neděle
17. ledna 2021
svátek slaví Drahoslav
PF Pragovka 2021
© Zdroj: http://pragovkaonline.com/Tichá síla romantických duší na Pragovce

PRAHA: Do roku 2021 vstoupí galerie na Pragovce zahájením online výstav 19. 1. 2021 a s notnou dávkou naděje s projekty, které hledají pozici člověka ve světě a rozehrávají umělecký dialog s příchozími i ve virtuální formě. V loňském roce ještě v „době před-koronavirové“ autoři galerijního programu Pragovka Gallery oslovili nenapravitelné snílky z řad umělců celého světa s tématem Tichá síla Uncool Being pro rok 2021, aby předložili projekty vztahující se ke křehkým fenoménům, jako je společenství, izolace i stále nevyřešená klimatická krize.

19.01.2021
18:00
Autor článku: 
Martin Vlček

Přestože pandemie poslední jmenované téma zastínila, přijímající náruč přírody v roce 2020 posloužila jako nedocenitelné útočiště. V rámci prvního bloku se tvůrci podělí o formy prožitků prostřednictvím citlivosti ke svému okolí i vnímání pocitu nejistoty či ekologické, nebo chcete-li klimatické, úzkosti. Všechny výstavy, nebudou-li galerie zpřístupněny, budou prezentovány také online na stránce pragovkaonline.com a zahájeny prostřednictvím online streamu dne 19. 1. v 18:00 na sociálních sítích Pragovka Gallery.

Právě poslední jmenovaný fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního bloku výstav v galeriích Pragovky — Pragovka Gallery, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně” The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. První část bloku výstav s názvem Ekologická úzkost, která bude zahájena online vernisážemi 19.1.2021 v 18:00, prostřednictvím jednotlivých projektů představí expozici postojů, jaké současní umělci zaujímají k  aktuální situaci:

Realizace velkorysé instalace s názvem Up in the sky intermediálního umělce Maxe Vajta z nastupující umělecké generace se věnuje otázkám, které nastoluje fiktivní dystopický příběh 86 pasažérů na palubě letadla, které nemůže přistát jako pomyslnou metaforu současné společnosti. V protikladu k instalačně-digitálnímu projektu Up in the sky se sousedící výstava Marty Fišerové s názvem Čtvrtý skleník přímo zabývá střetem mezi přírodou a kulturou prostřednictvím pokusu o přenos konkrétního starodávného skleníku z panství Myslibořice do prostoru galerie. Projekt Adama Hudce, slovenského umělce trvale usazeného ve Vídni a úspěšného v mezinárodním kontextu (jmenujme například Bi-City Biennale v Šen-čenu či Design Biennale BIO 26 v Lublani), pak přímo zkoumá poškození životního prostředí v projektu Vzduchoprachy prostřednictvím specifických, vizuálně přitažlivých a hlavně funkčních objektů, které v reálném čase měří a ukazují prachové znečištění ovzduší v dané lokalitě. Poslední z nově otevíraných výstav (v galerii The White Room) pak bude výstava Michaely Munzarové a Marcela Rozhoně s názvem Půl na pool, která se v reakci na uzavření kulturních institucí obrací do virtuální reality, kde bude přístupná jako interaktivní hra. Michaela Munzarová je rezidentkou Pragovky, a zároveň také autorkou všech dosud uveřejněných 3D variant výstav Pragovky. Marcel Rozhoň patří též mezi dlouhodobé rezidenty.  Všichni jmenovaní umělci se rozhodli svá díla prezentovat i s rizikem, že je možné, že díla i fyzicky nainstalovaná výstava bude s největší pravděpodobností přístupná pouze v online podobě.

“Podle našeho názoru je jednou z rolí uměleckých institucí přinášet kulturní program i za ztížených podmínek a pokusit se divákům umění přetlumočit zvláště v dobách, které jsou pro nás pro všechny náročné. Proto jsme se již při první vlně loni na jaře rozhodli, uskutečňovat program byť i jen v online verzi. Zároveň, všechny výstavy budou umístěné v galerii fyzicky, výstava Vzduchoprachy bude přístupná přes sklo, ostatní pak s týdenním odstupem po vernisáži na našem webu,” shrnuje situaci Lucie Nováčková, umělecká ředitelka galerie a dodává: “Samozřejmě však doufáme a všem nám přejeme, aby situace byla brzy natolik stabilizovaná, že bude možné bez zdravotních rizik otevřít nejen galerie, ale i další kulturní instituce.”

Pragovka se tak i v této nelehké době snaží zpřístupňovat současné umění veřejnosti. V souvislosti s právě otevíraným tématem roku se jedná o nelehký úkol: kurátoři Pragovky zvolili pro rok 2021 křehké téma s ještě křehčím názvem — Tichá síla uncool being. Toto zaměření plyne z přesvědčení, že spodní proudy výtvarného umění mohou pomoci lépe nahlédnout do těch nejniternějších a nejzákladnějších poloh skutečnosti. Vyzvali tedy umělce a kurátory projektů, aby se vydali na cestu k vlastní podstatě výtvarného díla a zrevidování důvodů, jež k jeho tvorbě vedou. Za neopominutelný lze pokládat také požadavek na environmentální zaměření projektů, srozumitelné přetlumočení vlastních východisek směrem k divákovi a soudržnost uměleckých skupin, již autoři tématu chápou jako jednu z možných odpovědí na problémy současné společnosti.  Návštěvníci Pragovka Gallery se v roce 2021 mohou těšit také na projekty pracující přímo s místem i pokusy o odpovědi či řešení současné klimatické krize, jakkoliv aktivistické či utopické. Stejně jako v minulých letech se příznivci umění mohou těšit také na bohatý doprovodný program, který podpoří zaměření tematického bloku výstav s názvem ekologická úzkost.

Všechny programy budou v případě přetrvávajících omezení uvedeny online formou. Změna programu vyhrazena.


Zahájení synchronizovaných vernisáží výstav můžete shlédnout na facebookovém profilu Pragovka Gallery:

https://www.facebook.com/events/237241291231150/

https://www.facebook.com/pragovkagallery/

S odstupem zhruba týdne po zahájení budou výstavy přístupné navíc také v 3D variantě na stránkách 

http://pragovkaonline.com/

Tichá síla Uncool Being: EKOLOGICKÁ ÚZKOST - výpis výstav 1. bloku a jejich doprovodný program přiložen.

Mohlo by vás také zajímat...

HRADEC KRÁLOVÉ: Divadlo Drak zasáhla velice smutná zpráva, 14. ledna zemřel náš milovaný kolega Václav Poul. (20. 8. 1951 – 14. 1. 2021) Patřil mezi nejvýraznější herecké osobnosti českého loutkového divadla. Studium herectví na katedře loutkového divadla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze absolvoval v roce 1979. Ještě během závěrečného ročníku nastoupil společně s Tomášem Dvořákem a Blankou Josephovou - Luňákovou do plzeňského Divadla Alfa, kde strávil čtyři sezony. Po nich přijal na tři roky angažmá v Naivním divadle Liberec a v roce 1985 se stal členem souboru Divadla Drak.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec
Co se děje
15.01.2021

LUHAČOVICE: S originální nabídkou pro učitele a rodiče dětí školou povinných přichází Městské divadlo Zlín. Máte své oblíbené herce? Zapojte je do hodiny! Rádi vám pomůžou oživit či ozvláštnit distanční výuku.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Vzdělávání
Co se děje
15.01.2021

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů a jeho mladší část Open Air Program patří již více než čtvrt století mezi nejvýznamnější kulturní události královéhradeckého regionu a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Po červnu 2020, kdy se festival uskutečnil v komorní podobě s podtitulem Letos jinak, připravují pořadatelé na rok 2021 plnohodnotný 26. ročník. Ten se poprvé představí pod inovovaným názvem a novou vizuální identitou. V termínu od 18. do 25. června 2021 se tak uskuteční REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec
Co se děje
15.01.2021

ČR: Společný projekt bienále Ve věci umění a organizací Slovo 21 a Život 90 vznikl původně jako performance pro živé publikum, z důvodů omezení kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií však tvůrci přistoupili k zásadní změně koncepce, a vznikla tak série čtyř krátkých filmů – intimních portrétů, které skrze zprostředkované příběhy zachycují historii všedního dne a nabízejí divákům možnost prožít zkušenost těch, kteří se často ocitají na pokraji zájmu většinové společnosti. Filmy je možné kdykoliv zdarma streamovat online na plaformách Vimeo a Facebook.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Menšiny a cizinci
Co se děje
14.01.2021