úterý
4. srpna 2020
svátek slaví Dominik
Obálka knihy
© Zdroj: archiv nakladatelstvíNová regionální kniha o městské části Plzeň - Nová Hospoda

PLZEŇ: Reprezentativní populárně naučná publikace vyšla na podzim loňského roku. Jako první se uceleně věnuje historii někdejší osady Grünhof, později podle přistaveného nového zájezdního hostince zvané Nová Hospoda, o níž se písemné prameny zmiňují v roce 1713. Knihu jsme s kolektivem předních plzeňských odborníků a místních starousedlíků napsali nejen ve snaze zachytit mizející vzpomínky a doklady, fotografie či archiválie na dobu minulou, ale také jako odkaz našich předků pro další generace.

Autor článku: 
Dana Vondrášková/ika

Historie a současnost městské části Plzeň - Nová Hospoda
Kolektiv autorů, editor: Dana Vondrášková, Starý most 2019, 144 s.


Dějiny obcí obohacují naše kulturní prostředí a představují nezastupitelnou součást české historiografie, zejména jsou-li pojaty v souvislosti s širším dějinným kontextem. Tento cíl sleduje reprezentativní publikace o historii a proměnách městské části Plzeň-Nová Hospoda. Věnuje se nejen historickým faktům a událostem obce provázaných s minulostí Plzně, ale také dějinám každodennosti, a zároveň se dotýká i demografie, sociologie, archeologie, geografie, antropologie či etnografie.

Kolektiv autorů, významných plzeňských odborníků a specialistů - Mgr. Tomáše Bernhardta, Mgr. Karla Fouda, Mgr. Milana Metličky, PhDr. Jitky Janečkové, Mgr. Petra Sokola, Ing. Petra Náhlíka, PhDr. Marie Maderové a dalších znalců spolu s novohospodskými starousedlíky předkládá široké veřejnosti ucelený pohled na vývoj obce, jejíž území bylo osídleno již v době bronzové.

Obraz někdejší i současné každodennosti dává nahlédnout do osudů zdejších obyvatel zejména v období 19. a 20. století. Plasticky zachycuje jejich všední, sváteční, kulturní, politický, spolkový i sportovní život (zdejší TJ Sokol letos oslavil sté výročí) prožívané strasti i radosti. Seznamuje se zvyklostmi spojenými s důležitými životními událostmi, ale také s významnými osobnostmi Nové Hospody a jejího okolí. Články doplňuje množství barevných i černobílých dobových fotografií, historických záznamů, včetně první písemné zmínky z roku 1713, osobní i úřední doklady, cenné archiválie a vzácné mapy.

Publikace vznikla z touhy zachytit mizející svědectví o době minulé v zajímavé části plzeňského regionu, která si dosud uchovává víceméně vesnický ráz, ačkoliv zde pulzuje bohatý kulturní a sportovní život, utužovaný dobrými sousedskými vztahy, který podporují i zástupci městské části Plzeň 3, v jejímž obvodu se Nová Hospoda nachází.
Spolu s autory se tímto dílem chtějí novohospodští podělit o to, co oni i jejich předci prožili, co formovalo a ovlivňovalo jejich život a je v mnohém podobné se zkušenostmi a prožitky každého z nás.

Kniha je věnována všem, kteří ji se zájmem budou číst a je zároveň výrazem úcty našim předkům s láskou předávaným odkazem současné i budoucím generacím. Významným dílem k jejímu vydání přispělo statutární město Plzeň v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou, jenž do knihy napsal úvodní slovo.

Knihu lze zakoupit denně v kiosku u paní Heleny Videršperkové, K lesu 5, Plzeň - Nová Hospoda, (konečná linky č. 12 a 15 na Nové Hospodě), tel.: 723 831 175, e-mail: vidersperkova@seznam.cz, nebo objednávkou pro zaslání poštou na e-mail: novahospoda2019@seznam.cz.
Pražským zájemcům je možno dodat publikaci osobně po předběžném dojednání na adrese davoko@gmail.com.

Všichni autoři na ní pracovali bez nároku na honorář. Vydána byla díky poskytnutým grantům i finanční podpoře donátorů. Text podpořily odborné lektorské posudky, úvodní slovo poskytl primátor města Plzně.

Kniha kolektivu autorů má 144 s., rozměry 225 x 305 mm, vazba pevná, křídový papír, četné černobílé a barevné fotografie.

EAN 9788076400009

ISBN 978-80-7640-000-9

Více o knize: https://umo3.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/nova-hospoda-ma-vlastni-knihu-ktera-mapuje-jeji-historii-i-soucasnost.aspx  

dále: https://biblio.hiu.cas.cz/documents/478686?back=https%3A%2F%2Fbiblio.hiu.cas.cz%2Fauthorities%2F330731%3Flocale%3Dcs&group=478686,442017,349369

a také: https://plzenoviny.cz/novodobou-historii-nove-hospody/  

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Prázdninová část festivalu Letní slavnosti staré hudby, který každým rokem nabízí poutavé a objevné exkurze do hudební historie na atraktivních místech v Praze, se pomalu chýlí ke konci. Začátkem srpna jsou v programu představujícím pro tento rok hudbu šlechtických dvorů ještě dva koncerty výhradně domácích interpretů.

Hl. m. Praha
Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
03.08.2020

ČR: Nejlepší jazzovou skladbou roku 2020 autora do 35 let se stala píseň Czereśnie trumpetistky, skladatelky a dirigentky Štěpánky Balcarové. Kromě ocenění si odnesla i šek v hodnotě 40 000 Kč, který daroval Ochranný svaz autorský v rámci grantového programu Partnerství OSA.

Celá ČR
Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.08.2020

BRNO: Milan Kundera, který patří mezí nejvýraznější světové spisovatele a jehož dílo se dočkalo na čtyři tisíce vydání, se společně se svou manželkou Věrou rozhodl věnovat svoji knihovnu i s archivem Moravské zemské knihovně (MZK) v Brně. Na podzim tohoto roku by měla být Kunderova knihovna včetně rozsáhlého archivu převezena z pařížského bytu manželů Kunderových do MZK, kde bude čtenářské a odborné veřejnosti sloužit ke studiu i pro vědecké účely.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
31.07.2020

ČR: Zprávami opět rezonují negativní vyhlídky do budoucna a opět se polemizuje, zda se bude hrát, pro kolik lidí, s jakými hygienickými opatřeními a tak podobně , ale my v Kašparu si myslíme, že lepší než spekulovat nad nejasnou budoucností je lepší se podívat, co vše se od 25. května, kdy se znovu otevřela divadla, povedlo a odehrálo. A co chystáme do konce prázdnin?

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec
Co se děje
30.07.2020