pátek
28. dubna 2017
Svátek slaví: Vlastislav

HRADEC KRÁLOVÉ: Jaká škoda, že už tu není, napadlo mne při sledování filmu o Janu Masarykovi, který právě běží v českých kinech a po mém soudu příliš volně nakládá s fakty. Jistě by měl co říci. Jako blízký spolupracovník Jana Masaryka v londýnském exilu i po návratu do Prahy zachytil autentické vzpomínky v knize Hovory s Janem Masarykem (Mladá fronta 1991). Český a izraelský básník, spisovatel a diplomat Viktor Fischl (Avigdor Dagan). Narodil se před 105 lety v Hradci Králové a patřil k nejzajímavějším, nejplodnějším a nejpozitivnějším autorům, kteří po listopadu 1989 přijížděli do Čech. S vynucenou odmlkou – čtyřiceti let.  

25.04.2017

PRAHA: Zajímá vás, jak financovat opravy památek? Přihlaste se na konferenci, která je součástí projektu MÁME VYBRÁNO zaměřeného na různé zdroje financování obnovy památek. Do 15. května můžete využít cenově zvýhodněnou registraci na šestý ročník konference. Setkání se uskuteční 30. května v pražském dominikánském klášteře.

26.04.2017

PRAHA: Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2016 do jubilejního XV. ročníku, do kterého se přihlásilo celkem 51 muzeí a galerií z celé republiky s 81 soutěžními projekty. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 17. května 2017 od 16.30 hodin v Betlémské kapli v Praze!

28.04.2017

Články


18.04.2017
Celá ČR
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání

ČR: „AZUŠ ČR je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol. Cílem AZUŠ ČR je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol, péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice.“, tolik citace z webových stránek Asociace. V následujících patnácti otázkách, na které odpovídala p. Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR, představujeme konkrétní výstupy činnosti organizace, srovnáváme české „zušky“ se zahraničními školami, zajímáme se o možnost studia dospělých a seniorů, o nové trendy ve výuce s využitím moderních technologií, o celostátní happening základních uměleckých škol… Věříme, že i díky Asociaci již nebude unikátní systém komplexního uměleckého vzdělávání na ZUŠ ohrožen na existenci, tak jako v nedávné minulosti, a naopak se bude vyvíjet v souladu se současnými trendy.


10.04.2017
Celá ČR
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání

ČR: Obecně prospěšná společnost Portedo vznikla cca před čtyřmi roky se záměrem podpořit rozvoj základního uměleckého vzdělávání v České republice. Činnost společnosti je vymezena třemi body Za prvé: Poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých škol, konzervatoří, gymnázií, mateřských, základních a středních škol, za druhé: pomoc s propagací aktivit škol uvedených v bodě 1, za třetí vytvoření a správa informačních webových stránek pro umělecké vzdělávání. Jak se daří zámry plnit se ptáme ředitele společnosti MgA. Roberta Mimry. 

        


04.04.2017
Hl. m. Praha
Články a komentáře
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média

PRAHA: Hlavní město je plné lyrických zákoutí, město, které láká nejen svými krásnými památkami, ale i divadly, kavárnami a další drobnou architekturou. O tom, proč je Praha tak zvláštní a přitažlivá,  jsem si povídala s filosofem Vladislavem Dudákem, autorem knihy Praha – průvodce magickým srdcem Evropy.


27.03.2017
Hl. m. Praha
Články a komentáře
Knihy, literatura, média

PRAHA: Před deseti lety infikoval českou veřejnost myšlenkami anglického spisovatele, básníka, malíře, dramatika, esejisty a možná vůbec největšího génia mezi novináři G. K. Chestertona. Dva knižní výbory, které připravil z autorových citátů, úvah a vtipných paradoxů, vyšly opakovaně a ve značných nákladech. Senzaci, jakou vzbudily, připisuje Alexander Tomský tomu, že Chesterton mluví z duše naší doby a také neobyčejně srozumitelně a vtipně formuluje hodnoty západoevropské civilizace, na které jsme už málem zapomněli.

 


20.03.2017
Jihočeský kraj
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Senioři, Vzdělávání

PÍSEK: Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici, většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání v základních uměleckých školách. Zajímali jsme se proto o současný vývoj a rozvoj výuky na „zuškách“ a oslovili za tímto účelem Asociaci základních uměleckých škol (připravujeme samostatný článek). Její prezidentka, paní Jindřiška Kudrlová, je zároveň ředitelkou ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, která byla založena už v roce 1901 jako nejstarší hudební škola na území Čech. Škola se před třemi lety přestěhovala do nových prostor, získala moderní vybavení, rozjela nové projekty; podle slov svého vedení splňuje špičkové parametry a může se směle srovnávat s moderními evropskými uměleckými školami…

EDITORIAL

ČR: Umělecké vzdělávání představuje širokou oblast. Zahrnuje jak formální vzdělávání ve školských institucích, tak neformální platformu, kterou realizují nejen kulturní instituce a zařízení, ale také nevládní neziskové organizace a v neposlední řadě soukromé subjekty. Umělecky se vzdělávat je možné už od útlého dětství v mateřské školce (viz tento článek), a naše oficiální vzdělávací soustava nezapomíná ani na dospěláky a seniory.

01.03.2017

Místní kultura newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!

Přihlásit se k odběru RSS pro Místní kultura newsletter

Co se děje

ČESKÁ LÍPA: Stará českolipská řemesla se stala námětem druhého ročníku projektu města „Šikovné ruce aneb Řemesel se nebojíme“. V březnu a dubnu děti z mateřských a základních škol tvoří výrobky, aby je v květnu mohly předvést světu na přehlídce v KD Crystal, která bude přístupná také veřejnosti, a to od 3. do 31. května každý všední den od 14–18 hod.

28.04.2017

DĚČÍN: Město bude mít svého architekta. Komise složená z odborníků a vedení města ho v polovině dubna při pohovoru vybrala z uchazečů o veřejnou zakázku s názvem Architekt statutárního města Děčín. Jako nejvhodnějšího pro funkci městského architekta komise vybrala Ondřeje Beneše, který působí mimo jiné jako pedagog na Fakulta architektury ČVUT.

28.04.2017

NEUSATH: Dudy byly dříve v různých podobách rozšířené po celé Evropě. V mnoha krajích je tradice hry na tento nástroj udržována dodnes. Hudební skupiny i jednotlivé muzikanty potkají návštěvníci v celém areálu. Lidová hudba a kroje navíc skvěle zapadají do historické kulisy skanzenu zaměřeného na venkovský život dřívějších dob. Skanzen se rozkládá na ploše 30 hektarů a jeho prohlídka trvá nejméně dvě hodiny.

 

 

28.04.2017

PRAHA: Bohatému doprovodnému programu budou dominovat designová fóra, módní přehlídky např. v podáni Wolfgang store vyznačující se sofistikovanou jednoduchostí a čistotou nebo  pánské kolekce Michala Marka a Vladimíra Staňka. Těšit se můžete na instalaci interaktivní sochy Mickeyphon inspirovanou Mickey Mousem Walta Disneyho umístěnou v tematickém kreativním prostoru vytvořeném Davidem Kurňavkou.

28.04.2017

VOLYNĚ: Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérských činoherních a hudebních divadel, se letos uskuteční ve dvou prodloužených víkendech 4. – 7. a 11. – 14. května 2017. V jeho programu se objeví 20 nejlepších inscenací letošní sezóny, které vybrala programová rada z návrhů vzešlých z 18 krajských postupových přehlídek. Těch se zúčastnilo přes 100 souborů.

28.04.2017

BRNO: Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje z pověření Ministerstva kultury ČR projekt ČESKÁ KNIHOVNA pro rok 2017 -  podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

28.04.2017

PRAHA: Pro letošní ročník připravili organizátoři velkou lahůdku do průvodu – za jednotlivé univerzity zahrají na jejich alegorických vozech největší hvězdy Majálesu. Tomáš Klus, Marpo & TroubleGang, Jelen, Rybičky 48, Vypsaná Fixa nebo Inekafe – ti všichni se zúčastní letošního majálesového průvodu, který zahájí svou pouť do Letňan v sobotu 29. dubna od 10.00 na nároží ulic Vodičkova a Jungmannova v centru Prahy.

28.04.2017

Ve zkratce

NOC DIVADEL 2017: Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jako hlavní koordinátor projektu Noc divadel 2017 otevřel registraci pro nadcházející ročník. Jubilejní pátý ročník Noci divadel s podtitulem "Forever Young" připadá na 18. listopad 2017. Registrace bude probíhat v termínu 2. 5. až 30. 9. 2017. Více na stránkách IDU.

28.04.2017 - 09:58

VSETÍN: Z důvodu trvalé nepřízně počasí organizátoři s lítostí oznamují, že dnešní průvod městem se ruší a program studentského HAPPENINGU se z Dolního náměstí přesouvá do velkého sálu Domu kultury (začátek ve 13 h). Zahrají studentské kapely, představí se žongléři, barmanská show, studentské "JA" firmy a okolo půl páté se můžete těšit na vystoupení VOXELa. Ve 20 hodin vypukne v Bunkr Clubu Ohrada velká afterparty, jejímiž hosty budou IDEA-FATTE z TyNikdy. Vstup zdarma. PROGRAM PDF

27.04.2017 - 11:01

MLADÍ FOTAGRAFUJÍ PAMÁTKY:  V dubnu byla vyhodnocena soutěž Mladí fotografují památky 2017; vítězství si odnesl Martin H., za fotografii Kouzelně zamrzlý Tábor. Najdete ji ZDE.

 
26.04.2017 - 10:07

CHEB: Slavnostní vyhlášení vítězů jarní výtvarné soutěže "Ta slepička kropenatá" a předání cen proběhne 28. dubna 2017 v 10.00 hodin ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb.

 

26.04.2017 - 07:34

KRAJ VYSOČINA: Do správy kraje by mohla v budoucnu přibýt Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen na Pelhřimovsku. Radní Kraje Vysočina posvětili žádost obce o případný převod kaple na kraj. Jednání s vlastníkem, kterým je Římskokatolická farnost Věžná, tak můžou začít. ZDROJ

26.04.2017 - 07:25

STÁTNÍ CENY: Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2017 budou uděleny Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017. ZDROJ

25.04.2017 - 10:30

ČR: V pondělí 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Na světě jich je přes 50 milionů. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než 100 let. Oddíly i jednotlivci po celé ČR se chystají svátek oslavit - speciální akcí nebo tak, že stráví svůj školní a pracovní den ve skautském kroji či se šátkem na krku.  V loňském roce skautů a skautek opět v Česku přibylo, nyní jich je téměř 58 tisíc. 

24.04.2017 - 08:13

PRAHA: Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová a radní hl. m. Prahy Jan Wolf se zúčastní v pondělí 24. dubna 2017 v 16.00 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostního podpisu smlouvy se zhotovitelem svatovítských varhan. 

24.04.2017 - 08:10

ČR: Internetové stránky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici www.nulk.cz dostaly koncem března novou podobu. K tomuto webu přináleží facebooková stránka Národní ústav lidové kultury. Zároveň se připravuje nová verze stránek lidovakultura.cz.

20.04.2017 - 18:14

KRAJ VYSOČINA: Turistická informační centra dostanou i letos krajskou dotaci. Kritéria pro přidělení dotace splnilo všech 36 „íček“, která si rozdělí celkem 1 447 796 korun. PODROBNOSTI

20.04.2017 - 07:43

Nově přidané akce

od 03.05.2017 do 31.05.2017 - Liberecký kraj
21.05.2017 - Hl. m. Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, zahraničí
29.04.2017 - Středočeský kraj
od 13.05.2017 do 14.05.2017 - Moravskoslezský kraj
03.06.2017 - Ústecký kraj
10.05.2017 - Celá ČR
24.05.2017 - Pardubický kraj

Mediálně podporujeme

Partnerské weby