pátek
26. dubna 2019
Svátek slaví: Oto
Moravští muzikanti, foto www.dkhodonin.euZLATÁ KŘÍDLOVKA

Autor článku: 
mis

HODONÍN/PRAHA/ČESKÉ BUDĚJOVICE: Zlatá křídlovka je nejstarší a nejvýznamnější soutěží malých dechových orchestrů v České republice. Od svého prvního ročníku v roce 1969 získala titul Vítěz Zlaté křídlovky celá řada nejlepších dechových orchestrů z Čech a Moravy. Posláním soutěže je především podpora uměleckého růstu našich orchestrů.

Vítěz Zlaté křídlovky získá zároveň titul Mistr České republiky dechových hudeb.

Soutěže Zlatá křídlovka ‒ Mistrovství České republiky 2012 se může zúčastnit kterýkoliv orchestr hrající dechovou hudbu, v počtu do 18 hráčů (dirigent a zpěváci se do toho nezapočítávají). Účast v soutěži není omezena věkem ani profesionálním či amatérským charakterem orchestru, jen počtem hráčů a vůlí respektovat podmínky soutěže. Ze soutěže nejsou vyloučeny ani ty orchestry, které již soutěžily a případně obsadily přední místa.
Zlatá křídlovka je organizována jako postupová soutěž. Má dvě semifinále ‒ české v Praze a moravsko-slezské v Hodoníně. Výkony v soutěži hodnotí pětičlenná porota složená z předních odborníků v oboru dechové hudby. První tři orchestry z každého semifinále postupují do celostátního finále, které proběhne v září 2012 na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v rámci Národních dožínek.

Délka programu soutěžního vystoupení každého orchestru je 30 minut čistého času. Soutěžní
program by měl mít zábavný charakter, doporučují se zpěvy, orchestr může mít vlastního konferenciéra uvádějícího jednotlivé skladby. Součástí soutěžního programu je povinná skladba. Pro české semifinále skladba Jaroslava Zemana Větroplach, pro moravsko-slezské semifinále skladba Miloše R. Procházky Františka a pro národní finále skladba Ladislava Kubeše Jihočeská polka. Každý orchestr musí do svého programu zařadit polku, valčík, pochod a doprovodit sólovou skladbu pro některý z nástrojů orchestru.

Kalendář soutěže Zlatá křídlovka 2012
‒ 20. května 2012 Hodonín ‒ moravsko-slezské semifinále
‒ 23. června 2012 Praha ‒ české semifinále
‒ 1. září 2012 České Budějovice ‒ národní finále

Soutěž Zlatá křídlovka ‒ Mistrovství České republiky 2012 z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Sdružení dechových
orchestrů ČR, ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice, a.s., Domem kultury města Hodonín, Uměleckou agenturou BRIVA a Asociací trumpetistů České republiky, o.s.

Podrobné propozice soutěže Zlatá křídlovka 2012

Program moravsko-slezského semifinále v Hodoníně

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Pražské Divadlo Kámen vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro období 2019–2020.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
25.04.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. 

Celá ČR, Ústecký kraj
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Jedná se o literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií. Soutěží se v žánru povídka a poezie. Termín k zaslání prací je nejpozději 31. květen 2019.

Celá ČR
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlásila výběrového řízení na poskytnutí stipendií talentovaným studentům hudebních oborů středních a vysokých škol v ČR. Stipendia jsou udělována pouze středoškolským a vysokoškolským studentům s českým občanstvím ve věku 14 až 20 let.

 

 

 

Celá ČR
Děti a mládež, Granty
Co se děje
25.04.2019