neděle
2. dubna 2023
svátek slaví Erika
Slavnostní odhalení a posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk
© Foto: Marie KošinováSvatý Jan Nepomucký byl umučen před 630 lety

NEPOMUK: Město Nepomuk čekají v březnu významné akce a výroční pouť. Připomene si totiž výročí 630 let od umučení celosvětově nejznámějšího českého světce, jednoho z hlavních patronů České republiky, hlavního patrona domu Habsburků, patrona kněžích, zpovědníků, vodních řemesel, velkého filantropa a místního rodáka sv. Jana Nepomuckého. Do Nepomuku navíc dorazí významná habsburská relikvie bl. Karla I. Rakouského. Do oslav se zapojí také Matice svatého Jana Nepomuckého, Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a spolek SVATÁ LUDMILA s projektem Naši světci, který představuje důležité postavy svatých v historických souvislostech.

od 17.03.2023 do 19.03.2023
Autor článku: 
Hana Tietze/ika

Jeden z nejlepších právníků své doby, který vždy stál na straně pravdy, spravedlnosti a církve, zemřel po silném týrání shozením z Karlova mostu do Vltavy v Praze 20. března 1393. Dny připomínající legendárního světce a významnou duchovní a historickou postavu začnou 17. a potrvají do 19.  března 2023. Chybět nebude odborná přednáška, hudební koncert ani vrchol oslav – mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého. „Svatý Jan Nepomucký je v katolických zemích jedním z nejvíce znázorňovaných fenoménů hned za Ježíšem Kristem a Pannou Marií. Je známo, že na světě má přes 66 tisíc soch a farnosti i svatojánské spolky jemu zasvěcené lze stěží spočítat. Je to taková zvláštnost, přesto, že byl těžce mučen, mlčel a neprozradil nic, včetně zpovědního tajemství. Lidé k němu chovali velkou zbožnost už před tím, než se stal svatým. Stavěli mu kostely a oltáře. Tato úcta především pramenila z jeho pevné cesty stát vždy na straně spravedlnosti, pravdy a církve,“ říká Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

„Spolek svatá Ludmila chce svojí činností v projektu Naši Světci prostřednictvím významných výročí připomínat důležité historické osobnosti a světce, kteří mají i dnes co říct. Odkaz sv. Jana Nepomuckého podle nás přesahuje i dnešní nelehkou dobu. Zveme proto všechny, aby se poutě účastnili, nebo navštívili místa spojená s tímto patronem po celé České republice,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s. V České republice se nachází desítky poutních míst spojených se sv. Janem Nepomuckým.

Vrchol jarní pouti v Nepomuku – uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského

Oslavy začnou v pátek 17. března přednáškou ThLic. Miroslava Herolda SI, který seznámí zájemce, s deseti osobnostmi barokní doby (pozn. v baroku blahořečen) a jejich pohledem na sv. Jana Nepomuckého i s tím, jak změnil jejich život. V sobotu 18. března čeká na milovníky dobové hudby koncert gotické duchovní hudby v podání prof. Tomáše Hály a studentů Pražské konzervatoře, kde návštěvníci uslyší původní dobové nástroje. Oslavy vyvrcholí v neděli 19. března v 11 hodin mší svatou v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (pozn. postaven na místě rodného domu světce), při které uloží kněží za přítomnosti PhDr. Milana Nováka (představeného Modlitební ligy císaře Karla I. Rakouského za mír mezi národy v českých zemích a osobního pobočníka arcivévody Karla Habsburského) relikvii bl. Karla I. Rakouského. Právě Habsburkové v čele s císařem Karlem VI. Se zasloužili o započetí kanonizačního procesu tohoto mučedníka, který vyvrcholil v roce 1721 jeho blahořečením a posléze v roce 1729 jeho svatořečením.

Vybrané významné akce související s výročím 630 od umučení sv. Jana Nepomuckého

  • 17.3. 2023 18.00 – přednáška P. ThLic. Miroslava Herolda SI – hudební sál Arciděkanství Nepomuk
    Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
     
  • 18.3. 2023 18.00 hod – hudební sál Arciděkanství Nepomuk – koncert " Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"
  • – Guillauma Dufaye.
     
  • 19.3. 2023 11.00 hod poutní mše svatá – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého Nepomuk – celebruje P. ThLic. Miroslav Herold SI.

Slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského, procesí vyjde v 10.45 hod z Přesanického náměstí.

Oslavy budou pokračovat vybranými akcemi také po celý rok. Podrobný program najdete na www.svataludmila.cz.

Svatá Ludmila 1100 let, z. s. – dnes již jen Svatá Ludmila, z. s.

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily. Po realizaci 1100. výročí její smrti v roce 2021 rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky, Putování za kořeny, s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

Více na www.svataludmila.cz.
 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Knihovny zareagovaly bezprostředně po vypuknutí konfliktu a s příchodem lidí prchajících před válkou na Ukrajině veřejně deklarovaly, že jejich informační, vzdělávací a komunitní služby jsou k dispozici i nově příchozím. Do podpory se zapojily nejen jednotlivé knihovny, ale také knihovnické spolky a sdružení – Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Velmi důležitá byla finanční podpora komunitní a vzdělávací roli knihoven ze strany Nadace OSF, která tyto aktivity v roce 2022 podpořila částkou 902 000 Kč.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Odborné studie a recenze, Co se děje
30.03.2023

ČR: Národní pedagogický institut připravil revizi RVP (Rámcových vzdělávacích programů) pro všechny oblasti vzdělávání, tedy i Umění a kultura. Je sotva pochopitelné, že tato oblast se jakousi setrvačností vyučuje na 90 % škol pouze jako tzv. výtvarka a hudebka. Důvodem je pravděpodobně fakt, že v těchto oborech připravuje budoucí učitele síť Pedagogických fakult. Oblast umění je však výrazně širší a bohatší, nezahrnuje jen hudbu, výtvarné umění a literaturu (vyučovanou v rámci ČJ), ale také divadlo, tanec, film a veškeré přesahy a synergie uměleckých oborů.

A toto komplexní pojetí umění jako živého organismu ovlivňujícího náš každodenní život najdeme právě v Koncepci B chystané a diskutované revize RVP. Konečně!

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Výtvarné umění, Ostatní, Vzdělávání
Co se děje
31.03.2023

ČR: Letošní, již 23. ročník pohádkové Noci s Andersenem, která se koná  v pátek 31. března 2023, proběhne na více než 1.700 místech naší planety a nočního čtení pohádek si užije více než 100.000 dětí i dospělých!

Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
29.03.2023

ČR: Z aktuálního vydání tohoto dvouměsíčníku slováckého regionu se dozvíte, že v roce 2021 byla pro veřejnost otevřena nová expozice v Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Dále se seznámíte s tím, jak v obcích probíhají nářeční výzkumy a sami posoudíte, zda by byly vhodné také pro vaše bydliště. Ve druhém díle cyklu, zaměřeném na malá vesnická a soukromá muzea, zjistíte, jak postupovat při jejich zakládání. Úvodní částí pak začíná nový seriál, a to o historii šibenic na jihovýchodní Moravě.

Celá ČR, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Architektura, Hudba, Výtvarné umění, Lidová kultura, Senioři, Památky, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
29.03.2023