středa
7. prosince 2022
svátek slaví Ambrož, Benjamín
Vizuál k výstavě
© Zdroj: https://www.facebook.com/muzeumprahyDen na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi

PRAHA: Muzeum města Prahy ve spolupráci s Městským muzeem v polské Wrocławi pořádá od 16. 11. 2022 do 3. 9. 2023 v Domě U Zlatého prstenu výstavu Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi. Výstava věnovaná středověké Vratislavi a jejímu náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představí unikátní soubor archeologických nálezů z období středověku získaných během archeologických výzkumů na náměstí Nowy Targ v letech 2010–2012.

od 16.11.2022 do 03.09.2023
Autor článku: 
Martina Moravcová/ika

Polská Wroclaw, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin. Město, jehož legendárním zakladatelem je český kníže Vratislav, vzniklo v raném středověku na dálkové komunikaci spojující evropský západ a východ a ve 13. století vyrostlo v jeden z nejvýznamnějších městských útvarů ve střední Evropě. Mezi lety 1335 a 1742 patřilo Slezsko se svou metropolí k zemím Koruny české.

Pestrá kolekce exponátů – od součástí oděvů, šperků a předmětů denní potřeby přes zařízení měšťanských domácností, nástroje a doklady obchodu až po devocionálie a symbolické artefakty, výzbroj či předměty sloužící k zábavě – přináší svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Vratislavi, v době Karla IV. po Praze druhého největšího města Českého království.

Výstava je tak skvělým doplněním stálé expozice v Domě U Zlatého prstenu Praha Karla IV. – středověké město, která představuje českou metropoli v době Lucemburků a její proměnu za vlády Karla IV..

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program pro veřejnost i pro školy.

Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury Martin Baxa. Partnerem výstavy je Polský institut v Praze.

 

Doprovodný program k výstavě Den na tržišti – Život obyvatel středověké Wrocławi

Pro školy

Den na tržišti – lektorský program pro žáky 1. stupně ZŠ

3.–5. třída ZŠ

Doprovodný program seznámí žáky s každodenním životem středověkého tržiště se zaměřením na aktivity dětí ve středověku. Součástí bude i skupinová práce s haptickými prvky a žákovská interpretace sbírkových předmětů.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Program lze objednat v rezervačním systému MMP na www.muzeumprahy.cz – Jeden den na tržišti.

Cena: 60 Kč

 

Pro rodiče s dětmi

Průvodce výstavou pro rodiče s dětmi mladšího školního věku (6–11 let)

Tištěný průvodce výstavou zaměří pozornost dětí na vybrané předměty a nabídne jim úkoly odpovídající věku.
Při plnění úkolů ve výstavě děti rozvíjí představivost a fantazii, seznamují se ale také s historickými souvislostmi
a každodenností života ve středověkém městě.

Průvodce lze získat zdarma od kustoda při vstupu do výstavy od ledna 2023.

 

Sobotní workshopy pro rodiče s dětmi

Workshopy jsou zaměřeny prakticky a seznamují se životem středověkého člověka nejen ve Vratislavi či v Praze. Cena: 80 Kč. Nutná rezervace předem na: wroclaw@muzeumprahy.cz. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace.

25. 2. 2023      10.00–11.30     S archeologií do středověku

25. 3. 2023      10.00–11.30      Středověké hry a hračky

22. 4. 2023      10.00–11.30      S archeologií do středověku

27. 5. 2023      10.00–11.30      Středověké hry a hračky

 

Pro dospělé

Workshopy

Keramické workshopy pro dospělé Vytvaruj si středověk aneb keramika ne(dobově) – MMP ve spolupráci se studenty oboru Arts Management VŠE Praha. Sobotní lekce keramiky v ateliéru U Peců jsou inspirovány výstavou „Den na tržišti“. Součástí kurzu je návštěva výstavy s komentovanou prohlídkou keramiky a drobné občerstvení. Cena: 1200 Kč, studenti a maminky na mateřské – 1100 Kč.

Termíny:

19. 11. 2022 10.00–14.00 ateliér U Peců, 14.30–16.00 Dům U Zlatého prstenu

26. 11. 2022 10.00–14.00 ateliér U Peců, 14.30–16.00 Dům U Zlatého prstenu

10. 12. 2022 10.00–14.00 ateliér U Peců, 14.30–16.00 Dům U Zlatého prstenu

Přihlášky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXN8RXfdQz5zv3wwyu5ojjouo78Gbk5JU2z6PVtoTaNAs0Xw/viewform

 

Přednáškový cyklus

Specializovaný přednáškový cyklus provede zajímavými tématy souvisejícími s výstavou a středověkou archeologií.

Cena jednotlivých přednášek: 80 Kč. Nutná rezervace předem na: wroclaw@muzeumprahy.cz. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace.

Úterý v 18.00, Dům U Zlatého prstenu, malý přednáškový sál

24. 1. 2023      Přemyslovci, Slezsko a Vratislav v raném a vrcholném středověku (PhDr. Tomáš Velička, Ph.D., UJEP)

21. 2. 2023      Vratislav, vratislavské knížectví a biskupství součástí České koruny (prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., FF UK Praha)

21. 3. 2023      „Vratislav, město slavné Koruny české, velice pohubil.“ Vztahy Prahy a Vratislavi mezi konkurencí a indiferencí (doc. PhDr. Martin Čapský, Ph.D., UPCE)

25. 4. 2023      Archeologie středověkých měst Praha – Wrocław (prof. Dr. hab. Jerzy Piekalski, Uniwersytet Wrocławski)

23. 5. 2023      Archeologie na Nowém Targu a život středověkých Vratislavanů (Dr. Jakub Sawicki, ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.)

20. 6. 2023      Archeologie pražských náměstí a život ve středověké Praze (PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.; Mgr. Jan Havrda, NPÚ Praha)

 

Komentované prohlídky výstavy

Vždy v úterý od 17.30. Cena: vstupné na výstavu + 80 Kč za komentovanou prohlídku. Nutná rezervace předem na: wroclaw@muzeumprahy.cz. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace.

  • 6. 12. 2022
  • 10. 1. 2023
  • 14. 2. 2023
  • 7. 3. 2023
  • 4. 4. 2023
  • 9. 5. 2023
  • 6. 6. 2023

muzeumprahy.cz

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

BRNO: Vydavatelství Radioservis představuje CD Moravia Brass Band V PŮLNOČNÍ HODINU. Moravia Brass Band je největší žesťové těleso v ČR a rezidenční orchestr Brno Brass Festu. Třicet hudebníků v čele s šéfdirigentem Chuheiem Iwasakim popularizuje hru na žesťové nástroje, představuje jedinečné programy a aranžmá, zve výjimečné hosty, a především vytváří specifické uskupení: žesťový orchestr – brass band.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
07.12.2022

ČR-BRUSEL: Pod názvem Umění spojuje se včera večer 5. prosince uskutečnil v Bruselu u příležitosti Českého předsednictví v radě EU slavnostní koncert žáků základních uměleckých škol z různých krajů ČR. Koncertu předcházelo slyšení zástupců členských států v Evropském parlamentu na téma uměleckého vzdělávání. Právě systém základního uměleckého školství a rozsáhlá síť základních uměleckých škol patří ke světovým unikátům. V Bruselu jej odprezentuje Irena Pohl Houkalová, ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené s cílem zviditelnit význam ZUŠ. Na koncertě přímo v Evropském parlamentu vystoupili žáci i pedagogové z pražských ZUŠ Jana Hanuše a ZUŠ Popelka, Ostravské ZUŠ Mariánské hory, ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně, ZUŠ Bystré, ZUŠ Teplice, ZUŠ Liberec, ZUŠ Kroměříž a ZUŠ Havlíčkův Brod. Program akcentoval virtuositu a zapálení nejmladších generace a byl sestaven z ikonických děl mistrů české klasické hudby i světových autorů s přesahem do filmové a populární hudby a soudobé autorské tvorby.

Celá ČR, zahraničí
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
06.12.2022

ČR: Novinkové CD Příští stanice muzikálová má poměrně zajímavou genezi svého vzniku. Jeho sólisty jsou Bára Basiková a Jakub Hübner. Bára se s Jakubem potkala několikrát na koncertech, kde oba vystupovali. Například na koncertě Muzikál expres 30 v Hudebním divadle Karlín. Postupem času mezi oběma vznikl vzájemný respekt i sympatie. První jejich společnou nahrávkou byla skladba Byl den a padla noc, která vyšla loni na Jakubově vánočním CD a je i bonusem toho dnešního. Muzikál expres se tedy rozhodl dát ve své letošní produkci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu prostor právě jim.

Celá ČR
Hudba
Co se děje
06.12.2022

VYSOKÉ MÝTO: Na počátku roku 1901, přesně 22. ledna, se narodil ve Vysokém Mýtě Ota Vohryzek. Tatínek Max byl vysoké a mohutné postavy, maminka Hermína drobná, okatá a velmi půvabná. Na kraji města společnou silou provozovali obchod s železem a sedlačili. O dva roky později se narodila ještě mladší Anna. A celá rodina spokojeně žila v přízemním domě s průjezdem do dvora, na který navazovala dlouhá zahrada s ovocnými stromy.

Pardubický kraj
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Památky
Co se děje
07.12.2022