čtvrtek
30. května 2024
svátek slaví Ferdinand
Vizuál festivalu
© Zdroj: https://sramkovasobotka.cz/Nepropásněte registrace na tvůrčí dílny Šrámkovy Sobotky

SOBOTKA: Přihlaste se do některé z tvůrčích dílen 68. ročníku Šrámkovy Sobotky, festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Pod titulem Ve stínu se uskuteční od 29. června do 6. července.

Autor článku: 
Jan Bílek

Řada celotýdenních (nebo kratších) tvůrčích dílen pro dospělé i děti je tradiční součástí festivalu. Jejich účastníci se pod vedením osvědčených lektorů věnují aktivitám souvisejícím s jazykem, řečí a literaturou. A jako ostatní návštěvníci festivalu zažívají další obsáhlý program v podobě večerních divadel, koncertů, poslechů a filmových projekcí, odpoledních besed, autorských a scénických čtení, vycházek a exkurzí či dopoledních přednášek. Při 68. ročníku tomu nebude jinak!

K nabídce garantka dílen, členka přípravného výboru festivalu Lada Blažejová řekla: „Upozorňuji na dílnu práce s textem vedenou J. Doubravou a na dílnu V. Holčákové Mluv hlasem. Dále na dílnu tvůrčího psaní se spisovatelkou D. Kaprálovou nebo na dílnu rozhlasové tvorby s režisérem J. Kačmarčíkem. Určitě nepominu dílnu literární kritiky s docentem E. Gilkem, jejíž výstupy tiskne časopis Tvar, mediální partner festival, a dílnu překladu z němčiny s T. Dimterem. Pro vyučující češtiny, kteří na své poslání myslí i o prázdninách, přinášíme didaktické dílny se S. Štěpáníkem, M. Tomáškem a E. Markovou.“

Pomyslným rodinným stříbrem jsou dílny přednesu s předními lektory oboru V. Rolečkem a A. Vrzákem. Hlasová interpretace uměleckého textu bude i obsahem učitelské dílny letos vedené E. Zámečníkovou. Nechybí tradiční dílna sborového zpěvu oblíbeného J. Šlupky Svěráka.

Přihlásit se do tvůrčích dílen je možné prostřednictvím webových stránek festivalu, kde je umístěn registrační formulář. Základním formátem je celotýdenní dopolední dílna (pondělí až pátek) s časovou dotací 3,5 h denně. Registrace je nejvýhodnější do konce května. Kdo se dřív přihlásí, bude lépe bydlet! Pro studenty je připraven zaručeně zvýhodněný studentský balíček.

A pro děti? „Dětských dílen je vícero, vyberete si podle věku i zájmu. Mají i potenciál příměstského tábora. Nejmenší děti od 3 let mohou navštěvovat pohybově-dramatickou dílnu. Dětem ve věku 6–15 let nabízíme dramatickou dílnu Rajsa s D. Prokopovou a M. Šmolkovou. A nejstarší děti (od 12 let) se mohou zúčastnit dílny tvůrčího psaní s naším R. Nekulou nebo dílny tvorby podcastu s J. Kaňkou a L. M. Marešovou. Neváhejte a své děti přihlaste, kapacity jsou limitované!“ konstatuje vedoucí Městského kulturního střediska Sobotka Pavlína Havlová. Rodiče mohou absolvovat dílny pro dospělé a zároveň si být jisti, že jejich děti tráví čas smysluplně a bezpečně. Pro děti je zároveň organizována plnohodnotná odpolední linie divadel a autorských čtení.

Připravení a odhodlaní frekventanti dílen mohou veřejně vystoupit při jejich přehlídce Jarmark tvůrčích dílen v pátek odpoledne a večer. Výstup dětských dílen v sobotu dopoledne festival uzavírá. Podrobnosti o dílnách podává webová stránka https://sramkovasobotka.cz.

 

Dílny tvůrčí a didaktické


CELOTÝDENNÍ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ


Dílna uměleckého přednesu | Aleš Vrzák a Vít Roleček
Tradiční dílna zaměřená na interpretační práci s poezií nebo prózou. V maximálně pětičlenné skupině se budete nořit do sfér rozboru, výkladu, prokreslování představ, prožití, hledání interpretačního klíče, zkoušení, boje s pamětí… a nakonec možná vystoupíte v připraveném sólovém recitačním výkonu.

Dílna práce s textem – hlasem, tělem, vším, co unese(m)! | Jakub Doubrava
Budeme se zabývat vybranými texty a půjdeme od písemné formy až k výslednému prezentovatelnému kolektivnímu tvaru. Je jen na nás, co za prostředky si zvolíme, zda povede hlas – přednes, zpěv – voiceband, gesto – pohyb nebo třeba tanec – divadlo. Vše je povoleno a nic není nutno!

Dílna Mluv hlasem | Vendula Holčáková
Najdi stinné stránky svého hlasu! Prostředek k sebevyjádření je hlas – právě skrze něj se projevuje naše individualita. V dílně se budeme snažit svému hlasu porozumět, objevovat jeho možnosti, hledat k němu nové cesty, dýchat, intonovat, artikulovat... A pak si o tom i povídat. Ve světle, ve stínu i ve tmě.

Dílna rozhlasové tvorby | Josef Kačmarčík
Zvuková tvorba v posledních letech vykračuje ze stínu dříve silnějších médií. Pojďte si proto vyzkoušet, co všechno zvuk dokáže! Vytvořte vlastní rozhlasové dílo a zjistěte, jak se dá v rozhlase vytvářet prostor, dynamika, situace a příběh. Co dělají lidé, kteří běžně zůstávají ve stínu – zvukaři, zvukoví designéři či ruchaři?

Dílna autorského psaní: O podstatnosti humoru (nejen) v literatuře | Dora Kaprálová
Zaměříme na smysl, význam, svobodu a opodstatněnost humoru v současné poezii i v próze. Jaké jsou etické hranice humoru? Existují a mají takové hranice existovat? Proč a čím přináší humor úlevu i v tragických příbězích? Jak psát s nadsázkou, eticky a přitom se vyhnout vnitřní „autocenzuře?“

Dílna německého překladu | Tomáš Dimter
Základním tématem překladatelské dílny z německého jazyka bude rozhlasová hra. Za týden přeložíme kompletní rozhlasovou hru, probereme v průběhu také možnosti žánru a vyzkoušíme různé varianty překladu dialogu.

Cestou k literární kritice | Erik Gilk
Vedle ryze praktického aspektu, tedy psaní vlastních kritických textů, bude pozornost věnována rovněž interpretaci vybraných uměleckých děl, především povídek, neboť interpretace, analýza či výklad tvoří neodmyslitelnou součást práce literárního kritika.

Učitelská dílna | Ema Zámečníková
Dílna vycházející z tradice sólového i kolektivního přednesu. Zabývá se interpretací poetických i prozaických textů. Je určena zejména pro učitele, primárně je nabízena jako součást pobytového balíčku přes odborovou základnu EXOD, ale je otevřena i dalším zájemcům.

Dílna sborového zpěvu | Jiří Šlupka Svěrák
Hudební setkávání se zdravou ambicí a s repertoárem, v němž se objevují sbory, voicebandy i sóla. tradičně nevynecháme také jazzové, rockové ani spirituálové písně. Pokud hrajete na nějaké nástroje, vezměte je s sebou!


DIDAKTICKÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ


1. 7. – 5. 7. | Výuka češtiny mezi tradicí a inovací | Stanislav Štěpáník
Výuka češtiny má tři základní cíle: cíl komunikační, kognitivní a formativní. Základním cílem série pracovních dílen bude odpovědět na otázku, jak komunikační přístup ve výuce realizovat. Zaměříme se na rozvoj jazykových kompetencí ve vzájemném propojení s rozvojem komunikačních dovedností.

1. – 2. 7. | Básnířky na okrajích Dějin české literatury | Eva Marková
Chybí v požadavcích k maturitě, nejsou v čítankách a často se jejich jméno objevuje jako doplnění věty byla manželkou toho a toho. A přitom psaly skvostné básně! Odnesete si náměty na lekce do literární výchovy, vyzkoušíte si metody tvořivého psaní a didaktické interpretace textu.

3. – 4. 7. | Výpravy do neznáma – dvoudenní didaktická dílna | Martin Tomášek
středoškolská výuka světové literatury se opírá o stále stejné autory a texty. Citelně chybí perspektiva: ženských autorek; menších literatur, včetně našich sousedů; posledních více než 40 let; titulů blízkých dnešní mládeži… Jak funguje štafeta hlasitého čtení, skládankové učení, skupinové psaní esejů nebo obouvání cizích bot s pomocí příběhů?

3. 7. odpoledne | Ven z izolace – odpolední dílna organizace Post Bellum | Jitka Míčková
Workshop na téma svoboda projevu s využitím techniky mail art. Účastníci se pokusí výtvarně vyjádřit k tématu vycházejícímu z vyprávění pamětníků Paměti národa, ale s určitým omezením, jaké měli i umělci v komunistické době.


VÍCEDENNÍ DÍLNY PRO DĚTI


Rozhlasová dílna – Jak na podcast? | Josef Kaňka a Luisa Marie Marešová | od 12 let
Úkolem dílny bude fenomén podcastu jasněji vymezit a společně objevit možnosti zvuku, kterých podcast může využívat. Součástí dílny budou práce s nahrávací technikou, základy zvukové postprodukce či rétoriky, metody přípravy či využívání ukázkových materiálů.

Čapni múzu za pačesy – dílna pro budoucí spisovatele | René Nekuda | od 12 let
Pojďme prozkoumat cesty fantazie, které by měl znát každý spisovatel*ka. Budeme si přitom hrát, psát a sdílet příběhy, které zatím ještě nikdo nikdy neslyšel. Když víte jak na to, tak se prázdný papír může proměnit v nevídané dobrodružství…

Rajsa – celotýdenní pohybově-dramatická dílna | Dominika Prokopová a Majka Šmolková | od 6 do 15 let
Rajsa je dívka, která žije v džungli. Má opravdu krásnou zahradu. Nejdůležitějším v její zahradě je keř Maomai, v jehož stínu Rajsa něco zahlédla. Něco, co ji nedá spát… V naší dramatické dílně si posvítíme do všech stínů. Společně přijdeme na to, jakou podobu může mít strach a co s ním udělat.

Povídá Šmudle Ťululum – pohybově-dramatická dílna pro nejmenší | Jitka Míčková a Lea Švejdová | od 3 do 6 let
Co dělá náš stín? Když jsou lidé ve stínu, není vidět žádný stín, ale přitom je jim stále v patách… Nerozumíte tomu? Snad nám s tím pomůžou Ťululum a Šmudla. Přijďte za nimi na dětskou dílnu. Letos si budeme hrát s knihou Ivana Martina Jirouse, kterou psal svým dvěma holčičkám, když s nimi nemohl být.

Dětská odpolední hudebně-výtvarná dílnička | Eliška Míšková a Karolína Keijsperová | od 3 do 9 let
Odpolední hudebně-výtvarná dílna, kde si děti vyzkouší kreativní výtvarné techniky a zazpívají nové písničky. Budeme si hrát s barvou a prostorem, povíme si o tom, jak stín může klamat, a zkusíme si i základy kompozice.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: On-line platformy České televize nabízejí vlastní tvorbu, kterou diváci na obrazovkách neuvidí – vzniká totiž přímo pro iVysílání a nově i pro stejnojmenný profil na YouTube. Popularitu si získala například série krátkých videí What the Fact?, která má již přes šedesát dílů a více než 4 miliony zhlédnutí na YouTube. Do portfolia nyní přibyl také seriál Jazykovědma a od 26. května i druhá řada TeleRevize. Na jejich tvorbě se podílejí i známí influenceři.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
30.05.2024

ČR: Nakladatelství Petr Štengl v těchto dnech vydává sbírku fejetonů Jana Sterna nazvanou Bestie a orgie. Pětašedesát hravých textů se vypořádává s tématy ze sociálních a humanitních věd: sociologie, politologie, filozofie, ba i teologie.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
29.05.2024

ČR: Tvůrci série Iveta a dokumentární triptychu Málo mě znáš, které oba mapují život Ivety Bartošové novým pohledem, připravili ve spojení s neziskovou organizací Nevypusť duši a TV Nova spotovou kampaň Hejt není názor. Cílem je ukázat, že předmětem veřejného zájmu je dnes potenciálně každý. A že když už někdo je veřejně známý, neznamená to automaticky, že je připraven snášet nenávistné urážky, nebo, že se jej osobně nedotýkají. Za spotem stojí kreativní producent TV Nova Matěj Podzimek a producentka Barletta Productions Maja Hamplová.
Spot si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
29.05.2024

ČR: I přesto, že v roce 2022 došlo ke značnému oživení návštěvnosti kulturních zařízení s meziročním nárůstem o 62 %, stále šlo o pouze 79 % úrovně návštěvnosti roku 2019. Celkový hospodářský výsledek kulturních organizací rok 2019 sice nominálně překonal, po započtení výše inflace ale reálně poklesl o 2 %. Průměrná mzda v kultuře se v roce 2022 pohybovala okolo 38,2 tis. Kč a dlouhodobě se drží pod celostátním průměrem.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Vzdělávání
Odborné studie a recenze
28.05.2024