pondělí
27. září 2021
svátek slaví Jonáš

Knihy, literatura, média

Knihy, literatura, média

Obrození na Moravě

od 06.05.2008 do 29.06.2008
RAJHRAD: Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě pořádá v areálu benediktinského kláštera výstavu o uměleckém spolku Koliba, která seznamuje s uměleckou a kulturní situací na Moravě ze začátku 20. století. Tehdy vznikají mnohé umělecké spolky, které svým programem navazují na jedinečnou lidovou tradici Moravy a Slovenska. Jedním z nich byl spolek Koliba (1914 – asi 1922), který vznikl ve Frenštátě pod Radhoštěm a svým sídlem byl po válce ukotven v Brně. V Kolibě se sešli umělci mnoha žánrů i uměleckých názorů: hudebníci (J. Blatný, M. Vignati), architekti (např. B. Fuchs, F. Lýdie Gahura), výtvarníci (F. Foltýn, F. Duša, J. Kubíček a další) a v neposlední řadě literáti (J. Deml, L. Blatný, J. Chaloupka aj.). Výstava zvaná Koliiba ukáže, jak se těmto umělcům dařilo v jejich konání,  jak se prezentovali na veřejnosti a kde se po rozpadu Koliby uchytili.

Moderní technologie do knihoven

Františk ŠtanglFrantišek Štangl, radní Jihočeského kraje pro kulturu, v příspěvku otištěném v časopise Grand BIBLIO shrnuje aktivity kraje ve prospěch knihoven, a tím i ve prospěch jeho obyvatel z hlediska dostupnosti k informacím v tištěné i elektronické podobě. Vedle vytvoření informačního portálu veřejných knihoven by mělo dojít také na přestavbu a dostavbu hlavní budovy Jihočeské vědecké knihovny (JVK) v Českých Budějovicích.

 

Krajská knihovna lídrem i partnerem

Síť knihoven v Jihočeském kraji tvoří 83 profesionálních knihoven s 57 pobočkami a 504 neprofesionálních knihoven s 38 pobočkami. Na pomyslném vrcholu stojí JVK, jejímž zřizovatelem je ze zákona od roku 2001 Jihočeský kraj. Více jak 120letá historie knihovny a skutečnost, že se jedná o největší knihovnu v jižních Čechách, poskytuje této instituci přirozenou vážnost. Současně však zavazuje, neboť jejím posláním je nejen úspěšné fungování, ale i aktivní podíl na rozvoji knihovnických služeb na celém území kraje. K tomu účelu knihovna plní a koordinuje tzv. regionální funkce. Dlouhodobá koncepce knihovny a její status daný zřizovací listinou umožňuje knihovně zaujímat vůči veřejnosti roli garanta služeb a vůči zřizovateli roli lídra i partnera významných projektů. Spolupráce a v mnoha případech i společné hledání dalších způsobů vícezdrojového financování zajišťuje knihovně otevřenou podporu ze strany zřizovatele a posiluje její vnímání u veřejnosti. Tento fakt hraje významnou roli nejen při tvorbě rozpočtu knihovny, ale i při plánování velkých a finančně náročných projektů, které by nebylo možné bez vícezdrojového financování realizovat.

Internetizace knihoven Jihočeského kraje

V roce 2005 se otevřela možnost využít evropských prostředků na rozvoj informačních aJVK České Budějovice komunikačních technologií v regionech, která korespondovala se záměrem internetizace knihoven v duchu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách. Kraj této možnosti využil k podání žádosti na realizaci Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Na přípravě i realizaci projektu se významnou měrou odborně i metodicky podílela právě JVK. Hlavním cílem projektu bylo udržet síť knihoven v kraji, rozšířit jimi poskytované služby a v neposlední řadě pomoci malým obcím a knihovnám, které často představují jediné kulturní centrum v oblasti, při naplňování povinností vyplývajících z knihovního zákona. Praktické naplnění projektu znamenalo vybavit knihovny obcí moderní výpočetní technikou, plošně rozšířit technologie pro širokopásmový přístup k internetu, a zajistit tak rovný přístup obyvatel k informacím v elektronické podobě. Zpřístupnění moderních technologií v 255 knihovnách a jejich pobočkách v celkem 220 partnerských obcích kraje tak přispělo nejen k posílení informační vzdělanosti obyvatel, ale i k odstranění relativní odlehlosti některých oblastí regionu.

Co přinese budoucnost?

V návaznosti na úspěšnou internetizaci knihoven připravuje nyní Jihočeský kraj ve spolupráci s JVK projekt na vytvoření internetového portálu veřejných knihoven. Jeho záměrem je shromáždit odkazy na webové stránky profesionálních jihočeských knihoven a zároveň vytvořit souborný katalog jejich knižních fondů. Zájemce nebo čtenář by tak získal rychlou informaci o všech profesionálních knihovnách v kraji i o veřejných knihovnách s veřejně přístupným internetem. Jednotný portál nabídne přehled o dokumentech, které se nacházejí ve fondech jednotlivých knihoven včetně údajů o provozní době a pořádaných akcích. Uvažujeme i o možném využití on-line přístupu pro služby veřejné správy, vzdělávání a cestovní ruch v mikroregionech. Jihočeský kraj zároveň plánuje přestavbu a dostavbu hlavní budovy JVK, která se nachází v ne zcela vyhovujícím adaptovaném objektu, původně určeném k muzejním účelům. Knihovna by tak získala nové prostory pro volný výběr z části fondu, studovny, výstavní prostory, vzdělávací a informační centrum pro poskytování služeb a přístup k internetu. Dostavba by umožnila lepší využití interiéru knihovny a jeho rozvržení do různě velkých uzavřených celků, spojujících funkce dosavadních studoven a specializovaných oddělení knihovny.

František Štangl, radní Jihočeského kraje pro kulturu

Pozn. redakce: Článek uveřejňujeme se svolením autora i redakce časopisu Grand BIBLIO.

Světový den knihy a autorských práv

Více než 70 knihoven v celé České republice připravilo mnoho zajímavých akcí pro své uživatele ke Světovému dni knihy a autorských práv, který byl vyhlášen světovou organizací UNESCO na 23. dubna.

Tento den slaví až 100 zemí světa všech kontinentů od roku 1995 a připomínají si tak symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto dne roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savedra, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega.

Viz UNESCO:

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Tradičními partnery akcí pořádaných při této příležitosti jsou spisovatelé, učitelé, školy, knihovny, vydavatelé knih a zejména IFLA http://www.ifla.org/VI/1/conf/worldbook.htm.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků připravil pro české knihovny na svých webových stránkách přehled akcí pořádaných v zahraničí a přihlašovací formulář, kde mohou knihovny prezentovat své zajímavé akce http://www.stk.cz/skip/SDK/.

Prvotní nápad slavit tento den má svůj původ ve španělské Katalanii. 23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a každý, kdo si koupí knihu, je obdarován růží.

Kontakt: Roman Giebesch, Vědecká knihovna Olomouc, roman@vkol.cz, Tel.: 739 023 718

Akce v knihovnách viz příloha

Hezky česky

03.06.2008
PARDUBICE: Krajská knihovna pořádá v Domě hudby, Sukova tř.1260 (budova Konzervatoře a pracoviště oddělení kulturních služeb) přednášku Hezky česky na téma: Circulum vitae aneb Rok má krok, pranostiky, říkadla, pořekadla. Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc., účinkují žáci ZUŠ Chrudim. Info na tel. 466 500 755, 466 513 131, www.kulturni-sluzby.cz , www.knihovna-pardubice.cz .

Hezky česky

06.05.2008
PARDUBICE: Krajská knihovna pořádá v Domě hudby, Sukova tř.1260 (budova Konzervatoře a pracoviště oddělení kulturních služeb) přednášku Hezky česky na téma: Jaroslav Havlíček – Člověk na rozhraní. Lektor: PhDr. Nella Mlsová. Info na tel. 466 500 755, 466 513 131, www.kulturni-sluzby.cz , www.knihovna-pardubice.cz .

Rumunští autoři se představí na Světu knihy 2008

od 25.04.2008 do 26.04.2008
PRAHA 7: Rumunský kulturní institut se sídlem Anglická 26, Praha 2 si Vás dovoluje pozvat na následující akce v rámci 14. ročníku Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2008 do Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze – Holešovicích: 25. 4. v 17 hodin, stánek č. 107, kde proběhne autorské čtení, v němž se představí rumunští básníci „generace 2000“ – Claudiu Komartin a Răzvan Ţupa. 25. 4. v 17.45 hodin, stánek č. 107, kde bude pokřtěno nové vydání básní Mihaie Eminesca ve slovenštině za přítomnosti autorky překladů Libuše Vajdové a vydavatele Milana Richtera. 26. 4. ve 12 hodin, konfereční sál, kde Mircea Martin, spisovatel a profesor bukurešťské univerzity, připomene osobnost židovského básníka a existencialistického filozofa rumunského původu Benjamina Fondane při příležitosti 110. výročí jeho narození. Vstup volný. Info na www.rumunskoprovas.cz a na www.svetknihy.cz .

Památník národního písemnictví připravil pořady pro mládež

PRAHA: Pracovníci Památníku národního písemnictví připravili nové literární pořady pro středoškolské studenty.

Termín pořadů: pracovní dny v období 15. května - 27. června 2008

Pořady mohou využít školy jako doplněk výuky českého jazyka, literatury a dějepisu.

Jejich cílem je prohloubit zájem studentů o českou literaturu a prostřednictvím společného prožitku je motivovat k četbě a novému způsobu myšlení o literatuře i naší historii. "Kromě literárních pořadů ve Strahovském klášteře a letohrádku Hvězda nabídneme školám i literární výlety do zámku ve Starých Hradech a do Miletína, rodiště K. J. Erbena", říká autor pořadů PhDr. Miloš Sládek.

Lektorství se ujmou odborní pracovníci Památníku národního písemnictví a studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Literární pořady v PNP a letohrádku Hvězda:

* Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje aneb Děsivé i veselé historky v české literatuře 17. a 18. století

* Ruralismus, vztah k půdě a perzekuce českých spisovatelů v 50. letech

* Psát - to je moje práce. Životní a spisovatelské osudy Oty Pavla Literární výlet

* Celodenní autobusový výlet do zámku ve Starých Hradech u Jičína (pracovny českých spisovatelů) a do Miletína (rodný dům K. J. Erbena, v zámku expozice dějin če! ského ochotnického divadla, středověké klášterní podzemí).

Školy se již nyní mojhou objednávat.

Kontaktní osoba: Miloš Sládek Telefon: 220 516 695, l. 227 E-mail: milos.sladek@seznam.cz

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Osobnosti Mělnicka, Kralupska a Neratovicka

Na podzim loňského roku vyšla kniha Kdo byl a je kdo - Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko. Osobnosti, samospráva, historie, jejímž autorem je Miroslav Sígl. Kniha poskytuje celkovou charakteristiku regionu, jeho historický, společenský a kulturní vývoj.

 Vydavatel hledá touto cestou možnost, jak na knihu upozornit a usnadnit ji cestu ke čtenáři a uživateli.

V rámci této akce nabízí prodej a distribuci tohoto titulu s 30% rabatem, tj. 343 Kč za kus, a při odběru více než 1 výtisku poštovné zdarma.

 

 

Veškeré další podronosti o titulu viz příloha.

 

Další informace o titulu i ostatních knihách nakladatelství Libri, a to včetně ukázek, najdete na internetových stránkách http://www.libri.cz/

 

Svět knihy

14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival SVĚT KNIHY PRAHA se koná od  24. do  27. dubna 2008 v Průmyslovém paláci, Výstaviště Praha - Holešovice. Záštitu poskytli ministr kultury ČR a primátor hl. m. Prahy.

Čestný host: Španělsko

Téma: Láska a vášeň v literatuře, Kniha a životní styl, Egypt - 50 let české egyptologie

Výstavní prostory

Průmyslový palác na Výstavišti Praha  bylo postaveno pro účely Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Palác je postaven v secesním slohu, jeho dominantou je střední hala, k níž jsou připojena dvě křídla. Celková výstavní plocha paláce je 10 000 čtverečních metrů, výstaviště však umožňuje další flexibilní řešení větších výstavních ploch.

O pražském mezinárodním knižním veletrhu

Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha patří k těm akcím,  kde se prolíná komerční i kulturní prezentace. První den veletrhu do 14.00 hodin je kontraktačním dnem, určeným pouze pro odbornou veřejnost a zástupce tisku. Každý rok se hlavní pořadatel veletrhu - Svaz českých knihkupců a nakladatelů - a jeho produkční firma Svět knihy, s.r.o. snaží zajistit co největší návštěvnost ze strany knihkupců, knihovníků, informačních pracovníků, literárních agentů, zástupců nakladatelství i tiskáren. Veletrh Svět knihy Praha je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností. Těm pořadatelé nabízejí celou řadu programů - odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů.

Spolupořadatel: hlavní město Praha

Divadla svítící do tmy II

Publikace Divadla svítící do tmy II završuje tříletý vydavatelský projekt Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, věnovaný významnému fenoménu českého amatérského divadla – divadlům malých jevištních forem a autorskému divadlu 60., 70., a 80. let 20. století.

Vznik trilogie inicioval v roce 2004 ministr kultury Pavel Dostál, sám aktivní a inspirující účastník tohoto hnutí s tím, že realizací pověřil právě NIPOS, které na její vydání odbržel jednoletý grant.

První díl  s názvem  Pódia z krabičky byl věnovan souborům malých jevištních forem 60. let. Do jejich problematiky čtenáře uvádí zasvěcená studie Vl. Justa a v rozsáhlých medailonech je zaznamenána činnost osmi nejvýraznějších divadélek (Kompas Turnov, Kapsa Karlovy Vary, Divadélko pod Okapem a Waterloo Ostrava, Skumafka a také Zápalka-kabaret Olomouc, Divadlo X Brno), přičemž v závěrečném oddíle následují hesla dalších 165 souborů. Významnou součástí malých scén 60. let byla písničková tvorba, proto je publikace doplněna 5 CD s původními písněmi v novém aranžmá a v produkci Václava Bárty.

Nelehká 70. léta mapují Divadla svítící do tmy, k nimž výstižnou úvodní studii napsal prof. dr. Jan Císař, následuje opět osm medailonů nejinspirativnějších souborů (Excelsior Praha, Divadlo pro 111 České Budějovice, Schod Valašské Meziříčí, Divadlo na okraji a A-studio Praha, Křesadlo Praha, Morickova pantomima Pardubice).Dalších téměř 130 souborů z celé ČR je zaznamenáno v hesláři.

Třetí svazek Divadla svítící do tmy II nese podtitul  Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80.let XX.století a stejně jako předchozí dvě publikace jí redakčně vypravili Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková a František Zborník.

Svým obsahem na již vydané svazky navazuje a zaměřuje se na malé autorské scény, jejichž tvorba kulminovala v závěrečném desetiletí normalizace. Opět podává svědectví jak o proměnách tvorby těchto souborů v 80. letech, tak o tom, co vyzařovaly do svého okolí. Podnětnou úvodní studii napsal dramatik a profesor DAMU Jan Vedral. Specifikem i této knížky je, že se na činnost jednotlivých souborů pohlíží z různých úhlů – vedle teatrologických pohledů tak oddíl Medailonů obsahuje např. i vzpomínky a svědectví jejich členů, které kromě poetiky tvorby postihují atmosféru vnitřního života souborů a živě i to, jak se tato divadla stávala jednu z oblastí, v níž se artikulovaly témata a postoje, jež představovaly relativně svobodnější alternativu k marasmu doby.                                                                 

Třetí svazek otevírá kapitola věnovaná pražskému souboru Orfeus Radima Vašinky, následují loutkářské C Svitavy, Lampa a Paraple Praha, soubory polské menšiny Tetrzyk a Teatr im. mjr. Szmauza z Těšínska, vodňanská Šupina, Divadelní klub Jirásek z České Lípy, Bílé divadlo Ostrava a pražská Vizita.

Oddíl Portréty představuje významné kolektivy, z nichž o některých již byly vydány samostatné práce, např. Jelo Praha, Ochotnický kroužek Brno, Pražská pětka a další, které rovněž v 80. letech zaznamenaly velký ohlas - Dividýlko Slaný, Divadlo AHA! Lysá n. L., Anfas Černošice, Čmukaři Turnov, Tatrmani Bechyně, Anebdivadlo Praha, Nepojízdná housenka Brno.

Všechny statě tradičně doplňují fotografie, bohatý poznámkový materiál včetně bibliografie. Závěrečný Heslář pak stručně zaznamenává více než 120 souborů a naznačuje tak, proč se o této oblasti amatérského divadla hovořilo jako o „hnutí“.

Editorka souboru  Vítězslava Šrámková uvedla na tiskové konferenci, kde byl 3. díl  publikace představen za účasti Vladimíra Justa, Jana Císaře a některých daších autorů, že v celém kompletu je zachyceno 400  amatérských souborů a dodala, že se kromě toho podařilo v totmto díle postihnout také dobu a život mladé generace.  

Publikace si lze jednotlivě či jako komplet objednat prostřednictvím webových stránek NIPOS na adrese www.nipos-mk.cz,

nebo přímo zakoupit ve skladu publikací NIPOS v Blanické 4, Praha 2-Vinohrady.

TZ/uma 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Knihy, literatura, média