středa
20. října 2021
svátek slaví VendelínPředmětem návrhu koaliční smlouvy je i kultura

Autor článku: 
Ludmiila Kučerová

<p>PRAHA: Vyjednávání o politickém obsazení magistrátu hlavního města probíhají, a podle zainteresovaných osob jsou stále ve hře tři koaliční varianty. Při té příležitosti se mluví o návrzích koaličních smluv, ale dosud nebylo veřejnosti známo nic o jejich obsahu. V těchto dnech zveřejnila TOP 09 variantu smlouvy, kterou připravila pro eventuální koaliční spojení s občanskými demokraty, a mě zajímalo, zda se v návrhu vyskytuje slovo kultura.</p> <p>Jsem mile překvapena, že ano. Už v prvním článku – v programových východiscích návrhu – je zmínka o kultuře:<br />
„Cílem spolupráce by se mimo jiné mělo stát naplnění základních strategických vizí – budování Prahy jako prosperující metropole, města bezpečného a vlídného ke svým občanům i návštěvníkům, čistého města s moderní a řádně spravovanou technickou infrastrukturou, města s vysokým kulturním a vzdělanostním potenciálem.“<br />
Top 09 nezapomněla kulturu zařadit ani do programového prohlášení případné budoucí koaliční vlády nad hlavním městem. Lecco v něm chybí, např. postoj k dlouhodobě a pracně budovanému pražskému grantovému systému, i když k němu se TOP 09 ve svém volebním programu pro Prahu stručně vyjadřuje, a to tak, že chce přidělování grantů a další podpory privátním kulturním projektům odpolitizovat.<br /> Preambule volebního programu vítěze pražských komunálních voleb TOP 09 ke kultuře zní:<br /> O grantech musí rozhodovat odborníci bez politického zadání. Do Pražské památkové rezervace se musí vrátit živá kultura místo nevkusné komerce.</p> <p>A co by čekalo pražskou kulturu, pokud by se TOP 09 a ODS dohodly na koalici a podepsaly návrh smlouvy? Vypovídají o tom níže uvedené body: </p> <p>- zpracování analýzy stávající situace všech kulturních institucí města a návrhu jejich dalšího organizačního řízení a způsobu jejich financování (prioritou je např. bez prodlení vyhodnotit návrh řešení Kongresového centra)</p> <p>- navýšení investic do obnovy památek </p> <p>- revitalizace vybraných veřejných prostranství v Pražské památkové rezervaci (např. Václavské náměstí) </p> <p>- úsilí o co nejrychlejší převzetí kontroly nad areálem Výstaviště Praha, a příprava jeho kompletní rekonstrukce a dostavby vyhořelé části</p> <p>Body jsou pouze čtyři. Ale kdyby se každé politické reprezentaci resp. koalici, která musí hledat kompromisy a zpravidla slevit ze svých plánů, podařilo během volebního období vyřešit několik zásadních problémů, a to tak, že se k nim už nikdo nebude muset vracet, myslím, že bychom to mohli považovat za velký pokrok.</p> <p>Volební program TOP 09 pro Prahu (kulturu najdete v kapitole 8).</p> <p>Pozn.: Pražská TOP 09 předala v pátek 12. 11. 2010 návrh koaliční dohody sociální demokracii. Média informují pouze o počtu křesel, která jsou v nabídce, o programových prioritách této koaliční varianty se snad dozvíme později.</p>

Mohlo by vás také zajímat...

TŘINEC: Zveme na přednášku bystřického kronikáře PhDr. Petra Majera.  Historicko-regionální večery a přednášky jsou zpět a poutavým povídáním nás obohatí pan PhDr. Petr Majer. Tentokrát se bude věnovat životu a dílu Marty Rulfové. Přednáška se koná v úterý 26. října od 17:00 h ve velkém sále knihovny. Vstupné je 80 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v Infocentru Třinec nebo on-line na této stránce.

Celá ČR, Moravskoslezský kraj
Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
19.10.2021

ČR–ZAHRANIČÍ: „Zpráva o potřebě poznávat jinakost. Poznávat, aniž bychom nenávratně měnili. Při cestách do druhého světa však vždycky hrozí, že se domů vrátí někdo úplně jiný.“ To je úryvek z anotace, kterou uvádí brněnské divadlo Husa na provázku svou novou inscenaci Čerwuiš (https://www.provazek.cz/cs/cerwuis). Dramatizace příběhu indiána Čamakoko, který přijel v roce 1908 do Čech s cestovatelem A. V. Fričem, aby se u nás uzdravil a přivezl lék svému vymírajícímu kmeni, se v režii Davida Jařaba odehrává ve vodě. Mělký bazének na jevišti představuje řeku Paraguay, kde příběh začal i skončil, i nekonečný oceán, který museli oba překonat cestou tam a zase zpátky – fyzicky lodí, i obrazně, ve svých myslích a srdcích. Když jde pak člověk z divadla, napadá ho, že stejně na vodě se mohou ocitnout i všechny naše jistoty a pravdy – v kterých jsme byli vychováni a jsme o nich přesvědčeni –, když je začneme srovnávat s danostmi jiné kultury. Mně se to stalo.

Celá ČR, zahraničí
Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Články a komentáře
20.10.2021

ČR: Fakt, že jsou do seznamů UNESCO zapisovány architektonické památky, je všeobecně známý. Již méně se ví, že sem patří také tradice, které skupina obyvatel pokládá za své kulturní dědictví a předává je dalším generacím. Podmínkou pro zápis do mezinárodního Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO je předchozí uvedení na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, který nyní čítá 28 položek. V roce 2017 tzv. Národní seznam rozšířila Tradice vorařství na řece Vltavě a v březnu letošního roku byla podána nadnárodní nominace vorařství na seznam UNESCO pod názvem „Timber rafting in Europe“. Na přípravě nominačních dokumentů se podílel také spolek Vltavan, který letos oslavil úctyhodných 150 let od založení. Jeho předsedu Václava Hodra jsme požádali o rozhovor.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Ostatní
Články a komentáře
13.10.2021

PRAHA: Budova Ústřední knihovny na Mariánském náměstí byla dostavěna v roce 1928 jako multifunkční stavba nejen pro pražskou kulturu. Součástí budovy je od samého počátku také unikátní prostor loutkového divadla. Historicky byl prostor součástí Městské knihovny v Praze, ale během let byl stav několikrát změněn. Myšlenky zakladatelů ožívají v roce 2021 a prostor divadla se vrací zpět pod křídla knihovny. Cílem knihovny a loutkářských partnerů je navázat na tradici loutkového divadla pro dětského diváka.

Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec
Co se děje
12.10.2021