pondělí
18. března 2019
Svátek slaví: Eduard
© www.mkcr.czProjekt Jižní Morava čte

ČR: Projekt je zaměřen na posílení významu formování regionální identity a rozvoj vnímání knihoven jako komunikačních center a místa mezigeneračního setkávání. Současně také rozvíjí spolupráci mezi veřejnými knihovnami, školami a posiluje partnerské vztahy mezi obcemi celého Jihomoravského kraje. Jeho podstatou je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu a identifikace se s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace.

Autor článku: 
luk

 Akce tak  vede k podpoře čtení a čtenářství, napomáhá vnímání knihoven jako míst setkávání a upevňování mezigeneračních vazeb, přispívá k posilování vztahu a prohlubování zájmu o lokální a regionální dění. Zaměřuje se na dvě tradičně nejsilnější generační skupiny návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež a seniory.

Realizace projektu proběhne ve třech etapách od září do prosince 2016. Ve spolupráci se školami bude na začátku školního roku v šedesáti zapojených knihovnách na území celého Jihomoravského kraje vyhlášena literární soutěž na téma Mýty a legendy mého kraje spolu s veřejným čtením s tématy regionální a lokální historie s mezigeneračním přesahem.

Od vyhlášení soutěže až do 30. října 2016 bude možné odevzdávat soutěžní práce do místně příslušné zapojené knihovny. Soutěž je rozdělená do dvou kategorií (6 – 9 let a 10 – 18 let) a  podmínkou není registrace v knihovně.

Druhou etapu završí slavnostní vyhodnocení soutěžních prací. Jejich veřejné čtení se uskuteční při příležitosti Dne pro dětskou knihu (26. 11.), celostátní akce věnované propagaci knih pro děti a čtení. Všichni účastníci soutěže budou ve svých knihovnách odměněni drobnými dary.

Projekt vyvrcholí v sobotu 3. 12. 2016 v brněnském Divadle Polárka, kde se uskuteční slavnostní ocenění autorů vítězných prací. Dárkem pro vítěze bude pro každou věkovou kategorii jedno divadelní představení.

Projekt Městské knihovny Břeclav Jižní Morava čte patří svým významem a počtem zapojených knihoven mezi významný počin nadregionálního charakteru, který má ambice inspirovat svým zaměřením i knihovny za hranicemi Jihomoravského kraje.

Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

JÍLOVÉ U PRAHY: IV. ročník oblíbených přednášek, které pořádá Regionální muzeum v Jílovém u Prahy v sále bývalé Konírny, je tentokrát věnován antické civilizaci a její kultuře. Toto časově vzdálené, ale při tom stále živé období lidských dějin představuje totiž jeden z pilířů, na nichž dodnes stojí naše „západní civilizace".

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
18.03.2019

ČR-PRAHA: Letošní ročník festivalu Jeden svět už zná své vítěze. Celkem sedm cen udělily poroty v kategoriích Mezinárodní soutěž, Máte právo vědět a Česká soutěž. Letošní novinkou je Regionální porota složená ze tří zástupců měst, kde se koná Jeden svět v regionech. Zástupci studentů a studentek středních škol pak udělili Cenu studentské poroty. Diváci a divačky rozhodli pomocí hlasování po filmových projekcích o dokumentu, který získal Diváckou cenu nadačního fondu Avast.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
18.03.2019

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Dalších sedm projektů týkajících se Královéhradeckého kraje získá z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko dotaci 6,5 milionu EUR, tedy zhruba 166 milionů korun. Evropské peníze podpoří například vznik cyklotras v okolí Nového Hrádku nebo záchranu hradu Vízmburk. Celkově program Interreg V-A ČR-Polsko pomůže s realizací 15 projektů z celého podporovaného území.

Královéhradecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Památky
Co se děje
18.03.2019

ČR: Most!, Rapl, Svět pod hlavou. Zatímco Česká televize se s novou minisérií Sever vrací do severočeského kraje, režisér Robert Sedláček se po úspěšném Janu Palachovi opět věnuje televizní tvorbě. A ani tentokrát divák nepřijde o psychologickou rovinu příběhu. Hlavní roli, a zároveň svou první kriminální, ztvárňuje Jiří Mádl. Po jeho boku se objeví třeba Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Martin Myšička nebo Štěpán Benoni. Filmaři jsou za polovinou natáčecího plánu, poslední klapka Severu padne na začátku května.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
15.03.2019