neděle
2. dubna 2023
svátek slaví Erika
Václav Žák, Krajina s domy a ptáky, olej, sklo, 1980
© Zdroj: Melicharovo vlastivědné muzeumNaivní obrazy pábitele Václava Žáka vystaví galerie na zámku

ZLÍN: Originální autentická díla malíře Václava Žáka představí výstava „Pábitel“ v Galerii Václava Chada na zámku ve Zlíně. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 16. března 2023 v 17 hodin, k vidění pak bude až do 19. května, kdy bude její dernisáž součástí Galerijní a muzejní noci. V nabídce je také komentovaná prohlídka 22. dubna a o týden později komponovaný večer k výstavě.

od 16.03.2023 do 19.05.2023
Autor článku: 
Kateřina Martykánová

Svérázný umělec, samouk, představitel syrového umění art brut. A také pábitel, který inspiroval spisovatele Bohumila Hrabala, stal se předlohou k postavě handicapovaného malíře v povídce Bambini di Praga a zahrál si sám sebe ve snímku „Dům radosti“ režiséra Evalda Schorma. To vše je Václav Žák, jehož obrazy mohou zhlédnout návštěvníci zlínské Galerie Václava Chada.

Výstava Pábitel je připomínkou zapomenuté, avšak významné osobnosti české neškolené, marginální či naivní tvorby. Ryzí outsider svým svérázným imaginativním malířským projevem zaujal nejen Bohumila Hrabala, ale i další zástupce pražské kulturní elity šedesátých let – malíře Jaroslava Paura, Karla Součka, Richarda Fremunda nebo fotografy Evu Fukovou a Václava Chocholu.

Všem návštěvníkům přeji, aby si z výstavy vedle očistného vizuálního zážitku odnášeli v sobě i perličku skromné moudrosti, kterou tak výstižně popsal v jednom ze svých esejů Emanuel Frynta: Jen pábitel svede natolik věřit snu, že umí vzdorovat skutečnosti a nerezignuje, jen pábitel je dost blázen, aby nepřišel o rozum,“ pozval na prohlídku Pavel Konečný, kurátor výstavy.

Kromě originálních Žákových maleb jsou nedílnou součástí expozice i dokumentární fotografie Evy Fukové a Václava Chocholy zachycující jak kouzelné životní prostředí umělce, tak některé kulturní osobnosti, s nimiž se přátelil.

Pro zájemce o podrobnější informace je připravena komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Pavlem Konečným, která se uskuteční 22. dubna v 9:30 hodin, a komponovaný večer s přednáškami Pavla Konečného a Zuzany Kriškové 27. dubna v 17:00 hodin. Dernisáž výstavy proběhne 19. května v 17:00 hodin jako součást Galerijní a muzejní noci.

Výstava je realizována za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu i komentované prohlídky je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.

 

O autorovi:

Václav Žák (*1906 Velké Kyšice, †1986 Unhošť) byl český malíř. Vzhledem ke zdravotnímu postižení nemohl používat zchromlou pravou ruku. Vychodil jen pět tříd základní školy a po těžkých začátcích se živil sběrem králičích a kozích kožek. S výtvarnou tvorbou začal až jako šestačtyřicetiletý samouk. Maloval na vše, co měl kolem sebe – na skleněnou verandu u svého domu, stěny i stropy v obytných místnostech, nábytek i venkovní omítky domu. 

Jeho originální spontánní tvorba neušla pozornosti mnoha umělců, kteří jej na přelomu 50. a 60. let 20. století začali navštěvovat a zajímat se o jeho malby i svéráznou literární tvorbu „románů“. Vedle spisovatele Bohumila Hrabala to byli například malíři Jaroslav Paur, Karel Souček, Richard Fremund nebo fotografové Eva Fuková a Václav Chochola, ale také mnozí zahraniční a čeští sběratelé (Anton Kollár). Podle dochovaných zápisků tvůrce se tak jeho obrazy na skle nacházejí ve dvanácti státech světa.

V poměrně krátkém období zvýšeného zájmu o dílo a osobnost pana Žáka, vymezeném zhruba roky 1962 až 1966, se uskutečnilo několik jeho výstav a především natáčení filmu Evalda Schorma s názvem „Dům radosti“, v němž pan Žák představoval sám sebe, stejně jako v dalším krátkém hraném filmu režiséra Juraje Jakubiska „Dážď“.

Na stáří Václav Žák odmítl pobývat v domově důchodců a v jedné z depresivních krizových situací zabílil vnitřní i venkovní malby svého domu, v němž později 6. ledna 1986 zemřel.

Pro svébytné kvality je jeho výtvarná tvorba (asi 600-700 obrazů) právem řazena mezi nejpřesvědčivější autentické doklady českého syrového umění a řadu jeho děl vlastní několik muzeí a galerií u nás. Nejpočetnější kolekci, asi stovku podmaleb na sklech i dalších dokumentů a objektů, spravuje Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Knihovny zareagovaly bezprostředně po vypuknutí konfliktu a s příchodem lidí prchajících před válkou na Ukrajině veřejně deklarovaly, že jejich informační, vzdělávací a komunitní služby jsou k dispozici i nově příchozím. Do podpory se zapojily nejen jednotlivé knihovny, ale také knihovnické spolky a sdružení – Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Velmi důležitá byla finanční podpora komunitní a vzdělávací roli knihoven ze strany Nadace OSF, která tyto aktivity v roce 2022 podpořila částkou 902 000 Kč.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Odborné studie a recenze, Co se děje
30.03.2023

ČR: Národní pedagogický institut připravil revizi RVP (Rámcových vzdělávacích programů) pro všechny oblasti vzdělávání, tedy i Umění a kultura. Je sotva pochopitelné, že tato oblast se jakousi setrvačností vyučuje na 90 % škol pouze jako tzv. výtvarka a hudebka. Důvodem je pravděpodobně fakt, že v těchto oborech připravuje budoucí učitele síť Pedagogických fakult. Oblast umění je však výrazně širší a bohatší, nezahrnuje jen hudbu, výtvarné umění a literaturu (vyučovanou v rámci ČJ), ale také divadlo, tanec, film a veškeré přesahy a synergie uměleckých oborů.

A toto komplexní pojetí umění jako živého organismu ovlivňujícího náš každodenní život najdeme právě v Koncepci B chystané a diskutované revize RVP. Konečně!

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Výtvarné umění, Ostatní, Vzdělávání
Co se děje
31.03.2023

ČR: Letošní, již 23. ročník pohádkové Noci s Andersenem, která se koná  v pátek 31. března 2023, proběhne na více než 1.700 místech naší planety a nočního čtení pohádek si užije více než 100.000 dětí i dospělých!

Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
29.03.2023

ČR: Z aktuálního vydání tohoto dvouměsíčníku slováckého regionu se dozvíte, že v roce 2021 byla pro veřejnost otevřena nová expozice v Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Dále se seznámíte s tím, jak v obcích probíhají nářeční výzkumy a sami posoudíte, zda by byly vhodné také pro vaše bydliště. Ve druhém díle cyklu, zaměřeném na malá vesnická a soukromá muzea, zjistíte, jak postupovat při jejich zakládání. Úvodní částí pak začíná nový seriál, a to o historii šibenic na jihovýchodní Moravě.

Celá ČR, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Architektura, Hudba, Výtvarné umění, Lidová kultura, Senioři, Památky, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
29.03.2023