čtvrtek
25. července 2024
svátek slaví Jakub
Vizuál
© Archiv pořadateleMezinárodní kongres v Brně přivítá více než 100 divadelních kritiků z celého světa a stane se příležitostí pro předání ceny Thálie

BRNO: V termínu od 20. května do 26. května 2024 se do Brna v rámci nadcházejícího ročníku festivalu Divadelní svět Brno, jehož pořadatelem je Národní divadlo Brno, sjede víc než 100 profesionálů z řad divadelních kritiků a publicistů z celého světa. Zúčastní se zde kongresu Mezinárodní asociace divadelních kritiků/Association Internationale des Critiques Théatre (AICT-IATC). V kandidatuře na jeho pořádání uspěli PerformCzech / Oddělení mezinárodní spolupráce, Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a České středisko AICT.

od 20.05.2024 do 26.05.2024
Autor článku: 
Matouš Danzer

Ve spojení s kongresem, který se uskuteční v Mozartově sále divadla Reduta, proběhne ve středu 22. května v 10:00 konference na téma „Pravda” v kafkovském světě (divadla): Tragické nebo komické? přístupná veřejnosti. Ve čtvrtek 23. května v 15:00 bude předána cena Thálie Prof. Dr. Erice Fischer-Lichte za celoživotní přínos v oboru teatrologie. V rámci kongresu bude také voleno nové vedení a noví členové výkonného výboru. Kandidátkou do předsednictva je i česká divadelní tvůrkyně a pedagožka Hana Strejčková.

Kongres zahrnuje valnou hromadu a předání Ceny Thálie nominované osobnosti za přínos v oboru teatrologie. 

Vybrané příspěvky, které zazní na konferenci „Pravda” v kafkovském světě (divadla): Tragické nebo komické? budou následně publikovány v online magazínu Critical Stages/Scènes critiques v prosinci roku 2024. Na programu v době konání festivalu je i pořádání workshopu pro dvacítku studentů kritiky ze zahraničí. 

Odborné akce jsou tradiční součástí světových kongresů AICT/IATC. V první části konference zazní příspěvky reflektující inscenace z různých zemí světa, které přímo vycházejí z díla Franze Kafky. V této sekci zazní příspěvky účastníků z Francie, Číny, USA, Koreje, Slovenska a České republiky. Za České středisko AICT vystoupí se svým příspěvkem MgA. Hana Strejčková PhD. a doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

Lze však očekávat i prezentace o inscenacích či tvůrcích, které přednášející považují za „kafkovské“ v nejširším slova smyslu, ať už z hlediska jejich témat souvisejících s mocenskou manipulací, nebo jejich specifické kafkovské až orwellovské atmosféry. Zde se představí teatrologové z Finska, Švédska, Japonska, Řecka a Íránu.

Odbornými garanty konference jsou česká divadelní režisérka, dramaturgyně, choreografka, publicistka a pedagožka Hana Strejčková, členka ExCom AICT/IATC Zuzana Uličianska a Savas Patsalidis, šéfredaktor časopisu Critical Stages.

 „Pro uspořádání kongresu nastaly příhodné podmínky díky finančním zdrojům z Národního plánu obnovy a kontinuální podpoře Ministerstva kultury, s jehož podporou jsme se úspěšně ucházeli nejen o pořádání této globální akce, ale v minulosti také hostili zasedání exekutivních výborů dalších mezinárodních nevládních organizací, s nimiž IDU spolupracuje. Těžko najít vhodnější příležitost k úvahám o smyslu a roli divadla v současné společnosti, než je setkání více než stovky divadelních kritiků, teoretiků a profesionálů všech generací z celého světa. Zvláště tak brzy poté, co jsme se ocitli v podivně povědomé geopolitické dichotomii, kdy Evropa opět stojí tváří v tvář existenci osy západ-východ v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Česká republika leží na křižovatce východu a západu, severu a jihu, jak je patrné z neobvyklé koncentrace bohaté kulturní historie a dědictví v naší poměrně malé zemi. A co víc můžeme jako docela malá země a v souladu s naší humanistickou tradicí udělat, než apelovat na všechny strany: posaďme se ke kulatému stolu a promluvme si”, říká Martina Pecková Černá, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce IDU. 

 

O AICT

International Association of Theatre Critics/Association Internationale des Critiques de Théatre byla založena v roce 1956, Československo patřilo k zakládajícím členům. Posláním organizace je sdružovat divadelní kritiky, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, iniciovat mezinárodní setkání a výměny. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplínu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich práva.   

 

Cena Thálie AICT  

Mezinárodní asociace divadelních kritiků ji začala udělovat v roce 2006 na počest osobnostem z oblasti scénických umění, které svou tvorbou a praxí významně ovlivňují obor divadelní kritiky. Cena se předává laureátovi/laureátce vždy během Světového kongresu asociace. Na kongresu v Brně cenu převezme Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte (1943, Německo), autorka více než stovky odborných studií, článků a několika monografických publikací v oboru estetiky a teorie a dějin divadla. 

 

Kongres se koná z iniciativy PerformCzech, Institutu umění – Divadelního ústavu v koordinaci s Asociací českých divadelních kritiků za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Generation After. Návrh na pořádání 30. ročníku Světového kongresu Mezinárodní asociace divadelních kritiků v České republice a moravské metropoli byl odhlasován výkonným výborem AICT. Organizátorem akce je Institut umění – Divadelní ústav a české centrum Asociace divadelních kritiků, spolupořadatelem Národní divadlo Brno a festival Divadelní svět Brno 

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČESKÝ TĚŠÍN: Vyšla nová publikaci našeho kolegy historika Mgr. Martina Krůla, Ph.D., s názvem PORTA SILESIAE. JABLUNKOVSKÉ ŠANCE – RANĚ NOVOVĚKÝ FORTIFIKAČNÍ SYSTÉM NA POMEZÍ SLEZSKA, UHER A POLSKA.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky, Vzdělávání
Co se děje
23.07.2024

ČR: V zásadních chvílích pro Československo a Česko jsme se vždy shromažďovali na Václavském náměstí pod monumentální sochou sv. Václava, obklopeného patrony české země. Svátek 1. máje symbolizuje zase pro Pražany socha Karla Hynka Máchy na Petříně. Obě sochy jsou dílem Josefa Václava Myslbeka (1848–1922), a ještě mnoho dalších – například mohutná sousoší na Vyšehradě inspirovaná postavami z naší nejstarší historie. Co víme o jejich autorovi? Nejvíce si cenil druhého místa na pařížském Salonu za dílo Krucifix, které se nedávno stalo středem pozornosti nejen na pražské AVU, kde už přes 100 let visí jeho další odlitek, a kterou Myslbek spoluzakládal.

Milada Myslbeková, pravnučka zakladatele moderního českého sochařství, se už loni rozhodla připomenout svého slavného předka velkou výstavou. Proběhla v Praze v Obecním domě a byl to docela husarský kousek, protože jinak se podobnou činností nikdy nezabývala. Ale podařilo se a energické dámě se splnil sen, o kterém si teď vyprávíme, a který by měl mít i pokračování. Vždyť Josef Václav Myslbek je zakladatelem českého moderního sochařství a jako takový by měl mít pevné místo v naší národní paměti. Je to ale tak?

 

 

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Ostatní, Památky
Články a komentáře
24.07.2024

PRAHA: Galerie kritiků musí po prázdninách skončit v prostorách pražského paláce Adria, kde sídlí přes 20 let. Nynější provozovatel galerie, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, prohrál soutěž, kterou vypsal správce budovy Trade Centre Praha (TCP) po problémech s placením nájemného. ČTK to sdělil zástupce správce Ondřej Šrámek. Předsedkyně sdružení Vlasta Čiháková Noshiro uvedla, že se obrátila na radu hlavního města a primátora, aby zhodnotili regulérnost soutěže. Soutěž vyhrála s nabídkou společnost Art of All, která provozuje on-line galerii Original Gallery. Jednatel Art of All Marcel Sítník uvedl, že v paláci Adria bude její kamenná pobočka. Budova patří magistrátu, pro který ji spravuje TCP.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Senioři
Co se děje
22.07.2024

ČR-ZAHRANIČÍ: Platforma Terén se vydává na téměř měsíční (22. 7. – 19. 8. 2024) zahraniční touring s loutkovou inscenací Návštěva. Kromě hlavního města Soulu ji uvede i v dalších menších městech jako Gwangju nebo Jeonju. Autoři Návštěvy, Robert Smolík a Veronika Vlková, představí tamějšímu publiku a odborné veřejnosti české loutkové divadlo i výtvarné umění. Hostování bude doplněno o doprovodné programy v podobě workshopů, přednášek a diskusí. Program probíhá v rámci projektu PerformCzech, který s podporou Národního plánu obnovy organizuje Institut umění – Divadelní ústav.

zahraničí
Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
19.07.2024