úterý
4. října 2022
svátek slaví František
Ilsa Weberová
© Zdroj: https://www.facebook.com/antikfiducia/photos/Antikvariát a klub Fiducia vypisuje další veřejnou soutěž na pamětní desku, tentokrát věnovanou vítkovické rodačce, židovské spisovatelce a hudební skladatelce Ilse Weberové

OSTRAVA: Předmětem veřejné soutěže je návrh a realizace pamětní desky Ilse Weberové. Pamětní deska bude umístěna na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, jenž byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903– 1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky. Pamětní deska bude financována z daru Ilony Rozehnalové, respektive z finanční odměny, kterou získala jako součást udělené Ceny města Ostravy a darovala spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek významným ostravským rodačkám.

Autor článku: 
Antikvariát a klub Fiducia

Záměrem spolku Fiducia je připomenout vítkovickou rodačku Ilse Weberovou (1903-1944), jež bydlela v budově na Šalounově 18, kde dnes sídlí Česká pošta. Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost meziválečné ostravské židovské komunity. Narodila se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského německého jazyka uměla výborně i česky a cítila se být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem, skládala písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském koncentračním táboře. Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt).


Pamětní deska bude vytvořena ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Za ochotu děkujeme městskému obvodu Vítkovice. 

Hodnotícím kritériem je kvalita a originalita uměleckého ztvárnění, přiměřenost materiálového řešení a vhodné zasazení pamětní desky v kontextu existujícího objektu. O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota složená z odborníků a zástupce vypisovatele. Výsledky soutěže vypisovatel zveřejní nejpozději do 30. 4. 2022, všechny návrhy včetně hodnocení poroty budou představeny veřejnosti nejpozději do 30. 6. 2022.

Složení poroty:
Jaroslav Koléšek – vedoucí ateliéru sochařství fakulty umění Ostravské univerzity
Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy Ostrava, příspěvkové organizace
Marek Pokorný – ředitel městské galerie Plato
Milena Vitoulová – architektka
Ilona Rozehnalová – za zadavatele, předsedkyně spolku Fiducia

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 4. 2022.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ

 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
Místo si můžete rezervovat na tel.: 596 117 312 nebo osobně v antikvariátu (Mlýnská 2, Ostrava 1) vždy v pracovní dny od 10 do 18 hodin.
Náš klubový web: www.klubfiducia.cz

Naše další webové stránky: 
www.antikfiducia.comwww.e-antikvariat.comwww.antikvariaty.com
www.krasnaostrava.cz
www.ostravskesochy.cz
www.ostravskepamatky.cz

naše stránky na Facebooku: antikfiducia, krasnaostrava, ostravajevcentru

naše skupiny na Facebooku: Čtenářský klub Ostrava, Ostravské výlety, Ostravské sochy, Dětské studio Fiducia

Program klubu Fiducia pro vás připravuje naše dramaturgická rada:
Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková, Martin Mikolášek, Roman Polášek, Martin Popelář, Martin Režný, Petr Stach, Iva Málková, Libor Magdoň, Milena Vitoulová, Martin Strakoš, Pavel Hruška, Jiří Sovadina, Petr Šimíček, Marcela Lysáčková, Max Lysáček, Kristína Pupáková, Jiří Šigut.

Akce Antikvariátu a klubu Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, Moravskoslezský kraj, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: 21. září vyšlo letošní druhé číslo kronikářského zpravodaje. Hlavním tématem čísla je úvod k obecní kronice a zaznamenávání událostí mezinárodního, národního a regionálního charakteru. Uvnitř čísla také připomínáme všem čtenářům existenci profesní skupiny Kronikáři na sociální síti Facebook, kde si mohou on-line vyměňovat názory a
zkušenosti a navázat kontakt s kolegy kronikáři. Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších rad, námětů a informací.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
04.10.2022

PLZEŇ: 30. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 32. ročníku Národní ceny za studentský design 2022. Známe výsledky.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, z. s., nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Celá ČR, Plzeňský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Výtvarné umění, Handicap, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.10.2022

PRAHA: Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel (dne 30. 9. 2022) návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů. Zákonem o dovozu kulturních statků Česká republika adaptuje svůj právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků, které má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu. Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání peněz k financování terorismu.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
03.10.2022

PRAHA: Hlavním tématem třetího ročníku konference Culture Get-Together 2022 byla ekonomická a sociální situace lidí, kteří pracují v oblasti živého umění. O hodnotě práce v kultuře se diskutovalo v pondělí a úterý z mnoha úhlů pohledu. Ve vršovickém kulturním centru Vzlet se sešlo na sto třicet účastníků, další stovky zájemců konferenci sledovaly online. Tristní situace s ohodnocováním kulturních profesí se probrala zevrubně – od tabulkových platů přes sociologický pohled z hlediska sebeorganizace až po kredit a význam práce v kultuře pro společnost jako takovou. Velký prostor byl věnován i regionům ČR, které ukázaly neuvěřitelnou životnost a smysluplnost živé kultury pro život v obcích i krajích. Na pódiu konferenčního sálu vystoupilo mnoho řečníků z řad zástupců a zástupkyň scénických umění a jejich asociací a platforem. Velké zastoupení měli i političtí představitelé zejména z regionů a jednoho z panelů se zúčastnil i poslanec Marek Výborný, který působí ve sněmovním výboru pro kulturu. Hlubší dialog kulturní obce se státem ale stále chybí. Účastníci tak diskutovali i o možnosti vzniku tzv. Kulturní komory se zastoupením jednotlivých uměleckých oborů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
03.10.2022