čtvrtek
23. května 2019
Svátek slaví: Vladimír
© www.mkcr.czProjekt Jižní Morava čte

ČR: Projekt je zaměřen na posílení významu formování regionální identity a rozvoj vnímání knihoven jako komunikačních center a místa mezigeneračního setkávání. Současně také rozvíjí spolupráci mezi veřejnými knihovnami, školami a posiluje partnerské vztahy mezi obcemi celého Jihomoravského kraje. Jeho podstatou je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu a identifikace se s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace.

Autor článku: 
luk

 Akce tak  vede k podpoře čtení a čtenářství, napomáhá vnímání knihoven jako míst setkávání a upevňování mezigeneračních vazeb, přispívá k posilování vztahu a prohlubování zájmu o lokální a regionální dění. Zaměřuje se na dvě tradičně nejsilnější generační skupiny návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež a seniory.

Realizace projektu proběhne ve třech etapách od září do prosince 2016. Ve spolupráci se školami bude na začátku školního roku v šedesáti zapojených knihovnách na území celého Jihomoravského kraje vyhlášena literární soutěž na téma Mýty a legendy mého kraje spolu s veřejným čtením s tématy regionální a lokální historie s mezigeneračním přesahem.

Od vyhlášení soutěže až do 30. října 2016 bude možné odevzdávat soutěžní práce do místně příslušné zapojené knihovny. Soutěž je rozdělená do dvou kategorií (6 – 9 let a 10 – 18 let) a  podmínkou není registrace v knihovně.

Druhou etapu završí slavnostní vyhodnocení soutěžních prací. Jejich veřejné čtení se uskuteční při příležitosti Dne pro dětskou knihu (26. 11.), celostátní akce věnované propagaci knih pro děti a čtení. Všichni účastníci soutěže budou ve svých knihovnách odměněni drobnými dary.

Projekt vyvrcholí v sobotu 3. 12. 2016 v brněnském Divadle Polárka, kde se uskuteční slavnostní ocenění autorů vítězných prací. Dárkem pro vítěze bude pro každou věkovou kategorii jedno divadelní představení.

Projekt Městské knihovny Břeclav Jižní Morava čte patří svým významem a počtem zapojených knihoven mezi významný počin nadregionálního charakteru, který má ambice inspirovat svým zaměřením i knihovny za hranicemi Jihomoravského kraje.

Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Hodinový vnuk je aktivizační seniorský, mezigenerační a dobrovolnický projekt. Studenti při něm věnují svůj čas seniorům. Navštěvují klienty domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou  a jednu hodinu si s nimi povídají, hrají společenské hry nebo jdou na společnou procházku. Stávají se tak "vnuky"  lidí mimo svou biologickou rodinu.

Celá ČR
Děti a mládež, Senioři, Ostatní
Co se děje
23.05.2019

ČR: Příští rok uplyne 200 let od narození nejvýznamnější osobnosti českého umění 19. století, v roce 2021 pak 150 let od jejího úmrtí. Národní galerie Praha připravuje rozsáhlou výstavu, a při té příležitosti se obrací na veřejnost. 

Celá ČR
Ostatní
Co se děje
23.05.2019

PRAHA: První mezinárodní divadelní organizace založená v Praze v roce 1929 letos slaví 90. výročí. V rámci oslav existence Mezinárodní loutkářská unie UNIMA se ve dnech 
od 6. do 8. června 2019 uskuteční mezinárodní konference, součástí oslav bude diskusní blok o vystavování loutek v rámci PQ Talks, vernisáž výstavy UNI…Co? UNIMA! a UNIMA Soirée v Říši loutek. 

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
23.05.2019

ČR: Ke svým čtenářům v těchto dnech zamířilo květnovo-červnové vydání slováckého dvouměsíčníku Malovaný kraj. Na titulní stranu obálky se dostal motiv z tradičních Koseckých písní v buchlovickém zámeckém parku. V samotném obsahu pak jistě mnohé zaujme rozsáhlý text o vojenském útvaru Slovácká brigáda.

Celá ČR, Hl. m. Praha, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Knihy, literatura, média, Lidová kultura, Památky
Co se děje
23.05.2019