středa
26. ledna 2022
svátek slaví Zora
Děti mají k dispozici tělocvičnu, která je koncipována také jako taneční sál.
© www.muskaskolka.czVysněná mateřinka s uměleckým zaměřením

PRAHA: Umělecké vzdělávání dětí nemusí začínat až na základní umělecké škole. Využít umění jako prostředek k výchově dětí lze už od prvních krůčků, hlásků a obrázků našich nejmenších, např. v soukromé umělecké mateřské školce MuŠka v pražských Petrovicích. Svou mateřinku, která byla vůbec první uměleckou MŠ u nás, představila a na otázky odpovídala její ředitelka Jana Křížová, dipl. um.

Autor článku: 
Irena Koušková

Jak vznikl nápad založit uměleckou mateřskou školku?

Nápad založit uměleckou školku přišel velmi neobvykle až neuvěřitelně. Myslím, že přišel odněkud zeshora. Už od svých šestnácti let jsem snila o tom, že jednou budu mít vlastní školku. Protože mě však velice bavilo zpívat, věnovala jsem se dlouhou dobu zpěvu a studiu operního zpěvu, a na svůj sen jsem zcela zapomněla. Jednou jsem se však probudila se slovem MUŠKA na rtech. Asi po dvou týdnech mi došlo, že je to zkratka Mateřské Umělecké Školky. Pak už šlo vše velmi rychle. Najednou mi samy přicházely nápady, jak má co vypadat, fungovat, jak celou koncepci pojmout. Krátce nato jsem se dočetla v časopise o kurzech pro začínající podnikatelky – maminky na mateřské dovolené. Tam jsem poznala svou nynější kolegyni Míšu Přibylovou a nabídla jí spolupráci.

 

Na stránkách školky jsem se dočetla, že nabízíte unikátní vzdělávací umělecký koncept. V čem spočívá?

Náš unikátní vzdělávací koncept vychází z propracovaného školního vzdělávacího systému, který musí odpovídat požadavkům ministerstva školství (MŠMT) a vlastního uměleckého konceptu. Je to tedy propojení klasického předškolního vzdělávání a uměleckého programu. Hlavními pilíři našeho uměleckého vzdělávání je hudební, výtvarný a taneční obor. Ty jsou zakomponovány do týdenního programu a vedou jej zkušení pedagogové s pedagogickým a zároveň uměleckým vzděláním.

 

V čem se liší od vzdělávacích programů běžných mateřských škol, potažmo jiných mateřinek s uměleckým zaměřením?

Lišíme se především tím, že jsme byli vůbec první uměleckou mateřskou školkou. Náš program je propracovaný do detailu tak, aby děti, které u nás projdou školkou a odcházejí na základní školu, byly maximálně připravené na vstup do základní umělecké školy.

 

Co si pod tím představit? Co se děti naučí, aby byly připravené?

Jedním z našich cílů je, aby děti chtěly samy od sebe pokračovat na ZUŠ. Běžně je to tak, že rodič přihlásí dítě na nějaký hudební nástroj, a přitom dítě na vybraný nástroj ani chodit nechce. Děti, které odcházejí z naší školky, již vědí, co je z oblasti umění baví a jsou schopné rodiči říct, že chtějí chodit na balet, hrát na klavír či housle nebo navštěvovat výtvarku.
Co se týká připravenosti jako takové, tak děti z hudebky mají již osvojené základní hudební pojmy, jako je například piano, forte, houslový klíč, noty…, je toho opravdu hodně. Poznají hudební nástroje, znají operu atd.
Co se týká tanečního kroužku, tak děti již zvládají základní taneční pojmy, mají osvojené držení těla, umějí reagovat na změnu tempa a rytmu, nebojí se improvizovat….
Z výtvarného oboru si děti odnesou velké zkušenosti s tvořením z nejrůznějších materiálů, které se běžně užívají až na základních uměleckých školách. Díky velmi individuálnímu přístupu mají většinou velmi dobře zvládnutou jemnou motoriku a vědí, jak který materiál použít.

 

Můžete stručně základní pilíře uměleckého programu pro jednotlivé obory popsat?

To bohužel nemůžu. Nerada bych dávala návod případné konkurenci. Je to naše know-how, které si střežíme a vidí do něj pouze naši klienti a pedagogové. Co můžu prozradit je, že jednotlivé obory vedou skuteční odborníci s nejvyšším možným uměleckým i pedagogickým vzděláním pro děti předškolního věku.

 

Inspirovali jste se nějakou školkou tohoto typu v zahraničí?

Původně jsme se žádnou školkou v zahraničí neinspirovali. Měli jsme jasnou vizi, jak by měla školka vypadat, fungovat, jak budou probíhat jednotlivé umělecké lekce atd. Ale pravda je, že ze zvědavosti jsme hledali, zda takové školy již existují či budeme první. A našli jsme, ale bylo jich po světě velmi málo. Jedna v Londýně, v Paříži, v Berlíně a, jestli se dobře pamatuji, tak jedna v Singapuru. Ale ani jedna nebyla umělecká se širokým záběrem uměleckých činností. Většinou byly převážně výtvarné. Řekla bych, že naše školka byla skutečně první uměleckou školkou nejen v České republice, ale i v Evropě.

 

Otevřeli jste v říjnu 2013. Jak hodnotíte uplynulé tři roky? Jak se školka vyvíjela?

Právě jsme v polovině našeho 4. školního roku a vývoj naší školky je až pohádkový. V říjnu 2013 jsme měli ve třídě pět dětí v různém věku. Ještě první školní rok jsme ale otevřeli druhou třídu. Nyní máme plnou kapacitu ve třech třídách. Snažíme se posouvat školku tím, že každý rok vyhodnocujeme všechny akce pro děti či jejich rodiče, a ty nejúspěšnější opakujeme. Místo těch méně úspěšných vymýšlíme nové akce a aktivity, aby byl školní rok pro děti bohatý na zážitky. Odpoledním kroužkům se dařilo ihned. V okolí naší školky není moc velká nabídka odpoledních aktivit pro předškolní děti, tak se naše umělecké kroužky ujaly rychle.

 

Jaké akce uměleckého charakteru byly nejúspěšnější?

Velmi úspěšné jsou Vánoční koncert a závěrečné koncerty. Kromě těchto akcí si rodiče i děti velmi oblíbili akci Tvoření tatínků s dětmi, kdy tatínkové s dětmi vyráběli překvapení – dárek pro maminku ke svátku Dni matek.

 

Nabízíte dva typy tříd, českou s uměleckým programem a anglickou uměleckou třídu. Jak se liší jejich program? Kolik dětí školku navštěvuje, kolik je jich v jedné třídě?

Úplně prapůvodně jsme o anglické třídě neuvažovali. Nechtěli jsme rozbít náš umělecký směr angličtinou. Ale situace, a především naši spokojení klienti nás přesvědčili, a dnes jsme tomu rádi. Vzdělávací program je v těchto třídách totožný a liší se pouze jazykem těch, kterým je učen. Tedy v anglické třídě děti mluví s rodilou mluvčí anglicky, ale týdenní témata, jejich cíle, umělecké dopolední kroužky mají stejné jako česká umělecká třída.
Naše školka má celkovou kapacitu třicet dětí. Třídy máme rozdělené na malé opičky – což je třída nejmenších dětí ve věku 2 – 3 roky s maximálním počtem osmi dětí, ptáčky – česká třída s maximálním počtem dvanáct dětí a butterfflies – anglická třída s kapacitou deset dětí.

 

Jaká jsou specifika třídy pro děti od dvou let věku?

Ve třídě jsou dva učitelé pro osm dětí, které se v první řadě snažíme naučit především samoobsluze. Opičky si hýčkáme tak, aby měly stále pocit bezpečí, a samozřejmě s nimi pracujeme i umělecky, protože jsou v umělecké školce. Nevadí nám, když přijde dítě ještě s plínkou, či pokud neumí ještě samo jíst a obléci se. Vše je velmi rychle naučíme (v případě plenek odnaučíme).

 

Mohou si děti či jejich rodiče vybrat, jestli si zvolí hudební, taneční nebo výtvarný obor?

Naší snahou je především to, aby měly děti rády umění jako takové. Děti, které mají plnou docházku, navštěvují všechny umělecké obory. V průběhu školního roku máme s rodiči tzv. individuální schůzky, kde od pedagogů dostanou zpětnou vazbu a mimo jiné se dozvědí, k jakému oboru jejich děti inklinují, co jim jde a co je nejvíce baví. Na základě toho doporučíme dětem odpolední kroužek, který více rozvíjí jejich talent.

 

O jaký odpolední kroužek je největší zájem?

Odpolední kroužky jsou velmi oblíbené pro rodiče dětí, kteří si nemůžou dovolit soukromou školku, ale zároveň by svému dítěti chtěli dopřát již v předškolním věku kvalitní umělecké vzdělání. Nejoblíbenější jsou určitě tanečky (malé děti) / balet (větší děti), pěvecký sbor a jóga. V tomto školním roce jsme zaznamenali také velký zájem o keramiku.

 

Kolik dětí navštěvuje odpolední kroužky?

Každý odpolední kroužek má maximální kapacitu 10 – 12 dětí. Pouze pěvecký sbor má kapacitu vyšší, aby se dosáhlo hezčího zvuku. Malá kapacita v kroužcích je z důvodu individuálního přístupu k dětem. I když se jedná o skupinovou výuku, chceme dát dětem to nejlepší z nás, a osvědčilo se nám, že je lepší dbát na kvalitu než na kvantitu. Přesné číslo vám neřeknu. Je to interní záležitost.

 

Mají kroužky, které pro děti nabízíte, své výstupy? Obohacujete nějak kulturní dění v městské části? Žádáte o příspěvky?

Naše školka pořádá dvakrát do roka koncerty, na nichž vystupují všechny děti, které chodí do školky i do našich kroužků. Tyto koncerty se těší velmi vysoké návštěvnosti a troufám si říci, že jsme se tímto zařadili do kulturního dění městské části. Na každém koncertě je čestný host, který svou přítomností a uměleckým vystoupením podpoří naši školku, a stane se vzorem pro naše malé umělce. Mezi hosty byla například sólistka ND Jana Sibera či primabalerína ND Nikola Márová.

 

Jste soukromým zařízením. Kolik činí školné?

Školné se liší podle docházky v jednotlivých třídách a podle počtu dní v týdnu, které dítě do školky chodí. Kdybych to měla zprůměrovat, tak školné je přibližně 11 000 korun měsíčně.

 

V čem vidíte největší přednosti Vaší školky? Na co jste pyšní?

Největší přednost naší školky je určitě tým výjimečných pedagogů. Máme zcela minimální fluktuaci zaměstnanců. Téměř všichni pedagogové, kteří s námi začínali v roce 2013, jsou s námi stále, a rodiče a hlavně děti je milují. Na to jsme opravdu velmi pyšní, protože si uvědomujeme, že úspěšnou školku nedělají krásné interiéry či propracovaný umělecký program, ale lidé, kteří svou práci dělají dobře a hlavně s láskou.

 

Jaký je zájem ze strany rodičů?

O školku a její koncept je vyšší zájem, než jsme původně čekali. Dokonce jsme ve fázi, kdy se nám plní čekací listina na přijetí dětí na příští školní rok 2017/2018.

 

Máte v blízkosti ZUŠ. Spolupracujete nějak?

Se ZUŠ Hostivař jsme navázali spolupráci ihned při samotném procesu vzniku naší školky. Pan ředitel k nám posílá malé hudebníky – žáky ZUŠ – předvést své uměni našim malým muškám. My na oplátku posíláme předškoláčky do ZUŠ, aby pokračovali v uměleckém studiu. Dokonce mi pan ředitel Stárek prozradil, že ho naše školka inspirovala k otevření Akademie pro seniory – „když se dá umělecky vzdělávat ta nejmladší populace, tak proč by to nešlo i se starší generací“…

 

…a jak vypadá spolupráce s FOK?

Při navázání spolupráce se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy jsme se dohodli na čtyřech uměleckých programech pro naše děti. Jednotliví hudebníci k nám docházejí a dělají nám interní koncerty, během kterých dětem představí svůj hudební nástroj. Děti nástroj většinou velmi okouzlí a odcházejí domů s jasnou představou, na co chtějí v budoucnu hrát…

 

Rodiče si dle reakcí na webu chválí kromě jiného krásný nový interiér školky…

Ano, to je pravda. Interiér máme na poměry mateřských školek neobvyklý, a to i co se týká soukromých školek. Snažili jsme se vytvořit umělecký dojem neotřelým designem. Avšak tři a půl roku provozu je již na interiéru znát. Přeci jen se nám tu ročně vystřídá hodně malých mušek, a proto se každé letní prázdniny snažíme pořídit něco nového, co děti překvapí a udělá jim radost. Jinak sídlíme v nově zrekonstruované budově v klidné čtvrti u Hostivařského parku a děti tu mají vše pod jednou střechou – tělocvičnu, která je koncipovaná i jako taneční sál, vybavenou hudebnu a výtvarný ateliér.

 

Je ještě aktuální projekt na založení nadace?

Bohužel jsme od tohoto záměru zatím ustoupili, a to z důvodu malé časové kapacity mé a mojí kolegyně. Obě jsme v průběhu posledních dvou let byly na mateřské, a veškeré síly jsme věnovaly tomu, aby byla MuŠka úspěšná a vyhledávaná. Ale děkuji za připomenutí tohoto krásného záměru. Určitě se k němu vrátíme a dotáhneme založení nadace „MuŠka talent“ do konce. Chceme tak dát dohromady prostředky na stipendium pro nadané děti rodičů, kteří si naši školku nemůžou z finančních důvodů dovolit.

 

Jaké novinky chystáte?

Do dalšího školního roku bychom rádi vstoupili s novým uměleckým kroužkem. Veliký zájem je o dramatický kroužek, takže se budeme snažit uspokojit naše malé i velké klienty a nabídnout jim ho. Dále bychom s dětmi rádi začali jezdit na lyže a na bruslení. Co se týká uměleckého programu pro děti, tak zde jsme spokojení s tím, jak vše funguje a nebudeme nic měnit.

 

Děkuji za odpovědi.

 

Kontakt:

Mateřská škola umělecká MuŠka
Edisonova 27
Praha 10 – Petrovice
Email: info@muskaskolka.cz
+420 774 426 009
Web: www.muskaskolka.cz

 

Mohlo by vás také zajímat...

HRADEC KRÁLOVÉ: Zavzpomínejte s námi v lednu a únoru na potterovskou ságu u příležitosti 20. výročí první filmové klapky nebo se jen přijďte seznámit s 3D tiskem. Ponořte se s námi do světa magie a kouzel! Navštivte naši tajemnou komnatu – jedinou 3D dílnu, kde si můžete vytvořit vlastní kouzelnou hůlku, originální záložku s relikvií smrti či jiný doplněk nezbytný pro správného kouzelníka či kouzelnici. Potřebná zaklínadla nutná pro správný chod 3D tiskáren vám ochotně vyzradí zkušení lektoři čar a kouzel.

Královéhradecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
26.01.2022

ÚSTÍ NAD LABEM: Čtrnáct studentů a studentek oboru regionální rozvoj a veřejná správa z Fakulty sociálně ekonomické ústecké univerzity se zapojuje do rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji. Při stážích v Inovačním centru Ústeckého kraje pomáhají zmapovat potenciál tvůrčí ekonomiky a vymýšlejí způsoby, jak tvůrčí talenty zapojit do přeměny kraje.

Ústecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
26.01.2022

PRAHA: Ateliér Rychta, který v létě oslaví jeden rok od svého slavnostního otevření po rekonstrukci v prostorách budovy bývalé restaurace U Primasů, bude v následujících měsících hostovat v denních hodinách v Malé sportovní hale z důvodu rekonstrukce a dostavby levého křídla Průmyslového paláce. Večerní program, který se rozběhne na jaře, bude v Ateliéru Rychta probíhat beze změn.

Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Výtvarné umění, Vzdělávání
Co se děje
25.01.2022

VELKÁ BRITÁNIE-ČR: Nedávné dvacetileté výročí, které uplynulo od premiéry prvního fimu o Harry Potterovi, znovu potvrdilo, jak moc se lidé na celém světě zajímají o anglickou historii, literaturu i anglickou kulturu. Pozornost poutá také podivuhodná symbióza britské demokracie a dědičné monarchie, jejíž tváří je už sedmdesát let Alžběta II. Velkolepé oslavy vlády své královny chystá Británie kvůli lepšímu počasí až na letní měsíce. Ve skutečnosti královna usedla na trůn 6. února roku 1952. V této souvislosti se dnes znovu objevuje otázka, zda britská monarchie není jen přežitkem. Přečtěte si názory a zkušenosti nakladatele a politologa Alexandera Tomského, který v exilu ve Velké Británii prožil jednadvacet let svého života. 

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Senioři, Památky
Články a komentáře
26.01.2022