úterý
5. července 2022
svátek slaví Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Vysvědčení za kulturu
© Zdroj: http://www.brnokulturni.cz/Rada města Brna dostala vysvědčení za kulturu. Nejlépe si vedla v řešení krizí, nejhůře v nezávislosti kultury a investicích do infrastruktury

BRNO: Spolek Brno kulturní předal Radě města Brna na jednání zastupitelů vysvědčení za koaliční práci pro kulturu. Největší pochvalu dostala koalice za Krizový management, naopak nejhorší známku si odnáší za Investice do infrastruktury a Nezávislost kultury. V průměru si Rada vedla známkou chvalitebně. Na začátku září pak spolek uspořádá předvolební debatu Brno volí kulturu, kde bude kandidátům tlumočit dotazy brněnské kulturní scény.

Autor článku: 
Matěj Nárožný/ika

Vysvědčení, které dostali radní na jednání zastupitelstva města Brna v rámci interpelací občanů, hodnotí kulturní politiku za poslední čtyři roky na základě devíti předmětů. Reflektuje v něm kroky městské Rady vedoucí ke splnění cílů v oblasti kultury, ke kterým se koalice ČSSD, KDU-ČSL, ODS a Pirátů zavázala v koaliční smlouvě. V potaz jsou kromě plnění koaličních cílů brány také další kroky, které radní podnikali k podpoře brněnské kultury. Museli se vyrovnat s dopady koronavirové krize na kulturní scénu a Putinovou válkou. Zohledněno bylo také plnění Strategie kultury a kreativních odvětví a 1. Akčního plánu.

 

1. Financování a transparentnost: známka 1-

Kladně jsou hodnoceny především zachování výše financování městem zřizovaných organizací, nová webová aplikace zpřístupňující systém přidělování dotací, transparentní výběr členů hodnotících komisí a dialog se státem a krajem o možnosti vícezdrojového financování. Doposud však nebyl schválen avizovaný dotační program pro významné kulturní akce z Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna.

 

2. Strategické plánování: známka 1-

Kladně je hodnoceno vytvoření a schválení prvního Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví a jeho postupné naplňování. Mínus pak radní dostali za neobsazenou pozici vedoucího Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury Magistrátu města Brna, kde se čeká již několik měsíců na výběrové řízení.

 

3. Investice do infrastruktury: známka 3

Město se zavázalo pracovat na realizaci Janáčkova kulturního centra, Centra dialogu v Arnoldově vile, Kreativního centra Káznice a Muzea Leoše Janáčka. U většiny projektů však současná koalice nedosáhla hmatatelných výsledků.

 

4. Nezávislost kultury: známka 3

Záporné hodnocení získalo město především za politické zásahy do rozdělování grantů a zákaz odehrání inscenace Divadla Líšeň na piazzetě před Janáčkovým divadlem odůvodněný argumentem, že se jedná o politické představení. Kladně je hodnoceno splnění závazku nezasahovat do dramaturgie příspěvkových organizací.

 

5. Krizový management: známka 1

Nejlepší známku dostali radní za rychlost a flexibilitu, se kterou reagovali na celosvětové krize. Oceněni jsou za dotace na zmírnění dopadů pandemie Covid-19, za podporu Ambasády nezávislé běloruské kultury a také nezávislých ruských umělců a disidentů.

 

6. Výběrová řízení na ředitele: známka 2

Na jedničku radní nedosáhli především kvůli výběrovému řízení na pozici ředitele dětského divadla Radost, které podle odborné veřejnosti bylo netransparentní a nedůvěryhodné.

 

7. Kultura ve veřejném prostoru: známka 1-

Město pečovalo o kulturu ve veřejném prostoru prostřednictvím několika projektů, mezi nimi jsou například Sochy pro Brno, web socharske.brno.cz nebo Plug and Play. Mínus dostávají radní za nepříliš důvěryhodnou soutěž na sochu pro Mendlovo náměstí a třikrát vyhlašovanou soutěž na vodní prvek na Dominikánském náměstí.

 

8. Kultura a edukace: známka 2-

Přestože cíle z koaliční smlouvy jako takové podle dostupných dat naplněny nebyly, město si odnáší pochvalu za projekt OnStage Brno, podporu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER i Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka brněnské JAMU.

 

9. Konkrétní projekty: známka 2

Radním se podařilo aktivně připravovat kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Naopak se jim nepovedlo vytvořit vícejazyčnou mobilní aplikaci BAM, ke které se ve smlouvě také zavázali.

 

Celý text vysvědčení je k dispozici zde: odkaz

 

Brno kulturní také plánuje v souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstev obcí sledovat programy jednotlivých stran a uskupení kandidujících v Brně. Ve čtvrtek 8. září v kreativní hubu KUMST pak uspořádá předvolební debatu Brno volí kulturu 2022, kde bude kandidátům tlumočit dotazy brněnské kulturní scény.

http://www.brnokulturni.cz/

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Z otevřené výzvy k účasti na 18. bienále architektury v Benátkách 2023, kterou v květnu vyhlásila Národní galerie Praha, vzešel vítězný návrh s pracovním názvem The Laboratory of No-More Precarious Future (Laboratoř již ne-více-prekarizované budoucnosti). Vybrala ho porota složená ze špičkových odborníků. Projekt poukazuje na palčivé problémy architektonické profese v současnosti, kterým jsou mladí architekti a architektky vystavováni, např. toxické pracovní prostředí přesčasů a „nocovek“, chybějící sociální zajištění tzv. švarcsystému nebo neplacených stáží.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Soutěže a festivaly
Co se děje
05.07.2022

ČR-UKRAJINA: Ministr kultury Martin Baxa přijal pozvání svého ukrajinského resortního kolegy, ministra kultury a informační politiky Oleksandra Tkačenka a dne 29. června navštívil ukrajinský Lvov. V tomto největšího města západní Ukrajiny, jehož centrum je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO, se sešlo celkem deset ministrů kultury zemí střední a východní Evropy a Pobaltských států, aby řešili dopady probíhající ruské válečné agrese na ukrajinské kulturní památky a aby diskutovali o tom, jaké se nabízí mechanismy pro pomoc Ukrajině vyhrát na kulturní frontě.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Menšiny a cizinci
Co se děje
29.06.2022

PŘÍBOR: Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda vyhlašují mezinárodní výtvarnou soutěž ART FREUD 2022. Její čestnou patronkou je Jane McAdam Freud, pravnučka Sigmunda Freuda. Své práce můžete posílat do 31. července 2022.

Moravskoslezský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.07.2022

ČR: Letní sezóna je tu! Rekordní inflace společně s rostoucími cenami zamávaly mnohým rodinám s rozpočty a nepřekvapí proto, že většina Čechů plánuje letošní léto trávit v Čechách. Přinášíme vám rady a tipy, díky kterým poznáte krásy naší země, a ještě přitom ušetříte.

Celá ČR
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Památky
Co se děje
30.06.2022