čtvrtek
25. července 2024
svátek slaví Jakub
Kronikář Ing. Hubert AntesKroniky a kronikáři v Praze - 6. díl z Prahy

Autor článku: 
Eva Veselá

<p>PRAHA: V rámci systematického mapování kronik a kronikářů vám dnes předkládáme náhled do dvou pražských městských částí – do Horních Počernic, které spadají pod Prahu 9, a Zbraslavi, což je správní obvod Praha 5. Obě tyto městské části byly připojeny ku Praze v roce 1974, a obě měly nebo mají podobný problém, a sice chybějící zápisy.</p> <p>Horní Počernice</p> <p>Pražská městská část Horní Počernice je dnes tvořena třemi původně samostatnými obcemi Horni Počernice a Čerousy, Chvaly a Svépravice. Kroniky Horních Počernic a Čertous byly vedeny v letech 1888 – 1910 a 1937 – 1943, kronika Chval v letech 1922 – 1938 a kronika Svépravic od roku 1934. Ke sloučení výše uvedených obcí do městské části Horní Počernice došlo v roce 1943, a od téhož roku je také vedena obecní kronika. Dnes se počet jejích svazků vyšplhal na 22, z toho dva svazky jsou kopiemi těch, které jsou uloženy v archivu ve Zdibech (obec severně od Prahy, v okrese Praha – východ).<br />
„Od počátku 60. let 20. století jsem byl v kontaktu se svým předchůdcem. Kronikářem jsem byl jmenován v roce 1985 a zpětně jsem doplnil chybějící zápisy v kronice za období 1979 – 1984. Vedení kroniky spočívá v trpělivém shromažďování podkladů pro psaní během celého roku, přičemž do kroniky se pak dostává jen to nejpodstatnější a nejzajímavější. Kromě obecních kronik existují v naší městské části kroniky škol původních obcí i kronika Besedy J. K. Tyla a kroužku mládenců, která byla vedena od roku 1912 až do padesátých let minulého století. Na jejích stránkách si můžeme přečíst např. o tom, jak si vedli zdejší divadelní ochotníci.<br />
A co to byl kroužek mládenců? Jeho členy mohli být mladí muži až do chvíle, než se oženili,“
říká kronikář Horních Počernic Ing. Hubert Antes. Kroniky Horních Počernic jsou psány ručně, speciálním inkoustem a dnes už zapomenutým perem se špičkou. Přílohy a fotodokumentace ke kronice jsou v omezeném rozsahu z období 1. republiky a poté až do roku 1980. Další léta doplňuje každý roční zápis v kronice i příslušná fotodokumentace a přílohy.<br />
„Pravidelně píšu články do měsíčníku Hornopočernický zpravodaj, připravuji přednášky, besedy nebo vycházky. Největší radost mám při besedách pořádaných na zdejších základních školách a na gymnáziu. Děti jsou bezprostřední a mají nefalšovaný zájem. Tady padají dotazy vztahující se k dřívější historii. Zajímá je, jestli v nedalekém lese působili loupežníci, jestli vedly pod zámkem Chvaly tajné chodby a jak by se tam dalo dostat. Studenty pak zajímají např. archeologické nálezy i způsob, jak se tehdy při jejich odkrývání postupovalo. Zpracovávám texty do příležitostně vydávaných publikací, odpovídám na dotazy v televizním pořadu Z metropole, pokud se týkají naší městské části. Chodí za mnou i studenti, kteří se mnou konzultují práce vztahující se k místní historii. Vyhledávám potřebné informace v archivu a nezapomínám ani na rozhovory s pamětníky,“ přibližuje svoji práci hornopočernický kronikář.</p> <p>Zbraslav</p> <p> Starší kronikářské zápisy jsou v této městské části z let 1956 až 1985 a existují ve dvou svazcích.<br />
„Kroniku jsem psal v letech 2003 až 2009, přičemž každý rok je veden samostatně. Zápis za rok 2003 se na úřadě ztratil, takže k němu zůstaly jen přílohy. Retrospektivně jsem ještě zpracoval v souhrnu léta 1986 – 1989,“ říká bývalý kronikář Martin Šámal a dodává: „Příležitostně jsem psal články – např. o historii znaku Zbraslavi, k výročí rybářského klubu. Nyní připravuji ve spolupráci s farním úřadem publikaci – průvodce a historie zdejšího hřbitovního kostela sv. Havla. Několik let provádím zájemce po zbraslavských kostelích (kostel sv. Jakuba Většího, hřbitovní kostel sv. Havla) a dalších památkách. Podařilo se mi zachránit dokumentaci zdejší místní organizace Rybářského svazu po povodni v roce 2002 a zajistit její předání do Archivu hl. m. Prahy, archivně jsem uspořádal a připravil skartační řízení staré spisovny zdejšího Úřadu městské části, které se bohužel zřejmě neuskutečnilo,“ dodává bývalý zbraslavský kronikář Martin Šámal.<br />
Novým kronikářem byl nedávno jmenován Ing. František Kadleček, který povede zápisy od roku 2010.</p>

Mohlo by vás také zajímat...