neděle
3. března 2024
svátek slaví Kamil
Jaroslav Čermák, Lovecké zátiší, 1872
© Zdroj: Západočeská galerie v PlzniZápadočeská galerie v Plzni obohatila své sbírky o dvě mistrovská díla českého umění 19. století

PLZEŇ: Západočeské galerii se v loňském roce podařilo získat dvě mimořádné akvizice. Obrazy Zátiší s pávem Karla Purkyně (1861) a Lovecké zátiší Jaroslava Čermáka (1872) patří mezi vrcholná díla českého umění 19. století a významně obohatí sbírky Západočeské galerie v Plzni. Mistrovské práce v celkové hodnotě 4 550 000 korun získala Západočeská galerie i díky finanční podpoře Plzeňského kraje a Ministerstva kultury ČR.

Autor článku: 
Kateřina Štulc Modrá

České malířství 19. století je základem sbírek Západočeské galerie a v posledních letech se nové nákupy zaměřují zejména na díla vhodná pro zařazení do stálé expozice v nově plánovaných prostorách ZČG v městských lázních. Oba zmiňované obrazy se v připravované expozici zásadně uplatní.

Zátiší s pávem je unikátní práce předního představitele programového realismu v českých zemích, Karla Purkyně. Jedná se o jedno z pěti známých Purkyňových zátiší. V kontextu malířova díla patří mezi jeho nejvýznamnější obrazy. Vyniká pastózním malířským rukopisem a výrazným koloritem, který vyzdvihovala již dobová kritika. Obraz bezesporu patří mezi nejkrásnější česká zátiší 19. století.

Obraz Zátiší s pávem je vynikající ukázkou malířského mistrovství Karla Purkyně. Dílo bylo mnohokrát publikováno a reprodukováno a je mimořádné nejen svou kvalitou, ale má i uměleckohistorický význam pro další poznání a hodnocení tvorby Karla Purkyně, která vzhledem k předčasnému úmrtí v pouhých čtyřiatřiceti letech nebyla příliš obsáhlá. ZČG má ve své sbírce již sedm Purkyňových děl, ale jedná se především o díla malých nebo středních formátů,“ vysvětluje ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Lovecké zátiší Jaroslava Čermáka je jedním z klíčových a v českém prostředí do nynější doby v podstatě neznámých děl tohoto malíře, který je právem označován za prvního českého umělce evropského významu v 19. století. Pravidelně vystavoval na Pařížském salonu, kde byla jeho díla vysoce ceněna, a proslavil se především obrazy  s jihoslovanskou tematikou.

„Lovecké zátiší Jaroslava Čermáka patří kvalitou malby i svým tématem k nejvýznamnějším obrazům tohoto českého umělce. Západočeská galerie vlastní již šest Čermákových olejomaleb, dvě kresby a  jednu grafiku, převážně s černohorskými náměty. Toto mistrovské zátiší, které vyniká hladkou, staromistrovskou malbou, a je dokladem toho nejlepšího z tehdejší evropské salonní produkce, je naprosto zásadním obohacením kolekce jeho děl v Západočeské galerii,“ doplnil Roman Musil.

Poděkování patří především Plzeňskému kraji a Ministerstvu kultury ČR, neboť bez jejich finančního příspěvku by se nám tato unikátní díla do našich sbírek nepodařilo získat,“ uzavírá ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Pro Plzeňský kraj je velmi potěšující zprávou, že Západočeská galerie získala do svých sbírek tak významná díla, jakými jsou Purkyňovo Zátiší s pávem a Čermákovo Lovecké zátiší. Obě patří ke špičce českého umění 19. století a potvrzují jeho vysokou kvalitu. Vždyť je to právě Jaroslav Čermák, který vystavoval na Pařížském salonu a posunul svou tvorbou české umění na evropskou úroveň. Jsem hrdý na to, jaká díla by se měla objevit v nových prostorách galerie, kde je v plánu stálá expozice děl ze sbírek ZČG, jejichž základem je právě české malířství 19. století,“ uvedl Libor Picka, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

V roce 2023 získala Západočeská galerie do svých sbírek na 93 děl; z toho 89 děl zakoupila v hodnotě 6 055 000 Kč a darem obdržela 4 díla v hodnotě 115 000 Kč.

 

Karel Purkyně (1834–1868)

Syn významného českého fyziologa a přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně. Jako výrazná osobnost nastoupil roku 1851 na pražskou Akademii, ale setrval zde pouhý rok. Poté cestoval po Německu, navštěvoval soukromou školu Johanna Baptista Berdellého v Mnichově, kterého velmi obdivoval. Díky finanční podpoře otce mohl v létě následujícího roku odjet do Paříže, kde pokračoval ve studiu v  ateliéru Thomase Couturea, jehož práce se špachtlí a štětcem v hutných barevných pastách ho inspirovala. Po návratu do Prahy roku 1857 začal vystavovat své obrazy na výročních výstavách, kde byly přijímány pražskými konzervativními kruhy velmi kriticky; pastózní rukopis, temná barevnost a  realistický, až surový pohled na model neodpovídal dobovým požadavkům na uhlazenou akademickou malbu. Roku 1861 odjel do Vídně, kde absolvoval malířský kurs u Karla Rahla a zároveň kopíroval slavná díla ve vídeňských galeriích. V letech 1862–1868 byl též činný jako umělecký kritik v  časopisech a novinách Květy, Národní listy a Politik.

Purkyně se malbě zvířat, konkrétně zátiším s loveckými trofejemi, věnoval od začátku šedesátých let. Vytvořil celý soubor prací, na nichž jedinečným způsobem zachytil bažanty, koroptve, sovy, páva, straku nebo sojku, ale i zajíce. Své obrazy komponoval jako celek v jednotném řádu; přitom zůstal až naturalisticky věrný přírodě, což mu dobová kritika vyčítala. Silnými pastami vytvářel plasticitu těl zobrazovaných tvorů, a zároveň tvrdým štětcem strukturoval jejich povrch, což byly podstatné znaky jeho tvorby.

Jaroslav Čermák (1830–1878)

Studoval v ateliéru historické malby Christiana Rubena na pražské Akademii, v letech 1850–1854 pak pokračoval v malířských studiích u profesora Louise Gallaita na Akademii v Bruselu a od roku 1852 v  Paříži, kde se nakonec usadil. Často cestoval, roku 1858 poprvé navštívil slovanský jih, od roku 1862 jezdil do Dalmácie a Černé Hory. V letech 1863–1865 se účastnil bojů Černohorců proti Turkům. Mezi léty 1865–1867 pobýval v Itálii, poté se vrátil do Paříže; na léto zajížděl do Roscoffu v Bretani. V  Paříži i v Belgii se pravidelně účastnil salonních výstav; byl nejúspěšnějším českým umělcem ve Francii ve druhé třetině 19. století.

www.zpc-galerie.cz  

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: SKIP vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihou.

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života (Bookstart), číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu – měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života (Bookstart) a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Co kniha přináší našim čtenářům? Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní Březen – měsíc čtenářů přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová

http://www.skipcr.cz
 

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Ostatní, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024

ČR: Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série inspirovaná reálným příběhem onkologického pacienta přilákala k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků s podílem na sledovanosti 31,05 %. Zásah celé série se vyšplhal na 2,97 milionu. Nadprůměrných výsledků dosáhl pořad i v hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
01.03.2024

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Centrum uměleckých aktivit připravuje i v letošním roce oblíbenou akci Den otevřených ateliérů (DOA). Letošní 12. ročník se bude odehrávat o víkendu 15.-16. června v celém Královéhradeckém kraji. Přihlásit se mohou umělci, kreativci a řemeslníci, kteří chtějí návštěvníkům otevřít svoje dílny, galerie a další prostory. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2024.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.03.2024

PRAHA: Botanická zahrada hl. m. Prahy dlouhodobě nabízí vzdělávací programy pro školy. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, výukové programy nebo workshopy v laboratorní učebně. Všechny tyto aktivity probíhají výlučně v areálu zahrady. Nově si botanická zahrada připravila projekt Botanická zahrada na cestách, kdy botaniku a svět rostlin představuje žákům základních škol přímo v jejich třídách. Pestrý program žákům mimo jiné vysvětlí, jaký je rozdíl mezi botanickou zahradou a parkem. Hravou formou je seznámí s posláním botanické zahrady a ukáže, že botanika a studium rostlin nejsou žádná nuda. Žáci tak poznávají svět rostlin všemi smysly a proniknou pomocí mikroskopů až na úroveň buněk. V současné době probíhá pilotní fáze, botanická zahrada bude program nabízet v zimním období. Roadshow podporuje generální partner, značka Hyundai, a Magistrát hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024