neděle
1. srpna 2021
svátek slaví Oskar
Pozvánka na Festival demokracie
© Zdroj: www.praha.bahai.czNa letošním Festivalu demokracie se představí pražské Bahá’í společenství

PRAHA: Nadcházející ročník mezinárodní konference Fórum 2000 je věnován 30 letům svobody. Po listopadu 1989 u nás mohla obnovit svou činnost řada organizací, které komunistický režim potlačoval. Patří k nim taktéž i české Bahá’í společenství, jehož počátky sahají na samý práh 20. století a jehož působení pozitivně oslovilo prvorepublikovou společnost, včetně prezidentů Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše.

od 11.10.2019 do 17.10.2019
Autor článku: 
TZ/ika

V rámci letošního Festivalu demokracie, který je součástí Fóra 2000, pražské Bahá’í společenství veřejnosti poprvé představí panelovou výstavu, jež mapuje jeho barvitou historii ve 20. století. Výstava bude umístěna v neděli 13. 10. 2019 od 11 do 19 hod. v pasáži pod Novou scénou Národního divadla v Praze. Návštěvníci Festivalu demokracie se též mohou zastavit u Bahá’í stánku, který tam bude instalován spolu se stánky dalších cca 30 organizací.

Uvedená výstava se v úterý 15. 10. 2019 přemístí do Knihovny Václava Havla v Ostrovní 13 v Praze, kde téhož dne od 13:00 do 14:30 proběhne v rámci Festivalu demokracie panelová diskuze na téma „Mezi Hradem a žaláři StB: české Bahá’í společenství od dob Rakouska-Uherska do roku 1989 – zkoušené, avšak nezlomené“. Mezi panelisty zasedne rakouská bohemistka prof. Hana Sodeyfi, která je pamětnicí, jež v 70. a 80. letech svými častými návštěvami z Rakouska výrazně podporovala české Bahá’í věřící, kterým režim zakazoval se scházet. Další panelistkou bude dr. Kristýna Pilecká, která přednáší Bahá’íֹ víru na Univerzitě Karlově. Posledním řečníkem bude historik a diplomat Mgr. Karel Tesař, který je spoluautorem dané výstavy.

Další informace:

Pražské Bahá’í společenství: www.praha.bahai.cz
Pražské Bahá’í společenství – sekce pro média: www.praha.bahai.cz/press
České Bahá’í společenství: www.bahai.cz
Světové Bahá’í společenství: www.bahai.org
Mezinárodní konference Forum 2000:
https://www.forum2000.cz
https://www.forum2000.cz/projekty/festival-demokracie
Knihovna Václava Havla:
https://www.vaclavhavel.cz/
Článek Bahá’í novinářky Marthy Root z října 1928 o její audienci u prezidenta Masaryka:
https://www.praha.bahai.cz/90let-od-audience-T.G.Masaryka-Bahai-novinarce-Marte-Root.pdf

Dokumentární film o historii Bahá’í víry v českých zemích v letech 1852-1989:
http://www.jednavira.cz/historie.mp4

Poznámky:
1) Bahá’í víra je nejmladší světové náboženství, které vzniklo v roce 1844 v Íránu, a za více než 150 let se rozvinulo do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového náboženství. Zakladatelem Bahá’í víry byl perský šlechtic Bahá’u’lláh (1817- 1892), kterého Bahá’í věřící považují za božího posla pro tento věk, jehož příchod byl předpovídán zakladateli všech velkých světových náboženství. Středobodem Bahá’í učení je jednota lidstva a dosažení světového míru. Počet stoupenců Bahá’í víry v současnosti činí přes pět milionů lidí, kteří žijí ve více než 230 zemích a pocházejí z více než 2100 etnických skupin (viz: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations#Bah%C3%A1'%C3%ADs , https://en.wikipedia.org/wiki/Bahá'í_Faith ). Tato skutečnost z Bahá’í víry činí pravděpodobně nejrozmanitější
organizované uskupení lidí na naší planetě. Mezinárodní Bahá’í společenství má poradenský status při Ekonomické a sociální radě OSN a v Dětském fondu OSN (UNICEF).
„Bahá’í víra uznává jednotu Boha a Jeho Proroků, zastává zásadu nespoutaného hledání pravdy, odsuzuje všechny formy pověr a předsudků, učí, že hlavním cílem náboženství je prosazovat svornost a soulad, že náboženství musí jít ruku v ruce s vědou a že právě to tvoří jediný a konečný základ mírové, spořádané a pokrokové společnosti. Hlásá zásadu rovných příležitostí, práv a výsad pro obě pohlaví, podporuje povinné školní vzdělávání, odstraňuje extrémy chudoby a bohatství, povznáší práci vykonávanou v duchu služby do postavení bohoslužby, doporučuje přijetí pomocného mezinárodního jazyka a přináší nezbytné instituce pro ustavení a zajištění trvalého a světového míru.“

2) Bahá’í víra má dlouhou tradici i v českých zemích – první Bahá’í společenství u nás vzniklo již před první světovou válkou. Na konci 50. let však bylo komunistickým režimem rozprášeno a znovu bylo obnoveno až v roce 1990. Bahá’í víru znali a vysoce oceňovali i první naši prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš, kteří vřele doporučovali šíření jejích principů mezi lidmi. Prezident T. G. Masaryk řekl v audienci dne 20. března 1928 americké Bahá’í žurnalistce Marthě Root, že četl knihu „Bahá’u’lláh a nová doba“. Na otázku, co považuje za nejlepší cestu k uskutečnění světového míru, odpověděl: „Pokračujte v tom, co děláte. Rozšiřujte toto učení humanity a nečekejte na diplomaty. Ale je to
veliká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzálních mírových principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do mírových společností, do univerzit, škol, církví a také o nich pište. Světový mír přinesou jen lidé.“ (Citát viz americký Bahá’í časopis ‘The Star of the West’, říjen 1928, str. 198-202: článek
‘President Thomas Masaryk’, volume 19, 1928-1929 – www.starofthewest.info )

Prezident Edvard Beneš řekl v audienci dne 22. dubna 1936 americké Bahá’í žurnalistce Marthě Root toto: „Bahá’í učení je jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a humanity.“ „Bahá’í Věc je jednou z velikých morálních a společenských sil na celém dnešním světě. Jsem více než jindy přesvědčen, že s nárůstem
morálních a politických krizí ve světě musíme mít větší mezinárodní koordinaci. Hnutí, jakým je Bahá’í Věc, které razí cestu univerzálnímu mírovému uspořádání, je nutností.“ (Citáty z článku Marthy Root ‘President Eduard Benes’ se nacházejí ve sborníku ‘The Bahá’í World’ z let 1934-1936 na str. 589-591 https://bahailibrary.com/usnsa_bahai_world_6 ). „Cílem náboženství … je vytvářet jednotu a soulad mezi národy světa – nečiňte z něho příčinu rozkolu a nesvárů.“ Bahá’u’lláh (srov.: Bahá’u’lláhovy Desky, str. 111, Bahá’í nakladatelství, 2001)

Zdroj: http://www.praha.bahai.cz

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Umělecká skupina OLDstars uvádí letos v létě dvě premiéry současných britských dramat o lidech a vztazích ve stále se zrychlujícím a globalizovaném světě. Herci, kteří byli po několik sezon skryti v útrobách hereckých škol, se vrací do místa svých divadelních začátků a ukazují, že generační divadlo je stále silným fenoménem.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Děti a mládež, Divadlo a tanec
Co se děje
30.07.2021

PLZEŇ: Návštěvníkům města Plzně nově slouží plnohodnotný virtuální průvodce v podobě mobilní aplikace SmartGuide. Přibližuje historii města a provází návštěvníky tím nejlepším z Plzně. Umožňuje jim pohybovat se samostatně bez průvodce a davů a nabízí více než 42 bodů zájmu a 5 naučných tras.

Plzeňský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
29.07.2021

ČR: Ani v antice, ani v moderních dějinách nebyly olympijské hry jen definicí sportu. Bezmála třítýdenní klání sice bývá přehlídkou mimořádné fyzické zdatnosti, ale jeho následný sociokulturní přesah může být také rekordní. Bez výjimky pak olympiáda ovlivní podobu všech měst, kde se koná. Na to jak, poukazuje patnáctidílná série Gebrian: Olympijské stavby. Její tvůrce, architekt Adam Gebrian v ní hodnotí, jak světové metropole přistoupily k pořadatelství jedné z nejsledovanějších globálních událostí, a nakolik dokázaly vynaložené investice do veřejného prostoru dlouhodobě využít, nebo krátkodobě promarnit. Nechybí ani pohled do Tokia. To hostí olympiádu už podruhé a soutěž na návrh Národního stadionu vypisovalo hned dvakrát. Současné realizaci musel ustoupit původně vítězný projekt legendární Zahy Hadid, který vyvolal v jinak uměřeném Japonsku vlnu emocí.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Architektura
Co se děje
28.07.2021

ČR: Letošní almanach české poezie, který neúnavnou prací opět uspořádal Vladimír Stibor a vydal Milan Hodek, svým názvem parafrázuje biblický text. Básníci se však ohlédnout mohou, musí. Jak jinak by vybrali to nejlepší, s čím vstoupí do tohoto zajímavého projektu spojujícího nadšence, kde vůbec nezáleží na věkové skupině, profesi, bydlišti či počtu vydaných sbírek. Poměrně obsáhlou sbírku skvěle doprovázejí ilustrace Jitky Píšové, dodávají příjemnou atmosféru a podněty k zamyšlení. Kniha již je k dostání u knihkupců.

Celá ČR
Knihy, literatura, média
Co se děje
30.07.2021