čtvrtek
25. července 2024
svátek slaví Jakub
Plakát k akci
© Foto: archiv pořadatele"Vokolkovské jaro" jako splátka dluhu i pocta uměleckému rodu

PARDUBICE: Pardubický kraj spolu s dalšími institucemi připravil v letošním roce řadu akcí k poctě uměleckému rodu Vokolkových z Pardubic. Hned dvě výstavy z díla Vojmíra Vokolka jsou k vidění ve Východočeské galerii a v galerii Art Space NOV. Další členy rodiny připomene výstava Lis tří bratří ve Východočeském muzeu a také odborná konference i beseda s pamětníky. Ani jeden z bratrů Vokolkových se této společenské a umělecké rehabilitace jejich osudem pronásledované rodiny nedožil. Iniciály VV nesou dál jejich potomci – archeolog Vít Vokolek a jeho bratr Vojtěch, spisovatel a výtvarník Václav Vokolek a také další generace dětí.

Autor článku: 
jal

„Vymýšleli jsme společně, jak co nejlépe bratry Vokolkovy i celou jejich rodinu připomenout současníkům - zejména tady, kde vyrůstali. Jejich osud je typickým příběhem 20. století. Věřím, že díky našemu „vokolkovskému jaru“ dostane trochu optimističtější epilog,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, spolu se členy Klubu přátel Pardubicka jeden z hlavních iniciátorů Pocty uměleckému rodu Vokolkových. Ten také sestavil pracovní skupinu složenou ze zástupců kulturních institucí kraje a přizval filozofickou fakultu Univerzity Pardubice, Památník národního písemnictví a také některé pamětníky.

Sourozenci Vlastimil (1903–1985), Vojmír (1910–2001) a Vladimír (1913–1988) Vokolkovi se narodili do rodiny tiskaře Václava Vokolka v Pardubicích. Všichni tři dostali do vínku mimořádný talent v různých oborech. Vlastimil se stal tiskařem, vydavatelem a překladatelem, Vojmír se dal především na výtvarnou dráhu, ale také se věnoval poezii, a Vladimír se stal spisovatelem. V roce 1938 se sešli ve vlastní knižní edici Lis tří bratří. Vlastimil tiskl, Vladimír psal a Vojmír ilustroval. Komerční zakázky tiskárny vydělávaly na tisk dalších bibliografických vydání poezie a krásné prózy. Spolupracovali například s Bohuslavem Reynkem, Jindřichem Štýrským nebo Josefem Čapkem, začínal zde publikovat Vladimír Holan.

V roce 1950 přišla na Vokolkovu tiskárnu národní správa. Dělníci museli zničit vzácná písma i stroje. Otec Václav Vokolek ze žalu zemřel. Vlastimil nastoupil do chemičky, Vojmír nemohl dělat grafiky bez tisku a začal malovat fresky ve venkovských kostelech. Když ho vykázali, upnul se k tvorbě objektů ze dřeva, plechu a kamene. Jako jediný z bratrů se dožil sametové revoluce, zemřel v roce 2001. Vladimíra zavála možnost vést knihovnu do Děčína, ale když nebyl ochoten sehnout hlavu, o práci brzo přišel. Mohl učit aspoň na základní škole, pak ale zůstal bez práce. Psal do šuplíku a většinu jeho díla vydal až po jeho smrti jeho syn Václav.

Ani nepřízeň doby neodradila bratry Vokolkovy od pokračování v umělecké tvorbě. Vojmír šel dál svou osamělou cestou spojenou často s nepochopením, nezáleželo mu na minulosti ani na jeho osobě, ale především na jeho sdělení, na myšlence, kterou zprostředkovával. Byt nejstaršího z bratrů, Vlastimila, v Jindřišské ulici se stal v 60. letech „ostrůvkem pozitivní deviace“ a ovlivnil řadu mladých lidí, kteří se tam setkávali s mnoha tvůrčími osobnostmi.

 

Objevování Vokolkových

Nakladatelství Torst vydalo v roce 2011 rozsáhlou publikaci s názvem Jméno Vokolek, která je však už beznadějně rozebraná. Křest měla v Knihovně Václava Havla. Nyní chystá Torst další publikace z rodinných archivů. Cennou příležitostí k objevování Vokolkových je i „vokolkovské jaro“. Zajímavé informace o tiskárně a vydavatelství přinese výstava ve Východočeském muzeu a pro odborníky i středoškolské učitele konference, kterou pořádají společně katedra literární historie a slavistiky filozofické fakulty Univerzity Pardubice a Památník národního písemnictví. Klub přátel Pardubicka připravil  pro veřejnost komentované prohlídky dvou kostelů s freskami Vojmíra Vokolka; uskuteční se i vzpomínková mše za Vokolkovy. Pamětníci se koncem května sejdou na besedě pořádné Východočeskou galerií, kde bude v premiéře uveden krátký televizní dokument o Vokolkových.

 

Komunitní centrum bratrů Vokolkových

Po skončení letošní Pocty uměleckému roku Vokolkových se jejich odkazu ujme také Krajská knihovna. V jejích nových prostorách v rekonstruovaných domech na Příhrádku vznikne grafický ateliér s expozicí části zařízení, pocházející z Vokolkovy tiskárny. K vidění bude originální lis, dřevěná kasa s literami či historická sešívačka. Podrobnější genezi celé rodiny pak přinese výstava v přízemí domu čp. 6, která bude doplněna o exponáty uchovávané v Památníku národního písemnictví či VČM Pardubice. Celý komplex zrestaurovaných tří domů na Příhrádku by se měl pro veřejnost otevřít v červnu 2020.

 Více informací na www.vokolkovi.cz

Mohlo by vás také zajímat...