neděle
3. března 2024
svátek slaví Kamil
Pietní setkání u nově osazeného pomníku na hřbitově v obci Sruby. Na úvod zaznělo několik slov o historii transportů, o cestě k vyhledání jména deportovaného a také úvodní proslov paní starostky.
© Archiv Soni Krátké24. leden 2024 – Sruby – Pietní setkání obyvatel na místním hřbitově

SRUBY: Při příležitosti blížícího se Mezinárodního dne památky obětí holocaustu si občané v obci Sruby připomněli oběti transportu smrti z ledna roku 1945. Pietního setkání u nově osazeného pomníku deportovaných osvětimských vězňů na místním hřbitově se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo mnoho místních obyvatel.

Autor článku: 
Soňa Krátká

Nejprve se vraťme do historie, pro někoho dávné, pro jiného spíš děsivě blízké.  V polovině ledna 1945 proběhl v koncentračním táboře v Osvětimi poslední apel, ale celé měsíce již probíhala likvidace tábora. Vše, co šlo odmontovat bylo odvezeno do Německa, co šlo spálit bylo zlikvidováno, práceschopní vězni odvezeni. Na místě zůstali už jen dozorci a tisíce práce již neschopných, nemocných a podvyživených lidí. Ti byli naloženi po hodinách chůze do vagonů a vezeni dál. Psal se 24. leden 1945 a zmrzlou krajinou Chrudimska projížděl zvláštní vlak. Vagony na uhlí byly naplněny na kost vyhublými těly ve vězeňských mundůrech. Živými i mrtvými. Transport provázely pokyny: nikdo nesmí vězňům pomáhat, o typu vlaku si strojvedoucí nesmí dávat avízo. Našlo se mnoho odvážlivců, co zákazy porušili a snažili se pomoci. I tak pro stovky lidí z různých koutů Evropy už bylo v některých případech pozdě. Mrtvá těla byla vyhazována z vlaku, oblečení ale předtím svlékl a použil někdo z žijících.  Obyvatelům vsí se tak naskytl strašný pohled na zubožená nahá těla. Pro mnohé z nich byl tento pohled prvním důkazem o existenci vyhlazovacích táborů. Po válce se těla pietně ukládala na nejbližších hřbitovech. A zpravidla jediným identifikačním údajem zapsaným do kronik a dalších materiálů bylo číslo vytetované na ruku ubožáka. A přesně tak tomu bylo právě ve Srubech. Hřbitov, pomník, čísla. Pomník dlouhá desetiletí opatřený pěticípou hvězdou ale evokoval spíše místo posledního odpočinku ruského vojáka. Od konce roku 2023 je tomu jinak. Na novém pomníku jsou vytesána čísla a k jednomu se dokonce místnímu nadšenci Michalu Köppingovi podařilo dohledat i jméno.  Dnes víme, že číslo 27013 patří Edgaru Grunvaldovi deportovanému z Berlína.

Velké poděkování patří obci Sruby za zafinancování nového pomníku, za hodiny bádání pak Michalu Köppingovi a jeho mamince. Drobnou pomoc zajistilo i Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Nezapomínejme!

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: SKIP vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihou.

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt S knížkou do života (Bookstart), číst dětem můžeme od jejich narození. Jsme rádi, že v roce 2024 můžeme právě v Březnu – měsíci čtenářů připomenout a zhodnotit výsledky projektu S knížkou do života (Bookstart) a také si uvědomit, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Co kniha přináší našim čtenářům? Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci a domácí knihovny jsou vítaným dědictvím? Jakou roli sehrávají v životě čtenářů veřejné knihovny? Snad nám letošní Březen – měsíc čtenářů přinese na naše otázky zajímavé odpovědi. SKIP pro letošní ročník Března – měsíce čtenářů vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová

http://www.skipcr.cz
 

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Ostatní, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024

ČR: Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série inspirovaná reálným příběhem onkologického pacienta přilákala k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků s podílem na sledovanosti 31,05 %. Zásah celé série se vyšplhal na 2,97 milionu. Nadprůměrných výsledků dosáhl pořad i v hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
01.03.2024

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Centrum uměleckých aktivit připravuje i v letošním roce oblíbenou akci Den otevřených ateliérů (DOA). Letošní 12. ročník se bude odehrávat o víkendu 15.-16. června v celém Královéhradeckém kraji. Přihlásit se mohou umělci, kreativci a řemeslníci, kteří chtějí návštěvníkům otevřít svoje dílny, galerie a další prostory. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2024.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.03.2024

PRAHA: Botanická zahrada hl. m. Prahy dlouhodobě nabízí vzdělávací programy pro školy. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, výukové programy nebo workshopy v laboratorní učebně. Všechny tyto aktivity probíhají výlučně v areálu zahrady. Nově si botanická zahrada připravila projekt Botanická zahrada na cestách, kdy botaniku a svět rostlin představuje žákům základních škol přímo v jejich třídách. Pestrý program žákům mimo jiné vysvětlí, jaký je rozdíl mezi botanickou zahradou a parkem. Hravou formou je seznámí s posláním botanické zahrady a ukáže, že botanika a studium rostlin nejsou žádná nuda. Žáci tak poznávají svět rostlin všemi smysly a proniknou pomocí mikroskopů až na úroveň buněk. V současné době probíhá pilotní fáze, botanická zahrada bude program nabízet v zimním období. Roadshow podporuje generální partner, značka Hyundai, a Magistrát hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
01.03.2024