úterý
4. srpna 2020
svátek slaví Dominik
Autorka výstavy Iveta Mátlová
© Pavel PrincKrátký život jedinečné školy

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Druhá výstava v hlavní budově Slováckého muzea představí historii výjimečné školy a nahlédne na knihvazačské řemeslo. Nově připravená výstava Slováckého muzea by se dala jedním slovem charakterizovat: vzpomínání. Exkurze v čase návštěvníka zavede k poznání dnes již mizejícího řemesla.

od 01.03.2018 do 03.06.2018
09:00 - 17:00
Autor článku: 
Pavel Princ

Mnohé rozhodně překvapí, kdo se na vzniku svého času jediné školy v republice podílel. V malém sále muzea ve čtvrtek 1. března 2018 v 17.00 hodin představíme Odbornou školu knihvazačskou v Uherském Hradišti.

„Tato městská škola před sto lety měla nabídnout mladým ženám možnost osamostatnění se a založení nových živností, které by byly přínosem regionu. Přímo název Ženská odborná škola knihařská k tomu vybízel. V době, kdy byla na Slovácku silně zakořeněna práce v zemědělství, se tato myšlenka nesetkala s velkým ohlasem. Zájem ze stran žen o knihvazačské studium byl malý, proto již ve druhém školním roce začali být přijímáni také chlapci, kteří v pozdějších letech převažovali,“ popsala Iveta Mátlová, autorka výstavy, počátky této školy se statusem tříletého veřejného učiliště do roku 1930. „V roce 1931 byla škola přejmenována na Odbornou školu knihvazačskou a přeorganizována na dvouletou denní školu knihvazačskou. Třetí ročník nahradila jednoroční mistrovská škola knihvazačská. Nově zřízená jednoroční mistrovská škola byla určena pro absolventy dvouleté knihvazačské školy a také pro ty, kteří byli starší 16 let a vyučili se u mistra a složili tovaryšskou zkoušku. V roce 1949 dochází k jejímu zestátnění, v roce 1950 k zániku školy,“ pokračuje Mátlová, v příběhu výstavy, která se zaměřuje nejen na osobnosti vedení školy, ale vzpomíná i na některé, kteří školou prošli, a jejich odkaz přesáhl region.

„Ve vedení školy se postupně vystřídali František Kretz – známý uherskohradišťský sběratel, pod jehož vedením se na knižní desky aplikoval slovácký ornament. Druhý ředitelem se stal ředitel obchodní akademie Hugo Raulich, který naopak od používání ornamentu ustupoval, a v roce 1924 pak malíř Ruda Kubíček,“ zmínila Mátlová. Pod fundovaným vedením Rudy Kubíčka získala škola odbornost a celosvětovou prestiž. „Ruda Kubíček si uvědomoval nutnost a sílu propagace. Škola začala pořádat vlastní výstavy a úspěšně se prezentovala nejen na domácí půdě při sjezdech bibliofilů, ale také v zahraničí na mezinárodních výstavách. Vše až do doby válečné a poválečné, která zabrzdila její následný vývoj. Bohužel,“ posteskla si Mátlová. „Po celé válečné období byl na protektorátní úřady vyvíjen velký tlak uherskohradišťských knihařů požadujících zrušení školy. V nelehké hospodářské době pro ně škola znamenala levnou a vysoce kvalitní konkurenci. I přesto, že ředitelství školy dělalo vše pro její udržení, došlo v roce 1949 k jejímu zestátnění a v roce 1950 škola zanikla,“ uvedla Mátlová důvod ukončení života této unikátní školy.

V celé historii se ve dvouleté škole vyučilo celkem 167 žáků knihvazačství. Téměř stejné množství žáků vyšlo také ze školy mistrovské, kde žáci převážně v rámci praktického cvičení prováděli odborné knihařské práce. „Škola vychovala i některé výrazné osobnosti, mezi nimi třeba Fanka Jilíka, Miloše Novotného či světově uznávaného knihvazače Karla Dudeška. Výstava si klade za cíl seznámit nejen s historií školy a představit práce žáků – krásné knižní vazby kožené, polokožené, pergamenové či papírové a textilní, které vznikaly v Odborné škole knihvazačské, ale také život a práci všech zmíněných významných osobností,“ dodává Mátlová.

Prostřednictvím knihařského nářadí a nástrojů mohou návštěvníci nahlédnout do knihařské dílny a zhlédnout několik typů knižních lisů, knižní řezačku i zlatičku. Poslední část výstavy je věnována pokračovatelům knihařského řemesla – oboru knihař na Střední škole MESIT v Uherském Hradišti, kteří zde vystavují své převážně kartonážnické výrobky. V rámci výstavy jsou připraveny výukové programy pro školy zaměřené na vznik knihy a knižní vazby s možností výroby drobného kartonážnického výrobku.

Výstava potrvá do 3. června 2018.

 

Bližší informace:

Mgr. Iveta Mátlová, mobil: 737 546 267, iveta.matlova@slovackemuzeum.cz

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Prázdninová část festivalu Letní slavnosti staré hudby, který každým rokem nabízí poutavé a objevné exkurze do hudební historie na atraktivních místech v Praze, se pomalu chýlí ke konci. Začátkem srpna jsou v programu představujícím pro tento rok hudbu šlechtických dvorů ještě dva koncerty výhradně domácích interpretů.

Hl. m. Praha
Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
03.08.2020

ČR: Nejlepší jazzovou skladbou roku 2020 autora do 35 let se stala píseň Czereśnie trumpetistky, skladatelky a dirigentky Štěpánky Balcarové. Kromě ocenění si odnesla i šek v hodnotě 40 000 Kč, který daroval Ochranný svaz autorský v rámci grantového programu Partnerství OSA.

Celá ČR
Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.08.2020

BRNO: Milan Kundera, který patří mezí nejvýraznější světové spisovatele a jehož dílo se dočkalo na čtyři tisíce vydání, se společně se svou manželkou Věrou rozhodl věnovat svoji knihovnu i s archivem Moravské zemské knihovně (MZK) v Brně. Na podzim tohoto roku by měla být Kunderova knihovna včetně rozsáhlého archivu převezena z pařížského bytu manželů Kunderových do MZK, kde bude čtenářské a odborné veřejnosti sloužit ke studiu i pro vědecké účely.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
31.07.2020

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Radní Královéhradeckého kraje schválili poskytnutí finančních prostředků na zajištění provozu knihoven v regionu. Pokud tento návrh schválí krajští zastupitelé na svém jednání v září, poskytne kraj knihovnám téměř 10 milionů korun.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
04.08.2020