filharmonie hraje opět online

OSTRAVA: Měl to být podzim plný koncertů, kterých Janáčkova filharmonie Ostrava připravovala na listopad hned sedm. V současné době jsou ale aktivity orchestru v důsledku vládních opatření omezeny, proto filharmonici opět hledají cesty, jak posluchačům, kteří stejně jako na jaře nemohou do sálů, zprostředkovat zážitky z poslechu krásné hudby. Jednou z nich jsou přímé přenosy koncertů. Trochu příznačně byl pro první podzimní prezentaci v digitálním světě, tak charakteristickém pro mladou generaci, vybrán koncert z cyklu nazvaného Elán mladých. Ostravský orchestr bude řídit Stanislav Vavřínek.

12.11.2020
18:00
Autor článku: 
Jana Knižátková

Online přenos ze společenského sálu Domu kultury města Ostravy začne v 18 hodin.

Naladit a sledovat koncert na webu nebo Facebooku JFO bude možné zdarma, nicméně posluchači a příznivci ostravského orchestru jej budou moci podpořit zakoupením virtuální vstupenky v ceně 50 Kč na webových stránkách JFO. „V této složité době je pro nás prvořadá snaha udržet kontakt s posluchači a možnost zprostředkovat jim alespoň tímto způsobem tolik potřebné setkávání s krásnou hudbou. Uvědomujeme si, že pro nikoho z nás není současná situace jednoduchá, proto bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nás v našem snažení podpořili a podpoří. Velice si těchto projevů solidarity vážíme,“ vzkazuje ředitel JFO Jan Žemla.

Během koncertu se posluchačům představí pětice mladých nadějných interpretů. Jsou to studenti nebo čerství absolventi hudebních škol a především pak vítězové interpretační soutěže, kterou ostravský orchestr každoročně pořádá. Uměleckému růstu mladých hudebníků se ve speciální koncertní řadě Janáčkova filharmonie soustavně věnuje již několik desetiletí, není proto divu, že jim nabízí pomocnou ruku i v současné situaci. „Pro mladé hudebníky jsou to většinou první samostatná vystoupení s velkým symfonickým tělesem. Tentokrát sice bez publika, ale i tak si pro svou začínající cestu hudebním světem odnesou nová poznání, konfrontaci s jinou interpretační technikou, způsobem přednesu a v neposlední řadě i předání zkušeností a rad ze strany služebně starších kolegů,“ doplňuje Jan Žemla.

Začátek večera, který slibuje atraktivní program, se ponese v operním duchu. Program zahájí Mozartova koncertní árie Bella mia fiamma v podání absolventky Masarykovy univerzity v Brně Markéty Böhmové, následovat bude Vidit suum z Pergolessiho Stabat Mater a Zdeňka Kotková z ostravské Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, pěvecký úvod uzavře studentka Ostravské univerzity Kateřina Popová svou interpretací árie Rosiny Una voce poco fa z Rossiniho Lazebníka sevillského. Zpěvačky na pódiu vystřídá Gabriela Krchňáčková z Janáčkovy konzervatoře, která přednese Koncert pro cimbál a orchestr Daniela Skály. Závěr pak bude v režii houslisty a zástupce Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Dennise Schneiderky a Wieniawského Brilantní fantazie na motivy Gounodovy opery Faust.

Janáčkova filharmonie připravuje i další streamované koncerty, následující se uskuteční 26. listopadu. Poslední listopadový večer pak bude do éteru přenášen klavírní recitál Lukáše Vondráčka, který bude paralelně přenášet i Český rozhlas na stanici Vltava. Jejich sledování je jednou z možností, jak si v této době dopřát hudební zážitek aspoň zprostředkovaně doma. Ostatní listopadové koncerty byla Janáčkova filharmonie nucena zrušit nebo přeložit. O všech svých současných aktivitách filharmonie aktuálně informuje na svých webových stránkách a Facebooku.

Rádi bychom vás také informovali o existenci nových webových stránek věnovaných přípravám rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a výstavbě nového koncertního sálu.

Co přinese nová stavba nejen Ostravě a jejím obyvatelům? Jaká je cesta k novému kulturnímu centru Ostravy? Odpovědi na tyto, ale i další otázky přináší web této unikátní a očekávané stavby - www.koncertnisal.cz.

www.jfo.cz
Facebook: facebook.com/JanackovafilharmonieOstrava

 

1620. Cesta na Horu. Výstava ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře

PRAHA: Národní muzeum v letošním roce připravilo ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře výstavu, která se odehrává ve dvou sálech Nové budovy Národního muzea. Téma Bílé hory zpracovává ve dvou rovinách – pohledem na dobovou situaci, a to zejména mezi léty 1618–1621 v kontextu předchozího vývoje rudolfinské doby a také následných událostí třicetileté války, a pohledem na tzv. druhý život Bílé hory, který se vytváří brzy po samotných událostech, zejména mezi českým nekatolickým exilem, a který žije i dále, zvláště v národním příběhu 19. a 20. století.

od 06.11.2020 do 30.06.2021
Autor článku: 
TZ/jal

Výstava 1620. Cesta na Horu ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě. Velká pozornost je věnována samotné bitvě. Ta je vůbec poprvé v historii multimediálně zpracována. Bitva je rovněž zasazena do kontextu přesunu vojsk mezi Rakovníkem a Prahou v listopadu 1620, který byl dosud do značné míry opomíjen, přestože měl na výsledek nezanedbatelný vliv. Součástí výstavy jsou ukázky dobových zbraní, vojenské taktiky, charakteru armád. Výstava "1620.

Následně se výstava věnuje zatýkání, soudu i popravě představitelů povstání. Představeny jsou i materiály týkající se některých popravených či zobrazení výslechových protokolů. Velký důraz je kladen i na vývoj následné exilové situace po roce 1620, respektive 1627 po Obnoveném zřízení zemském. Návštěvníci jsou vtaženi například do vězeňské cely odsouzených těsně před popravou – ta je architektonicky upravena dle zachované podoby na Staroměstské radnici.

V druhém sále na návštěvníky čeká množství krátkých ilustrativních příkladů z filmových materiálů, které se týkají vytváření obrazu Bílé hory (Temno, Svědek umírajícího času, Čest a sláva, divadelní hra Vévodkyně valdštejnských vojsk, Putování Jana Amose a další) – a ukazuje, jak se v nich modeluje schéma vítězství a porážky, role katolické církve, národní česko-německý spor atd. Dále je téma druhého života Bílé hory prezentováno v oblastech literatury, hudby, dramatu, malířství i komiksu. Vystaven je např. fiktivní meč kata Mydláře z 19. století, originál hlavy P. Marie ze sochy Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí či modely děl architektů a výtvarníků jako jsou František Bílek či Stanislav Sucharda.

Cesta na Horu" má i svoji online podobu, najdete ji v sekci virtuálních výstav Národního muzea:

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy

 

Schola Pragensis nabídne největší přehlídku středních škol v Česku. Poprvé proběhne on-line

PRAHA: Více než 93 tisíc deváťáků stojí nyní před rozhodnutím, kam dál. S výběrem jim i letos, za netradičních podmínek, pomůže Schola Pragensis – největší přehlídka středních a vyšších odborných škol v Česku. Jubilejní 25. ročník proběhne 26. až 28. listopadu v on-line režimu.

od 25.11.2020 do 28.11.2020
Autor článku: 
Eliška Crkovská

Místo v Kongresovém centru se nyní všechny školy musí prezentovat v on-line režimu, což má svá pozitiva, ale i negativa. „Výhodou je ucelený přehled desítek škol ‚na jednom místě‘. Schola Pragensis vždy sloužila nerozhodnutým uchazečům jako první seznámení s nabídkou škol, jejich výukou a specializací. To díky základním informacím o školách, fotogaleriím a videím zůstane zachováno i v on-line prostředí. Studenti si mohou projít desítky ‚vystavovatelů‘ v klidu domova, porovnat je mezi sebou bez zdlouhavého hledání informací z různých zdrojů a vybrat ty školy, které je zaujmou a které budou chtít poznat hlouběji,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky, která se akce pravidelně účastní. Nevynechá ani letos, i když bylo konání výstavy dlouho nejisté a podmínky prezentace v on-line podobě neobvyklé.

„Pro všechny je to nové, ale je třeba se přizpůsobit a umožnit letošním deváťákům lépe se zorientovat ve svých možnostech. Na naší škole jsme v on-line prostředí absolvovali i první termín dnů otevřených dveří, které stále považujeme za nejlepší formu, jak školu poznat ‚zevnitř‘. K dispozici byly mimo jiné i chaty s učiteli a současnými studenty. Úvodních dnů otevřených dveří se takto on-line zúčastnilo přibližně 150 zájemců,“ popsal ředitel SSŠVT.

V rámci Scholy Pragensis nabídne škola se zaměřením na IT nově natočená videa, která školu představí jak z pohledu vedoucích pracovníků, tak z pohledu studentů. Ta by měla alespoň trochu vynahradit nemožnost osobního setkání. „Přímý kontakt s lidmi, kteří školu tvoří, tím bohužel suplovat nemůžeme. Nejvíce informací se uchazeči vždy dozví z komunikace s učiteli a studenty, buď na výstavách, nebo přímo na dnech otevřených dveří, což nyní není možné. To je velké negativum dálkové prezentace, které velmi ztěžuje uchazečům rozhodování. Pokud si ale budoucí středoškolák díky Schole Pragensis vytipuje několik škol, může jim zaslat dotazy e-mailem, zavolat nebo počkat na klasické dny otevřených dveří, které se jak, stále doufáme, v pozdějších termínech uskuteční,“ dodal Martin Vodička.

Schola Pragensis je určena nejen žákům základních a speciálních škol, ale i široké veřejnosti se zájmem o rekvalifikaci či doplnění vzdělání. Každý rok jí navštíví kolem 30 000 zájemců. Kromě desítek středních a vyšších odborných škol se na akci představují také cechy a oborové organizace.

Výsledky rozsáhlého česko-slovenského reprezentativního výzkumu ze série Hodnoty mladých

ČR: Přijměte pozvání na online tiskovou konferenci, na které představíme výsledky rozsáhlého česko-slovenského reprezentativního výzkumu ze série Hodnoty mladých. Výzkum mladé generace realizovali společně Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a Rada mládeže Slovenska (RmS). Sběr  kvantitativních dat probíhal od května do července 2020 na reprezentatívním vzorku 3000 respondentů ve věku od 15 do 29 let v Česku a na Slovensku.

13.11.2020
Autor článku: 
Soňa Polak

V této prezentaci se zaměříme na hodnoty související s nadcházejícím výročím Sametové revoluce, tedy jak mladí lidé hodnotí demokracii, jak důvěřují sobě navzájem nebo jakou mají důvěru vůči institucím, které je mají reprezentovat.

Konference se po boku zástupců z obou Rad dětí a mládeže účastní i vzácný host – Oľga Gyárfášová, socioložka a poradkyně prezidentky SR pro sociální oblast.

Výjimečnost výzkumu spočívá v porovnání vnímání současných událostí očima mladé generace v Česku a na Slovensku. Zároveň porovnává relevantní údaje s výsledky u dospělé populace.

 

Více se dozvíte z přiložené pozvánky.

 

Těšíme se na online setkání s Vámi 13. 11. 2020 v 10:00 prostřednictvím Zoom aplikace.

Odkaz, prostřednictvím kterého se budete moct připojit:

https://us02web.zoom.us/j/81105335616?pwd=NlVYVDlXdUR6Q3hWVXA5T1dsZ3BJUT09


 

Sto třicet let od narození velkého skladatele: ČT natáčí hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů

ČR: Bohuslav Martinů patří mezi nejvýznamnější české skladatele. Letos by oslavil své sto třicáté narozeniny. Česká televize při té příležitosti natáčí v koprodukci s ORF a Nadací Bohuslava Martinů hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů. V hlavních rolích se představí Petr Stach a Tereza Hofová.

Autor článku: 
Karolína Blinková

„Nechtěli jsme točit další typický dokument o mrtvém skladateli. Proto jsme zvolili žánr hraného dokumentu a vyprávíme o životě a díle Bohuslava Martinů kombinací hraných scén, archivů a dobových fotografií,“ uvádí ke snímku jeho režisér a spoluautor scénáře Jakub Sommer a dodává: „Hlavními vypravěči jsou Bohuslavova žena Charlotte Martinů a celoživotní přítel a životopisec Miloš Šafránek. Jejich vyprávění nás provede mládím, léty strávenými v kulturou pulsující Paříži dvacátých let, útěkem před nacisty do USA i následným skladatelovým úspěchem v Americe.“ 

„Každý, s kým se v zahraničí bavíte o české kultuře a hudbě, vám potvrdí, že počet hudebních skladatelů, které jsme dali světu, je fascinující. Bohuslav Martinů mezi ně bezesporu patří a já jsem velmi rád, že k výročí jeho narození přistupuje Česká televize právě takto. Hraným dokumentem, který v sobě propojí erudovanost, fakta, emoci i obrazovost a který má šanci oslovit diváky nejen v tuzemsku,“ doplňuje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Výchozí materiál k dokumentárnímu filmu, který vzniká v koprodukci s ORF a Nadací Bohuslava Martinů, představuje kniha Můj život s Bohuslavem Martinů, kterou napsala právě jeho žena Charlotte. Ta vypráví nejenom o díle geniálního skladatele, ale také o jejich vztahu. Ženu slavného komponisty si ve filmu zahraje Tereza Hofová. V roli Bohuslavova životopisce Miloše Šafránka se představí Ondřej Kavan. Hlavní postavu ztvárňuje Petr Stach: „Ač mám vážnou hudbu rád, dílo Bohuslava Martinů mě dlouhá léta míjelo. Až při bližším setkávání s ním, v rámci příprav na náš hraný dokument, jsem s úžasem zjistil, jak hluboká a mnohovrstevnatá jeho hudba je. Bohuslav Martinů byl bezpochyby génius a je mi velkou ctí, že mohu spolupracovat na projektu, který má za cíl přiblížit divákům jeho nevšední život, neutuchající skladatelskou vášeň a hledačské nadšení pro objevování krásy v hudbě a v lidské duši,“ uzavírá Petr Stach.

režie: Jakub Sommer // scénář: Lukáš Csicsely a Jakub Sommer // dramaturg: Radim Smetana // kamera: Viktor Smutný // kostýmy: Simona Rybáková // zvuk: Ivo Broum // architekt: Jan Vlček // výkonná producentka: Kateřina Kovářová // kreativní producent: Jiří Hubač // hrají: Petr Stach, Tereza Hofová, Ondřej Kavan, Anna Fialová a další

 

Virtuální vánoční trh 2020

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: Tradiční vánoční trh na zámku ve Žďáru nad Sázavou každoročně navštěvují tisíce lidí. Je jasné, že za současné epidemiologické situace jej organizátoři nemohou uspořádat tak, jak jsme zvyklí z předchozích let. Připravili proto novinku v podobě Virtuálního vánočního trhu.

od 07.11.2020 do 30.11.2020
09:00 - 19:00
Autor článku: 
Kristýna Hamáková

„Není nám lhostejné, že by spousta kvalitních řemeslníků a lokálních výrobců přišla o podstatnou část svých ročních příjmů. Zároveň chceme návštěvníkům našeho virtuálního tržiště i letos umožnit výběr originálních dárků a dopřát jim krásné Vánoce plné ručně vyráběných vánočních dekorací a milých drobností,“ vysvětluje koordinátorka trhu Eva Kulková důvody, které organizátory vedly k uspořádání této akce.

A jak virtuální tržiště funguje? Na webových stránkách Virtuálního vánočního trhu www.zamekzdar.cz/virtualni-vanocni-trh-2020/ si můžete podle kategorie vybrat prodejce, jehož zboží vás zaujalo, následně budete přesměrováni přímo na jeho e-shop, kde si objednáte a zaplatíte. Do poznámky při objednávce nezapomeňte zadat „osobní odběr na zámeckém trhu“. Zakoupené zboží si následně vyzvednete od 4. do 6. prosince přímo na žďárském zámku. Výhodou je, že si můžete objednat libovolné dárky od různých prodejců a nebudete platit dopravu. Objednávat můžete až do konce listopadu.

Organizátoři slibují, že v případě příznivé epidemiologické situace připraví pro návštěvníky zámku během výdejních prosincových dnů také prodej teplých vánočních dobrot a pravou vánoční atmosféru. 

Čeští autoři na tvůrčích rezidencích v Praze, Brně, Broumově - Cristian Cámara Outes, Petr Kuhar, Martin Škabraha, Nela Bártová - listopad 2020

ČR: Také během listopadu se konají tvůrčí pobyty v Praze, v Brně a v Klášteře Broumov, které spoluorganizuje České literární centrum (sekce Moravské zemské knihovny v Brně). Jedná se o tyto autory: Cristian Cámara Outes, Petr Kuhar, Martin Škabraha a Nela Bártová.

Autor článku: 
Klára Přibylová

Cristian Cámara Outes prožívá listopad na tvůrčím pobytu v Praze. Mezi autory, které překládal, jsou Boris Arvatov, Jelena Petrovskaja, Andrej Bělyj, Alexandr Vveděnskij, El Lisickij, Jurij Tyňanov, Viktor Šklovskij. Během rezidenčního pobytu v Praze plánuje pracovat na překladu filozofických próz Ladislava Klímy, například traktátů Svět jako vědomí a nic (1904) nebo Vteřina a věčnost (1928).

Peter Kuhar je na rezidenci v Brně. Do slovinštiny přeložil tvorbu více než čtyřiceti českých básníků (mj. Viola Fischerová, Irena Dousková, Petr Hruška, Petr Borkovec, Vít Slíva, Radek Fridrich, Jaroslav Hutka, Adam Borzič, Miloš Doležal atd.). Během svého pobytu v Brně plánuje napsat esej o současné české poezii a přeložit dílo některého z příslušných autorů. Na Masarykově univerzitě by rád prostudoval archivní materiály, které schraňuje FF MU a souvisí s česko-slovinským vědcem, prof. dr. Mihajlo Rostoharem, který se narodil ve Slovinsku a je zakladatelem české experimentální psychologie, a současně filozofem.

Martin Škabraha, prozaik, filozof a publicista, pobývá v Klášteře Broumov. Je autorem knih Sokrates vrací úder (2015), Vyhnání do ráje (2015), Podzim postmodernismu (s V. Bělohradským, M. Hauserem, R. Kandou a P. Kuželem, 2016) a sbírky povídek Rozpačité příběhy.

Nela Bártová stráví listopad také v Klášteře Broumov v rámci letos výjimečně vypsané rezidence pro začínající autorky a autory. Zajímá se o výtvarné umění (studuje v Ateliéru Sochařství 2 na FaVU VUT), o hudbu (produkční v klubu Bajkazyl Brno, občasná DJka). Básně jí vyšly ve Slovní skrumáži, sborníku Harakiri Czurakami a občasníku Foesie. Na rezidenci v Broumově bude pracovat na své první sbírce, která jí vyjde začátkem následujícího roku při nakladatelství Bílý vigvam. Sbírka bude multižánrovým počinem zahrnující nejen texty, ale i videa.
 

Netradiční zahájení ADVENTU v Mníšku pod Brdy - online koncertem

MNÍŠEK POD BRDY: V neděli 29. listopadu od 16:00 hodin poběží online program v Kostele svatého Václava v Mníšku pod Brdy. Původně to měl být koncert jako každý jiný, s posluchači, ale lidé míní, covid mění. A tak se město rozhodlo uskutečnit ve spolupráci s Agenturou Andante Ivy Klusalové on line koncert právě na první adventní neděli, 29. listopadu. S programem GLORIA vystoupí ženské operní trio OPERA DIVAS.

29.11.2020
16:00
Autor článku: 
TZ/jal

Co uslyšíme? Nejen koledy a vánoční písně, ale i árie a muzikálové skladby.

C. Franck Panis Angelicus
 Adeste Fideles Gloria
 F. Schubert Ave Maria
 CH. Gounod J.S.Bach Ave Maria G. Caccini
 Ave Maria G. Verdi Nabucco sbor židů 
T. Albinoni Adagio 
E. Morricone Nella Fantasia E. Morricone 
Tenkrát na západě A.L.Webber Tha Phantom of the opera 
G. Gershwin Summer Time,
 I got Rhythm
 L. Cohen Hallelujah 
E. di Capua O sole mio
 C.A. Bixio Vivere Vánoční songy:
 R. Binge Alžbětinská serenáda Byla cesta byla ušlapaná Den přeslavný Chtíc aby spal Tichá noc
 
Změna programu vyhrazena
 
Sledujte webové stránky města Mníšek pod Brdy https://www.mnisek.cz/, zde najdete podrobnosti k vysílání.
 
Srdečně zveme k obrazovkám a monitorům.
 
Agentura Andante Ivy Klusalové

Městská část Praha 5 finančně podpoří obnovu vyhořelého kostela sv. Michaela v zahradě Kinských

ČR: Částkou až jeden milion korun podpoří městská část Praha 5 obnovu požárem zničeného pravoslavného kostela sv. Michaela, který se nachází na katastrálním území Prahy 5. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 5 na návrh radního pro kulturu Lukáše Herolda.

Autor článku: 
Tomáš Kopečný

Radní Prahy 5 rovněž rozhodli, že formou finančního daru ve výši 50 000 korun se městská část připojí k celoměstské sbírce.  

 „Požár, který zničil kostel sv. Michaela v zahradě Kinských, napáchal z historického hlediska škodu nevyčíslitelných hodnot. Památka desítky let patřila k nejvýznamnějším pamětihodnostem Prahy 5, proto je naší povinností se přihlásit nejen ke sbírce vyhlášené Prahou, ale hlavně participovat na následné obnově památky,“ říká radní Lukáš Herold a dodává: „Rád bych tímto vyzval všechny spoluobčany, aby se i v této nelehké době, k nám připojili a podpořili městem vyhlášenou sbírku. Za podporu všem již nyní děkuji.“

Podle radního Lukáše Herolda informace o sbírce Praha 5 v nejbližších dnech zveřejní na všech svých komunikačních kanálech.

Záměr Rady městské části Praha 5 věnovat na obnovu zničené památky až milion korun musí ještě schválit zastupitelstvo. V případě, že se tak stane, chystá se Praha 5 oslovit Magistrát hlavního města Prahy a vyzvat ho k jednání o formě participace na obnově historicky ceněné památky.

 „Od hlavního města nyní potřebujeme, aby vyčíslil škody, které požár na kostele sv. Michaela zanechal. Od toho se pak bude odvíjet konkrétní částka, kterou magistrátu jako naší pomoc nabídneme,“ uzavírá radní pro kulturu Lukáš Herold.

Kostel sv. Michaela byl dřevěný pravoslavný chrám postavený v druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky. Ta se dnes nachází na území tzv. Zakarpatské Ukrajiny. V roce 1929 byl rozebrán a převezen do zahrady Kinských a stal se součástí sbírek Národopisného muzea. Kostel byl postaven v tzv. bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Nad zhruba čtrnáct metrů dlouhým a osm metrů širokým chrámem se tyčila 17metrová věž. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha. Od roku 2008 kostel užívala Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, resp. Rumunská pravoslavná církev.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Co se děje