středa
20. října 2021
svátek slaví Vendelín

Co se děje

Co se děje, zprávy

Ministerstvo kultury vyhlašuje

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

Program je systémovým řešením státní podpory fyzických osob, zejména autorů nebo výkonných umělců, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiných odborných pracovníků při umělecké a odborné tvorbě nebo při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost v oblasti kultury.

Bližší informace včetně formulářů žádostí, termínů pro jejich podání a souvisejících dokumentů najdete na http://www.mkcr.cz/  v rubrikách Profesionální umění http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2380 a Kulturní dědictví http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2413.

TZ/luk

Žáby v akci

ZBRASLAV: Žáby v akci je nový projekt občanského sdružení Žába na prameni, finančně podpořený Slovak-Czech Women's Fund. Projekt je určen studentkám uměleckých škol a ženám-umělkyním do 26 let. Základní myšlenkou je propojit ženy, zabývající se různými formami umění, které budou schopné společně vytvořit umělecký projekt reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti bez předsudků. Výsledek projektu budou po jeho skončení autorky dále prezentovat a šířit. Jedním z cílů projektu je také vyvolat diskusi na témata ženy v umění - ať už ve školách, galeriích, na divadelních festivalech či jiných akcích.

Bude záležet také na tvůrčích záměrech, oborech i schopnostech účastnic, jak dílo vstoupí do životů a života společnosti. V rámci projektu budou vedeny k tomu, aby zvládly samy udělat PR, reklamu, rozpoutat společenskou diskusi v médiích, zajistit si pozornost, a v ideálním případě sehnat další finanční podporu.

 První setkání proběhne 22. 2. 2008 v 17:00 hodinv Žabím salonu v Praze na Zbraslavi.

Ženy do 26 let, které mají zájem se projektu zúčastnit, mohou přihlášky a dotazy posílat do 21. 2. 2008 na e-mail jitka@zabanaprameni.cz. Žába na prameni, o.s.

Kontaktní osoba: Jitka Pražáková

Telefon: 774 922134, 296384210

E-mail: jitka@zabanaprameni.cz

http://www.zabanaprameni.cz

 

TZ/luk

Rytíř to zní hrdě

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU/NOVÉ MĚTO NA MORAVĚ: 

Až do do 1. března se mohou návštěvníci Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě bavit vším, co provázelo dobu rytířů.

Kromě stálých expozic : Lidová kultura severní části moravského Horácka, Průvodce vývojem lyžování na Novoměstsku, Horácké sklo z 18. století a Škola z 30.let XX.století, nabízí muzeum krátkodobou výstavu o činnosti skupiny historického šermu Flamberg.

Tato společnost historického šermu vznikla ve Žďáru nad Sázavou v roce 1991 a od té doby předvádí své umění osvětlující život a kulturu společnosti v různých historických epochách /z období gotiky, renesance a baroka a z období Ludvíka XIV./ na hradech, zámcích a ve městech nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na výstavě lze vidět brnění jak z období starého Říma, tak i gotické až po baroko, to znamená až do poloviny sedmnáctého století. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě připravilo ze zápůjček od šermířů z „Flambergu“ výstavu o životě středověkých válečníků. Jsou zde k vidění repliky dobových zbraní: meč s dlouhou čepelí, zbroušenou z obou stran, meče obouruční, kuše, sekyry, kladiva, řemdihy, palcáty a další zbraně. Součástí výstavy jsou aktivní vystoupení žďárských šermířů .

uma

Zlínské Setkání 2008 Stretnutie uvede visegrádské hosty (foto)

ZLÍN: Přípravy na třináctý ročník mezinárodního divadelního festivalu Setkání 2008 Stretnutie, který se uskuteční od 13. do 17. května 2008 v Městském divadle, jsou již v plném proudu. 

Festival Setkání-Stretnutie se koná od roku 1994 každý rok a jeho specifikem je jednoznačná orientace na podporu původní dramatické a inscenační tvorby. Zařazeny do něho bývají pouze divadelní novinky – původní hry, adaptace a nové překlady v českých a slovenských premiérách. Tato ve středoevropském kontextu ojedinělá akce s vyhraněnou dramaturgickou koncepcí si jako téma letošního ročníku stanovila: „ o naději a beznaději“.

Letos poprvé v historii se partnerem festivalu vedle Slovenského národního divadla Bratislava a polského Teatr Rozrywki w Chorzowie stalo také Maďarské divadelní Muzeum a Institut. Festival Setkání 2008 Stretnutie tímto obsáhne všechny země Visegrádské čtyřky. Diváci se mohou těšit i na další novinky. „Dramaturgie festivalu Setkání 2008 Stretnutie má zájem konfrontovat dva základní životní pocity, které se objevují v současných inscenacích, a to pocit naděje a beznaděje,“ prozradil umělecký šéf zlínského divadla Dodo Gombár. Dodal, že snahou festivalu je také vyvolat polemiku o tom, který z těchto stavů u současných divadelních tvůrců převládá. V těchto dnech sestavuje umělecké vedení divadla program přehlídky tak, aby byl co nejrozmanitější. Hrát se bude nejen ve Velkém sále, ale také ve Studiu Z, Divadélku v klubu, na nedaleké Malé scéně i na nádvoří divadla.

Ani letos nebude chybět již tradiční host festivalu Národní divadlo Praha (do Zlína přiveze inscenaci Martina Františáka nazvanou Doma) nebo například populární Radošinské naivné divadlo Bratislava s novou hrou Stanislava Štepky Veľké ilúzie. Nedílnou součástí akce bývá i doprovodný program, který je rok od roku bohatší. Festival Setkání – Stretnutie, kterého se loni zúčastnilo dvacet souborů s dvaadvaceti inscenacemi, vzniká s podporou Zlínského kraje, EU a Visegrádského fondu.

TZ/ uma

Studánky a prameny na Strakonicku

STRAKONICE: V polovině února vyjde fotografická publikace "U pramenů živé vody Strakonicka a okolí" autora Miroslava Šobra. Přibližuje kolem dvacítky pramenů a studánek v okrese Strakonice. Obsah je obohacen perokresbami a popisem míst s doprovodným textem a mapkou. Nechybí ani několik  pověstí vážících se k této problematice. Zájemci si budou moci soubor zakoupit v informačních centrech měst a na některých obecních úřadech okresu za cca 50 Kč. Soubor navazuje na podobnou publikaci o památných stromech Strakonicka, který vyšel před třemi lety. ev

Beethovenovské slavnosti v Třebíči

TŘEBÍČ:  Kamenný sál třebíčského zámku přivítá v únoru Beethovenovské slavnosti. Slavnosti v Třebíči jsou v pořadí již třetím ročníkem hudebních festivalů pořádaných k významným výročím slavných rakouských skladatelů. První ročník v roce 2006 byl věnován hudbě W. A. Mozarta a loňský ročník F. Schubertovi. Na jednom pódiu společně vystupují čeští a rakouští umělci, aby představili hudbu těchto hudebních géniů.

7. února v 18 hodin je na programu Beethovenovských slavností koncert, na němž Beethovenovy skladby zahrají Luděk Šabaka (ČR, klavír), Jan Ostrý (ČR, flétna) a Elke Hager (Rakousko, violoncello). Elke Hager je vyhledávanou komorní hráčkou, jako sólistka spolupracuje s významnými orchestry a dirigenty. Mnozí soudobí autoři (Sofia Gubaidulina, Kurt Schwertsik, Iván Eröd, Joh. M. Staud, Michael Mautner aj.) jí věnovali své kompozice, které Elke Hager úspěšně interpretuje na svých koncertech po celé Evropě, Asii, Americe, Austrálii a Novém Zélandě. Kromě spolupráce s různými soubory (například Modern Art Quartett, Ensemble Kontrapunkte a další) je od roku 1999 jejím hlavním partnerem Haydn-Orchester v Bolzanu a Trentu.

14. února od 18 hodin zahraje v rámci třebíčských Beethovenovských slavností M. Nostitz Quartet (ČR) a jako host Karl Heinz Krumpöck (Rakousko, violoncello). Karl Heinz Krumpöck vystupuje jako koncertní mistr komorních orchestrů Consortium di Archi e Fiati a Barockensemble Vindobona. Dále působí v souborech Gustav Mahler Jugendorchester, Arte Viva Quartett Wien a od roku 1993 je členem Vídeňských symfoniků.

Více informací je možné vyhledat na internetových stránkách www.kviztrebic.cz.

TZ/ev

Konference INSPO bude také pro ohluchlé

PRAHA: Třebaže průběh konferencí Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami (INSPO) byl vždy tlumočen do znakového jazyka, případně znakované češtiny, pro velkou skupinu neslyšících zůstával těžko srozumitelným. Jde o lidi ohluchlé v dospělosti, kteří neznají znakový jazyk a jsou odkázáni jen na odezírání, jež navíc zpravidla moc neovládají.

Osmý ročník INSPO, který se uskuteční v sobotu 8. března v Kongresovém centru Praha a je možné se již na něj registrovat, však bude prvně přístupný i pro tuto skupinu neslyšících. Organizátoři zajistí  tlumočení  převodem do psaného textu a promítáním na plátno.

K tomuto rozhodnutí je  inspiroval  Ladislav Kratochvíl, který ohluchl nedávno, ve svých čtyřiceti letech, a znakový jazyk  neumí.

Odezírat se ohluchlý ve středním věku naučí velmi bídně až tak za deset let. Navíc odezírání je dost únavné a třeba po čtyřiceti minutách už se na něj nedá soustředit.

Hlepnet.cz/luk

Průzkum průmyslového dědictví

OSTRAVA: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště pro Moravskoslezský kraj pracuje od roku 2003 na úkolu "Oborový průzkum průmyslového dědictví. Hodnocení stavebního a technického fondu cukrovarů, pivovarů a sladoven na území Moravy".

Bere v úvahu specifické odlišnosti jednotlivých oborů průmyslového dědictví a umožňuje kvalifikované hodnocení dochovaného průmyslového fondu jednotlivých oborů na území Moravy. Ukončení úkolu je plánovano na letošní rok.

ev

Velká velikonoční soutěž

TEPLICE: Regionální muzeum vyhlašuje VELKOU VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ, která  je určena pro širokou veřejnost, ale i pro školská zařízení. Zúčastnit se mohou jednotlivci, kolektivy i celé rodiny. Úkolem je vyrobit cokoliv se symbolem Velikonoc a jara.

Můžete použít libovolný materiál: keramiku, papír, dřevo, látku, proutí apod. Výrobky je nutné odevzdat do 29. 2. 2008 do teplického muzea (Zámecké nám. 14, každý den od 9:00 – 16:00 hod., zde s vámi vyplníte přihlášku). Všechny výrobky budou v měsíci březnu vystaveny ve výstavních místnostech teplického zámku, a návštěvníci svým hlasováním  určí  tři nejhezčí práce.

Na vítěze čeká věcná cena – publikace Tajnosti depozitářů aneb předměty s příběhem. Informace na tel. 417 537 869 (pí Vlčková) nebo www.muzeum-teplice.cz

Projekt Snadná cesta krajem

Středočeský kraj nyní dokončuje úvodní vyhledávací studii pro projekt "Snadná cesta krajem". Jejím výstupem bude turistický produkt  pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO).

Výše zmíněná studie podrobně zmapuje přístupnost hlavních turistických atraktivit na území kraje pro OOSPO. Na studii pak naváží ještě během letošního roku další ediční aktivity Středočeského kraje a konkrétní projekty - např. mapa kraje s tipy na výlety pro výše uvedenou skupinu osob.

ev

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Co se děje