pondělí
30. listopadu 2020
svátek slaví Ondřej

Co se děje

Co se děje, zprávy

Šumná Orlice 2008

Dne 31. května 2008 proběhne v Kostelci nad Orlicí 6. ročník cyklistického výletu „Šumná Orlice 2008“ s tématem: „Kostelecké lázně, koupadla, plovárny a sportoviště v Kostelci nad Orlicí a okolí.“. Jedná se o celodenní cyklistickou vyjížďku, rozvrženou do několika etap, propojenou odborným výkladem k jednotlivým místům zastávek, doplněným divadelními a hudebními vstupy. Cílem projektu je propagace architektonického dědictví našeho regionu s následným využitím pro cestovní ruch a seznamovat co možná nejširší veřejnost s naším architektonickým dědictvím.

Doprovodné akce:

Fotografická soutěž na téma: "Sport u nás" pro studenty kosteleckých a okolních měst základních a středních škol, kteří rádi fotografují. Autoři nejlepších fotografií získají stejně  jako v předešlých ročnících hodnotné cenyi.

 Ze všech prací bude jako vždy uspořádána výstavka v Regionálním turistickém a informačním centru o. p. s. Kostelec nad Orlicí a vybrané práce zveřejní postupně  zpravodaj města Kostelce nad Orlicí od 1. června 2008, případně poslouží  k tvorbě turistických produktů RTIC, např. vydání tematické brožury, pohlednic a pamětních listů.

Výstava spojená s přehlídkou dobových plavek

 

Letos proběhne již  6. ročník této oblíbené akce. Jednotlivá témata cyklistických výletů z předchozích let:

1. ročník – šumná Divoká Orlice

2. ročník – barokní kamenné statue v Kostelci nad Orlicí a okolí

3. ročník – zámky a zámecké parky regionu

4. ročník – technické památky regionu Vrbice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí

5. ročník - Hospody a hospůdky v Kostelci a okolí

6. ročník - Kostelecké lázně, koupadla, plovárny a sportoviště v Kostelci nad Orlicí a okolí

Harmonogram akce:

březen 2008 - vyhlášení fotografické soutěže pro studenty kosteleckých a okolních měst základních a středních škol s názvem " "Sport u nás"

květen 2008 - výstava všech fotografií, květen 2008 - vydání tématické brožury, pohlednic a pamětních listů,

31. května 2008 - Šumná Orlice - cyklistický výlet, vyhodnocení fotografické soutěže s předáváním cen.

Předpokládaný počet účastníků: 200

Projekt „Veřejný přístup k internetu" v Karviné

Díky projektu „Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná“ spolufinancovaného Evropskou unií bylo možné pořídit na jednotlivé pobočky Regionální knihovny Karviná nové počítače, a tím rozšířit a obnovit místa s veřejným přístupem k internetu. V současné době je internet fenoménem, který zasahuje všechny obyvatele. Přesto se ještě najdou lidé, kteří nemají možnost seznámit se s internetem osobně a naučit se práci s ním.

Právě pro tuto skupinu lidí připravila knihovna v rámci projektu Pondělní internetová setkání. Dosud se tato setkání uskutečňovala pouze na Informačním oddělení v Karviné - Mizerově. Od října 2006 se tato setkání pořádají také na dalších pobočkách knihovny – Karviná - Ráj, Karviná - Hranice, Karviná - Nové Město a Karviná - Fryštát. Zkušení knihovníci seznamují uživatele s internetem, způsoby vyhledávání na Internetu, zakládáním e-mailových schránek apod. Zájemci se učí na internetových stránkách vyhledávat informace o službách RKK, státní správy a samosprávy a rovněž jsou informováni o možnostech komunikace pomocí internetu – e-mail, chat, ICQ, SKYPE. přičemž důraz je kladen na individuální přístup. V roce 2007 se uskutečnilo 93 Pondělních internetových setkání, jichž se zúčastnilo 218 občanů.

Pondělní internetová setkání se konají v dopoledních a odpoledních hodinách, informace o tom jsou k dispozici na jednotlivých pobočkách nebo na webu Regionální knihovny Karviná. V roce 2007 probíhaly na pobočce Informační oddělení v Karviné – Mizerově také dopolední lekce práce s PC pod názvem „Začínáme s PC“ – další vzdělávací akce pořádaná Regionální knihovnou Karviná, kdy se pomocí MS Office vyučuje základům práce s PC (Word, Excel). Tyto lekce probíhají v navazujících čtyřech setkáních.

Celkem se realizovalo 10 setkání vždy po čtyřech lekcích trvajících 90 minut, kterých se zúčastnilo 125 občanů. V roce 2007 bylo zaznamenáno v Regionální knihovně Karviná 29 575 přístupů na internet. Uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce v Karviné knihovna poskytuje denně bezplatný 30minutový pobyt na internetu na kterékoliv pobočce. V roce 2007 bylo zaznamenáno 4 831 těchto přístupů na internet.

Markéta Kukrechtová

Výzva (nejen) pro kronikáře

Vážení občané,

byla jsem jako kronikářka obce Mokré požádána o spolupráci při vyhledávání fenologických dat Českým hydrometeorologickým ústavem Brno. Tuto jejich prosbu zveřejňuji, aby se dostala k co nejvíce lidem, kteří mají k tomuto tématu blízko a mohou pomoci:

„V rámci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se snažíme shromáždit co největší množství co nejstarších fenologických dat. Fenologie je věda o časovém průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů rostlin a živočichů v závislosti na komplexu podmínek vnějšího prostředí, zejména na počasí a podnebí. Úzký vztah mezi fenologickými a klimatickými podmínkami činí z fenologie významnou pomocnou vědu klimatologie, neboť výsledků fenologických pozorování a výzkumů lze zpětně využít k charakteristice klimatických podmínek místa nebo oblasti, respektive k rekonstrukci klimatických podmínek v minulosti. Jelikož naši předkové byli s přírodou spjati mnohem těsněji, určitě se vyskytoval někdo, kdo si tato data – třeba začátek setí, počátek květu, zralost, nebo přílet ptáků, zpěv, hnízdění, houfování – zaznamenával. Určitá možnost zdroje těchto dat by mohla být třeba i ve starých obecních kronikách.U nás bylo fenologické pozorování zorganizováno v letech 1923 až 1924 na mnoha místech, ale velká většina stanic ukončila svou činnost po několika málo letech, i když existují výjimky. Před tímto datem však nemáme žádné údaje.

ČHMÚ zřizuje webové stránky fenologie a přivítal by každou zprávu o jakýchkoli starších datech souvisejících s touto tematikou. Proto se na vás obracím s prosbou o poskytnutí případných informací souvisejících s fenologií.

Čeký hydrometeorologický ústav Brno

Kroftova 43

616 67 BRNO

Ing. Zuzana Svitáková ,

Tel. 541 421 029

 

Každá zpráva, byť se Vám může zdát nedůležitá nebo nezajímavá, může mít pro tento výzkum velkou hodnotu. Děkuji za spolupráci všem.

Dáša Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré

Festival Jeden svět se pořádá už podesáté

10. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se koná pod záštitou Václava Havla, ministra kultury Václava Jehličky a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.

Motto: Umlčte tu písničku

Desátý jubilejní ročník proběhne v  Praze od 5. do 13. března, v průběhu března a dubna se bude konat  ve  28 městech po celé České republice.

Letošní ročník je věnován Aun Schan Su Ťij, nositelce Nobelovy ceny míru, a lidem v Barmě, které utlačuje brutální vojenský režim. Během devíti let své existence se festival Jeden svět, organizovaný společností Člověk v tísni, vyvinul v největší lidskoprávní filmový festival v Evropě a stal se jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky.

V roce 2007 Jeden svět získal Čestné uznání Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) za výchovu k lidským právům. Festival je tradičně podporován Ministerstvem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy. V regionech probíhá í pod záštitou hejtmanů, primátorů a starostů a ve spolupráci s místními nevládními organizacemi.

Jeden svět se těší také dlouholeté podpoře Plzeňského prazdroje, MEDIA Programu Evropské komise, Česko-německého fondu budoucnosti a Státního fondu na podporu a rozvoj české kinematografie. Festival je také podpořen grantem z Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě.

Co přinese desátý ročník festivalu Jeden svět

Stejně jako v loňském roce proběhne festival v těchto městech: v Bílině (31. 3. - 4. 4.), Brně (10. - 15. 3.), Českých Budějovicích (12. - 15. 3.), Hradci Králové (10. - 14. 3.), Karlových Varech (28. 3. - 5. 4.), Liberci (31. 3. - 6. 4.), Mělníku (13. - 15. 3.), Olomouci (10. - 14. 3.), Opavě (7. - 11. 4.), Ostravě (9. - 16. 3.), Pardubicích (31. 3. - 5. 4.), Plzni (10. - 15. 3.), Rožnově pod Radhoštěm (7. - 9. 4.), Táboře (27. - 29. 3.), Ústí nad Labem (10. - 15. 3.) a Zlíně (31. 3. - 4. 4.).

K nim se letos poprvé přidají následující města: Český Krumlov (9. - 12. 4.), Hlinsko (31. 3. - 5. 4.), Hrádek n. N. (2. - 3. 4.), Chrudim (31. 3. - 5. 4.), Jablonec n. N. (6. - 10. 4.), Kladno (18. - 21. 3.), Libčice nad Vltavou (28. - 29. 3.), Písek (19. - 21. 3.), Teplice (13. - 19. 3.), Tanvald (2. - 3. 4.), Třinec (7. - 14. 3.) a Vsetín (3. - 6. 4.).

Pražské festivalové centrum bude již tradičně v kině Lucerna. Dalšími festivalovými kiny budou Světozor (2 sály), Evald, Ponrepo, Atlas, Francouzský institut a malý sál Městské knihovny. Presscentrum bude v Langhans Galerii. Vstupenky bude možné zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za stejnou cenu jako v loňském roce, tj. za 70 Kč. 9 týdnů před začátkem festivalu (tj. od 7. ledna) začalo na festivalovém online speciálu, umístěném na webu České televize (www.ceskatelevize.cz/jedensvet), postupné zveřejňování 9 oceněných filmů předchozích ročníků.  Filmy v plné délce zde budou ke zhlédnutí do konce března.

Zahájení festivalu se uskuteční 5. března v Pražské křižovatce, odsvěceném kostele sv. Anny. Ve večerní, slavnostní části zahájení festivalu zde bude již tradičně udělena cena Homo Homini za přínos v oblasti lidských práv za rok 2007. Oceněny budou tři  barmské aktivistky: Su Su Nway, Phyu Phyu Thin, Nilar Thein, které se aktivně účastnily srpnových a zářijových demonstrací a které reprezentují řady odvážných barmských žen bojujících za ochranu lidských práv a nastolení demokracie.

Zahájení proběhne souběžně v kině Lucerna a Světozor uvedením prvních festivalových snímků. Stejně jako v předchozích letech tvoří nedílnou součást letošního festivalu  projekce filmů pro základní a střední školy, které se budou konat ve všech festivalových městech.

Nová Říše hledá kořeny

V rámci projektu Hledání kořenů se v sobotu 1. března od 19.00 hodin v sále kulturního domu v Nové Říši uskuteční ojedinělý divadelní večer, který představí výjimečného novoříšského rodáka Jana Mošťka. NOvoříšský KUlturní Spolek v rámci projektu Hledání kořenů chce prostřednictvím několika akcí představit a upozornit na významné novoříšské osobnosti a rodáky. První zajímavou osobností, kterou veřejnosti NOKUS představí právě v sobotu 1. března, bude novoříšský rodák, malíř, spisovatel a tzv. moravský celník Rousseau – Jan Moštěk. Do Nové Říše přijedou tohoto neprávem zapomenutého malíře Jana Mošťka představit Radim Vašinka a Irena Hýsková z pražského divadla Orfeus. Návštěvníci divadelního večera s názvem „Silné osobnosti přitahují. Je tu Jan Moštěk aneb V tom by byl čert, aby nikdo nepřišel…“ budou seznámeni prostřednictvím informačních panelů i s dalšími novoříšskými osobnostmi a rodáky.

V rámci projektu Hledání kořenů NOKUS dále připravuje spolu s dalšími účastníky projektu informační letáky zaměřené na významné novoříšské osobnosti.

Začátkem března vyhlásí soutěž pro děti od 6 do 15 let s názvem Mám oblíbené místo na Novoříšsku, a Ty? V dubnu se uskuteční dva poznávací výlety do novoříšské přírody pod názvem Příroda a krajina kolem nás. Květen bude patřit další významné osobnosti – vydáme se Po stopách Otokara Březiny. Celý projekt Hledání kořenů uzavře v červnu historicky první setkání novoříšských rodáků. 

Jan Moštěk – narodil se 9. srpna 1923 v Nové Říši. Vyrůstal v početné rodině jako jeden z 15 dětí. Vyučil se malířem pokojů. Později pracoval se skupinou restaurátorů. V 50. letech 20. století chtěl být na volné noze, což se mu částečně podařilo. Bydlel v opuštěném domě nedaleko Nové Říše, kde maloval a psal. Později byl z chalupy vypovězen a jeho samota přerostla v bezdomovství. Tehdy prodal všechny své obrazy. Posledních dvacet pět let strávil v naprosté izolaci na faře ve Volfířově u Dačic. Zde také na jaře roku 2001 zemřel – v době, kdy se v plném proudu připravovala jeho první výstava v Praze. Václav Vokolek o Janu Mošťkovi říká: „Jan Moštěk vypadlá postava českého moderního malířství. Nepoznaný virtuos štětce i slova až do své smrti čekal na ocenění, kterého se mu nedostalo. Přes svoje literární i umělecké kvality a především sarkastického ducha tvorby není začleněn do české literatury ani zastoupen ve státních galeriích. Literárně hravý cynik a rozněžnělý i drsný malíř.“ 

 Projekt HLEDÁNÍ KOŘENŮ si klade za cíl motivovat zájem místních obyvatel (především děti a mládež) o historii a současnost obce. Hlavním cílem projektu je zapojit obyvatele (děti a mládež) do mapování a dokumentace místního přírodního a kulturního dědictví a prezentovat získané poznatky nejširší veřejnosti formou výstav, přednášek, vycházek, letáků, společenských akcí a dalších aktivit. Projekt je podpořen Nadací Via a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Obcí Nová Říše a drobnými dárci.

Novoříšský kulturní spolek

e-mail: nokus@novarise.cz

http://www.nokus.novarise.cz

LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2008

LOUNY: 4. ročník Lounského divadlení, soutěžní a postupové přehlídky amatérských divadelních souborů, proběhne ve dnech 14. až 16. března 2008. Během třídenního programu se ve Vrchlického divadle představí pět amatérských divadelních souborů. Generálním partnerem je  s.r.o Ekostavby Louny. Významnou částkou přispěly také Ústecký kraj a Ministerstvo kultury ČR. Víkendový festival zahájí v pátek 14. března Divadlo Navenek z Kadaně představením Olivie Twist.

K feministické variaci na známý příběh si samo složilo autorskou hudbu. Po nich pobaví publikum lehkou veselohrou Habaďůra s těžce zamotanou zápletkou divadelníci ze spolku TMA Terezín. V sobotu dopoledne si libochovická Scéna na svou stranu získá i děti výpravnou Drdovou pohádkou Hrátky s čertem. Odpoledne pak nabídnou ochotníci z moravského souboru Duha Polná svou verzi Hrabalových Ostře sledovaných vlaků. A soutěžní program uzavře Havlíček Neratovice komedií z divadelního prostředí Agnes Belladone, což je česká premiéra.

Oba hrací dny budou zakončeny tvůrčím seminářem a veřejným hodnocením  šestičlenné odborné poroty. V jejím čele zasedne opět PhDr. Milan Strotzer, odborný pracovník ARTAMA a šéfredaktor Amatérské scény. Inscenace dále ohodnotí Ladislav Valeš, režisér Rádobydivadla Klapý, Petr Michálek ředitel Městského divadla v Děčíně, Veronika Týcová, herečka Městského divadla Most a pak dvě dámy z Loun - Milena Zikmundová, bývalá aktivní herečka, a Milena Nečesaná, vedoucí dramatického oboru při ZUŠ Louny.

Inscenace vybrané odbornou porotou postoupí na národní přehlídku Děčín/Třebíč, z níž se postupuje na celostátní Jiráskův Hronov.

Vedle poroty  ohodnotí představení také diváci. „Letos nemá novou inscenaci tradiční účastník a favorit předchozích Divadlení, klášterecké Zdrhovadlo, tak jsem sám zvědavý, zda si porota i diváci najdou nové oblíbence,“ těší se na březnové divadelní klání Vladimír Drápal, ředitel Vrchlického divadla v Lounech.

TZ/luk

Konference k licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví

PRAHA 10:  Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ( dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví pořádá v pátek 22. 2. 2008 od 9.00 h konferenci k licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.

Místo konání je sídlo Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.; Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice.

Hlavními diskutovanými tématy budou

 Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví,

Licenční smlouvy v oblasti autorských práv,

Licenční smlouvy k neregistrovaným předmětům duševního vlastnictví,

Licence v oblasti ochrany osobnosti.

 Význam licencí v soudní rozhodovací praxi.

V souvislosti s konáním konference vydala Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. soubor vědeckovýzkumných prací "Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví", který obdrží každý účastník této konference. Odborným editorem vydaného souboru vědeckovýzkumných prací je vedoucí katedry prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor pro vědu a výzkum.

Kontaktní osoba:  Ivana Capková

E-mail: capkova@mup.cz

http://www.mup.cz

 

JuniorMobil a JuniorErb s prodlouženou uzávěrkou

PRAHA: Celkem 305 přihlášek přišlo do uzávěrky soutěží Junior Internetu organizátorům ze sdružení Together Czech Republic a BMI. Se 129 přihláškami byl největší zájem o soutěž JuniorWeb, následovaly soutěže JuniorText (93 přihlášek), JuniorDesign (54) a JuniorProject (18 přihlášek). Pro kategorie JuniorErb a JuniorMobil, které byly v 9. ročníku Junior Internetu vyhlášeny poprvé, byla uzávěrka prodloužena ještě do 29. února.

Cílem projektu Junior Internet je podporovat talentované mladé lidi se zájmem o Internet. Do soutěže JuniorMobil lze přihlásit jakoukoli aplikaci pro mobilní telefony, téma je libovolné a vynalézavosti se meze nekladou. Může jít o mobilní hru, aplikaci pro komunikaci, užitečné vylepšení funkcí mobilního telefonu či jakoukoli jinou aplikaci. Mobilní aplikace budou hodnoceny na mobilních telefonech Nokia 6230i, Sony Ericsson K750i a Nokia N70. Stačí, aby aplikace byla plně funkční na jednom z těchto telefonů.

Podrobné propozice soutěže jsou uvedeny na www.juniorinternet.cz.

Městská knihovna digitalizuje vzácné dokumenty

Městská knihovna hlavního města Prahy  koncem ledna slavnostně otevřela nové digitalizační pracoviště v Provaznické ulici na Praze 1. Bude sloužit k digitalizaci vzácných a historických dokumentů. "Frekvence jejich využívání čtenáři, uživateli knihovny je značná. Právě v důsledku častého používání, degradace nekvalitního papíru, vlivem špatného životního prostředí nejsou tyto dokumenty v dobrém fyzickém stavu. Jedinou možností, jak je zachovat budoucím generacím a umožnit uživatelům práci s jedinečnými, nenahraditelnými informacemi v nich obsažených, je pořídit digitální kopie těchto dokumentů,“ uvedl Milan Richter, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Vznik tohoto pracoviště byl podpořen z fondů Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru & Norské finanční mechanismy (FM EHP/Norway). Díky nim vznikl projekt HISPRA (Záchrana pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu MKP), který je zaměřen zejména na digitalizaci vzácných monografií, periodik, map a dalších dokumentů o Praze.

Cílem projektu, který je rozložen na několik etap je vybudování samostatného digitalizační pracoviště, pořízení digitálních kopie vytipovaných vzácných, historických a unikátní dokumentů z pragensijního fondu MKP, vytvoření otevřeného sdíleného katalogu digitalizovaných dokumentů MKP a jejich zpřístupnění.  Projektu by měl být dokončen závěrem  roku 2010.

TZ/luk

JUNIORFILM 2008

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: 15. ročník celostátní soutěže amatérských filmů.

Uzávěrka příjmů filmů, přihlášek do soutěže i k ubytování je 25. února 2008.   

Případné dotazy:

tel.: 499 320 353, mobil: 775 320 353

e-mail: info@ddmdvurkralove.cz

www.ddmdvurkralove.cz

Více infprmací včetně přihlášky do sutěže na: http://www.ddmdvurkralove.cz/film.htm

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Co se děje