úterý
30. listopadu 2021
svátek slaví Ondřej
Tega Brain - Pozemšťané (NZM)
© Zdroj: Fotograf FestivalUmění klimatickou krizi nevyřeší, ale může nám svítit na cestu. Začíná 11. ročník Fotograf Festivalu!

PRAHA: 2. září začíná 11. ročník Fotograf Festivalu. Uskuteční se na 26 lokacích po celé Praze. Až do 17. října bude mít veřejnost možnost zdarma navštívit více než 20 akcí a zhlédnout díla bezmála 40 umělců z celého světa. Festival se přitom nezaměřuje jen na současnou fotografii, ale také na další disciplíny, jako je video art, konceptuální umění či nová média. Šestitýdenní událost, jejíž název jsou Pozemšťané*ky, ukáže, jakou formou s tématem klimatických změn pracují lidé mimo obor současné vědy. Cílem Fotograf Festivalu není nabídnout řešení, ale přístupnou formou zapojit veřejnost, jejíž názor a pocity obvykle stojí stranou vědeckého bádání. Název festivalu pak odkazuje k tomu, co máme společné bez ohledu na to, zda jsme umělci, vědci, ekologové či milovníci umění: Všichni jsme pozemšťané a pozemšťanky.

od 02.09.2021 do 17.10.2021
Autor článku: 
Zuzana Hošková

 

Festival se v roce 2021 soustředí na zdokumentování klimatické či společenské krize člověkem. V současné době se totiž setkáváme s tím, že o všech těchto změnách slýcháme mluvit vědce a vědkyně, úředníky a úřednice, politiky a političky nebo aktivisty a aktivistky. Všichni většinou pro popis probíhajících změn a blížících se katastrof využívají autoritu vědy a expertních obrazů. Tuto linii se kurátor Lukáš Likavčan rozhodl záměrně nesledovat:

„Obrazy vymykající se zavedeným normám vědecké estetiky a reprezentace ve veřejném prostoru nevidíme a slovník těch, jichž se nakonec klimatická změna dotýká nejvíce, se používá jen málokdy. Mým základním předpokladem – a svého druhu také nadějí – je to, že přítomnost planety jako aktivní síly produkující vlastní obrazy a kanály dává moc právě alternativním, mimo-vědeckým slovníkům a lidovým obrazům,“ vysvětluje Lukáš Likavčan.

K lidovosti, kterou kurátor zmiňuje, se obrací také vizuál letošního festivalu. Jeho středobodem jsou tzv. hladové kameny, kterými byly v minulosti podle informací Českého hydrometeorologického ústavu označovány výrazné balvany, či části skalního podloží, vystupující z koryt řek za velmi nízkých stavů. Nedostatek vody, způsobený dlouhodobým suchem, znamenal většinou nízkou úrodu a následnou bídu a hlad. Naši předkové proto na tyto kameny zaznamenávali letopočty a značky minimální hladiny jako svědectví pro budoucí generace.

Cílem Fotograf Festivalu není moralizování, ani snaha nabídnout jednoznačné řešení klimatické krize, jde spíše o její reflexi formou umění. Roli vědy přitom organizátoři nijak nezpochybňují a ani ji nekritizují. Je jim spíše zásobárnou motivů a technik, jak lze ke krizi klimatu přistupovat:

 „Myslím si, že žijeme v bezprecedentní krizi a že nejvíc nám pomůže, když se trochu stáhneme z role věčných nabízečů řešení, a místo toho postojíme a rozhlédneme se kolem sebe, zda ta řešení nepřicházejí úplně odjinud – třeba ze zdrojů lidovosti a upřímnosti. V tomto smyslu pak tento festival není ani tak intervencí, ale spíše pauzou, jež umožňuje vyniknout jiným intervencím. Umění totiž nic nevyřeší. Umění jenom pomalu promílá, promývá, precizuje a prosvětluje intuice, jež vycházejí z každodenního zážitku bezprostřední naléhavosti vnější skutečnosti a jež nenacházejí jiné metody svého dočasného zaobalení. Dějiny fotografie nám zde svítí na cestu,“ uzavírá Lukáš Likavčan.

 

6 týdnů umění po celé Praze

Mezi highlighty patří skupinová výstava Pozemšťané*ky I: Pletiva v Národním zemědělském muzeu. Ta proběhne formou intervence do stávajícího výstavního plánu muzea. Událost představí v Británii žijící dokumentaristku Susan Schuppli, australskou umělkyni Tegu Brain, novozélandského architekta a ekologického aktivistu Juliana Olivera či Pracovní skupinu pro výzkum mimosmyslové estetiky a Institut Úzkosti. Poslední jmenované uskupení bude spolupracovat s lokálními institucemi (spolky, družstvy, sdruženími) a od nich získávat informace o klimatických proměnách v jejich okolí. Záměrem projektu je sledování proměn přírody v místě, kde tito lidé žijí.

„Program festivalu je celkově provázaný a jednotlivá témata nebo instalace a práce na sebe navazují a doplňují se. Osobně jsem ale zvědavá, na rozměrnou video instalaci umělkyně Tegy Brain, která bude součástí skupinové výstavy v Národním zemědělském muzeu. Také se těším na výstavu v Display, kde se představí Terike Haapoja a Laura Gustafsson. Ty nejen, že jsou zajímavé jako umělkyně, ale současně přinášejí velice podnětné myšlenky týkající se mezidruhového soužití. Pro příznivce fotografie bude zajímavá skupinová výstava Antropologie ledu ve Fotograf Gallery. Tam se zaměřujeme na prozkoumání ledu jako záznamového média a současně se v díle Roberta Zhao Renhuie seznámíme se způsoby velice elegantní digitální manipulace, která může poznamenat i vědeckou fotografii,“ zve na Fotograf Festival jeho ředitelka Tereza Rudolf.

Venkovní instalace Vlčí hovory na 12 místech v centru Prahy přiblíží dlouhotrvající projekt umělce, pedagoga a výzkumníka Nico Carpentiera, který se zabývá možnostmi, jak poslouchat a vyslyšet příběhy přírody. Projekt zkoumá vztah mezi lidmi a (divokými) zvířaty. Jeho základem je vícejazyčná platforma se zvukovými nahrávkami, které mají být vyjádřením vlků na nejrůznější otázky – od ekologických až po filozofické. Fotograf Festival do města umístí velkoformátové fotky, na nichž bude umístěn QR kód pro poslech „vlčí“ promluvy.

Českému publiku program dále představí uznávané světové umělce, např. Denise Ferreira da Silvu, vystudovanou filozofkou věnující se video artu. Přednášet a vystavovat do Prahy pak přijede Abelardo Gil-Fournier. Jeho stěžejním tématem je metabolismus a růst rostlin, jež ve své práci dokumentuje. Jeho díla bude možné zhlédnout na výstavě Metabolický pohled v Galerii AMU. Ve spolupráci s Instituto Cervantes Praha proběhne také Gil–Fournierova přednáška Dech rostlin a povrch obrazu.

Vedle již etablovaných osobností dává festival možnost nahlédnout do budoucnosti umění a uvede i talentované tvůrce, kteří stojí za pozornost. Galerie Světova 1 vystaví Nesourodé soustavy, díla vzniklá na základě open callu, kde umělci na jaře 2021 zkoumali městskou část Praha–Libeň jako živoucí organismus.

 

Program Fotograf Festivalu #11

2. září – 17. listopadu 2021

Fotograf festival 2. září odstartuje výstavou Antropologie ledu ve Fotograf Gallery. Následovat budou výstavy ze série Pozemšťané*ky I–III (v Národním zemědělském muzeu, Národní technické knihovně a Karlin Studios). Organizátoři si připravili celkem 11 výstav, které proběhnou v těchto termínech a lokacích:

 • Antropologie ledu (Fotograf Gallery), 3. 9.–16. 11.
 • Vlčí hovory (12 lokací po celé Praze), 3. 9.–3. 10.
 • Pozemšťané*ky I: Pletiva (Národní zemědělské muzeum), 4. 9.–31. 10.
 • Pozemšťané*ky II: Vaziva (Národní technická knihovna), 6. 9.–17. 10.
 • Eroica (Artwall), 10. 9.–15. 10.
 • Zař jasně, rudá hvězdo (Lítost), 12. 9.–23. 10.
 • Metabolický pohled (GAMU), 15. 9.–7. 10.
 • Pozemšťané III: Vzorce (Karlin Studios), 16. 9.–7. 11.
 • Nesourodé soustavy (Světova 1), 18. 9.–17. 10.
 • Stávání se (Display), 23. 9.–21. 11.
 • THERE IS A RIOT GOIN ON: zaostřeno na scénu nezávislých vydavatelství (Kavárna Bazén, Kasárna Karlín), 23. 9.–21. 11.

V rámci doprovodného programu proběhne pestrá paleta akcí: 3 přednášky, 3 projekce videí či událost Odpoledne pozemšťanů*ek zaměřená na děti. S důrazem na edukaci a podporu domácím umělcům festival pořádá také Portfoilo review, kdy sestaví porotu z významných místních i zahraničních osobností, před níž budou moci čeští umělci představovat svá díla a získat tak cenný kontakt a feedback ze zahraničí na svoji tvorbu. Uzávěrka přihlášek této výzvy je 10. září.

Doprovodný program v rámci Fotograf Festivalu 2021:

 • Jak vypít město? Komponovaný večer (AVOID Floating Gallery), 4. 9. od 18.30
 • Abelardo Gil-Fournier: Dech rostlin a povrch obrazu. Přednáška (Instituto Cervantes v Praze), 13. 9. od 18.30
 • Křest časopisu Fotograf #40 Pozemšťané*ky (Fotograf Gallery), 16. 9. od 19.00
 • Portfolio review. Neveřejná prezentace českých umělců (Fotograf Gallery),  23. 9.
 • Rozhovor o ledu. Přednáška (Fotograf Gallery),  30. 9. od 18.00
 • Elementární možnosti propojení. Pásmo videí (Altán Jezerka), 5. 10. od 19.00
 • K možnostem mezidruhové komunikace. Přednáška (Display), 12. 10. od 18.00
 • Odpoledne pozemšťanů*ek. Událost pro děti (Kasárna Karlín – Garáže), 16. 10. 14–17.00
 • Soft drinks. Projekce videí (Kasárna Karlín), 16. 10. od 18.30

 

Program festivalu naleznete na https://fotografestival.cz.

Rezervaci na konkrétní události je možné provést přes GoOut

Festival pořádá spolek Fotograf 07 již 11. rokem zdarma. Konání letošního ročníku je možné podpořit v rámci dárcovské výzvy na Darujme.cz.

Fotograf Festival se koná pod záštitou hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva životního prostředí. Pořádání festivalu podpořil Magistrát hlavního města Prahy částkou 405 000 Kč a Ministerstvo kultury České republiky.

FOTOGRAF 07 z.s.

Cílem spolku Fotograf je propagace a podpora fotografie v rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného umění a do povědomí široké veřejnosti nejen u nás, ale také výrazně na mezinárodní scéně. Spolek vydává časopis, provozuje galerii a pořádá festival. Časopis Fotograf vychází od loňského roku třikrát ročně jako souhrnné tematicky koncipované periodikum o 80 stranách. Existuje v české i anglické mutaci již od roku 2002. V roce 2020 prošel redesignem. Na činnost časopisu navázala Fotograf Gallery v roce 2009 a o dva roky později vznikl Fotograf Festival.

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Za zrušený XXXII. Muzejní adventní trh Muzea východních Čech v Hradci Králové, který se měl konat poslední listopadový víkend, připravuje muzeum  alternativní náhradu.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura
Co se děje
30.11.2021

HRADEC KRÁLOVÉ: Otevřený dopis ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Ostatní
Co se děje
29.11.2021

ČR: Kniha amerického muzikologa Daniela E. Freemana, předního zahraničního odborníka na hudební kulturu v českých zemích osmnáctého století, vychází v nakladatelství Vyšehrad v souvislosti s připravovaným filmem Petra Václava Il Boemo. Josef Mysliveček (1737–1781), syn pražského mlynáře, se díky svému nadání stal jedním z nejznámějších skladatelů vážné opery v druhé polovině osmnáctého století. Dosáhl oslnivých úspěchů v Itálii a ovlivnil mladého Mozarta, s nímž se několik let přátelil. U nás je však dnes Mysliveček znám hlavně díky pozdějším legendám inspirovaným jeho dobrodružným životem a předčasnou smrtí.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
30.11.2021

PLZEŇ: Krátký propagační film o plzeňských Loosových interiérech zvítězil na mezinárodním cestovatelském filmovém festivalu Amorgos Tourism Film Festival, který se konal ve dnech 4. – 9. listopadu 2021 na řeckém ostrově Amorgos. Promosnímek s názvem Adolf Loos Plzeň: Vydejte se za osudy unikátních interiérů od plzeňského studia Petrohrad obdržel hlavní cenu v kategorii Tour destination – Countries a obstál v konkurenci filmů z 37 zemí světa.

Plzeňský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
26.11.2021