úterý
18. června 2024
svátek slaví MilanHostivařský zázrak

Autor článku: 
Marie Zdeňková

<p>PRAHA: Mimořádný unikát, rozsáhlou nástěnnou malbu z konce 13. století, našli památkáři v pražském kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Restaurátoři již dokončili první etapu záchranných prací.</p> <p>Odborníci se shodují, že v nenápadném kostele se jedná o objev středoevropského formátu. Stará nástěnná malba, která pokrývá celou konchu (půlkruhová klenba) apsidy, nemá v České republice rozsahem a kvalitou obdoby.<br /> „Podařilo se odkrýt opravdu velmi vzácnou nástěnnou malbu, pravděpodobně z posledního období Přemyslovců, která je relativně málo poškozená,“ řekl prof. PhDr. Jan Royt, CSc. kunsthistorik a vedoucí Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Karlovy Univerzity. Jedná se o techniku fresco – secco, techniku, při které často zůstává zachována pouze vrstva provedená do mokré omítky, vrchní secco vrstva se spráší, takže malba zůstane bez modelace, a v řadě případů vnímáme pouze obrysové linie.<br /> Prof. Royt spolu s PhDr. Máriusem Matákem z Ústavu památkové péče oceňují zejména mimořádnou ikonografii památky, známou jen ze zahraničních knižních maleb. První ikonografický názor definoval zobrazení Krista ve slávě „Maiestas Domini“ (Vznešenost Páně), čili Kristus sedící na trůnu v mandorle (svatozáři), která ho obklopuje a vytváří kolem něj duhu, což popsal prof. Royt slovy: „Je to takový<br /> prostor mezi jeho božstvím a lidstvím“.<br /> „Námět je velmi vzácný, protože zobrazuje Boha otce, který má na klíně ukřižovaného Krista. Je to vlastně mezistupeň mezi zobrazením Nejsvětější Trojice typu „Thronus gratiae“ (trůnu milosti). Kolem něj jsou andělé a čtyři evangelisté (orel – sv. Jan Křtitel, býk – sv. Lukáš, lev – sv. Marek a anděl – sv. Matouš). Mezi štěrbinovými románskými okny je vyobrazen sv. Jan Křtitel, patron kostela, a sv. Vojtěch, jako patron arcidiecéze s arcibiskupským paliem,“ uvedl prof. Royt v České televizi.<br /> Druhým šokem pro odborníky byl objev západního štěrbinového okénka, zazděného snad při barokních úpravách kostela. Po vyjmutí vyzdívky se objevila znovu naprosto zachovalá malba. V prostředním pásu fresky je bordura, v jejíž kruzích jsou hlavy proroků a králů. Nejníže je takzvaný mariánský motiv, výjevy ze života Panny Marie a Svaté rodiny.<br /> Neméně zajímavou skutečností bylo odkrytí fragmentu mladší vrstvy (kolem roku 1500) s klečící postavou starce. Tato plocha byla restaurátorem sňata technikou transferu a posléze bude možné její uplatnění v jiných prostorách.<br /> Kostelík získal nástěnnou malbou úplně jiný rozměr, a tak byl přemístěn i původní oltář, který by unikátním malbám nedal vyniknout. „Pro oltář hledáme jiný vhodný prostor, protože byl krásný a dlouhá léta sloužil k bohoslužebným účelům,“ informoval místní farář P. Mariusz Gerard Kuźniar, který byl iniciátorem unikátního nálezu. Po svém nástupu do Hostivaře v roce 2006 se rozhodl pro obnovu farního areálu. Protože je kostel nemovitá kulturní památka a součást památkově chráněné zóny Stará Hostivař, oslovil památkáře s dotazem, co vše je třeba udělat pro to, aby mohl být kostel obnoven. Jednou z podmínek, které si stanovili, byl restaurátorský průzkum apsidy kostela. Výsledkem bylo objevení fresky v květnu 2007, místy až pod dvaceti nánosy nátěrů. Došlo k tomu díky profesionální práci restaurátora, akad. malíře Miroslava Slavíka.<br /> V dubnu 2009 byla, pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a senátora Jana Nádvorníka, vyhlášena veřejná sbírka za účelem záchrany pozdně přemyslovských fresek.<br /> Ze stejného důvodu uspořádala kronikářka na radnici Městské části Praha 15, kam Hostivař patří, výstavu fotografií o průběhu odhalovaní fresek, a Základní umělecká škola Hostivař benefiční koncert.<br /> V současné době je na účtu, díky lidem dobré vůle, na sto tisíc korun.<br /> „Restaurátoři, po získání finančních prostředků, zahájí druhou etapu prací. Celá apsida by pak mohla být obnovena do konce příštího roku,“ řekl zástupce starosty Pavel Frydrych.<br /> Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, v Městské části Praha 15 – Hostivaři, patří mezi nejstarší pražské svatyně. Chrám je raně gotického původu s románským jádrem, jehož vznik je datován v rozmezí 11. až 13. století. První písemné doklady o existenci sahají k roku 1352.</p> <p>Marie Zdeňková je kronikářka Městské části Praha 15.<br /> Článek, jehož je autorkou, byl zveřejněn v kanadském Československém čtrnáctideníku SATELLI T 1–416, odkud jsme jej s jejím svolením převzali a s drobnými redakčními úpravamizveřejnili.</p>

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: S Jiřím Šotolou se znám od května 1989. Tento měsíc vymezil příchodem i odchodem na svět jeho život, a tak teď, víc než jindy, vzpomínám. A kdo ví, možná nejsem sama.  Narodil se v květnu 1924 ve Smidarech nedaleko Hradce Králové a zemřel v Praze. Také v květnu, v květnu 1989. Jiřího Šotolu jsem poznala až na jeho pohřbu. Vím, zní to divně. Tehdy jako dítě základní školou povinné jsem byla jednou z žaček, jež paní učitelka kroužku českého jazyka vzala z Luže k nedalekému kostelu Zvěstování Panně Marii v Janovičkách u Dolů na rozloučení se spisovatelem. A já se od té doby k jeho dílu hodně často vracím. Nezapomněla jsem, stejně jako nezapomínají další spolužáci.

Jiří Šotola, ač zemřel v Praze, se tu cítil doma. Měl tu chalupu, příbuzné, přátele, má tu i hrob. Poznáte jej snadno, zdobí ho otevřená kniha s podpisem. Jaká je to kniha? Kdo ví. Možná sbírka básní, možná román a možná i divadelní scénář. To vše dokázal. Být hercem, autorem scénářů, básní, novinových článků, ale hlavně autorem románů.  

Zemřel těžce nemocný, pár měsíců před sametovou revolucí, a já si říkám, jaká je to škoda. Stihl by možná napsat víc děl, ale hlavně by mohl poskytnout rozhovory. Z toho, co o jeho životě a díle vím, skládám následující řádky tak, jako kdybych si s mistrem povídala já osobně. Taková hra na rozhovor.

Celá ČR, Pardubický kraj
Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Památky
Články a komentáře
12.06.2024

PRAHA-ČR: Inscenace textu Autorka skotské dramatičky Elly Hickson uváděná v Jihočeském divadle v režii Adama Svozila získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2023. Cenu v podobě „kožichu Marka Ravenhilla“ pro letošní ročník navrhla česká designérka Maria Nina Václavková.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
07.06.2024

PRAHA: Petřinský básník Jiří Brůna se věnuje autorské tvorbě již několik desítek let, jeho portfolio vydaných sbírek je tak poměrně bohaté. Přesto měl symbolický křest jeho nové knihy, který se uskutečnil v posledním květnovém týdnu, nádech něčeho nového. Poprvé se totiž během autorského čtení zmíněného poety v umělecky inspirativním prostředí Hospůdky Do Větru nenesly povznášející verše, nýbrž barvité příběhy z jeho života.

Hl. m. Praha
Knihy, literatura, média
Co se děje
04.06.2024

PARDUIBCE: Umělecké dílo od světoznámého umělce Davida Černého je nově k vidění v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Loďka, která vznikla díky pardubické rodinné společnosti JHV, je technologicko-uměleckým dílem, které svým pohybem odporuje fyzikálním zákonům. Cílem celého projektu je sběr finanční podpory pro Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, o. p. s., která více než 30 let vytváří bezpečný přístav pro děti a mladé dospělé s mentálními i fyzickými hendikepy.

Pardubický kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Památky
Co se děje
31.05.2024