středa
16. ledna 2019
Svátek slaví: Ctirad
Starostka Zdeňka Seidelová
© Archiv starostkyPřepychy na Rychnovsku čeká velká událost

PŘEPYCHY: Cena hejtmana za koncepční rozvoj obce, kterou obec Přepychy obdržela jako nováček krajského kola soutěže Vesnice roku 2016, se stala odrazovým můstkem pro zcela zasloužený úspěch v roce letošním. Tato obec s 630 obyvateli, v jejímž čele stojí od podzimu 2014 Zdeňka Seidelová, zaujala hodnotitelskou komisi prakticky ve všem, co by měla „zlatá“ obec mít, a po zásluze tak v Královéhradeckém kraji zvítězila.

Autor článku: 
Dana Ehlová

V současné době v Přepychách vyrcholily přípravy na slavnostní vyhodnocení a předání cen, které se zde uskuteční 19. srpna, a také na prezentaci obce před celostátní komisí soutěže Vesnice roku, jež do podhůří Orlických hor zavítá 9. září. Každé setkání se starostkou Zdeňkou Seidelovou je zážitkem samo o sobě a bylo jím i to, během něhož vznikl následující rozhovor. Má totiž - sportovní terminologii řečeno -neuvěřitelný tah na bránu a navíc téměř vždy s vítězným koncem.

 

Od zveřejnění výsledků krajského kola Vesnice roku, v němž Přepychy zvítězily, uplynuly už dva měsíce. Tehdy jste prohlásila „Jsme na bedně“ a vzápětí se podělila o radost z vítězství se zastupiteli, prostřednictvím obecního rozhlasu pak i s obyvateli Přepych. Můžete vzpomenout na ohlasy odjinud?

Vzápětí po vyhlášení výsledků mi gratulovala většina starostů obcí přihlášených do soutěže. Jeden ze starostů napsal, že několikrát pochyboval o tom, zda si některá obec vítězství opravdu zaslouží, ale v našem případě je o tom naprosto přesvědčen. Gratulace přicházely i od vyhlašovatelů soutěže, spolupracujících firem nebo jednotlivých občanů. Velmi mě potěšil i Karel Pšeničný, syn hudebníka, na jehož počest se u nás koná festival dechových hudeb, který mi řekl, jak je šťastný, že se dožil toho, že jsou Přepychy krásnější.

 

Slavnostní ocenění vítězů se tradičně koná ve vítězné obci – letos tedy v Přepychách. Kdy a kde se slavnost uskuteční?

Celá slavnost proběhne 19. srpna v prostoru sportovního areálu SK Přepychy a využijeme přitom mnohaleté zkušenosti z pořádání festivalu dechových hudeb Karla Pšeničného na tomto místě. Bohužel jsme museli opustit variantu prostranství u kostela sv. Prokopa, které není dostatečně velké.

 

Kdy začaly přípravy?

Dodatečně oceňuji, že jsme už na začátku letošního roku začali s úklidem v areálu sportovního klubu. Členům SK jsem tehdy ukázala asi padesát fotografií, na nichž jsem zachytila, co všechno je tam třeba uklidit, opravit apod.

 

Kolik lidí se zapojilo do organizace?

Uspořádání tak velké akce je vlastně věcí celé obce. Každé pondělí se schází pořadatelský tým zhruba patnácti lidí, jehož členy jsou také předsedové jednotlivých spolků působících v obci. Pravidelně si upřesňujeme úkoly na sobotu 19. srpna. Jsem spokojena, jak spolupráce zatím funguje. Vše ovšem řídí čtyřčlenný výbor – v němž jsem já jako starostka, místostarosta Honza Macháček, moderátor Honza Dušek a Jiří Králíček ze spolku Abakus.
Je to náročné - už mám několik šanonů s dokumenty na akci Vesnice roku.  Dodatečně jsme pozvali také herce Martina Dejdara, který zveřejnil na facebooku svoji fotku u cedule Přepychy s komentářem: „Konečně vím, kam se přestěhuju na důchod!“

 

Co lze prozradit k oficiální části oslav?

Program je v podstatě daný, pořadí oceňovaných obcí také. Oproti předchozím zvyklostem jsme ale zvolili variantu, kdy významní hosté nebudou sedět na podiu, ale na VIP místech v prvních řadách. Vedle podia umístíme velkou LED obrazovku, která bude přenášet dění z podia. Moderování slavnosti se ujme zkušený Honza Dušek, který v současné době připravuje také krátké spoty o každé z 15 oceněných obcí.

 

Odpoledne následuje kulturní program. Můžete říci, co návštěvníky čeká?

V hudební části se představí jarmareční těleso Nešlapeto, dechová hudba Opočenka, swingový ZatrestBand, popová kapela Memphis. Přepychami bude možné projet i na bryčce.
Nezapomínáme ani na děti, pro chystáme různé atrakce. Hodně spoléhám na Jiřího Králíčka ze spolku Abakus, který má v této oblasti velké zkušenosti a také přichází se zajímavými nápady. Budeme mít například půjčeny hledačky kovů a děti budou hledat mince, za něž si půjdou něco koupit. Nabídky se množí, například jsme jednali i s panem kouzelníkem z nedalekých Bohuslavic, který na svých vystoupeních předvádí i levitaci někoho z diváků.

 

Oslavy Vesnice roku ale vlastně zahájíte už o den dřív?

Ano. V předvečer promítneme úspěšný český film Anděl Páně II a svoji účast nám potvrdil režisér Jiří Strach.

 

Jedna věc je uspořádání oslav a druhá prezentace vítězné obce. Čím se Přepychy ukážou?

Chceme se prezentovat především propagačními obrazovými materiály o obci, kde chceme zdůraznit různorodou práci našich spolků a dobrovolných sdružení občanů během celého ročního období. Velice důležitým úkolem je připravit na takovou akci celou obec - potřebujeme znovu vysekat trávu v ovocných alejích i všude v obci, máme objednaný také zametací vůz. Požádáme všechny naše občany a spolky o pomoc při úklidu naší rozlehlé obce a všech zákoutí.

 

Už nyní však víte, že oslavou vítězství pro vás Vesnice roku nekončí. Sobota 9. září bude dnem D, kdy se rozhodne o umístění Přepych v kole celostátním.

Ano, přijede hodnotitelská komise a opět se budeme snažit prezentovat vše, co se nám doposud podařilo i naše plány do budoucna. Využijeme samozřejmě zkušeností z krajského kola a doufám, že dobře uspějeme. Členové komise budou opět jezdit na bryčkách po celé obci a trasa zůstane zhruba obdobná.
Do programu navíc zařadíme návštěvu jednoho z bytů v domě s pečovatelskou službou, kde žijí naši senioři, kteří už nezvládali samostatné bydlení. Zároveň navštívíme jeden z objektů společnosti Domov Dědina. Žije tam několik klientů, kterým je naše obec veřejným opatrovníkem. Vzhledem k tomu, že na naši prezentaci budeme mít více času /celkem čtyři hodiny/, vložíme tam i nějaká další překvapení.
Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční 16. září v Luhačovicích. Už jsme potvrdili účast, předali jsme informace o obci i k naší prezentaci přímo na této akci. Těšíme se na setkání s ostatními finalisty i zástupci vyhlašovatelů.

 

V krajském kole jste zabodovali a byli "zlatí" prakticky ve všech oblastech. Pojďme se vrátit ke kultuře a památkám. Krátce po vašem zvolení byly v obci opraveny všechny sakrální památky. Svědčí to také o vašem blízkém vztahu k historii?

Určitě. Vždyť každou takovou sakrální památku budovali naši předkové většinou ze svých prostředků a z určitých pohnutek. Inspiroval mne příběh našeho bývalého přepyšského kaplana, pana Aloise Mádra, který zcela nezištně v naší obci postavil velkým dílem z vlastních prostředků kapličku Panny Marie, křížovou cestu a další památky v Dříženském údolí i několik pomníků v obci. Takové stavby byly vystaveny vlivu počasí, nevhodným zásahům v minulosti i vandalismu lidí. Vyplatí se je udržovat pravidelně. Je to potom levnější, než je opravovat jednou za mnoho desítek let.

 

Pak přišly na řadu varhany z roku 1872 v kostele sv. Prokopa. Obec v podstatě převzala tíhu organizačního zajištění projektu celkové obnovy nástroje a ještě přidala finanční prostředky. Co vás k tomu vedlo?

Podobně tomu bylo i u varhan. Na první pohled se nám všem zdálo, že je vše v pořádku. Varhany byly pěkně natřené šedým emailem, hrály, tak proč to nějak rozebírat? Až návštěva odborníků nám ukázala, že to vše je pouhé zdání. Varhany jsou z velké části postaveny ze dřeva, některé díly jsou kožené. Kovových dílů je kupodivu na varhanách minimum. A dřevo, jak víme, podléhá zkáze, bývá napadáno mikroorganismy a různými dřevokaznými škůdci. Také naše varhany vykazovaly velké napadení červotočem. Některé části se musely doplnit zcela nově. Nemluvím ani o kožených dílech, okožení bylo zpuchřelé. To nové je již upraveno tak, že musí vydržet opět dalších sto let. Podmínkou je, aby se na varhany hodně a pravidelně hrálo. To se nám snad podaří zajistit.
To, že jsme si jako obec vzali celou obnovu varhan i zvonů za svou povinnost spatřuji v obrovské zodpovědnosti našeho současného zastupitelstva. Plně si uvědomujeme, že pokud to neučiníme my v našem volebním období, těžko to můžeme požadovat od našich nástupců. A času máme málo. Do konce našeho mandátu nám zbývá již jen několik měsíců. Naštěstí nadšení všech našich občanů, spolků i podnikatelů je obrovské, věřím, že to, co jsme si předsevzali, dokážeme splnit.

 

Obnova královského nástroje vrcholí a na podzim se uzavře, ale vy už podnikáte důležité kroky k záchraně vzácných zvonů a doplnění stávající dvojice o třetí kus tak, jak to bylo ve věži kostela původně. Přibližte, co se už událo?

Musím připomenout, že dva zvony v kostele sv. Prokopa - jeden odlitý roku 1545 a druhý 1559 - patří k tomu historicky nejcennějšímu, co v Přepychách máme. Jen zázrakem "přežily" rekvizici během obou světových válek, což se nepodařilo v případě třetího, nejmladšího zvonu z roku 1931, který byl odvezen v roce 1942. Jejich neutěšený, už na první pohled nebezpečný, stav vzbuzoval naše obavy o budoucnost zvonů. Proto jsme iniciovali, aby se daly věci tzv. "do pohybu", a v červenci roku 2016 prohlédl zvony na náš popud pan Petr Rudolf Manoušek.

 

Jaké bylo doporučení mistra zvonaře?

Zpracoval posudek a navrhl postup opravy a zároveň výrobu třetího zvonu, který by měl převzít denní službu. Oba historické zvony by pak byly používány na příležitostné ruční zvonění. Nový zvon bude "kopírovat" svého předchůdce, odlitého před 85 lety a odvezeného při rekvizici, který vážil zhruba 700 kg a měl spodní průměr 1050 mm. Takový zvon "soustavě" přepyšských zvonů vrátí melodický troj akord fis-gis-ais v sekundovém ladění.

 

Takže budou potřeba další finance?

Náklady na restaurování obou historických zvonů jsou vyčísleny na téměř 184 tisíc korun, výroba nového zvonu pak na 620 tisíc korun. V této částce ovšem není zahrnuta cena elektrického zvonícího stroje, spínacích hodin a vlastních montážních prací ve věži kostela.

Na projekt restaurování historických zvonů získala římskokatolická farnost Přepychy dotaci ve výši 80 tis. Kč z Královéhradeckého kraje, je již podepsána smlouva na opravu. Provede ji samozřejmě Petr Rudolf Manoušek a měla by být realizována do konce listopadu letošního roku. Oba zrestaurované zvony se budou zvonit ručně, nově vyrobený zvon by měl převzít funkci denního zvonění – zvoní se v 19 hodin večer a na mše. Farnost zřídila nové sbírkové konto na opravu zvonů, získala již první darované částky.

 

Uvažujete tedy o výrobě třetího zvonu?

V současné době řešíme způsob realizace nového zvonu v intencích platných zákonů a obecních směrnic.

 

Při obnově varhan se velmi dobře "rozjely" benefiční koncerty, jejichž výtěžek významně přispěl k naplnění rozpočtu. Plánujete pokračování i v případě zvonů?

Při realizaci oprav zvonů a výrobě nového počítám s pokračováním benefičních koncertů. Lidem se koncerty libí, zvykli si na ně chodit. Organizačně už vše zvládáme na potřebné úrovni a co se týče dramaturgie i nadále počítám se spoluprací se spolkem PROVARHANY, neboť se velmi osvědčila. Jsem přesvědčena, že jsme tím nastartovali novodobou tradici, v níž budeme pokračovat i potom, co úplně všechno – varhany a zvony - opravíme (úsměv). Vždyť vždycky je prostor pro dobročinnost.

 

Kostel sv. Prokopa se vlastně díky benefičním koncertům otevřel široké veřejnosti. Zdá se, že "nahradil" kulturní zařízení?

Jsme v situaci, kdy nemáme žádný velký kulturní sál, ale za uplynulý rok jsme si jasně dokázali, že kostel ve vesnici našeho typu může nahradit sál nebo kulturní zařízení zejména pro koncertní pořady. Navíc nelze pochybovat, že například vystoupení Hradišťanu mnohem lépe vyzní právě v kostele se skvělou akustikou. Nemusíme se tedy bát pozvat k nám opravdu renomované umělce.

 

Jste tedy připraveni nadále podporovat oblast kultury nebo podporu ještě zvýšit?

Máme informaci, že Sdružení místních samospráv usiluje o to, aby každá obec dostala více prostředků z přerozdělených daní. Na jednoho občana by to mělo představovat cca 550 Kč, což u nás předpokládá něco přes 300 tisíc Kč. Už jsme přemýšleli, že tím bychom mohli navýšit prostředky určené pro kulturu a nadále k nám zvát špičkové umělce.

 

Paní starostko, co vám osobně, mimo velkých starostí, přinesly akce "varhany" a "zvony"?

Díky funkci starostky a projektům, které pomáháme realizovat – záchrana varhan, zvonů, benefiční koncerty - se setkávám s mimořádně zajímavými lidmi, s nimiž bych se nikdy neměla šanci setkat. Jsou většinou velice nezištní, čestní, přátelští a je pro mne velkým zážitkem s takovými lidmi spolupracovat.


 

Děkuji za rozhovor a přeji Přepychám úspěch v celostátním kole soutěže Vesnice roku!

Dana Ehlová


 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: V těchto dnech si připomínáme 50 let od oběti Jana Palacha, ale i 30 let od tzv. Palachova týdne. Události mezi 15. – 21. lednem roku 1989 se staly největším protestem proti režimu a zahájily normalizační tání. Brutální zásah proti demonstrantům (právě v místech, kde se upálil Jan Palach a také Jan Zajíc) měl pokračování o deset měsíců později - 17. listopadu téhož roku na Národní třídě. Tentokrát ale vyústil v lavinu občanské neposlušnosti a posléze v rezignaci komunistického vedení. Jak na tuto dobu později vzpomínal akad. sochař Vladimír Preclík v knize Sochařům se netleská?

Celá ČR, Hl. m. Praha
Knihy, literatura, média
Články a komentáře
16.01.2019

LIBERECKÝ KRAJ: Kraj v loňském roce připravil pro žáky základních škol Libereckého kraje výtvarnou soutěž propojující významné výročí se správným nakládáním s odpady, nazvanou „Republice k narozeninám“. Děti vytvářely z recyklovatelného materiálu libovolnou verzi státního znaku od založení samostatné Československé republiky v roce 1918.

Liberecký kraj
Děti a mládež, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.01.2019

ČR: Rod Gallasů a Clam-Gallasů, který je spojován s oblastí severních Čech, se stal tématem letošního roku 2019, které vyhlásil Národní památkový ústavProjekt zahájí v březnu 2019 v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu budou hrad a zámek Frýdlanthrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci – ta bude mít celodenní pojetí s postupným zapojením výše popsaných objektů, přičemž stěžejní program – večer a noc, bude na Grabštejně. 

Celá ČR, Liberecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
15.01.2019

KARLOVY VARY:  Ve foyer budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje právě probíhá výstava s názvem „100 let proměn hranic našich regionů“. Jejím cílem je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu, a to prostřednictvím panelů, na nichž jsou zobrazeny nejenom historické, ale také nově vytvořené unikátní mapy.

Celá ČR, Karlovarský kraj
Ostatní
Co se děje
15.01.2019