pondělí
30. listopadu 2020
svátek slaví Ondřej
Logo muzea
© Zdroj: https://www.facebook.com/muzeumsemilyMuzeum Semily v době koronavirové

SEMILY: Dělat kulturu v této době není lehké. Obzvláště něco plánovat. Připravíte výstavu, přednášku a pak Vám muzeum a galerii zavřou. Nicméně i tak lze v budovách, jakými jsou muzea a galerie, vytvářet mimo zraky návštěvníků smysluplné věci, například ve vztahu k cenným sbírkám. A tak se nejen inventarizuje veškerý sbírkový fond čítající několik desítek tisíc předmětů, abychom znali jejich stav, ale chystají se i nové výstavy.

Autor článku: 
Miroslav Šnaiberk

Některé předměty, které nám projdou rukama, ošetřujeme, jiné, jejichž stav neodpovídá možnosti je vystavit a jedná se o vzácné kusy, necháváme s podporou donátorů a sponzorů odborně restaurovat. Týká se to především sbírky výtvarného umění. Příkladem je vzácný portrét Riegrovy matky získaný do našeho muzea šťastnou shodou okolností v letošním roce, který nám opravila restaurátorka Blanka Nechanická z Rokytnice a celou akci sponzorovala rodina Kuršelova ze Semil. Obraz bude spolu s restaurovaným portrétem Františka Ladislava Riegra od železnobrodského malíře Franze Maischeidera vystaven po otevření muzea v rámci nové výstavy Výtvarné umění ve sbírkách semilského muzea. Na této výstavě budeme prezentovat nejen méně známé obrazy, které byly delší čas ukryté v depozitáři, ale i nové akvizice, jež se nám podařilo získat v letošním roce. Například díla od podkrkonošského malíře Františka Feikla z Dolní Sytové či vzácný obraz Madony z Ježíškem z roku 1889 od již zmíněného Franze Maischeidera, který je v současnosti v restaurátorské dílně. Obraz je nejen velmi krásný, ale zajímavý je i příběh jeho autora. Tento skvělý malíř a také jeden z prvních fotografů v regionu spadl v roce 1860 při opravě maleb uvnitř bozkovského kostela z lešení z výšky devíti metrů a pád se štěstím přežil. Tento „zázrak“ byl pak přičítán pomoci tamější Panně Marii Bozkovské.

Druhou nově chystanou instalací je výstava mapující nejstarší historii semilského muzea od rozpačitých počátků v 1. polovině 20. století přes vznik Muzea dělnického hnutí a Památník Antala Staška a Ivana Olbrachta v roce 1960 až po současnost. K vidění budou i některé unikátní sbírkové kusy jako například čepice a činky Antala Staška, posmrtná maska Ivana Olbrachta nebo restaurovaný námořní atlas ze 17. století, který byl původně součástí sbírek tzv. Mizerova muzea v Semilech.

Třetí výstavou, kterou přivezeme na předvánoční čas z Hrusic, bude výstava malebných reprodukcí Josefa Lady, jenž chceme doplnit prodejní výstavou vánočního řemeslného artiklu.

Všechny tři nové výstavy budou v muzea k vidění ihned, jakmile nám to situace s pandemií umožní.

Doufejme, že to bude co nejdříve.

 

Miroslav Šnaiberk, ředitel

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

http://www.muzeumsemily.cz/

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
27.11.2020

PRAHA, ČR: Barbora Poláková, Ondřej Ruml, Beata Hlavenková, Radek Baborák, Terezie Vodička Kovalová, Jiří Vodička, Miroslav Sekera a řada dalších hudebníků zpříjemní nejen dětem čekání na Ježíška. Zapojili se totiž do příprav on-line adventního kalendáře festivalu Struny dětem. Na festivalových stránkách www.strunydetem.cz se už od první adventní neděle 29. listopadu bude každý den o půlnoci otevírat nové hudební okénko. Adventní pozdrav festivalových umělců vždy uvede originální stand-up hudební pranostika v podání „světočeského hudebního teoretika Petra Balzáma“. Jednotlivé příběhy budou i součástí tradičního adventního kalendáře ČT:D.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
27.11.2020

ČR: Předvánoční Adventní koncerty České televize se v letošním roce budou konat již po třicáté. Jedna z nejstarších dobročinných sbírek u nás od svého vzniku podpořila na 120 neziskových organizací a rozdělila přes 217 milionů korun. Výtěžek z jubilejního ročníku pomůže institucím provozujícím chráněné bydlení, výcvik asistenčních psů, centrum pro osoby s tělesným hendikepem a školu pro děti s kombinovaným postižením. Obvyklé čtyři adventní podvečery letos doplní také mimořádný, pátý koncert, jehož výtěžek bude věnován neúplným rodinám – samoživitelkám a samoživitelům.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
27.11.2020

PRAHA: V úterý 24. listopadu, přesně měsíc před Vánoci, oslavil český basbarytonista Adam Plachetka vydání nového muzikálového alba Music Man. Na střechu Lucerny si přizval i hvězdného kmotra, herce a zpěváka Vojtu Dyka. Humorem sobě vlastním dotáhli oba umělci slavnostní křest k dokonalosti. Sociální distanc maximálně dodrželi i při samotném slavnostním polití alba – předali si ho na lopatě.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
27.11.2020