neděle
3. března 2024
svátek slaví Kamil
Ilustrační foto
© Zdroj: Muzeum ŘíčanyAdventure playground: Když houpačky a skluzavky nahradí odpadky a nářadí

ŘÍČANY U PRAHY: V Říčanech u Prahy testují první české hřiště založené na stále vyhledávanějším konceptu Adventure playground. Herní plocha rozvíjející dětskou fantazii, nezávislost, fyzické i manuální schopnosti, ale také smysl pro spolupráci a minimalizaci rizik doplňuje unikátní vzdělávací metodu Tvořivá hra, na které už několik let pracuje lektorský tým říčanského muzea.

od 08.08.2020 do 21.08.2020
Autor článku: 
Zdeněk Vesecký

Takzvaná Adventure playgrounds představují protipól k současným hřištím svázaným zákony, normami a metodickými pokyny. Moderní hřiště působí na první pohled velmi dokonale, ale nabízí dětem jen omezené možnosti využití, které jsou předem jasně definovány jejich dospělými tvůrci. Koncept Adventure playgrounds, který v Říčanech testují pod českým názvem Tvořivé hřiště, všechna tato pravidla porušuje. Dětem je na vyhrazené ploše k dispozici pouze materiál a nástroje, se kterými mohou zacházet dle libosti. Typicky se jedná o vyřazené kusy nábytku, staré pneumatiky, stavební materiál v podobě prken či trubek a k tomu nezbytné vrtačky, pilky, kladiva a hřebíky. Hřiště tak na první pohled připomíná skládku nebo dílnu nepříliš pořádkumilovného kutila.

„Vybavení takových hřišť není standardizované, odpovídá místním zdrojům, a nenajdete tedy dvě stejná. Důležité je, že si na nich děti mohou hrát volně a formovat prostředí podle svých vlastních představ. Bylo prokázáno, že v takovém prostoru se děti zabaví mnohem lépe a také déle než na unifikovaných moderních hřištích,“ vysvětluje Carolina Sidon, lektorka a metodička Muzea Říčany.  Americká architektka Meghan Talarowski díky průzkumu citovaném The New York Times zjistila, že tento typ herních ploch láká o polovinu více návštěvníků než standardizovaná hřiště, děti jsou na nich o 18 procent fyzicky aktivnější a navíc jsou tato nekonformní hřiště levnější a bezpečnější.1

 

Nejoblíbenějšími místy na hraní nejsou hřiště

Zvýšený zájem o místa, kde nejsou předem definovaná pravidla, potvrzuje i průzkum, který Muzeum Říčany provedlo pro potřeby výstavy Proměny krajiny. Starší obyvatelé města vzpomínali na bývalou skládku, současná mladá generace naopak mezi oblíbená místa pro trávení volného času zařadila mimo jiné říčanský brownfield v podobě nedokončené budovy věznice. 

Tato zjištění jen dokazují správnost uvažování zakladatele konceptu, dánského zahradního architekta Carla Theodora Sørensena, který si všiml, že děti v Kodani si během druhé světové války raději hrály na opuštěných a vybombardovaných pozemcích než na dobře vybavených asfaltových hřištích, které pro ně byly postaveny.

„Moderní hřiště se stávají neuvěřitelně standardní a svázanou záležitostí, kde na úkor bezpečí trpí rozvoj dětí. Myslím, že nastal čas, kdy bychom si měli položit otázky, jak současná hřiště podporují dětskou kreativitu, nezávislost a schopnost řešit problém a jaký mají vliv na celkový vývoj dětí,“ říká Carolina Sidon, s tím, že pilotní projekt Tvořivého hřiště navazuje na vzdělávací metodu Tvořivá hra, kterou finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Děti jako risk manažeři

Navzdory svému pojetí jsou Adventure playgrounds překvapivě bezpečná. Na běžných hřištích jsou rizika minimalizována, děti to vnímají a automaticky snižují pozornost. V neustále proměnlivém prostředí plném nesourodého materiálu si naopak více uvědomují rizika a jsou opatrnější. Zkušenosti ze světa potvrzují, že jistá míra riskování je důležitým prvkem pro prevenci zranění a děti se na Adventure playgrounds učí poznávat a vyhodnocovat rizika. „Na našem Tvořivém hřišti budeme dodržovat osvědčená pravidla, kdy na dění dohlíží zkušení lektoři. Pokud to není nutné, do dění na hřišti dětem téměř vůbec nezasahují a pomáhají pouze s využitím některých nástrojů,“ komentuje Carolina Sidon.

Tvořivé hřiště vzniklo v areálu Říčanské hájovny, kde bude zatím fungovat během prvních tří srpnových týdnů. Od pondělí do pátku bude k dispozici dětem na příměstském táboře, o prvním a druhém srpnovém víkendu (8.-9. 8. a 15.-16. 8.) se pak mezi 10. a 18. hodinou otevře dalším zájemcům.

V případě, že se Tvořivé hřiště osvědčí a bude o něj zájem, mohlo by v Říčanech vzniknout natrvalo. Obyvatelé města by o něm v budoucnu rozhodli v rámci participativního rozpočtování. Zařadilo by se tak mezi zhruba tisícovku takových hřišť, která jsou rozšířena zejména v Dánsku, Velké Británii, USA, Kanadě nebo Japonsku.

muzeumricany.cz

Zdroje:

  1. https://www.nytimes.com/2019/05/10/well/family/adventure-playgrounds-junk-playgrounds.html

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: SKIP vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihou.

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života (Bookstart), číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu – měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života (Bookstart) a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Co kniha přináší našim čtenářům? Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní Březen – měsíc čtenářů přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová

http://www.skipcr.cz
 

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Ostatní, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024

ČR: Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série inspirovaná reálným příběhem onkologického pacienta přilákala k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků s podílem na sledovanosti 31,05 %. Zásah celé série se vyšplhal na 2,97 milionu. Nadprůměrných výsledků dosáhl pořad i v hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
01.03.2024

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Centrum uměleckých aktivit připravuje i v letošním roce oblíbenou akci Den otevřených ateliérů (DOA). Letošní 12. ročník se bude odehrávat o víkendu 15.-16. června v celém Královéhradeckém kraji. Přihlásit se mohou umělci, kreativci a řemeslníci, kteří chtějí návštěvníkům otevřít svoje dílny, galerie a další prostory. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2024.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.03.2024

PRAHA: Botanická zahrada hl. m. Prahy dlouhodobě nabízí vzdělávací programy pro školy. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, výukové programy nebo workshopy v laboratorní učebně. Všechny tyto aktivity probíhají výlučně v areálu zahrady. Nově si botanická zahrada připravila projekt Botanická zahrada na cestách, kdy botaniku a svět rostlin představuje žákům základních škol přímo v jejich třídách. Pestrý program žákům mimo jiné vysvětlí, jaký je rozdíl mezi botanickou zahradou a parkem. Hravou formou je seznámí s posláním botanické zahrady a ukáže, že botanika a studium rostlin nejsou žádná nuda. Žáci tak poznávají svět rostlin všemi smysly a proniknou pomocí mikroskopů až na úroveň buněk. V současné době probíhá pilotní fáze, botanická zahrada bude program nabízet v zimním období. Roadshow podporuje generální partner, značka Hyundai, a Magistrát hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024