neděle
3. března 2024
svátek slaví Kamil
Výuka budoucích reprodukčních grafiků na Střední škole (pro neslyšící) v Hradci Králové
© Lenka JaklováKrálovéhradecký kraj podpořil školu pro tlumočníky do znakového jazyka

Autor článku: 
jal

<p>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje se včera už podruhé zabývalo tematikou zápisu nové vyšší odborné školy, která by měla za úkol vzdělávat tlumočníky českého znakového jazyka.</p> <p>Zastupitelé odsouhlasili, že vznik nové školy podporují. Po kladném vyjádření akreditační komise nebude mít Rada kraje problém dát k zápisu nové VOŠ souhlasné stanovisko.</p> <p>Nová vyšší odborná škola by měla vzniknout při současné krajské Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové, Štefánikově ulici. O akreditaci vzdělávacího programu „tlumočník českého znakového jazyka“ škola už požádala. „Počkáme na závazné stanovisko akreditační komise. V případě kladného rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu škola požádá o jeho zápis do rejstříku. V tomto případě nebude mít Rada kraje problém vydat k tomuto zápisu souhlasné stanovisko,“ řekla radní pro školství Táňa Šormová. V novém vzdělávacím programu tlumočník českého znakového jazyka by se mělo vzdělávat 28 studentů a otevírat by se měl jednou za tři roky.<br />
„Ověřila jsem si na ministerstvu školství, že žádost na změnu rejstříku škol může být podána, i když akreditační řízení ještě nebylo ukončeno,“ řekla krajská zastupitelka a poslankyně Martina Berdychová, která otevření školy podporuje a uvítala by, kdyby výuka tlumočníků, jejichž počet v kraji je zcela nedostatečný, mohla začít už letos v září.<br />
O návrhu hlasovalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje už podruhé. Poprvé návrh v závěru loňského roku neprošel. „O akreditaci dvou vzdělávacích programů požádala škola už v prosinci. Akreditační řízení bylo ale pozastaveno. V současné době řízení pokračuje. Oproti původnímu návrhu je posuzován pouze jeden vzdělávací program – tlumočník českého znakového jazyka,“ dodala radní pro školství Šormová. Zastupitelstvo kraje tak přijalo usnesení, že vznik nové vyšší odborné školy podporuje a doporučuje radě kraje souhlasit se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.</p> <p>Zdroj: Královéhradecký kraj</p>

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: SKIP vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihou.

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života (Bookstart), číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu – měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života (Bookstart) a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Co kniha přináší našim čtenářům? Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní Březen – měsíc čtenářů přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová

http://www.skipcr.cz
 

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Ostatní, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024

ČR: Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série inspirovaná reálným příběhem onkologického pacienta přilákala k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků s podílem na sledovanosti 31,05 %. Zásah celé série se vyšplhal na 2,97 milionu. Nadprůměrných výsledků dosáhl pořad i v hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
01.03.2024

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Centrum uměleckých aktivit připravuje i v letošním roce oblíbenou akci Den otevřených ateliérů (DOA). Letošní 12. ročník se bude odehrávat o víkendu 15.-16. června v celém Královéhradeckém kraji. Přihlásit se mohou umělci, kreativci a řemeslníci, kteří chtějí návštěvníkům otevřít svoje dílny, galerie a další prostory. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2024.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.03.2024

PRAHA: Botanická zahrada hl. m. Prahy dlouhodobě nabízí vzdělávací programy pro školy. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, výukové programy nebo workshopy v laboratorní učebně. Všechny tyto aktivity probíhají výlučně v areálu zahrady. Nově si botanická zahrada připravila projekt Botanická zahrada na cestách, kdy botaniku a svět rostlin představuje žákům základních škol přímo v jejich třídách. Pestrý program žákům mimo jiné vysvětlí, jaký je rozdíl mezi botanickou zahradou a parkem. Hravou formou je seznámí s posláním botanické zahrady a ukáže, že botanika a studium rostlin nejsou žádná nuda. Žáci tak poznávají svět rostlin všemi smysly a proniknou pomocí mikroskopů až na úroveň buněk. V současné době probíhá pilotní fáze, botanická zahrada bude program nabízet v zimním období. Roadshow podporuje generální partner, značka Hyundai, a Magistrát hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024