pátek
10. července 2020
svátek slaví Libuše, Amálie
Pravěké malby v Geoparku Říčany
© Zdroj: www.muzeumricany.czNová výstava a rozšíření geoparku v Říčanech u Prahy

ŘÍČANY U PRAHY: V hlavní budově říčanského muzea byl zahájen letošní největší výstavní projekt Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou. Výstava návštěvníkům představuje pestrou minulost, palčivou současnost i možnou budoucí podobu krajiny rozprostírající se jihovýchodně od Prahy. Expozice je unikátní svým přesahem z hlavních výstavních prostor do města a jeho okolí. Dále Vás zveme do Geoparku Říčany, který muzeum u příležitosti 5. výročí založení rozšířilo o jeskynní systém.

Autor článku: 
Marie Tvrdoňová

Výstava Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou

„Ačkoli je Říčansko veřejností vnímáno jako zelená oáza, z botanického hlediska není náš region nijak zvlášť pestrý ani unikátní a odborníci o něm mluví jako o botanické poušti. Nicméně i tady najdeme několik lokalit s orchidejemi nebo průzračně čisté lesní rybníky. A právě proto, že je u nás takových unikátů poskrovnu, měli bychom o nich vědět, vážit si jich a chránit je,“ přibližuje důvody konání takto zaměřené výstavy její kurátorka Kateřina Čiháková. Z regionu například za posledních 70 let zmizelo 40 druhů motýlů a ty zbývající jsou zastoupeny jen desítkami exemplářů. Motýl – jakožto indikátor stavu krajiny – se proto stal symbolem výstavy. 

Autoři výstavy se věnují změnám rázu krajiny od 50. let minulého století po současnost a výraznému úbytku rostlinných i živočišných druhů, včetně člověka. S mírnou nadsázkou upozorňují, že jedním z nejvíce ohrožených druhů v krajině je dnes právě člověk. „Práci na polích nahradila technika, les už není každodenním zdrojem obživy, ale spíš místem občasné rekreace a cesty a silnice plní jen roli spojnic mezi dvěma body, mezi kterými se lidé nedokážou zastavit. Ačkoli by se mohlo zdát, že přírodě se bez lidí bude dařit lépe, opak je pravdou. Vztah a zájem lidí o krajinu je tím, co nám ji pomáhá udržet v dobré kondici,“ vysvětluje Kateřina Čiháková. Její slova o stahování se člověka z krajiny potvrzují výsledky aktuálního průzkumu muzea. Říčanské děti podle nich tráví venku denně 1,5 hodiny, pouze 8 minut z tohoto času ale připadá na přírodní lokality představované lesy, loukami nebo rybníky.

 

Poznejte krajinu v muzeu i pod širým nebem

Stěžejní část výstavy s řadou interaktivních prvků pro děti i dospělé je umístěna do hlavní budovy v Rýdlově ulici. Návštěvníci se mohou těšit na zkoumání motýlů pod mikroskopem, výrobu “seedbombs“ a hmyzích domků nebo možnost vyzkoušet si dávno zapomenuté hry. Cílem autorů výstavy je motivovat lidi k trávení více času v přírodě a zvýšit tak jejich zájem o proměny a využívání krajiny. Z toho důvodu přechází expozice také do muzejní zahrady, ulic města a volné přírody. „V ulicích se lidé budou setkávat s lentikulárními panely, na kterých uvidí nejmarkantnější zásahy do krajiny a její proměny. Zároveň chystáme řadu vycházek, při kterých budeme společně zakládat nové luční porosty, vypouštět motýly, pozorovat osidlování nedávno založených tůní a remízků nebo zkoumat život ve vodách koupaliště Jureček,“ říká kurátorka.

Výstava se neomezuje pouze na nostalgické ohlížení se za minulostí, ale poskytuje návštěvníkům praktické rady a tipy, díky kterým si mohou krajinu a přírodu užívat a pečovat o ni v každodenním životě. Zájemcům je k dispozici mapová aplikace, která je zavede do míst, kde ještě mohou narazit na vzácné orchideje, raky nebo panenská jablíčka a další staré odrůdy ovocných stromů. Díky tomuto pojetí výstavy mohou lidé sami realizovat hlavní slogan muzea „Místo, kde žiju“.

Výstavní projekt se věnuje aktuálnímu tématu, ale zároveň podporuje současné aktivity říčanské radnice, která v minulých letech obnovila tůně, remízky a aleje a v blízké budoucnosti plánuje také výsadbu nových stromů v ulicích nebo obnovu polních cest. Lidé se s těmito záměry mohou v muzeu seznámit a navrhovat, kudy by měly polní cesty vést a jak by se měly Říčany rozrůstat.

Výstava se koná od 10. června do 31. října 2020. Podrobný plán doprovodných akcí je k dispozici na webových stránkách muzea.

Letní doprovodné akce:

 

  • Seedbombs? Je to ve vašich rukou! (neděle 21. června): Do okolí Říčan se vrátily aleje a remízky. Teď je načase obnovit také louky plné kopretin, chrp a dalších rostlin, které bývaly pastvou nejen pro oči, ale hlavně pro sosáky motýlů a dalších druhů hmyzu. V muzejní zahradě si ze semínek vyrobíme originální „seedbombs“ a ty pak společně vrátíme do krajiny.
  • A s kým se koupete vy? Mikroskopování na Jurečku (sobota 25. července): Víte, co vám může uvíznout při koupání za plavkami? Jak vypadá buchanka, perloočka, rozsivka nebo sinice? A jak poznáte sinicový vodní květ? Přijďte si prohlédnout svět v kapce vody z Jurečku pod mikroskopem. Seznámíme vás s organismy všemožných tvarů, které vám ve vodě dělají společnost.
  • Cyklovýlet za čolky a vážkami (středa 19. srpna): Vypravte se s námi na výlet na kole mezi lesní tůně a rybníčky. Zastavíme se na rozcestí pod Klokočnou a budeme pozorovat vážky a s trochou štěstí i larvy čolků. V lesním rybníčku za Struhařovem si smočíme nohy mezi záplavou žlutých plavínů. A nakonec se můžeme vykoupat ve Struhařově. Plavky s sebou!

 

Jeskynní úkryty našich předků s typickými pravěkými malbami, krápníkový dóm nebo důlní dílo. O tato a další lákadla se u příležitosti pátého výročí založení rozšířil geopark v Říčanech u Prahy.

Uměle vybudovaný labyrint provede návštěvníky několika historickými obdobími a ukáže, jak se podzemní prostory a jeskyně měnily pod vlivem přírodních procesů i lidské činnosti. V antropogenní části zaměřené na změny iniciované člověkem je možné narazit na pravěké malby našich předků, jejichž autorka, akademická malířka Linda Gurecká, se inspirovala výjevy z proslulého jeskynního komplexu Lascaux ve Francii. V další části jeskyně lidé projdou přesnou kopií důlních štol, v nichž nechybí klasická výdřeva a pažení ani rudné žíly.

V části věrně kopírující čistou přírodu se pak nachází jeskynní dóm zdobený krápníky. „Tyto krasové jevy pocházejí z lomu nedaleko Spišského hradu na Slovensku, kde jim při těžbě hrozilo zničení. Převozem do Říčan jsme je tedy zachránili,“ popisuje ředitel muzea Jakub Halaš a dodává: „Protože jsou krápníky součástí výukového prostoru, jsme široko daleko jedinou veřejně přístupnou jeskyní, kde si na ně návštěvníci mohou bez obav sáhnout.“

Krátkou spojovací chodbou se návštěvníci dostanou až k propasti, tedy jeskyni s propadlým stropem, kde se ti dobrodružnější mohou vydat na průzkum jeskyně plazivky. Na tuto část prohlídky budou vybaveni speleologickým overalem, helmou a nezbytnou čelovkou.

Nový areál venkovní učebny geomorfologie s jeskynním komplexem vybudovaným vedle Didaktického centra geologie, pro které se vžilo zkrácené a nově už také oficiální pojmenování Geopark Říčany, vhodně doplňuje model paleontologického naleziště a další části areálu, přiléhající k 1. základní škole na Masarykově náměstí.

Místo, kde vás geologie začne bavit

Součástí projektu rozšíření je také geologický depozitář nebo venkovní výukový amfiteátr. Celek nabídne zcela unikátní učební prostor s přesahy do mnoha nauk i ojedinělé propojení přírody s praktickou možností zpracování přírodních zdrojů. Tím podle říčanského starosty Vladimíra Kořena naplní tolik žádané spojení školy a životní reality: „Nejvíc na geoparku oceňuji to, že si v něm lidé budují vztah k přírodě a učí se nové věci zcela nenásilnou formou. Často o tom ani nevědí. Svým pojetím tak geopark perfektně doplňuje výukové aktivity muzea i cíle města.“

Zhotovitelem jeskynního komplexu a přilehlých staveb je renomovaná společnost MM Hallinto, která v minulosti vytvořila například vnitřní prostory pavilonu plazů v jihlavské zoologické zahradě. O další rozvoj parku se významně zasadili geolog Petr Schnabl a ředitel 1. základní školy Pavel Bednář. Projekt rozšíření Geoparku Říčany realizovalo město Říčany, vyšel na 3 250 000 Kč a byl financován dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt vznikl na základě spolupráce Muzea Říčany, 1. ZŠ Říčany a města Říčany.

Za prvních pět let existence navštívily Geopark Říčany tisíce návštěvníků z řad široké veřejnosti, žáků mateřských, základních a středních škol i vysokoškolských studentů a jejich pedagogů.

O letních prázdninách bude areál přístupný během akcí pro veřejnost – z jednorázových akcí jmenujme např. Toulky mezi planetami, Za trilobity a dinosaury, z pravidelných akcí Geoodpoledne či Řezání a broušení kamenů. Letos v létě se v něm budou odehrávat také jednodenní příměstské tábory. Pro více informací sledujte webové stránky www.muzeumricany.cz a sociální sítě muzea.

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

ZLÍN: O prvním červencovém víkendu padla v Hošťálkové úvodní klapka k novému česko-polskému filmu Animal Crusaders. Role výkonného producenta se zde poprvé ujala zlínská IS Produkce, která je tak zodpovědná za zdárný průběh natáčení filmu včetně jeho financování. Snímek se odehrává v prostředí ekologických aktivistů a slibuje syrový emocionální zážitek. Do kin bude uveden v roce 2022.

Zlínský kraj, zahraničí
Knihy, literatura, média, Menšiny a cizinci
Co se děje
10.07.2020

PRAHA: U Letiště Václava Havla vznikla v květnu 2020 jedna z největších venkovních maleb na světě. Myšlenku zkrášlit a vizuálně zpestřit nejen industriální haly, ale i celé průmyslové zóny, přineslo ilustrátorské studio Drawetc. V roce 2017 vyhlásilo mezinárodní soutěž Art Wall a tím odstartovalo postupnou proměnu velkých ploch po republice. K malbě v Humpolci se v květnu přidala Praha a v červnu i Plzeň. Díky svému úspěchu u nás se soutěž o velkoformátové malby na industriálních plochách ujala také v Maďarsku.

Hl. m. Praha, Kraj Vysočina, Plzeňský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Soutěže a festivaly
Co se děje
09.07.2020

ZLÍN: Koncem května byl do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně předán depot 74 zlatých mincí, který náhodně našel Tomáš Melich v lesích Hostýnských vrchů. Archeologové ze zlínského muzea společně s nálezcem i svými kolegy z Ústavu archeologické památkové péče v Brně a Muzea Komenského v Přerově na svahu pod místem uložení depotu mincí objevili ještě tři zlaté dukáty. Při prospekci blízkého okolí nálezu pak čekal další poklad...

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
08.07.2020

ZLÍNSKÝ KRAJ, ČR: Čeští filmaři právě natáčejí celovečerní hraný snímek Hrana zlomu na pomezí hororu a thrilleru. V jedné z hlavních rolí se objeví mladá herecká hvězda Štěpán Kozub. Hrana zlomu je temnou příběhovou mozaikou, v níž je všechno jinak, než se na první pohled může zdát. Podle tvůrců má jít o projekt navýsost autorský a žánrově vyhraněný. Film vstoupí do českých kin na jaře 2021. Natáčí se i ve Zlínském kraji, a to v Rožnově pod Radhoštěm.

Celá ČR, Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
07.07.2020