úterý
1. prosince 2020
svátek slaví Iva
ZUŠ Open 2019
© Zdroj: www.zusopen.czZUŠ Open chystá velké akce základních uměleckých škol na podzim, o prázdninách dvě první vlaštovky

ČR: Základní umělecké školy v celé republice každým rokem chystají pestrý program pro happening ve veřejném prostoru ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené a je vždy oslavou radosti z umění. Letošní květnové plány přerušila pandemie, velké společné projekty se tak přesouvají na podzim. Vrcholem letošního ročníku bude společný listopadový koncert mladých umělců v katedrále sv. Víta ve prospěch Arcidiecézní charity, na jehož dramaturgii a interpretaci se podílejí žáci a pedagogové ze ZUŠ napříč celou republikou.

Autor článku: 
Silvie Marková/ika

Heslo IV. ročníku celostátního happeningu zní ZUŠ Open pomáhá a na mnoha místech republiky děti vystoupí ve prospěch potřebných.

Školy Pardubického a Královéhradeckého kraje společně připravují program na 27. září pro poutní místo Neratov, kde hudbou ožije nejen kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale i celá obec. Společně tak podpoří dobrovolným vstupným Sdružení Neratov. Velké společné akce chystají také například školy ve Zlíně, Vysokém Mýtě, v Ostravě, Brně, Litni či v Kroměříži. „Je úžasné sledovat, jak i v takto nelehké době ZUŠky zmobilizovaly síly a připravily krásný program, který bude na mnoha místech pomáhat,“ dodává Magdalena Kožená.

ZUŠ Open nabídne hned dvě prázdninové první vlaštovky. Výstavu v Duslově vile Městské galerie v Berouně, která představí výsledky celoroční práce studentů a učitelů výtvarných oborů ZUŠ z celé republiky, jež vznikly pod vedením sochaře Michala Gabriela a výtvarnice Alžběty Skálové ve II. ročníku Akademie MenART a absolventských prací studentů Andrey Borovské ze ZUŠ V. Talicha. Výstava bude zahájena 29. července za hudebního doprovodu talentovaných žáků ZUŠ Beroun a potrvá do 4. září. Významnou součástí ZUŠ Open bude i Maraton hudby v Brně, který se letos koná od 14. do 16. srpna. Zde vedle Magdaleny Kožené vystoupí i celá řada žáků ZUŠ na muzikálové scéně, při buskingu, i jako účastníci pianoštafety, kterou připravuje a uvádí David Mareček, generální ředitel České filharmonie a spolupatron ZUŠ Open.

ZUŠ Open je každým rokem součástí Zlín Film Festu, jehož divadelní zónu tradičně naplňují vystoupení škol Zlínského kraje. Pestrý program, který zaplní zvučené pódium a celý park připravuje spolek ZUŠKA? ZUŠKA!. 5. září zde v rámci ZUŠ Open vystoupí stipendisté Akademie MenART, která je druhým projektem nadačního fond. Představí se studenti z pěvecké třídy Radky Fišarové a tanečníci, se kterými pracoval choreograf Jan Kodet. Celodenní pestrý program v režii uměleckých škol pak propukne 20. září ve Zlínském zámku a jeho okolí. Akce s názvem ZUŠ Open pomáhá ve Vysokém Mýtě proběhne 26. září na náměstí, kde se setkají na pódiu školy Pardubického kraje ve prospěch místní charity. K vrcholům letošního ZUŠ Open v Královéhradeckém kraji bude patřit jednoznačně program na poutním místě Neratov. Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje chystají hudební doprovod poutní mše svaté, kterou bude celebrovat pater Josef Suchár a slavnostní koncert nejlepších sólistů a orchestrů obou krajů.

První říjnovou sobotu zvou žáci škol Středočeského a Plzeňského kraje i Prahy do malebných prostor zámku Liteň na celodenní přehlídku umění. Návštěvníci se mohou těšit na klasické koncerty nejúspěšnějších mladých sólistů, stejně jako na přehlídku souborů, výstavy i tvůrčí dílny. Projekt v tomto mimořádném prostředí se může konat díky laskavé podpoře jeho majitelky, paní Ivany Leidlové, ředitelky Festivalu Jarmily Novotné. Dva říjnové večery budou patřit také absolventům hudebních oborů druhého ročníku Akademie MenART . 12. října rozezní prostor NoD umění bez žánrových omezení mladých interpretů a skladatelů pod vedením Beaty Hlavenkové a Radky Fišarové. 19. října se v Sukově síni pražského Rudolfina představí nadějní pěvci, klavíristé a houslisté, kteří uplynulý školní rok pracovali pod vedením Kateřiny Kněžíkové, Iva Kahánka a Jana Fišera. Koncert vzniká pod kuratelou cyklu Romantické večery pořádaného Ivo Kahánkem a Českou filharmonií. Vrcholem akcí v Moravskoslezském kraji budou společné programy škol v Ostravě s názvem Muziáda, kde se představí 19. listopadu v Domu kultury talentovaní žáci ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií jako sólisté i tutti hráči pod taktovkou Marka Šedivého. Školy se také budou prezentovat velkou výstavou „Věda a technika v obrazech“.

6. listopadu rozezní na Hradčanech katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha za podpory Správy Pražského hradu slavnostní koncert ve prospěch Arcidiecézní charity, pomyslný vrchol letošního celostátního festivalu ZUŠ Open. Společně vystoupí pěvecké sbory v počtu 240 zpěváků, 80členný orchestr a sólisté - stipendisté Akademie MenART pod taktovkou šéfdirigenta Karlovarského symfonického orchestru Jana Kučery. Na programu jsou hned dvě premiéry: Svatovítské fanfáry Jana Kučery a Modlitba pro budoucnost od Tomáše Kača. Dále zazní Truvérská mše Petra Ebena a Pavlicova Missa brevis. V hlavním městě se také opět bude konat tradiční koncert duchovní hudby v Břevnovském klášteře, kde 11. listopadu spojí své síly pražské ZUŠky. ZUŠ Open opět rozezní i Sala terrenu ve Valdštejnské zahradě Parlamentu ČR.  Žáci a pedagogové ze základních uměleckých škol budou tvořit i těžiště dramaturgie koncertu ve prospěch svatovítských varhan, který se bude konat dne 21. listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze pořádané nadačním fondem Bohemian Heritage Fund.

ZUŠ Open bylo na začátku prázdnin součástí tradičního Večeru Dní lidí dobré vůle na Velehradě, kde se žáci ZUŠ a stipendisté Akademie MenART stali v rámci slavnostního koncertu hosty J. Pavlici a vystoupili společně s profesionálními hudebníky. 9. června vybraní žáci ZUŠ vystoupili v přímém přenosu České televize na posledním benefičním koncertu z cyklu Pomáháme s Českou filharmonií na jednom pódiu s Magdalenou Koženou a pod taktovkou Sira Simona Rattlea. Již v polovině května se vybraní absolventi II. ročníku MenART představili v online koncertu Pražského jara.

ZUŠ Open připravuje již po čtvrté tým Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit na zcela jedinečný systém uměleckého vzdělávání, kterým se odlišujeme od ostatních zemí ve světě. Do letošního ročníku ZUŠ Open se původně zapojilo více než 420 škol a připravilo bohatý program v rámci pětidenního festivalového modelu v květnu. Snahou pořadatelů je přenést co nejvíce z původního programu na podzimní termín. Zušky jsou také mimořádnou sítí pro vyhledávání talentovaných studentů. O podporu mladých talentů pečuje Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, do kterého se aktivně v roli mentorů zapojují přední čeští umělci.

Více informací na www.zusopen.cz nebo na www.facebook.com/zusopen.

Přehled vybraných top akcí ZUŠ Open 2020

4. 7. - ZUŠ Open pro Večer dobré vůle, Velehrad

29. 7. - 4.9. - výstava výtvarné sekce stipendijní Akademie MenART a ZUŠ V. Talicha Městská galerie Beroun

14. - 16. 8. - ZUŠ Open na Maraton hudby v Brně, 

4. 9. – 6. 9. - ZUŠ Open a ZUŠKA? ZUŠKA! na Zlín Film Fest

20. 9. - ZUŠ Open Zlínského kraje

26. 9. - ZUŠ Open pomáhá ve Vysokém Mýtě škol Pardubického kraje

27. 9. - ZUŠ Open k svátku sv. Václava v Neratově Královéhradeckého a Pardubického kraje

3. 10. - ZUŠ Open v Litni Středočeského kraje a hostů z pražských ZUŠ

12. 10. - Slavnostní absolventské vystoupení stipendistů Akademie MenART, NoD, Praha

17. 10. - Slavnostní koncert stipendistů klasických hudebních oborů Akademie MenART, Rudolfinum, Sukova síň, Praha

6. 11. - ZUŠ Open v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

11. 11. - ZUŠ Open k svátku sv. Martina pražských škol v Břevnovském klášteře, Praha

19. 11. - Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií, Dům kultury města Ostrava

21. 11. - ZUŠ Open pro svatovítské varhany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

 

Více informací a další program je k dispozici na www.zusopen.cz/program/.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
27.11.2020

PRAHA, ČR: Barbora Poláková, Ondřej Ruml, Beata Hlavenková, Radek Baborák, Terezie Vodička Kovalová, Jiří Vodička, Miroslav Sekera a řada dalších hudebníků zpříjemní nejen dětem čekání na Ježíška. Zapojili se totiž do příprav on-line adventního kalendáře festivalu Struny dětem. Na festivalových stránkách www.strunydetem.cz se už od první adventní neděle 29. listopadu bude každý den o půlnoci otevírat nové hudební okénko. Adventní pozdrav festivalových umělců vždy uvede originální stand-up hudební pranostika v podání „světočeského hudebního teoretika Petra Balzáma“. Jednotlivé příběhy budou i součástí tradičního adventního kalendáře ČT:D.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
27.11.2020

ČR: Předvánoční Adventní koncerty České televize se v letošním roce budou konat již po třicáté. Jedna z nejstarších dobročinných sbírek u nás od svého vzniku podpořila na 120 neziskových organizací a rozdělila přes 217 milionů korun. Výtěžek z jubilejního ročníku pomůže institucím provozujícím chráněné bydlení, výcvik asistenčních psů, centrum pro osoby s tělesným hendikepem a školu pro děti s kombinovaným postižením. Obvyklé čtyři adventní podvečery letos doplní také mimořádný, pátý koncert, jehož výtěžek bude věnován neúplným rodinám – samoživitelkám a samoživitelům.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
27.11.2020

PRAHA: V úterý 24. listopadu, přesně měsíc před Vánoci, oslavil český basbarytonista Adam Plachetka vydání nového muzikálového alba Music Man. Na střechu Lucerny si přizval i hvězdného kmotra, herce a zpěváka Vojtu Dyka. Humorem sobě vlastním dotáhli oba umělci slavnostní křest k dokonalosti. Sociální distanc maximálně dodrželi i při samotném slavnostním polití alba – předali si ho na lopatě.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
27.11.2020