Nová pražská scéna

Autor: mis
Interiér Divadla Na Rejdišti v Praze, foto www.divadlokonzervatore.cz
Interiér Divadla Na Rejdišti v Praze, foto www.divadlokonzervatore.cz

PRAHA: Divadlo pražské konzervatoře uvádělo svá představení na profesionálních pražských scénách, např. v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, Strašnickém divadle nebo v prostoru Eliadovy knihovny Divadla Na zábradlí.

Od 21. února 2011 zahájilo pravidelný provoz na své vlastní scéně Divadla Na Rejdišti v hlavní budově konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1.

Divadlo vzniklo přestavbou orchestrálního sálu, projekt byl financován z finančních mechanizmů EHP/Norsko za spoluúčasti hlavního města Prahy. Zrodil se tak nový pražský divadelní prostor se svébytným repertoárem a specifickou atmosférou. Provoz divadla přinese bezpochyby zintenzivnění a zkvalitnění jevištní praxe studentů. V Divadle Na Rejdišti budou kromě činoherních představení studentů hudebně-dramatického oddělení uváděny též operní, operetní a muzikálové inscenace studentů zpěvu.

Historicky první premiérou Divadla Na Rejdišti, druhou premiérou pátého ročníku a třetím představením v novém divadle byla inscenace Žádná – celá – nekonečno, sahající od sonetů k antropologickým studiím a ještě mnohem dál. Režii autorské inscenace měla Tereza Ludvíková. Inscenaci připravila se studenty 5. ročníku hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře, ve spolupráci se studenty 3. ročníku a se studenty hudebních oborů. Zhudebněné sonety Williama Shakespeara posloužily jako základ pro autorské kreace na téma lásky, sobectví, sexu, touhy, opuštěnosti. Tvůrci inscenace se nechali inspirovat nejen Shakespearem, ale také moderní poezií a románem, antropologickými studiemi nebo inzeráty na internetových seznamkách. Premiéra se odehrála 8. 3. 2011.

Divadlo konzervatoře (DIK) je jako součást Pražské konzervatoře určeno pro inscenační praxi studentů 5. a 6. ročníků. Na tvorbě inscenací se ve spolupráci se studenty podílí profesionální režiséři, výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé a další. Divadlo konzervatoře tak zaujímá význačné místo při završení studia na hudebně dramatickém oddělení tím, že výsledky práce studentů nejsou izolovány ve školních zdech, ale naopak nabídnuty širokému publiku. Tento kontakt s běžným divadelním provozem a diváckou obcí klade vysoké nároky nejen na úroveň celé inscenace, ale také na studenty samotné, na jejich schopnosti a dovednosti nabyté v prvních čtyřech letech studia. Platí zde nad jiné výmluvná slova Miroslava Hallera: „… jako nelze vychovat z někoho námořníka na suché zemi, tak nikdo nedokáže vychovat herce pro tvorbu na jevišti bez jeviště.“

Program divadla a další informace zde

Článek vložil Milan Strotzer dne: 9. Březen 2011 - 21:08
Co se děje
PRAHA: EKO-pohádka „O Balynce, dobrém štěněti“ je divadelní představení Karlovarského hudebního divadla, které již šestým rokem pravidelně hraje školákům po celé České republice. Představení má za cíl nejmenší diváky nejen pobavit, ale hlavně ukázat správný postoj k třídění a recyklaci odpadu.
31.3.2015
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Dne 19. 3. 2015 si Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích odvezlo z Brna „Diplom“ za nominaci do první kategorie – Instituce veřejné správy oceněné za přínos občanům se zdravotním postižením.
31.3.2015
ČR: Ve čtvrtek 26. března byly na sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Uherském Hradišti přiděleny tituly v soutěži Památka roku 2014.
31.3.2015
KARLOVY VARY: I letos proběhla v Krajské knihovně Karlovy Vary dětmi velmi oblíbená akce Noc s Andersenem. Jubilejní 15. ročník této celostátní akce na podporu dětského čtenářství se konal 27. 3. 2015.
31.3.2015
PLZEŇ: Projekt Plzně 2015 Obnova zaniklé obce Výškovice, který běží od loňského roku, se letos na jaře dostává do své závěrečné fáze, kterou je realizace dvou vítězných návrhů vzešlých z mezinárodní soutěže.
31.3.2015
PRAHA: Pro operní náruživce v Praze, kteří si chtějí ukrátit čas mezi koncem letošní a začátkem nové sezóny přímých satelitních přenosů z Metropolitní opery do kin, je opět připraven výběr několika oblíbených titulů z letošní sezony, ale i z let minulých.
31.3.2015
MALENOVICE: Kastelán oblíbeného hradu Malenovice u Zlína – Luděk Bubeník – otevře v sobotu 4. dubna 2015 hradní bránu prvním návštěvníkům. Prohlídkový okruh je nově rozšířen o zajímavou expozici historických hodin a zbraní.
31.3.2015
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje se včera už podruhé zabývalo tematikou zápisu nové vyšší odborné školy, která by měla za úkol vzdělávat tlumočníky českého znakového jazyka.
31.3.2015
HRADEC KRÁLOVÉ: Centrum Sion hostí pravidelné tvořivé dílny pro seniory, ta poslední se nesla v duchu jara a Velikonoc. Vyráběly se jarní dekorace z proutků, mechu a živých květin, dále kapsičky na dobroty třeba pro vnoučata. Jako obvykle nechyběla uvolněná a povídavá atmosféra.
31.3.2015

Editorial

Když se řekne veřejný prostor, je jasné, o co se jedná. Ale určitě nebude na škodu, když k našemu tématu řekneme pár upřesňujících slov. Na pomoc si vezmeme legislativu. Naše právní normy sice neznají pojem „veřejný prostor“, ale v zákoně o obcích (128/2000 Sb.) najdete spojení “veřejné prostranství“, což je významově v podstatě totéž. Zákon tak označuje náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky, podchody a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Potud zákon.

Hledání v tištěných číslech

Inzerce

Redakce časopisu Místní kultura stále hledá externí dopisovatele z celé ČR. 

Máte literárního ducha, lehké pero a kamarádíte se s českým jazykem?
Jste součástí kulturního dění a rádi se podělíte o své zkušenosti?
 Pošlete ukázkový text na e-mail: redakce(zavináč)mistnikultura.cz, nebo se ozvěte
na tel.:  732 704 872.

Věstník emailem

Přehled článků za poslední týden