pondělí
27. května 2019
Svátek slaví: Valdemar
© Interreg CENTRAL EUROPEPilotní akce Interiér v exteriéru je ve své polovině

ÚSTÍ NAD LABEM: Roční pilotní akci s názvem Interiér v exteriéru realizuje statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci se spolkem Veřejný sál Hraničář od listopadu 2018. Pilotní akce je součástí tříletého projektu Forget Heritage, zaměřeného na obnovu a ochranu kulturního dědictví.

Autor článku: 
Lucie Jehličková

Hlavním pilířem pilotní akce je velkoplošná videoprojekce, měnící se v průběhu roku. Společným tématem projekcí je Šedesát ústeckých NEJ na motivy knihy Martina Krska (Muzeum města Ústí nad Labem, 2007). První intervencí byla projekce s názvem Nejšikmější věž od autorů Davida Böhma a Jiřího Franty, která byla spuštěna v listopadu minulého roku. Aktuálně mohou občané a návštěvníci města zhlédnout projekci na téma Severočeský kraj od autora Jana Šrámka.

Videoprojekci doplňuje vznik odpočinkové zóny před budovou kina Hraničář, kde byly během dubna nainstalovány prvky městského mobiliáře. Ty budou sloužit návštěvníkům akce především v letních měsících. Kromě posezení v nově vytvořené pěší zóně si zde mohou lidé zahrát na piano nebo půjčit knihu.

Pilotní akce má za cíl otestovat inovativní a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich další využití ve spolupráci s kulturními a tvůrčími spolky. Tyto modely jsou společně s nástroji pro zlepšení managementu historických lokalit a nástroji k posílení zapojení občanů v historických lokalitách dalším výstupem rozsáhlého mezinárodního projektu.

V rámci projektu bude spuštěno celkem osm pilotních akcí. Ústí nad Labem se tak připojí k italským městům Janov a Milán, slovinské Lublani, německému Norimberku, polským městům Bydhošť a Varšava a chorvatské Rijece. V prvním roce své realizace budou pilotní akce financovány z prostředků projektu, následujících 5 let bude provoz v režii jednotlivých měst a spolupracujících kulturních zařízení.

Dalším výstupem projektu Forget Heritage bude webová aplikace s názvem OffSpaces. Díky ní bude možné upozornit město na málo využívané nebo opuštěné budovy a prostranství, které by bylo možné oživit ve spolupráci s kulturními spolky a institucemi. Občané budou moci připojit rovnou i vlastní návrh nového využití, popřípadě kontaktovat vlastníka nemovitosti a domluvit se s ním na možnostech spolupráce. Aplikace bude dostupná na podzim.

Projekt Forget Heritage je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE a zdrojů statutárního města Ústí nad Labem. Jeho celkový rozpočet je 2 433 651,84 € pro všech 10 zapojených partnerů.

Projekt skončí na konci listopadu 2019.

Více o projektu najdete zde.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Jedna z největších stálic České televize David Vávra, který se vydal po Šumných městech s kamerou poprvé už v roce 1995, tentokrát vyrazil pátrat po stopách českých architektů a jiných umělců až k protinožcům. Vzniklo tak dalších pět dílů dokumentárního cyklu Šumné stopy. První díl uvede ČT art v pátek 31. května od 22 hodin.

Celá ČR
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
24.05.2019

ČR: Žijte tady a teď a hledejte a vnímejte krásu všedního dne. Nalaďte se na rytmus přírody, uzemněte se, prostě buďte a vytvářejte si své vlastní rodinné rituály a tradice. K tomu nabádá kniha Tradinář, která ukazuje, že každý měsíc má svou poetiku, své svátky, obyčeje i tradice a promítá je do současného života rodin s dětmi. Obsahuje návody na společné tvoření a hraní, na zpracování sezonní sklizně a recepty na tradiční i zapomenutá jídla.

Celá ČR
Knihy, literatura, média
Co se děje
24.05.2019

ČR: Hodinový vnuk je aktivizační seniorský, mezigenerační a dobrovolnický projekt. Studenti při něm věnují svůj čas seniorům. Navštěvují klienty domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou  a jednu hodinu si s nimi povídají, hrají společenské hry nebo jdou na společnou procházku. Stávají se tak "vnuky"  lidí mimo svou biologickou rodinu.

Celá ČR
Děti a mládež, Senioři, Ostatní
Co se děje
23.05.2019

ČR: Příští rok uplyne 200 let od narození nejvýznamnější osobnosti českého umění 19. století, v roce 2021 pak 150 let od jejího úmrtí. Národní galerie Praha připravuje rozsáhlou výstavu, a při té příležitosti se obrací na veřejnost. 

Celá ČR
Ostatní
Co se děje
23.05.2019