neděle
21. dubna 2024
svátek slaví Alexandra
Kostel sv. Jiří v Nymburce, foto Milan StrotzerNoc kostelů 2012 ve sv. Jiří v Nymburce etc. v režii Galerie J2

Autor článku: 
Rozhovor s Janem Červinkou a Janem Chrtkem připravil Milan Strotzer

<p>NYMBURK: V pátek 1. června 2012 se odehraje v kostelech a modlitebnách na území celé republiky Noc kostelů 2012. Jedná se o čtvrtý celorepublikový ročník akce, jejímž záměrem je představit návštěvníkům české a moravské kostely ve spojení s kulturně-naučným programem. Jedním ze sakrálních objektů, který bude zpřístupněn, je po desetiletí pro veřejnost uzavřený kostel sv. Jiří v Nymburce. Zasloužila se o to nymburská nezávislá nezisková iniciativa Galerie J2.</p> <p>Stejná Galerie J2 stojí za exteriérovou instalací plastiky významného českého sochaře Jana Koblasy Zmrtvýchvstání na nymburském kostele sv. Jiljí, kde je možnost ji spatřit od 20. května 2012. Tyto podnětné a záslužné iniciativy mne přivedli k historikovi umění Janu Červinkovi a optikovi Janu Chrtkovi, představitelům Galerie J2, abych se dozvěděl více, než lze zjistit z jejich webových prezentací.</p> <p> Nymburská nezávislá nezisková iniciativa Galerie J2 je pro mne pojmenování stejně zřetelné jako tajemné. Můžete mi přiblížit, co Galerie J2 znamená, je to občanské sdružení, nějaký fyzický prostor či něco zcela jiného?</p> <p> Galerie J2 je neziskovým uskupením dvou osob, kterým zastřešujeme naše různé kulturní aktivity. Nemá žádnou právní formu, je to prostě jen jakési fiktivní spojení. Historie vzniku tohoto názvu se datuje do roku 2006, kdy jsme začali připravovat projekt „Sto let pod střechou“, tedy oslavu připomínající sté výročí budovy nymburského gymnázia. Původně jsme přemýšleli o názvu Jan a Jan, ale pak jsme zjistili, že se pod tímto jménem na internetu vyskytuji stránky s ne zcela nezávadným obsahem. Takže jsme zvolili alternativu, tedy Galerie Jan na druhou, potom Galerie J2.</p> <p> Co následovalo po projektu „Sto let pod střechou“?</p> <p> Po oslavách stého výročí budovy nymburského gymnázia v roce 2007 následovala červencová cesta do hornofranckého města Forchheim na odhalení monumentálního kamenného sousoší Pět bran od Jana Koblasy v rámci oslav milénia bamberského biskupství. V říjnu pak návštěva Büdelsdorfu u Kielu, kde se v kulturním centru KiC – Kunst in der Carlshütte uskutečnila vernisáž výstavy Koblasa & Schule. Průběžně jsme se věnovali naší sběratelské vášni – budování sbírky fotografií laviček ve veřejném prostoru a spolupracovali jsme s Oblastní galerií v Liberci, kde jsme například vytvořili grafický návrh dokumentární výstavy „Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě 2009“. </p> <p> Vaše aktivity přesahují rámec rodného města, nicméně k Nymburku se vztahují patrně především. Nemýlím-li se, minulý rok jste se zapojili do celorepublikové akce Noc kostelů. </p> <p> Ano, uspořádali jsme kulturní program v kapli sv. Jana Nepomuckého, která je bývalým presbytářem nymburského dominikánského kláštera. Většina návštěvníků byla nadšena již z toho, že se otevřely dveře a byl zajištěn volný vstup do tohoto fascinujícího interiéru, který již dlouho neslouží svému původnímu účelu. V kapli jsme připravili výstavu o stavebních dějinách, zajistili komentované prohlídky a oslovili mladého sochaře Tomáše Skalíka, který pro jeden večer v kapli vytvořil interaktivní světelnou instalaci. Vrcholem programu byl akustický koncert skupiny Blue Effect.</p> <p>Čím ještě jste přispěli ke kulturnímu oživení města, v kterém žijete?</p> <p>V roce 2006 jsme připravili malou výstavu grafických listů libereckého výtvarníka Alexe Berana z jedné nymburské soukromé sbírky. Výstava byla k vidění ve Vlastivědném muzeu Nymburk. Minulý rok jsme přivezli do Nymburka výstavu kostel365.cz, která prostřednictvím fotografií vypráví o dvanácti sakrálních stavbách a příbězích jejich obnov. Autorem výstavy je Aleš Kozák, zakladatel jedné neziskové organizace. V Nymburce jsme ji ve spolupráci s místním duchovním P. Kováčem nainstalovali do interiéru kostela sv. Jiljí. Příjemný „vedlejší produkt“ byl ten, že díky výstavě byl kostel o víkendech po dobu dvou měsíců otevřen veřejnosti. Mnoho návštěvníků města i místních bylo za tuto možnost vděčných.</p> <p> Existuje ve vašem snažení něco, co by se dalo nazvat srdeční záležitostí?</p> <p> Za doposud nejzávažnější považujeme projekt, kterým jsme pracovně nazvali Současné sochařství a veřejný prostor města Nymburka. Chtěli bychom přivážet do Nymburka kvalitní díla současného sochařství a přes letní sezonu jimi obohacovat veřejná prostranství. Naším záměrem je koncipovat exteriérové instalace komorně – v jednom městě v jednom roce představit jedno dílo jednoho sochaře. Nemělo by se jednat o sympozium či skupinovou výstavu. Jsme přesvědčeni, že takto vystavěná prezentace si uchovává privátní až intimní charakter.</p> <p> Zůstává váš projekt vizí či se jej daří realizovat?</p> <p> Minulý rok se podařilo letitou myšlenku uvést v život. Přivezli jsme dvě tuny oceli pod vodárenskou věž od Osvalda Polívky v podobě monumentální kinetické plastiky Planety-Kruhy významného sochaře, šperkaře a pedagoga prof. akad. soch. Vratislava Karla Nováka, autora Metronomu na Letné. Potěšilo nás, že plastika zaujala především mladé. V příjemném parku vytvářela zajímavý vztah s vodárenskou věží. Byla zde nainstalovaná od června do listopadu, tedy téměř půl roku. V průběhu jsme vyzvali veřejnost, aby sochu vyfotografovala. Letos na jaře jsme uspořádali výstavu více jak dvaceti fotografií od pěti nymburských autorů/fotografů. Bylo zajímavé pozorovat různé pohledy, přístupy a celkové vnímaní tohoto díla v exteriéru.</p> <p> Vraťme se ještě k akci Noc kostelů, a to k jejímu letošnímu ročníku. Stejně jako vloni jste se ujali zpřístupnění sakrálního objektu, který je po dlouhá léta uzavřený, tentokrát nymburského kostela sv. Jiří. Je to záměrné?</p> <p> Prostředí historického města skýtá spoustu nevšedních míst. Proto se zatím nevracíme. A dle reakcí toto objevovaní nového těší i návštěvníky našich akcí. Do příštích let se nebráníme ani tomu vykročit z Nymburka do blízkého okolí. Galerii J2 zajímají možnosti zprostředkování výtvarného umění a architektury nejširší veřejnosti. Proto naše akce vnímáme s důrazem na osvětu a vzdělávání. Dále nám záleží na místě, kde žijeme a na tom, jak se zde věci spravují a jak se o ně pečuje. Snažíme se kulturními aktivitami připoutat zájem veřejnosti na historické objekty, které jsou krásné a hodnotné, ale zároveň problematické z hlediska jejich stavu, péče o ně či jejich využití. Velice nás potěšilo, když většina návštěvníků našeho programu minulý rok přijala s povděkem, že byl zajištěn vstup někam, kde předtím nikdy nebyli, a přitom chodí každý den kolem. Podobnou situaci očekáváme i letos, kdy otevíráme dveře bývalého hřbitovního kostela sv. Jiří. Středověkou stavbu na pomezí pozdní gotiky a renesance obklopoval do 60. let 20. století hřbitov. Tehdy byl hřbitov zrušen, část byla přeměněna na nevlídný park a část zabrala stavba zimního stadionu.</p> <p>Do nymburského kostela sv. Jiří jsem se dostal plus minus před dvaceti lety. Již tehdy se uvažovalo o jeho kulturním využití, k čemuž nedošlo. Pamatuji si, že pohled do interiéru kostela byl velice neutěšený. Vstoupit do těchto prostor nelze bez vynaložení nemalého úsilí.</p> <p> S několika dobrovolníky a dobrovolnicemi jsme nedávno kostel uklidili a nyní připravujeme koncert a výstavu o historii tohoto místa. Přivezeme výstavu o chátrajících kostelech v České republice a v okolí kostela chystáme výtvarný happening. Naším přáním je, aby návštěvníci vkročili do neznámého interiéru, prožili společně příjemný večer s kulturním programem a také, aby se na chvíli zastavili venku u kostela a uvědomili si, že stojí na místě bývalého hřbitova.</p> <p>Jaký kulturní program konkrétně chystáte?</p> <p> Již odpoledne kostel symbolicky otevřeme veřejnosti. Jelikož budou mít děti svůj svátek, chceme jim připravit výtvarnou dílnu. Pro zájemce o bližší poznání stavebních dějin kostela a historie nymburských hřbitovů bude přichystaná výstava s historickými fotografiemi. Občanské sdružení Zachraňme dominanty nám laskavě zapůjčilo putovní výstavu s naléhavým názvem Necháme to tak?, která se zabývá problematikou chátrajících sakrálních památek v České republice. Volně tak v Nymburce naváže na putovní výstavu Kostel365.cz, která zde byla k vidění minulý rok. Jelikož jsme zaujati silou a svobodou uměleckého projevu, tak v prostorách parku u sv. Jiří ‒ bývalého hřbitova ‒ připravujeme výtvarný happening, který si klade za cíl připomenout historii tohoto místa. Do akce se zapojí mladí nymburští výtvarníci, ale také např. renomovaný streetartový umělec Jan Kaláb z Prahy zvaný Point. Co se týká múzických umění, tak nevšedním zážitkem bude vystoupení 21 kytaristů a kytaristek Pražského komorního kytarového orchestru s repertoárem od barokní hudby až po tu nejsoučasnější.</p> <p>V minulých dnech, v průběhu května 2012, jste připravili exteriérovou instalaci bronzové plastiky Jana Koblasy Zmrtvýchvstání na věži kostela sv. Jiljí. Máte již nějaký další záměr, který nabývá reálné podoby?</p> <p> V průběhu letošního léta chceme přivést zájemce o moderní architekturu, a to pro změnu do prostor stávajícího nymburského hřbitova. Nainstalujeme zde volně přístupnou exteriérovou výstavu věnovanou skvělému architektu Bedřichu Feuersteinovi a připomeneme tak jeho letošní 120. výročí narození. Nejzajímavějším exponátem bude in situ jeho krematorium, postavené zde v letech 1922 ‒ 1924 podle společného projektu, na němž spolupracoval s Bohumilem Slámou.</p> <p> Instalovat několikatunovou plastiku renomovaného umělce, dovézt výstavu a zabezpečit její instalaci, zajistit koncerty věhlasných hudebních těles atp. nelze pořídit bez finančních prostředků. Jakým způsobem obstaráváte potřebné finance? Pokud jsou vaše aktivity spjaty s městem Nymburkem, podporuje je finančně město? A pokud ano, je podpora dostatečná?</p> <p> Samozřejmě, že jsou takto koncipované akce finančně velmi náročné. Naštěstí jsme obklopeni přáteli a známými, kteří nám pomáhají jak finančně, tak i se zajišťováním různých služeb, které bychom běžné museli zaplatit. Již druhým rokem také úspěšně žádáme o dotační příspěvek město Nymburk. Podpora je to samozřejmě vítaná a příjemná, žel vždy hluboko pod úrovní reálných nákladů. Pak je nutné hledat jiné zdroje, a pokud se toto nepodaří, je na akce využito i našich vlastních prostředků. Učíme se hledat samozřejmě i v jiných dotačních programech a věříme, že pokud vytrváme, tak se podpora dostaví.</p> <p> Přeji vám, abyste měli i nadále přehršle nápadů, jak obohatit kulturní život v Nymburce i jiných místech, především však sílu k jejich realizaci, mnoho vděčných a uznalých návštěvníků a potřebnou podporu oficiálních míst povolaných přispívat k rozvoji občanské společnosti. Děkuji za rozhovor.</p> <p> Program Noci kostelů ve sv. Jiří v Nymburce <p> Pozvánka v příloze</p>

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Tradice oslav české hudby se v letech zakončených čtyřkou koná pravidelně už od roku 1924. Jejím cílem je připomenout význam českých skladatelů a interpretů pro domácí i zahraniční kulturní prostředí.

Celá ČR, zahraničí
Hudba, Památky, Soutěže a festivaly
EDITORIAL
17.04.2024

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své 98. schůzi schválila návrh zákona o státní památkové péči, který je dílčí technickou novelou a upravuje zejména dvě oblasti.

 

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky
Co se děje
17.04.2024

DOMAŽLICE, LITOMYŠL: Ústředním místem oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany bude letos Festival Smetanova Litomyšl, který se uskuteční v termínu od 8. 6. do 7. 7. V hlavním programu tohoto významného hudebního svátku vystoupí pouze jeden jediný amatérský soubor. Jmenuje se Čerchovan a jedná se o pěvecký sbor působící v Domažlicích nepřetržitě od svého založení v roce 1901. V současné době ho tvoří přibližně 45 amatérských zpěváků a od roku 1997 stojí v jeho čele sbormistr MgA. Marek Vorlíček. Právě jeho jsme při příležitosti mimořádného festivalového vystoupení požádali o rozhovor.

Pardubický kraj, Plzeňský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Lidová kultura, Památky, Soutěže a festivaly
Články a komentáře
17.04.2024

ŽATEC: Žatec a krajina žateckého chmele přibyly na seznam Světového dědictví UNESCO díky po staletí trvající tradici pěstování a zpracování chmele. Od dubna do října mají zájemci o žatecké stavební dědictví možnost vyrazit se spolkem A dál? “Pěškobusem napříč architekturou města”. 

Ústecký kraj
Cestovní ruch, Architektura, Památky, Vzdělávání
Co se děje
09.04.2024