neděle
2. dubna 2023
svátek slaví Erika
Aby nebe nespadlo - Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti
© Mezinárodní organizace pro migraci - IOM Česká republikaMezinárodní organizace pro migraci: Pozitivní příběhy česko-ukrajinského soužití

ČR: V Česku od začátku konfliktu na Ukrajině vznikl nespočet spolků, komunit i pevných sociálních vazeb, které spojuje zásadní vlastnost. Jejich základním kamenem se totiž stala úzká spolupráce mezi nově příchozími z Ukrajiny a lidmi pracujícími v českých komunitních centrech spolu s řadou dalších Češek, Čechů a již usazených Ukrajinek, která se rozhodla pomáhat. Příběhy pěti takových společenství vypráví nová podcastová série, kterou provází novinářka Fatima Rahimi. Podcast je projektem Mezinárodní organizace pro migraci.

Autor článku: 
Filip Stowasser, Mezinárodní organizace pro migraci

Nová podcastová série Aby nebe nespadlo – Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti sleduje novinářku Fatimu Rahimi na cestách po pěti českých městech. Rahimi se setkává se skupinami lidí podporujícími ukrajinské uprchlice a jejich rodiny. Příběhy, které se odehrávají v Klatovech, Berouně, Jablonci nad Nisou, Chebu a Hodoníně, mění její pohled na schopnost české společnosti pomáhat. Sama Rahimi má totiž poměrně dramatickou zkušenost s imigrací, když před více než 20 lety utíkala s rodinou z Afghánistánu. Její perspektivu později formovala také reakce české společnosti na evropskou migrační situaci v roce 2015, kterou jako novinářka sledovala.  

„Ještě před svým prvním výjezdem za ukrajinsko-českými komunitami na podzim 2022 jsem žila v tom, že solidarita s uprchlíky z Ukrajiny upadá. Lidé pomáhali ze začátku, teď už se k tomu moc nemají. Když jsem ale situaci viděla zblízka, uvědomila jsem si, kolik neuvěřitelně silných osobností je ochotno a schopno stále pomáhat, pomáhat uprchlíkům začít znovu,“ říká ke své nové zkušenosti Fatima Rahimi. Dodává, že veliká zásluha o pomoc patří i řadě Ukrajinek, které v Česku žily již před válkou. 

Tímto podcastem bychom rádi upozornili na mimořádně záslužnou a často neviditelnou činnost komunitních center, knihoven či spolků, které v České republice pomohly a pomáhají desetitisícům lidí, kteří utekli před válkou,” říká Petr Čáp, ředitel české kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci a autor námětu podcastu. Podcastovou sérií chce podle něj organizace poukázat na fakt, že česká občanská společnost bezprecedentní vlnu migrace zvládla i díky opoře silných, odolných a zkoordinovaných komunit, základních pilířů občanské demokratické společnosti. „Všichni členové komunit by si měli být těchto hodnot vědomi a dále posilovat důvěru mezi lidmi a odolnost vůči nenávistným či xenofobním projevům politického marketingu, pro který je migrace vděčné téma polarizace,” dodává Čáp. 

Solidaritu Česka ocenil začátkem října minulého roku i generální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci pod OSN. „Česká republika nastavila vysoký standard při přijímání takového množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině,“ uvedl António Vitorino. 

Pětidílná podcastová série Aby nebe nespadlo – Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti vytvořena skupinou Kineticon. K poslechu je veřejně dostupná na Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích a platformách. Voiceover podcastu namluvila Petra Bučková. Zadavatelem projektu je Mezinárodní organizace pro migraci – IOM Česká republika a vychází z celosvětového hnutí It Takes a Community oslavující, jak všichni lidé, bez ohledu na to, kde se narodili, přispívají k tomu, aby naše komunity byly lepšími místy pro život a domov. 

 

Vytvořila audio skupina Kineticon  
Námět: Mezinárodní organizace pro migraci – IOM Česká republika 
Master: Tomáš Karásek  
Účinkují: Fatima Rahimi, Petra Bučková a členky a členové komunit z Klatov, Berouna, Jablonce nad Nisou, Chebu a Hodonína  
Foto: Anna Šolcová  
Vizuál: Lina Skorobogatchenko 

Anotace podcastové série: 

Aby nebe nespadlo je podcastová série, která mapuje, jak se proměnily naše komunity s příchodem ukrajinských uprchlic a uprchlíků. Celou sérií provází novinářka Fatima Rahimi, která navštíví pět měst v Česku. V Klatovech, Berouně, Jablonci nad Nisou, Hodoníně a Chebu se setkává s lidmi tvořícími síť pomoci. Její podoba se místo od místa liší, ale vždy ji synergicky utvářejí místní a příchozí. Uslyšíte autentické rozhovory z cest i komentáře Fatimy Rahimi, kde se zrcadlí její migrační zkušenosti. I díky nim přistupuje k tématu s empatií a vědomím širšího kontextu. Postupně odkrývá kvality komunit, které se otevřely lidem z Ukrajiny. A je patrné, že ačkoliv je taková pomoc náročná, komunity mohou svůj potenciál rozvíjet i ve složitých situacích. Autentickou atmosféru, která se prolíná napříč celou sérií, podporuje působivý zvukový design Anny Kolářové.  

Odkazy podcastu: 

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Knihovny zareagovaly bezprostředně po vypuknutí konfliktu a s příchodem lidí prchajících před válkou na Ukrajině veřejně deklarovaly, že jejich informační, vzdělávací a komunitní služby jsou k dispozici i nově příchozím. Do podpory se zapojily nejen jednotlivé knihovny, ale také knihovnické spolky a sdružení – Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Velmi důležitá byla finanční podpora komunitní a vzdělávací roli knihoven ze strany Nadace OSF, která tyto aktivity v roce 2022 podpořila částkou 902 000 Kč.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Odborné studie a recenze, Co se děje
30.03.2023

ČR: Národní pedagogický institut připravil revizi RVP (Rámcových vzdělávacích programů) pro všechny oblasti vzdělávání, tedy i Umění a kultura. Je sotva pochopitelné, že tato oblast se jakousi setrvačností vyučuje na 90 % škol pouze jako tzv. výtvarka a hudebka. Důvodem je pravděpodobně fakt, že v těchto oborech připravuje budoucí učitele síť Pedagogických fakult. Oblast umění je však výrazně širší a bohatší, nezahrnuje jen hudbu, výtvarné umění a literaturu (vyučovanou v rámci ČJ), ale také divadlo, tanec, film a veškeré přesahy a synergie uměleckých oborů.

A toto komplexní pojetí umění jako živého organismu ovlivňujícího náš každodenní život najdeme právě v Koncepci B chystané a diskutované revize RVP. Konečně!

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Výtvarné umění, Ostatní, Vzdělávání
Co se děje
31.03.2023

ČR: Letošní, již 23. ročník pohádkové Noci s Andersenem, která se koná  v pátek 31. března 2023, proběhne na více než 1.700 místech naší planety a nočního čtení pohádek si užije více než 100.000 dětí i dospělých!

Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
29.03.2023

ČR: Z aktuálního vydání tohoto dvouměsíčníku slováckého regionu se dozvíte, že v roce 2021 byla pro veřejnost otevřena nová expozice v Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Dále se seznámíte s tím, jak v obcích probíhají nářeční výzkumy a sami posoudíte, zda by byly vhodné také pro vaše bydliště. Ve druhém díle cyklu, zaměřeném na malá vesnická a soukromá muzea, zjistíte, jak postupovat při jejich zakládání. Úvodní částí pak začíná nový seriál, a to o historii šibenic na jihovýchodní Moravě.

Celá ČR, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Architektura, Hudba, Výtvarné umění, Lidová kultura, Senioři, Památky, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
29.03.2023