neděle
1. srpna 2021
svátek slaví OskarOchrana kulturního dědictví ve venkovském prostředí

08.06.2013
SUDSLAVA: Občanské sdružení Genius loci Sudslava o.s. pořádá v sobotu 8. června 2013 od 9 do 16 hodin pracovní setkání - odborný seminář na téma: Ochrana kulturního dědictví ve venkovském prostředí. Osvětová akce se uskuteční v prostorách bývalé fary v Sudslavě. Na semináři vystoupí zástupci NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích a v Josefově, Ministerstva kultury ČR aj. Program semináře: 9 hodin – zahájení semináře 9:15 hod. – 12:30 hod. I. blok příspěvků 9:15 hod. – Mgr. Miloš Buroň, NPÚ, ú.o.p. v Josefově ,,Průzkumy a dokumentace historických staveb“ 10:00 hod. – Mgr. Zuzana Vařeková, NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích „Plošné průzkumy vesnic a jejich přínosy pro samotnou vesnici / Pozitivní opravy“ 10:45 hod. – 11:00 hod. přestávka mezi I. a II. blokem 11:00 hod. – 12:30 hod. II. blok příspěvků prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Univerzita Pardubice „Nové poznatky o dvou významných památkách lidové architektury v Podkrkonoší“ p. Martin Zeman, TES-98 k tématu opravy Dřevěnky v Úpici. 12:30 hod. – 13:30 hod. obědová přestávka 13:30 hod. – 15:00 hod. III. blok příspěvků 13:30 hod. – Ing. Alena Belzová, Ministerstvo kultury ČR „Možnosti poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na obnovu kulturních památek“ 14:15 hod. – Ing. Jan Vinař, Projektový ateliér Murus „Venkovské církevní stavby a jejich opravy“ 15:00 hod. – 15:15 hod. odpolední přestávka, diskuse 15:15 hod. – o.s. Má vlast – můj domov: „Obnova hostince u Karla IV. v Záměli“ 16:00 hod. – Exkurze do krovu fary s prof. Jiřím Škabradou Časy příspěvků jsou orientační a mohou se mírně lišit v závislosti na délce jednotlivých témat. Kontakt na pořadatele: Sudslava 1, 561 13 / email: tomaszaplatilek@centrum.cz /

Mohlo by vás také zajímat...