úterý
4. října 2022
svátek slaví František
Z minulého ročníku
© Milan HajnKlinický týden v Divadle Drak již po páté

HRADEC KRÁLOVÉ: V termínu od 22. 9. do 28. 9. se již po páté koná v Labyrintu Divadla Drak projekt Klinika, který pro své studenty i zájemce z ostatních kateder pořádá Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha ve spolupráci s Divadlem Drak. Tento projekt, který čerpá zkušenosti a inspiraci z klinických pracovišť například lékařských nebo pedagogických fakult, si klade za cíl nejen takové pracoviště pro studenty uměleckých škol vybudovat, ale zejména ověřit v praxi.

od 22.09.2022 do 28.09.2022
Autor článku: 
Divadlo Drak

„V Divadle Drak po celou dobu naší spolupráce nabízíme Katedře výchovné dramatiky, jejím studentům i pedagogům vhodné zázemí pro tvorbu projektů zaměřujících se na hledání možností uplatnění divadla v pedagogickém procesu, na hledání přesahů divadla do cílené práce s dětmi i dospělými, s komunitami apod. Účastníci programu se mohou prostřednictvím intenzivního potkávání s profesionální institucí i širším kontextu místa jejího působení rozvíjet dispozice své tvůrčí práce na poli tvorby pro děti
a mládež a v oblastech propojování umění se vzděláváním či oborech spojených  estetickou výchovou i výchovou k tvořivosti,
přiblížila projekt vedoucí produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.

Jednou z klíčových metod výuky, kterou studenti v průběhu klinické praxe absolvují je stínování pozic vybraných pracovníků divadla. Studenti se v průběhu klinického týdne mohou seznámit s některými expertními pozicemi v divadle a jejich náplní. Doprovází vybrané zaměstnance a zúčastňují se všech jejich činností, díky čemuž si mohou porovnat své teoretické znalosti s reálnou praxí z provozu divadla.

Na programu byly dále diskuse, odborné přednášky a prezentace vlastní poznávací činnosti. Součástí „Kliniky” bylo také oborové setkání s dalšími hradeckými odborníky z Centra uměleckých aktivit Impuls a ZUŠ Na Střezině.

„Poprvé se letos otevírá Klinika také veřejnosti, a to přednáškou Jana Suka z Katedry anglického jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové O současných tendencích v performativním umění se zaměřením zejména na současné anglofonní projekty na pomezí divadla a performance artu, která proběhne 27. 9. od 19.00 ve Studiu Divadla Drak. Vstup je volný, ale doporučujeme předchozí rezervaci kvůli omezené kapacitě,“ doplňuje Kalinová.

Další významnou součástí klinického týdne bude workshop se zahraniční lektorkou, běloruskou umělkyně a aktivistkou Aksana Haiko, která působí jako umělecká vedoucí a režisérka souboru Kryly Khalopa. „Třídenní dílna Aksany Haiko nabídne studentům různé pohledy na metody dokumentárního divadla, směřujícím ke komunitně a společensky angažovaným divadelním postupům,“ upřesnil program Roman Černík z Katedry výchovné dramatiky DAMU.

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: 21. září vyšlo letošní druhé číslo kronikářského zpravodaje. Hlavním tématem čísla je úvod k obecní kronice a zaznamenávání událostí mezinárodního, národního a regionálního charakteru. Uvnitř čísla také připomínáme všem čtenářům existenci profesní skupiny Kronikáři na sociální síti Facebook, kde si mohou on-line vyměňovat názory a
zkušenosti a navázat kontakt s kolegy kronikáři. Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších rad, námětů a informací.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
04.10.2022

PLZEŇ: 30. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 32. ročníku Národní ceny za studentský design 2022. Známe výsledky.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, z. s., nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Celá ČR, Plzeňský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Výtvarné umění, Handicap, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.10.2022

PRAHA: Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel (dne 30. 9. 2022) návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů. Zákonem o dovozu kulturních statků Česká republika adaptuje svůj právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků, které má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu. Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání peněz k financování terorismu.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
03.10.2022

PRAHA: Hlavním tématem třetího ročníku konference Culture Get-Together 2022 byla ekonomická a sociální situace lidí, kteří pracují v oblasti živého umění. O hodnotě práce v kultuře se diskutovalo v pondělí a úterý z mnoha úhlů pohledu. Ve vršovickém kulturním centru Vzlet se sešlo na sto třicet účastníků, další stovky zájemců konferenci sledovaly online. Tristní situace s ohodnocováním kulturních profesí se probrala zevrubně – od tabulkových platů přes sociologický pohled z hlediska sebeorganizace až po kredit a význam práce v kultuře pro společnost jako takovou. Velký prostor byl věnován i regionům ČR, které ukázaly neuvěřitelnou životnost a smysluplnost živé kultury pro život v obcích i krajích. Na pódiu konferenčního sálu vystoupilo mnoho řečníků z řad zástupců a zástupkyň scénických umění a jejich asociací a platforem. Velké zastoupení měli i političtí představitelé zejména z regionů a jednoho z panelů se zúčastnil i poslanec Marek Výborný, který působí ve sněmovním výboru pro kulturu. Hlubší dialog kulturní obce se státem ale stále chybí. Účastníci tak diskutovali i o možnosti vzniku tzv. Kulturní komory se zastoupením jednotlivých uměleckých oborů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
03.10.2022