úterý
4. října 2022
svátek slaví FrantišekNa projektu kulturního centra spolupracuje komora architektů

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Poučeno z minulého nezdaru, předstupuje nyní město před architektonickou obec se záměrem vystavit v Rožnově pod Radhoštěm víceúčelové kulturní centrum. Zatímco loni Česká komora architektů (ČKA) prohlásila soutěž za neregulérní a nedoporučila svým členům zúčastnit se jí, na novém záměru už komora s městem spolupracuje.

„Naši výzvu už Česká komora architektů schválila. Tím pádem je účast autorizovaných architektů bezproblémová," potvrdil vedoucí odboru investic Marek Moll.

Ortel ČKA je pro město klíčový, neboť všichni tři vybraní účastníci vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže jsou členy komory. To, proč komise bude nakonec vybírat ze studií pouze tří dopředu oslovených architektů, má podle Molla své jasné důvody v neúspěchu předchozí soutěže.

„ČKA napřed prohlásila soutěž za neregulérní. Poté, když byly podmínky upraveny podle připomínek ČKA, stejně se do soutěže nikdo nepřihlásil. Kdybychom soutěž vyhlásili stejným způsobem, riskovali bychom, že se do soutěže opět nikdo nepřihlásí," vysvětlil Moll.

O soutěž loni projevilo zájem jedenáct architektů, kteří si vyzvedli dokumentaci, nikdo z nich však s ničím konkrétním ve stanovené lhůtě nepřišel. "Náš odbor ve spolupráci s městským architektem a předsedou komise výstavby vybral po celé republice dvacet významných renomovaných ateliérů. Ty jsme postupně oslovovali s nabídkou účasti v soutěži. Jakmile se podařilo získat tři, výběr jsme zastavili," uvedl Moll.

Tímto způsobem si město zajistí, že obdrží minimálně tři návrhy zpracování budoucího kulturního centra. Zároveň všichni tři soutěžící obdrží za studie odměny.

Soutěžícími jsou L&P Architektonický ateliér z Prahy, Kuba & Pilař architekti z Brna a Ing. arch. Zdeněk Trefil z Valašského Meziříčí.

Podle regulí soutěže jsou všichni tři architekti povinni předložit své návrhy v říjnu tohoto roku. Svou prezentaci před komisí si odbudou o několik dní později. Porota bude podle požadavků ČKA složena tak, že její nadpoloviční většina musí být z řad  odborníků nezávislých na vyhlašovateli soutěže, tedy na městu.

„Složení nezávislé části komise ještě není stoprocentně známo," doplnil Moll. Podle něj ale nároky ČKA na složení komise město splní.

O výstavbě víceúčelového kulturního centra na místě současného kina Panorama se v Rožnově mluví už delší dobu. Hlavním důvodem je nedostatečné zázemí pro pořádání kulturních akcí. Souhlasné stanovisko k výstavbě dali i obyvatelé Rožnova během veřejné diskuse. Centrum by nabídlo prostory pro konání koncertů, výstav, projekci filmů (kino) a mnoho dalších. Své místo by zde měly mít také neziskové organizace města a další zájmová uskupení.

O tom, jestli se stane součástí stavby také knihovna, není dosud rozhodnuto. Architekti přesto mají studii vypracovat včetně knihovny. „Nicméně je podmínkou, aby v případě, že se postaví jen víceúčelové kulturní centrum, mohlo fungovat zcela samostatně bez ohledu na to, jestli v další etapě bude či nebude realizována knihovna," řekl Moll.

O tom, kolik bude celý projekt stát se dá zatím pouze spekulovat. Rámcově se odhaduje částka okolo stamilionů korun. Město se však bez peněz z EU do stavby nepustí. 

Vhodná výzva pro přihlášení projektu se očekává v příštím roce. V optimálním případě by se s výstavbou kulturního stánku mohlo začít nejdříve v roce 2011.

-lum-

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: 21. září vyšlo letošní druhé číslo kronikářského zpravodaje. Hlavním tématem čísla je úvod k obecní kronice a zaznamenávání událostí mezinárodního, národního a regionálního charakteru. Uvnitř čísla také připomínáme všem čtenářům existenci profesní skupiny Kronikáři na sociální síti Facebook, kde si mohou on-line vyměňovat názory a
zkušenosti a navázat kontakt s kolegy kronikáři. Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších rad, námětů a informací.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
04.10.2022

PLZEŇ: 30. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 32. ročníku Národní ceny za studentský design 2022. Známe výsledky.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, z. s., nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Celá ČR, Plzeňský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Výtvarné umění, Handicap, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.10.2022

PRAHA: Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel (dne 30. 9. 2022) návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů. Zákonem o dovozu kulturních statků Česká republika adaptuje svůj právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků, které má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu. Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání peněz k financování terorismu.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
03.10.2022

PRAHA: Hlavním tématem třetího ročníku konference Culture Get-Together 2022 byla ekonomická a sociální situace lidí, kteří pracují v oblasti živého umění. O hodnotě práce v kultuře se diskutovalo v pondělí a úterý z mnoha úhlů pohledu. Ve vršovickém kulturním centru Vzlet se sešlo na sto třicet účastníků, další stovky zájemců konferenci sledovaly online. Tristní situace s ohodnocováním kulturních profesí se probrala zevrubně – od tabulkových platů přes sociologický pohled z hlediska sebeorganizace až po kredit a význam práce v kultuře pro společnost jako takovou. Velký prostor byl věnován i regionům ČR, které ukázaly neuvěřitelnou životnost a smysluplnost živé kultury pro život v obcích i krajích. Na pódiu konferenčního sálu vystoupilo mnoho řečníků z řad zástupců a zástupkyň scénických umění a jejich asociací a platforem. Velké zastoupení měli i političtí představitelé zejména z regionů a jednoho z panelů se zúčastnil i poslanec Marek Výborný, který působí ve sněmovním výboru pro kulturu. Hlubší dialog kulturní obce se státem ale stále chybí. Účastníci tak diskutovali i o možnosti vzniku tzv. Kulturní komory se zastoupením jednotlivých uměleckých oborů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
03.10.2022