čtvrtek
25. července 2024
svátek slaví Jakub
Logo
© Archiv Ústeckého krajeRada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Knihovny Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

ÚSTECKÝ KRAJ: Charakteristika vykonávané činnosti:

·  řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace

·  funkční období na dobu určitou – jmenování na dobu šesti let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou

Autor článku: 
Ústecký kraj

Platové zařazení:

Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída 13, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení a dvakrát ročně odměny.

 

Požadovaný nástup do funkce:

dle dohody

 

Požadavky:

·       ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměřené na knihovnictví, informační studia či management v kultuře výhodou)

·       státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR

·       trestní bezúhonnost

·       nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů

·       znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku

·       základní znalost oborové legislativy

·       velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti

·       samostatnost a časová flexibilita

 

Výhodou:

  • znalost podmínek provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

·       orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů včetně projektového řízení

·       aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru

·       řidičský průkaz skupiny B

·       znalost anglického či německého jazyka na komunikační úrovni

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

·       označení výběrového řízení

·       jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

 

K přihlášce je nutno připojit:

  • životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

·       členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné publikační činnosti

·       vlastní koncepce řízení a další rozvoj Knihovny Ústeckého kraje, příspěvková organizace, v rozsahu max. 6 stran A4

  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení

 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením

“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – KUK“

je nutné podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 8. 2024 na adresu:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury a památkové péče, tel. č.: +420 475 657 286, e-mail: kohl.m@kr-ustecky.cz

 

Upozornění:

Výběrové řízení je dvoukolové. Kandidáti v prvním kole budou oslovení k testu manažerských schopností pro ředitele příspěvkových organizací. Do druhého kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána neúspěšným uchazečům zpět. 

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČESKÝ TĚŠÍN: Vyšla nová publikaci našeho kolegy historika Mgr. Martina Krůla, Ph.D., s názvem PORTA SILESIAE. JABLUNKOVSKÉ ŠANCE – RANĚ NOVOVĚKÝ FORTIFIKAČNÍ SYSTÉM NA POMEZÍ SLEZSKA, UHER A POLSKA.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky, Vzdělávání
Co se děje
23.07.2024

ČR: V zásadních chvílích pro Československo a Česko jsme se vždy shromažďovali na Václavském náměstí pod monumentální sochou sv. Václava, obklopeného patrony české země. Svátek 1. máje symbolizuje zase pro Pražany socha Karla Hynka Máchy na Petříně. Obě sochy jsou dílem Josefa Václava Myslbeka (1848–1922), a ještě mnoho dalších – například mohutná sousoší na Vyšehradě inspirovaná postavami z naší nejstarší historie. Co víme o jejich autorovi? Nejvíce si cenil druhého místa na pařížském Salonu za dílo Krucifix, které se nedávno stalo středem pozornosti nejen na pražské AVU, kde už přes 100 let visí jeho další odlitek, a kterou Myslbek spoluzakládal.

Milada Myslbeková, pravnučka zakladatele moderního českého sochařství, se už loni rozhodla připomenout svého slavného předka velkou výstavou. Proběhla v Praze v Obecním domě a byl to docela husarský kousek, protože jinak se podobnou činností nikdy nezabývala. Ale podařilo se a energické dámě se splnil sen, o kterém si teď vyprávíme, a který by měl mít i pokračování. Vždyť Josef Václav Myslbek je zakladatelem českého moderního sochařství a jako takový by měl mít pevné místo v naší národní paměti. Je to ale tak?

 

 

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Památky
Články a komentáře
24.07.2024

PRAHA: Galerie kritiků musí po prázdninách skončit v prostorách pražského paláce Adria, kde sídlí přes 20 let. Nynější provozovatel galerie, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, prohrál soutěž, kterou vypsal správce budovy Trade Centre Praha (TCP) po problémech s placením nájemného. ČTK to sdělil zástupce správce Ondřej Šrámek. Předsedkyně sdružení Vlasta Čiháková Noshiro uvedla, že se obrátila na radu hlavního města a primátora, aby zhodnotili regulérnost soutěže. Soutěž vyhrála s nabídkou společnost Art of All, která provozuje on-line galerii Original Gallery. Jednatel Art of All Marcel Sítník uvedl, že v paláci Adria bude její kamenná pobočka. Budova patří magistrátu, pro který ji spravuje TCP.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Senioři
Co se děje
22.07.2024

ČR-ZAHRANIČÍ: Platforma Terén se vydává na téměř měsíční (22. 7. – 19. 8. 2024) zahraniční touring s loutkovou inscenací Návštěva. Kromě hlavního města Soulu ji uvede i v dalších menších městech jako Gwangju nebo Jeonju. Autoři Návštěvy, Robert Smolík a Veronika Vlková, představí tamějšímu publiku a odborné veřejnosti české loutkové divadlo i výtvarné umění. Hostování bude doplněno o doprovodné programy v podobě workshopů, přednášek a diskusí. Program probíhá v rámci projektu PerformCzech, který s podporou Národního plánu obnovy organizuje Institut umění – Divadelní ústav.

zahraničí
Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
19.07.2024