úterý
18. června 2024
svátek slaví Milan
© Logo ČLFNadační program ČLF pro rok 2019

ČR: Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.

Autor článku: 
luk

Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF (viz Oblasti podpor). Vyhlašuje jej správní rada Nadace ČLF, která rozhoduje jak o jeho zaměření, tak i o finančních částkách určených v rozpočtu nadace na jednotlivé oblasti.
Nadace ČLF upřednostňuje podporu umělecky náročných tvůrčích projektů, které se obracejí k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu. V oblasti vědy je dlouhodobou prioritou podpora vědeckých periodik a mladých vědců.

 

Konečným termínem podání žádostí je čtvrtek 28. 2. 2019.

Podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech podporovaných Nadací ČLF jsou uvedeny v rubrikách Výběrové řízení Jak žádat.

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...