neděle
16. června 2019
Svátek slaví: Zbyněk
kvadriga z budovy Parlamentu Rakouské republiky ve Vídni
© Foto: Martin MusílekSlavný ve Vídni, doma zapomenutý – pátrání po odkazu sochaře Vincenze Pilze

VARNSDORF-ČR-NĚMECKO: V roce 2016 uběhlo 200 let od narození slavného rodáka z Varnsdorfu, sochaře Vincenze Pilze. Němec, který dobyl uměleckou Vídeň a jehož díla dodnes zdobí slavné paláce, zámky, kostely a další budovy a veřejná prostranství po celé Evropě a dokonce i v Americe, je v Čechách prakticky neznámý. O nápravu se pokusil projekt „200 let Vincenze Pilze“, jehož součástí je také česko-německá putovní výstava Život a dílo Vincenze Pilze, kterou je stále ještě možné navštívit. Na krásné dobrodružství, jímž bezesporu bylo znovuobjevování rakouského sochaře německé národnosti narozeného v Čechách, jenž upadal v zapomnění především po odsunu německých obyvatel po 2. světové válce, jsme se ptali jednoho z autorů výstavy, PhDr. Martina Musílka, varnsdorfského patriota a ředitele Městského divadla.

Autor článku: 
Irena Koušková

Jakou roli přisuzují dějiny umění Vincenzi Pilzovi? Jaké je jeho nejvýznamnější dílo?

Výstava se věnuje z menší části životu a z větší pak dílu sochaře Vincenze Pilze. Ten se narodil roku 1816 ve Warnsdorfu v severních Čechách a zemřel roku 1896 ve Vídni. Do Vídně odešel v mládí studovat právě sochařství na Akademie der bildenden Künste a zůstal zde žít natrvalo. Dokázal se velmi dobře prosadit ve velké konkurenci dalších umělců tehdejší Vídně a jeho díla dodnes zdobí mnoho významných budov nejen ve Vídni, ale i po celém území bývalé Rakousko-uherské monarchie. Objevili bychom je např. i v soukromých komnatách rakouské císařovny Alžběty Bavorské v Hofburgu. Ojediněle se některá díla nacházejí například i v Anglii nebo USA. Pilz pracoval pro nejvýznamnější šlechtické rody Liechtensteiny a Dietrichsteiny, ovšem nejvíce se proslavil svou spoluprací s architektem Theofilem Hansenem.       

Netroufal bych si v současnosti určit, které z jeho výtvorů lze označit za nejvýznamnější, neboť jeho tvorba je stále ještě málo prozkoumána a měla by být podstoupena určité kritice a umělecko-historickému zhodnocení. Pokud budeme však uvažovat v intencích umělecké kariéry, pak to bude bezesporu výzdoba dnešní budovy Parlamentu Rakouské republiky ve Vídni. Kromě několika reliéfů zde vytvořil sousoší koňského čtyřspřeží s bohyní Niké, tzv. kvadrigu. Na střeše budovy se nenachází pouze jeden originál tohoto sousoší, ale najdeme jich tu rovnou osm. To muselo s tehdejší uměleckou komunitou Vídně pořádně "zamávat"!

 

Konkurence v tehdejší Vídni musela být značná. Byl Vincenz Pilz tak výjimečný sochař, nebo spíše diplomat? Jak je možné, že právě on takovou prestižní zakázku vyhrál? (Např. v německém tisku vyšel o výstavě a Pilzovi článek s titulkem „Michelangelo aus Böhmen“. Velká nadsázka?)

Žádná nadsázka! Byl velmi talentovaný a pracovitý a prosadil se svým vlastním umem. Neúspěchy prožíval velmi silně a po jednom z nich (odstranění jeho soch z budovy Opery ve Vídni) dokonce onemocněl. Kromě studia na vídeňské akademii se díky císařskému stipendiu učil sochařskému řemeslu také v Římě, a to u nejlepších italských sochařů a zároveň neustále obklopen obrovským množstvím výjimečných uměleckých děl. Římský pobyt se na jeho technice a sochařském citu velmi silně odrazil.

 

Kdo je autorem výstavy? Co bylo podnětem k jejímu vzniku a co je jejím cílem?

Autorem výstavy je Josef Rybánký a já. Kolega Rybánský pracuje jako vědecký pracovník ve varnsdorfském muzeu, kde jsou uloženy některé artefakty připomínající Pilze: listiny, modely, dobový tisk. Dalším členem týmu, který byl při přípravě nejen výstavy o Pilzovi velmi nápomocen, byl Peter Pinkas, vzdálený potomek Vincenze Pilze a zároveň člověk, který se již více než 30 let snaží dohledat veškeré Pilzovo dílo a historické dokumenty o tomto sochaři. Než jsme se do přípravy výstavy pustili, zjistili jsme, že existuje velmi málo fotografií jeho děl a také nebylo zcela jasné určení některých z nich. Podnikl jsem tedy s Josefem Rybánským studijní cestu napříč Českou republikou do Vídně a zpět, abychom ověřili existenci Pilzových děl a pořídili jejich fotografické snímky. Ve Vídni jsme takto byli již třikrát a postupně objevili i řadu dalších děl, která výstava nezmiňuje.

Podnětem vzniku výstavy a dalších akcí bylo blížící se 200leté výročí Pilzova narození. Z mnoha původně plánovaných věcí jsme nakonec uskutečnili právě tuto výstavu, dále pak konferenci o jeho díle a v neposlední řadě vznikla socha (pomník) k uctění jeho osobnosti, jejímž autorem je sochařka Paulina Skavova. Socha by se měla stát součástí parku Vincenze Pilze ve Varnsdorfu. Park je stále pouze na papíře, socha však již byla veřejnosti odhalena v den 200letého výročí narození tohoto sochaře, tedy 16. listopadu 2016. Ze zmíněné konference jsme vydali sborník, který je asi první tištěnou publikací zabývající se jeho dílem.

 

V čem je výstava mimořádná a komu byste ji doporučil?

Výstava je první prezentací tvorby Vincenze Pilze vůbec. Pilzovi se dosud nevěnovala dostatečná pozornost a nevznikla tak žádná výstava, jež by jeho dílo jakkoliv přiblížila nebo komentovala. Stejně tak nevznikla zatím žádná souborná monografie. Tato výstava má tedy za úkol seznámit veřejnost s Pilzem a uvést ho mezi významné umělecké osobnosti 19. století. Očekáváme, že by se mohla stát podnětem ke zkoumání pro kunsthistoriky či architekty. Přístupná je však i laickému publiku.

 

Jak je výstava koncipována, co na ní uvidíme?

Výstava ukazuje několik sochařových životních etap řazených chronologicky s akcentem na nejdůležitější umělecké zvraty, pády či úspěchy. Zachycena jsou na ní nejvýznamnější díla Pilzovy tvorby. Celá výstava se skládá z 24 výstavních panelů formátu A1 a pojali jsme ji jako putovní. K vidění byla kromě Varnsdorfu také v Rumburku, Ústí nad Labem, Mnichově nebo Böblingenu.

 

Výstava je putovní. Kde ji můžeme ještě navštívit?

Ještě v květnu byla k vidění ve výstavních prostorách Národní knihovny v Klementinu. Tuto instalaci považujeme za stěžejní. Na své pouti se pak opět zastavila ve Varnsdorfu, následně poputuje do Ústí nad Labem a v prosinci se představí v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dále se přesune do Vídně, kde bychom ji rádi umístili do budovy Akademie výtvarných umění, kde Pilz studoval a prakticky v ní působil až do své smrti. V současné době probíhá v této budově rekonstrukce.

 

Proč byla výstava v Národní knihovně v Praze stěžejní instalací?

K tomu máme dva důvody. Prvně, do knihovny chodí velké množství studentů či vědeckých pracovníků, kteří by mohli Pilze objevit právě díky naší výstavě a dále se jeho dílem zabývat. Druhým důvodem je, že se v Klementinu nachází jediná Pilzova plastika na území našeho hlavního města, busta Pavla Josefa Šafaříka. Kromě Klementina se snažíme umisťovat výstavu právě v místech, kde jsou k vidění jeho díla.

 

Výstava je součástí přeshraničního projektu 200 let Vincenze Pilze. Můžete ho blíže představit?

Projekt zahrnoval kromě výstavy i pořádání konference včetně tištěného sborníku a odhalení sochy v budově Městského divadla ve Varnsdorfu. Partnerem z německé strany byla organizace Hillersche Villa, která má o podobné projekty zájem. Jejich i naším cílem je dostat živou kulturu co nejblíže k lidem, aby se stala součástí běžného života obyvatel. Proto jsme v roce 2016 uvedli celý projekt k životu. Vincenz Pilz patří k nejvýznamnějším rodákům města Varnsdorf a my cítíme potřebu ho veřejnosti co nejlépe zpřístupnit. Finančně projekt podpořil Euroregion Nisa z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a Město Varnsdorf.

 

Připomíná Varnsdorf svého slavného rodáka i jiným způsobem?

Do budoucna se budeme snažit, aby byl znám všem lidem ve městě. Máme v plánu vytvořit opravdu velkou soubornou výstavu s modely jeho soch a artefakty z jeho uměleckého i soukromého života. Rádi bychom také vydali tištěnou monografii o jeho životě a díle. V současnosti probíhá plánování revitalizace zatím bezejmenného parku, který se nachází mezi budovou varnsdorfského divadla a budovou starokatolického kostela Proměnění Páně, kde je umístěno jediné Pilzovo originální dílo vytvořené pro Varnsdorf, socha Krista na oltáři. Po revitalizaci bude park pojmenován po Pilzovi a my věříme, že tímto aktem zmizí nevědomost o varnsdorfském rodákovi, který upadal v zapomnění především po odsunu německých obyvatel po 2. světové válce.

 

Info o projektu 200 let Vincenze Pilze: http://divadlo.varnsdorf.cz/cs/vincenz-pilz-pqHYi

Mohlo by vás také zajímat...

BRNO: 1. 10. 2019 zahájí činnost nová česká platforma pro performativní umění sídlící v Brně s názvem Terén. Vzniká vedle renomovaných repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo jako třetí scéna brněnské městské organizace Centrum experimentálního divadla.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
13.06.2019

OSTRAVA: Před budovou radnice na Prokešově náměstí stojí 790 květináčů s bylinkami a teplomilnými travinami. Jedná se o instalaci spojenou s akcí Landscape Festival Ostrava 2019, která se zaměřuje na krajinu, město a veřejný prostor.

Moravskoslezský kraj
Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
13.06.2019

ČR: Nejnovější román o událostech roku 1968 od autora bestselleru britského spisovatele Simona Mawera vychází jako audiokniha Pražské jaro v podání Roberta Hájka a Jana Teplého. Křest audioknihy za účasti režisérky a obou interpretů proběhl na veletrhu Svět knihy 2019.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
12.06.2019

JIHOČESKÝ KRAJ: Nezadržitelně se nám blíží doba letních dovolených s ní i plánování výletů za zábavou a poznáním. Vydejme se třeba na Táborsko. Okres Tábor se rozkládá v severní části Jihočeského kraje, jeho pomyslnou osu tvoří řeka Lužnice, která si zachovává svůj původní ráz. Lužnice i do ní přitékající Nežárka jsou velmi oblíbené dopravní tepny vodáků, kteří zde během horkých letních dnů brázdí hladiny svými kajaky a loďkami.

Jihočeský kraj
Cestovní ruch, Ostatní, Památky
Co se děje
13.06.2019