neděle
3. března 2024
svátek slaví Kamil
Kaspar Zehnder a orchestr FHK
© Foto: Patrick MarekRok české hudby 2024 ve Filharmonii Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ: V letošním roce si řada kulturních institucí připomene výročí narození, úmrtí, či vytvoření stěžejních děl nejvýznamnějších českých skladatelů. Konstelace těchto výročí končících čtyřkou dala vzniknout projektu Rok české hudby 2024, ke kterému se ve výběru svých koncertů hlásí také Filharmonie Hradec Králové.

Autor článku: 
Alois Neruda/ika

Prvním koncertem již Rok české hudby ve Filharmonii Hradec Králové odstartoval. Za titulem Suk 150 stojí připomínka skladatele, houslisty a pedagoga Josefa Suka staršího, který se narodil roku 1874 a který byl také žákem Antonína Dvořáka. Při koncertu 11. ledna zazněla Sukova Symfonie c moll op. 27 „Asrael“. Neděle 14. ledna přinesla další ze Stříbrné abonentní řady varhanních koncertů nazvaný Variace s hornou, který kromě jiných skladeb představil v premiéře Triptych pro lesní roh a varhany; autorem díla je zástupce mladé skladatelské generace Lukáš Sommer (narozen roku 1984).

Konec února (čtvrtek 29. 2.) bude v sále královéhradecké Filharmonie patřit oslavě nejvýznamnější letos připomínané osobnosti, skladateli Bedřichu Smetanovi a výročí dvou set let od jeho narození (2. března 1824). Na programu koncertu je jeho cyklus symfonických básní Má vlast.

Další „čtyřková“ výročí připomene koncert Můj domov nazvaný podle úvodní skladby večera z pera Antonína Dvořáka (zemřel roku 1904). Dále je na programu Fantazie g moll pro housle a orchestr op. 24 již zmíněného Josefa Suka a Suita z opery Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka (narozen 1854). Čtveřici českých skladatelů uzavírá skladba Paraboly pro velký orchestr od Bohuslava Martinů.

Koncert Luminarium přichystaný na 14. března sice žádné čtyřkové výročí nepřináší a česká skladba je mezi ostatními zahraničními jediná, zato však dala titul celému koncertu. Luminarium, Mozaiku dvaceti sedmi fragmentů world music, koncert pro klarinet a orchestr napsal v roce 2002 skladatel, dirigent a klavírista Kryštof Mařatka. Sólový part na klarinet zahraje Mařatkův syn Jan.

Koncert na konci dubna nazvaný Romance česká nabídne ve svém programu posluchačům i mírně netradiční, ale pro českou hudbu reprezentativní žánr, zazní totiž mimo jiné také tři melodramy českých skladatelů Otakara Zicha (úmrtí 1934), Otakara Jeremiáše a Otakara Ostrčila.

Čtyřicátá šestá sezóna předplatného sice končí v červnu, ale Filharmonie Hradec Králové má pro své posluchače už nyní připravené další události a koncerty, kterými se bude hlásit k Roku české hudby, ať už to budou oblíbené letní Open-air koncerty, slavnostní koncert ke státnímu svátku koncem října, nebo další koncerty napříč abonentními řadami.

www.fhk.cz

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: SKIP vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihou.

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života (Bookstart), číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu – měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života (Bookstart) a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Co kniha přináší našim čtenářům? Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní Březen – měsíc čtenářů přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová

http://www.skipcr.cz
 

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Ostatní, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024

ČR: Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série inspirovaná reálným příběhem onkologického pacienta přilákala k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků s podílem na sledovanosti 31,05 %. Zásah celé série se vyšplhal na 2,97 milionu. Nadprůměrných výsledků dosáhl pořad i v hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
01.03.2024

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Centrum uměleckých aktivit připravuje i v letošním roce oblíbenou akci Den otevřených ateliérů (DOA). Letošní 12. ročník se bude odehrávat o víkendu 15.-16. června v celém Královéhradeckém kraji. Přihlásit se mohou umělci, kreativci a řemeslníci, kteří chtějí návštěvníkům otevřít svoje dílny, galerie a další prostory. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2024.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.03.2024

PRAHA: Botanická zahrada hl. m. Prahy dlouhodobě nabízí vzdělávací programy pro školy. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, výukové programy nebo workshopy v laboratorní učebně. Všechny tyto aktivity probíhají výlučně v areálu zahrady. Nově si botanická zahrada připravila projekt Botanická zahrada na cestách, kdy botaniku a svět rostlin představuje žákům základních škol přímo v jejich třídách. Pestrý program žákům mimo jiné vysvětlí, jaký je rozdíl mezi botanickou zahradou a parkem. Hravou formou je seznámí s posláním botanické zahrady a ukáže, že botanika a studium rostlin nejsou žádná nuda. Žáci tak poznávají svět rostlin všemi smysly a proniknou pomocí mikroskopů až na úroveň buněk. V současné době probíhá pilotní fáze, botanická zahrada bude program nabízet v zimním období. Roadshow podporuje generální partner, značka Hyundai, a Magistrát hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024