středa
22. února 2017
Svátek slaví: Petr

PRAHA: Taneční centrum Praha je vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi „současného tanečního divadla“. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do řízení uměleckých a společenských organizací a rozvoje české kultury. V rámci centra působí dvě dětská komorní tělesa (Balet Praha Junior a Baby Balet Praha), Studentská umělecká agentura, Dětské studio, a škola také nabízí taneční kurzy pro dospělé. Ovšem uměleckých a odborných vzdělávacích aktivit je dlouhá řada včetně festivalů, seminářů a tanečních workshopů. Zajímavý je např. projekt taneční produkce studentských souborů v regionálních centrech „Invaze tance do regionů“. O odpovědi na otázky o všem zajímavém a neobvyklém, co škola nabízí, jsme poprosili Ing. Antonína Schneidera, manažera a dramaturga TCP. Děkujeme za ně.

17.02.2017

ČR: Soutěž  Junior Glass Ways je respektovanou platformou pro mezinárodní setkávání studentů, pedagogů a sklářských výtvarníků a jejím hlavním cílem je ukázat vysokou úroveň sklářské tvorby nejmladší generace a skvělé řemeslo, které má u nás silnou historii. Prestižní soutěže se zúčastní desítky talentovaných studentů sklářských oborů z celého světa.

21.02.2017

ČR: Soutěž se zaměřuje na názor návštěvníků! Muzea a galerie mohou získat nejen odborně uznávané ocenění Cena Gloria musaealis, ale i Cenu Muzeum roku. Pořadí muzejních institucí umístěných v soutěži Muzeum roku 2016 na prvních třech místech bude vyhlášeno v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2016 dne 17. května 2017.

22.02.2017

Články


09.02.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly, Vzdělávání, Živé umění

HRADEC KRÁLOVÉ: Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové své loňské kulaté jubileum oslavila opravdu originálně – ve stylu volební kampaně. Koalice, složená ze čtyř oborů (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický), představila pod číslem 40 svou kandidátní listinu. Nechyběl volební bilboard ani bulletin s velkorysými sliby voličům a vizemi na příštích čtyřicet – jak jinak – perspektivních let. Pod vtipnými slogany je podepsán kreativní tým učitelů „zušky“, v čele s ředitelem Karlem Šustem. Ten je pověstný nejen svým osobitým humorem, ale i tím, že na rozdíl od jiných má „pro strach uděláno“.


01.02.2017
Ústecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení

VARNSDORF: Městské divadlo Varnsdorf je jediné kamenné divadlo v celém etnicky problematickém regionu Šluknovska. Nabízí široké spektrum programů i organizaci mimodivadelních aktivit a městských akcí pro děti i dospělé. Především příhraniční spolupráce s německými partnery ale dovoluje zkoušet i dramaturgicky odvážnější projekty. Nejen na ně, ale také na celkový provoz a fungování divadla jsme se ptali jeho ředitele, místního rodáka, PhDr. Martina Musílka.

 

 


24.01.2017
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře

KOSTELEC NAD ORLICÍ: Konec jim předpovídali už po Bílé hoře, pak po roce 1918 a o třicet let později v časech hořké perzekuce komunistické totality - ale stále jsou tady. Aristokraté. Potomci dávných šlechtických rodů. Dnes už sice nespravují "panství", ale podnikají a i jinak žijí jako běžní občané, a přece se do jisté míry odlišují. Jejich historická jména jsou pro ně závazkem, hrdostí i údělem. František Kinský se dlouho bránil představě, že by měl převzít rodový majetek v Kostelci nad Orlicí. Tak dlouho se vzpíral myšlence, že se stane následníkem, až se jím opravdu stal. František, hrabě Kinský…

 


17.01.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Senioři, Vzdělávání

DOBRUŠKA: Rukama paní učitelky Evy Žabokrtské prošly stovky prvňáčků a dá se říci, že ji děti milovaly. Její velkou a celoživotní láskou je divadlo, které nejen navštěvovala, ale už od školy také hrála. Mimo to o sobě tvrdí, že od dětství patří mezi knihomoly, a právě zájem o knížky se stal základem další aktivity – čtení nemocným seniorům. V roce 2016 oslavila krásné životní jubileum a při té příležitosti převzala od vedení města stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj Dobrušky. Právem. Je ztělesněním laskavosti a obdivuhodné vitality.

   


02.01.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění

HRADEC KRÁLOVÉ: Královédvorský chrámový sbor, který se poprvé veřejně představil na půlnoční mši v roce 2006, slaví deset let svého vzniku. Má za sebou desítky úspěšných vystoupení a také osm světových premiér skladeb napsaných na objednávku sboru. V jeho čele stojí sbormistr Vít Havlíček, varhaník, hudební teoretik a pedagog, který je mimo to také ředitelem a dramaturgem mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks.

 

 

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
na tomto místě a v tomto čase vás zpravidla informuji o tématu aktuálního roku. V roce 2017 je naše nosné téma Umělecké vzdělávání, ale podrobněji se mu budu věnovat později. Nyní mám na vás, na naše stálé spolupracovníky a věrné čtenáře, prosbu. Týká se toho, že se snažíme web vylepšit a obstát ve stále větší konkurenci internetového světa. 

16.01.2017

Místní kultura newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!

Přihlásit se k odběru RSS pro Místní kultura newsletter

Co se děje

PRAHA: Kulturní centrum Zahrada na Chodově připravuje nový cyklus: Dialog kultur. Sobotní setkání pro nejširší veřejnost, jejichž cílem je představit kulturu, jazyk, zvyky či gastronomii cizinců, kteří žijí v naší městské části. Pilotní díl projektu poodhalí život druhé nejpočetnější komunity na Jižním Městě, tedy té vietnamské. První ze série setkání s menšinami, které žijí na Jižním Městě se uskuteční 4. března a poodhalí život druhé nejpočetnější komunity na Jižním Městě, tedy vietnamské.

22.02.2017

PRAHA:  Na konci ledna proběhl v Praze první ukázkový seminář CinEd pro pedagogy a kulturní pracovníky. Česká republika se tak připojila k evropskému projektu filmové výchovy CinEd. Projekt nabízí českým školám, ale také kinům a dalším kulturním organizacím za zvýhodněných podmínek evropské umělecké filmy a metodické materiály pro práci s dětmi a mládeží ve věku 6 - 19 let. Českým partnerem projektu se stala Asociace českých filmových klubů.

22.02.2017

PRAHA: Rada hl. m. Prahy  odsouhlasila přípravu podkladové studie, která je nezbytnou podmínkou pro výstavbu nové čtvrti v Nákladovém nádraží Žižkov. Studie bude podkladem pro změnu územního plánu a odstranění stavební uzávěry v lokalitě. Nákladové nádraží Žižkov se svými 33 hektary patří k nejrozsáhlejším transformačním územím v Praze. Svému původnímu účelu přestalo sloužit již před čtrnácti lety. 

 

22.02.2017

KRAJ VYSOČINA: V roce 2017 se setkávají dvě mimořádné příležitosti k prezentaci Santiniho díla. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism vyhlásila letošní rok Rokem českého baroka a výjimečný architekt Jan Blažej Santini-Aichel se v jeho rámci stal reprezentantem barokní architektury. Zároveň v letošním roce slavíme 340 let od jeho narození. Rada Kraje Vysočina dnes odsouhlasila finanční podporu projektu, který má především v září připomenout dílo a odkaz autora poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale také dalších mimořádných sakrálních staveb: Kostela sv. Václava ve Zvoli, Kostela Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou nebo konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě.

22.02.2017

PRAHA: Devátý ročník Festivalu bulharských filmů organizuje Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR a Bulharský kulturní institut v Praze. Milovníci filmového umění budou mít ve dnech od 2. do 8. března 2017 možnost zhlédnout nejlepší, cenami ověnčené, diskutované či oblíbené současné bulharské hrané a dokumentární filmy. Filmy se budou promítat ve velkém a malém sále kina Lucerna a v Evropském domě.

22.02.2017

Ve zkratce

PRAHA: 11. března se bude konat na Novoměstské radnici festival Losar 2144,  během kterého se oslavuje - tibetský Nový rok. Jednodenní multikulturní festival nabídne pestrý kulturní program. Podle tibetského kalendáře má nastupující rok číslovku 2144 a z hlediska východní astrologie je ve znamení ohnivého Kohouta. Více ZDE 

 

 

22.02.2017 - 13:14

ČR: Příznivci malby a Ceny kritiky za mladou malbu jsou zváni k mimořádnému TV vysílání Artmixu na ČT Art ve 22:50, jež zhodnotí 10. výročí trvání soutěže, shodné s oslavou 10. ubilea vysílání pořadu Artmix. Relace navazuje na výstavu Laudem Victorum / Chvála vítězům aneb Extended Painting / Malba a její přesahy, jež probíhá v návaznosti na Výstavu finalistů Ceny kritiky za mladou malbu 2017 v Galerii kritiků do 2. března 2017. 

21.02.2017 - 09:08

ČR: Vzhledem k množícím se zavádějícím informacím o podmínkách vývozu Slovanské epopeje A. Muchy do Asie zveřejnilo MK vyjádření, které najdete ZDE

20.02.2017 - 07:15

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM:  Vzhledem k blížícímu se 750. výročí města prosí pracovníci kina o zapůjčení jakéhokoli filmového materiálu týkajícího se historie města. Dokumenty, které byly pořízeny na domácí kamery a podobná záznamová filmová zařízení, poslouží pro digitalizaci a tvorbu komentovaného pásma o nedávné historii města a významných událostech 20. stol. Kontakt: dramaturg kina Pavel Jakubík, tel.: 733 595 581, mail kino.roznov@tka.cz 

17.02.2017 - 09:27

PŘÍLEŽITOST: Asociace evropských festivalů (EFA) vyhlašuje v rámci EU celoevropskou výzvu pro všechny festivaly a přijímá jejich žádosti o získání již zavedené značky EFFE 2017/2018. Zařazeny budou festivaly vynikající po umělecké a inovativní stránce, získají mimo jiné možnost sebeprezentace a zviditelnění a ti nejlepší pak také obdrží Cenu EFFE. Hlásit se je možné do 17.2.2017 VÍCE

17.02.2017 - 09:11

PRAHA: Mezinárodní festival dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji právě spustil registraci filmů do mezinárodní soutěže Ekotopfilm 2017. Festival se koná od 6. do 12. října 2017. Uzávěrka pro filmy natočené v roce 2015 a 2016 je 30. dubna 2017, pro filmy natočené v roce 2017 je 15. června 2017. ZDROJ

17.02.2017 - 09:03

ČR: Festival Jeden svět, který proběhne ve dnech 6. až 15. března 2017, hledá dobrovolnice a dobrovolníky. Více se dozvíte ZDE

17.02.2017 - 08:56

VÝZVA: Zapojte vaše časopisy i další média do nejstarší české profesní soutěže Zlatý středník 2017, která hodnotí firemní interní a externí média. Firmy, instituce a organizace mohou hlásit svá periodická i neperiodická média do 15 kategorií. Termín uzávěrky: 15. únor 2017. Informace ZDE

16.02.2017 - 10:41

ČESKÝ KRUMLOV:  Infocentrum na námětí Svornosti bude od pondělí 27.2. do středy 1. 3. 2017 z technických důvodů zavřeno. Vstupenky a jízdenky si prosím zakupte s předstihem či přímo u provozovatelů. Další turistické služby bude možné využít v zámeckém informačním centru UNIOS na I. zámeckém nádvoří v čase od 10 do 16 h.

 

16.02.2017 - 07:47

PETICE: Městská část Praha 3 založila Nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej. Toto dílo je symbolem oslavujícím národ a jeho úlohu v dějinách, proto autoři petice vyzývají všechny zúčastněné strany k součinnosti: "Oslavme tak 100 let od vyhlášení Československa, které si budeme připomínat 28. října 2018."  ZDROJ

15.02.2017 - 13:30

Nově přidané akce

04.03.2017 - Hl. m. Praha
od 15.03.2017 do 19.03.2017 - Olomoucký kraj
25.02.2017 - Moravskoslezský kraj
od 04.03.2017 do 01.04.2017 - Jihomoravský kraj
05.02.2017 - Královéhradecký kraj
od 07.03.2017 do 01.04.2017 - Celá ČR, Středočeský kraj
od 02.03.2017 do 05.03.2017 - Jihomoravský kraj
od 03.03.2017 do 31.03.2017 - Hl. m. Praha
25.02.2017 - Středočeský kraj

Mediálně podporujeme

Partnerské weby