úterý
4. října 2022
svátek slaví František
Logo
© Archiv pořadateleKnihovna roku 2021

PRAHA-ČR: DNE 14.. října 2021 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2021“. Knihovnou roku 2021 v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina a Veřejná knihovna Slivenec z Hlavního města Prahy.


 

Autor článku: 
Vít Richter

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně za projekt Knihovna na Křižovatce a jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování. Zvláštní ocenění v této kategorii získal projekt Národní knihovny ČR Zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19.

Ocenění „Městská knihovna roku 2021“, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Městská knihovna v Semilech z Libereckého kraje. Na druhém místě se umístila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, na třetím místě byla Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zvláštní cenu obdržela Knihovna města Ostravy. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

Ocenění Kamarádka knihovna pro nejlepší dětské knihovny obdržely Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm.

 

Podrobné informace o oceněných knihovnách a projektech

 

Knihovna roku 2021 – cena Ministerstva kultury ČR

Knihovnou roku 2021 v kategorii „základní knihovna“ se stala

Obecní knihovna ve Statenicích

Kraj: Středočeský

Knihovnice: MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora Černohorská

Knihovna sídlí v nově rekonstruovaném sto let starém domku s přístavbou rozšiřující užitnou plochu. Vlídnou přestavbou vznikl výjimečný prostor, který vedle knihovnických a informačních služeb umožňuje rozvíjet různorodé aktivity komunitního typu. Interiér je plně funkční a esteticky atraktivní, poskytuje příjemné a uživatelsky přívětivé prostředí s relaxační zónou. Během posledních pěti let se knihovna stala skutečným komunitním a společenským centrem – obývákem vesnice, na jehož činnosti se spolu s knihovnicemi podílí velké množství dobrovolníků, a zásadně ovlivňuje kulturní, společenské, ale i politické dění v obci. Spolupráce s obcí, ale i s místními spolky a dalšími subjekty v místě je na velmi dobré úrovni. Aktivně knihovna kooperuje i s knihovnami z okolních obcí a s pověřenou knihovnou. V místě není škola, knihovna je ovšem v živém kontaktu s jedinou místní soukromou školkou a svými mnohostrannými aktivitami cílí mj. na dětské čtenáře a podněcuje rozvoj čtenářské gramotnosti a motivaci dětí ke čtení. Zúčastňuje se celonárodních kampaní na podporu čtenářství a propagaci služeb knihovny, pravidelně také organizuje a pořádá filmový klub, tvořivé dílny a prožitkové akce, autorská čtení a besedy pro děti i dospělé a další zajímavé aktivity. Výjimkou nejsou ani společné diskuse se starostkou o aktuálním dění v obci. Pro svou činnost knihovna dovedně využívá možnosti vícezdrojového financování. Svým uživatelům nabízí různorodý fond pro všechny věkové a zájmové skupiny. O prosperitě knihovny vypovídá nejen vzrůstající počet čtenářů a návštěvníků, ale i rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost a její profesionalizace v roce 2021.

Web: https://www.obyvakvesnice.cz/

 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

 

Místní knihovna v Číměři

Kraj: Vysočina

Knihovnice: Michaela Láníková

Knihovna sídlí v rekonstruovaných prostorách spolu s obecním úřadem a Společenským centrem. Čtenáře vítá útulné prostředí knihovny a mají zde k dispozici pěkný aktuální knihovní fond, který je doplňován z prostředků obce i výměnnými soubory. V obci Číměř žije 210 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Knihovna nabízí rozmanité a nápadité akce, které jsou zaměřeny především na práci s dětmi a mládeží. V rámci těchto akcí dochází hlavně k mezigeneračnímu propojování. Knihovna se velkou měrou podílí na celém kulturním a společenském životě obce.  Nelze opomenout vynikající spolupráci s vedením obce a důkazem toho jsou ocenění, jež knihovna získala: druhé místo v soutěži Knihovna jinak 2019 za akci Knihovna naruby a Diplom za práci s mladými čtenáři v rámci Vesnice roku 2019. Knihovna je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.

Web: https://www.knihovnacimer.cz/

 

Veřejná knihovna Slivenec

Kraj: Praha

Knihovnice: Irena Krejčová, Mgr. Jiřina Haningerová, dobrovolnice: Veronika Borovková

Veřejná knihovna ve Slivenci je neprofesionální bezbariérová knihovna, která v uplynulých letech prošla kompletní rekonstrukcí včetně pořízení nového mobiliáře. Prostory nadále vylepšují. Zásadní proměnou prošel venkovní prostor před knihovnou, kde z neudržované zeleně vznikla venkovní zahrada s možností posezení. Knihovna má pro své aktivity k dispozici nově zrekonstruovaný multifunkční sál v podkroví městského úřadu. I zde je k dispozici výtah.

V knihovně působí dvě knihovnice spolu se studentkou, která zde vykonávala školní praxi a v současné době pracuje jako dobrovolnice. Knihovna nabízí kromě běžných informačních a knihovnických služeb různorodé vzdělávací a kulturní akce, o které je i přes vysokou konkurenci, stále velký zájem. Hojně navštěvované jsou pravidelně pořádané cestopisné přednášky. Knihovna spolupracuje s řadou místních spolků a s mateřskými a základními školami. Zaměřuje se na potřeby seniorů a ve spolupráci s Klubem seniorů pořádá výlety, kvízy, tréninky paměti a vzdělávací aktivity na téma zdravotnictví a přírodní vědy.

Během koronavirových opatření se knihovnice aktivně přizpůsobily dané situaci. Pro komunikaci s uživateli založily profil na sociální síti, pořídily bibliobox a nezapomínaly ani na aktivity knihovny. Před Vánocemi uspořádaly venkovní akci Adventní stezka po betlémech. Akce byla natolik úspěšná, že místní obyvatelé si ji ve vlastním podání sami zorganizovali a zopakovali na Velikonoce. Knihovna tedy plní velmi dobře roli komunitní knihovny a podílí se na mezigeneračním propojování. Knihovna se těší znamenité podpoře zřizovatele.

Web: https://www.slivenec.knihovna.cz/

 

Knihovnou roku 2021 kategorie „informační počin“

Hlavní cena:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

za projekt Knihovna na Křižovatce a jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování. Projekt započatý v roce 2011 je unikátním a funkčním modelem úspěšné spolupráce veřejné knihovny, univerzity a zřizovatele. Je příkladem úspěšné praxe a inspirací pro ostatní knihovny, a také úspěšným modelem rozšiřování zkušeností a praxe studentů knihovnictví.

Více o projektu: https://www.kjm.cz/provoz/stare-brno-krizova-24

 

Zvláštní ocenění a diplom:

Národní knihovna České republiky

Za zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19 jako nenahraditelného zdroje pro oblasti vzdělávání a výzkumu. Pandemie koronaviru a související vyhlášení nouzového stavu v letech 2020 a 2021 výrazným způsobem omezily služby knihoven spjaté s fyzickým přístupem uživatelů k fondům. Díky vyjednávání Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S a se Svazem knihkupců a nakladatelů (dále „SČKN“) se podařilo uzavřít mimořádné krátkodobé kolektivní smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven zahrnující autorsky chráněná díla dostupná na trhu. Celkem bylo dostupných přibližně 250 000 jednotek starší i novodobé české vydavatelské produkce (knihy, časopisy a další dokumenty). Přístup byl zajištěn formou vzdáleného přístupu, tj. z vlastního zařízení uživatelů z domova nebo ze zaměstnání. Do systému zpřístupnění NDK-COVID bylo zahrnuto 185 knihoven především z oblasti vysokých škol a vědeckých institucí. Uživatelé těchto knihoven mohly zobrazovat a číst plné texty nabízených dokumentů bez možnosti zhotovení tiskové nebo digitální kopie. NDK-COVID mohlo potenciálně využívat 1,035 milionů registrovaných uživatelů těchto knihoven.

Více o projektu: https://dnnt.nkp.cz/

 

Městská knihovna roku 2021 – cena SKIP a SMO

  1. místo

Městská knihovna v Semilech

Knihovna působí v nejmenším okresním městě ČR. Zde se podařilo vybudovat moderní, vzdušnou, bezbariérovou a nadčasovou knihovnu jako součást multifunkčního centra, kde ve vzájemné symbióze působí kavárna, kino i redakce místní kabelové televize. Mimo tradiční knihovnické služby knihovna nabízí i služby datové a reprografické. K využití je teen zóna, dětský koutek, probíhají zde čtenářské a tvůrčí dílny, autorská a pohádková čtení pro veřejnost, výstavy, přednášky, kurzy, tréninky paměti i univerzita třetího věku. Knihovna je živým společenským centrem a nabízí celou řadu nadstandardních služeb pro děti, mládež i seniory.

https://www.knihovnasemily.cz/

 

  1. místo

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

V nově rekonstruované historické budově sídlí od roku 2003 spolu se základní uměleckou školou, se kterou spolupracuje při svých aktivitách. Knihovna má oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení, oddělení referenční, čítárnu, T-klub pro náctileté a K-klub pro dospělé uživatele. Knihovna okouzlí návštěvníka vnitřním výstavním prostorem, kde se snoubí světlá výmalba vstupní haly s barevnými akcenty vystavovaných obrazů. Svou bohatou činností beze zbytku naplňuje roli komunitního centra a zároveň nezapomíná ani na podporu regionu. Spolupracuje s celou řadou spolků a má velmi aktivní Klub přátel knihovny, který rozšiřuje spektrum jejích aktivit. Pravidelně jednou týdně poskytuje v prostorách knihovny poradenskou službu spolek Ochrana spotřebitelů.

https://www.kkdvyskov.cz/

 

  1. místo

 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Knihovna je stálicí mezi nejlepšími českými knihovnami. Svou polohou v centru města přímo vybízí k návštěvě turisty i stálé čtenáře. Sídlí v budově bývalé synagogy, což znamená, že musí při poskytování služeb překonávat omezení plynoucí z památkového charakteru budovy. Nabízí kvalitní služby a drží krok s rozvojem technologií. Provozuje bezkontaktní výdej i příjem knih a speciální služby pro imobilní občany. Bohatou vydavatelskou činnost, která se snaží navázat na odkaz BBB, má Spolek přátel literatury a knihovny, založený v roce 1997. Je knihovnou, kde se zrodila nejúspěšnější akce na podporu čtenářské gramotnosti a dětského čtenářství „Noc s Andersenem“.

https://www.knihovnabbb.cz/uvod

 

 

Zvláštní ocenění

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy zaujala především budováním poboček a zlepšováním jejich služeb. V tomto duchu dosahuje téměř dokonalosti a je „na špici“ všech českých knihoven. Všech 28 poboček je v současné době rekonstruováno a obnoveno. Poskytují služby i znevýhodněným skupinám obyvatel, některé z nich jsou tak přímo zaměřeny. Aktuálním počinem je nově otevřená pobočka Podroužkova v Ostravě-Porubě, která se tak stala vlajkovou lodí komunitních aktivit v KMO. Pobočka díky rekonstrukci získala výborné podmínky pro své činnosti, a to v podobě dostatečného prostoru pro výpůjční oddělení a sálu pro vzdělávací akce. Je umístěna v sídlištní budově uprostřed revitalizovaného parku s hřišti pro nejmenší i teenagery společně se sociálním podnikem Mental Cafe a Svazem seniorů, což umožňuje nové a široké možnosti spolupráce. Na inspirativním budování moderní sítě poboček mají hlavní podíl vynikající manažerské schopnosti ředitelky Knihovny města Ostravy – Mgr. Miroslavy Sabelové.

https://www.kmo.cz/

https://www.kmo.cz/pobocky/podrouzkova/

                                                                                                 

Kamarádka knihovna cena SKIP

Ocenění pro nejlepší dětské oddělení veřejné knihovny, uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR od roku 2007 se záštitou ministra kultury ČR.

Hlavní ocenění, tj. titul Kamarádka knihovna v roce 2021 získaly Městská knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm.

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: 21. září vyšlo letošní druhé číslo kronikářského zpravodaje. Hlavním tématem čísla je úvod k obecní kronice a zaznamenávání událostí mezinárodního, národního a regionálního charakteru. Uvnitř čísla také připomínáme všem čtenářům existenci profesní skupiny Kronikáři na sociální síti Facebook, kde si mohou on-line vyměňovat názory a
zkušenosti a navázat kontakt s kolegy kronikáři. Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších rad, námětů a informací.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
04.10.2022

PLZEŇ: 30. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 32. ročníku Národní ceny za studentský design 2022. Známe výsledky.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, z. s., nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Celá ČR, Plzeňský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Výtvarné umění, Handicap, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.10.2022

PRAHA: Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel (dne 30. 9. 2022) návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů. Zákonem o dovozu kulturních statků Česká republika adaptuje svůj právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků, které má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu. Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání peněz k financování terorismu.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
03.10.2022

PRAHA: Hlavním tématem třetího ročníku konference Culture Get-Together 2022 byla ekonomická a sociální situace lidí, kteří pracují v oblasti živého umění. O hodnotě práce v kultuře se diskutovalo v pondělí a úterý z mnoha úhlů pohledu. Ve vršovickém kulturním centru Vzlet se sešlo na sto třicet účastníků, další stovky zájemců konferenci sledovaly online. Tristní situace s ohodnocováním kulturních profesí se probrala zevrubně – od tabulkových platů přes sociologický pohled z hlediska sebeorganizace až po kredit a význam práce v kultuře pro společnost jako takovou. Velký prostor byl věnován i regionům ČR, které ukázaly neuvěřitelnou životnost a smysluplnost živé kultury pro život v obcích i krajích. Na pódiu konferenčního sálu vystoupilo mnoho řečníků z řad zástupců a zástupkyň scénických umění a jejich asociací a platforem. Velké zastoupení měli i političtí představitelé zejména z regionů a jednoho z panelů se zúčastnil i poslanec Marek Výborný, který působí ve sněmovním výboru pro kulturu. Hlubší dialog kulturní obce se státem ale stále chybí. Účastníci tak diskutovali i o možnosti vzniku tzv. Kulturní komory se zastoupením jednotlivých uměleckých oborů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
03.10.2022