neděle
16. června 2019
Svátek slaví: Zbyněk
© Foto. Foto Michal Nepovím - též student Jihlavské Vošg..jpg (118 kB)Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko

Autor článku: 
Veronika Polnická

ČR: Cca před dvěma měsíci – 18. 11. 2014 – se v časných ranních hodinách sešlo na jednom místě přesně 20 studentů soukromé Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě (VOŠG) spolu s dalšími zájemci z jiných škol za účelem účasti na exkurzi, přesněji řečeno na přeshraničním uměleckém workshopu v Dolním Rakousku, který navazoval na Den otevřených ateliérů 2014 na Vysočině.

Obě dvě akce, jak přeshraniční workshop, tak Den otevřených ateliérů 2014 probíhaly pod koordinací Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v rámci projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko“.

O projektu Porta culturae

Tento projekt lze charakterizovat jako spojení česko-rakouských příhraničních regionů – Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v zájmu upevnění vzájemných vztahů, navázání nových kontaktů a rozvinutí potenciálních možností efektivní spolupráce v oblasti kultury.
V rámci tohoto snažení se ve jmenovaných oblastech bude pořádat velká spousta zajímavých a podnětných akcí jako například série výstav, workshopů, odborných konferencí, setkání s umělci či koncertů, které by v budoucnu mohly dopomoci ke vzájemné spolupráci mezi partnerskými regiony. Velkou devízou je také skutečnost, že zapojené regiony disponují tak pestrou nabídkou možností kulturního vyžití, která jen málokterého jedince nechá chladného. To, že tyto aktivity dosud probíhají pouze na individuální bázi je tak jediným malým nedostatkem, k jehož napravení by mělo v rámci projektu dojít.
Ideou projektu Porta culturae je vytvořit součinnost mezi jednotlivými kulturními událostmi v příhraničních regionech, a umožnit navázání spolupráce mezi aktéry. V neposlední řadě též zmapovat kulturní nabídku v daných oblastech.
Toliko k vytyčeným cílům projektu, ale povězme si také něco o prostředcích, které by měly pomoci k jejich dosažení. Například vytvořením veřejné databáze kulturních subjektů celého kraje Vysočina, dále také podílením se na přípravě akcí, jakými jsou Česko – rakouské muzejní a galerijní noci nebo již zmiňované Dny otevřených ateliérů, které otevírají dveře novým nápadům a kreativnímu myšlení začínajících mladých umělců, jak z české tak rakouské strany.
V kraji Vysočina je projekt administrován Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.

O škole

Psal se rok 2001, když soukromá vyšší odborná škola grafická (VOŠG) zahájila svou činnost a obohatila tak trh s nabídkou studií atraktivních oborů. Při vzniku školy bylo jejím záměrem umožnit rozvoj klasického uměleckého vzdělání, kterého se studentům dostává na středních uměleckých školách grafických, a to směrem k novým médiím a flexibilně reagovat na možnosti nejnověji vyvinutých digitálních technologií. Díky obětavé spolupráci mezi pedagogy školy a profesionálů v daném oboru, kteří na škole působí externě, vznikl nový obor – Multimediální umělecká tvorba. Nakonec se vzdělávací program etabloval do tří specializovaných oborů, které lze na této škole studovat:
 – ANIMOVANÁ TVORBA
 – AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
 – GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ TVORBA
Konstantní propojování získaných teoretických znalostí s praxí již během studia a začleňování studentů do realizace skutečných projektů tak zvyšuje budoucímu absolventu této školy šance uplatnit se na trhu práce ve vystudovaném oboru.

Průběh exkurze/workshopu v Dolním Rakousku

Jak bylo řečeno již v samém úvodu tohoto článku, dne 18. listopadu roku 2014 nastoupilo 20 zvídavých účastníků do objednaného mini autobusu a společně s průvodcem vyrazili směr Dolní Rakousko – Grob-Siegharts, kde na ně již čekal umělec Mag. Günther Gross, jenž studenty provedl i s výkladem po bývalé továrně na knoflíky v současnosti transformované na kunstfabriku, však takzvaný genius loci zde byl stále všudypřítomný. Během prohlídky, která se uskutečnila v příjemné komorní atmosféře, se studenti dozvěděli mimo jiné jak zde funguje systém výstav umělců, kteří projeví zájem vystavit svá díla právě v této kunstfabice, získali informace o průměrné roční návštěvnosti, a také o intenzivních 14 denních kurzech, které vybraní umělci absolvují.
V závěru prohlídky zavedl Mag. Günther Gross studenty do své dílny, kde tento zasloužilý umělec tvoří svá díla, prozradil něco málo ze svých technik a dovolil každému, kdo měl zájem, aby si odnesl nějaký drobný předmět, jenž ho zaujal jako suvenýr. Poté pokračovali účastníci exkurze v k dalšímu bodu jejich itineráře, který představovala komentovaná prohlídka v bývalém areálu Bühl v Gars am Kamp s umělkyní a sprejerkou Sarah Kupfner. Také tato umělkyně představila přítomným studentům plody své práce a uvedla je do problematiky sprejerství, jakožto do samostatného uměleckého odvětví spolu s nástinem toho, jak to chodí v dnešní době a jakou cestu musí mladý začínající umělec ujít, když se chce prosadit v tomto uměleckém odvětví.

A na závěr se ohlédněme za tímto zajímavým dnem očima studentky VOŠG v Jihlavě, sl. Marcely Drobné: „Celkově bych hodnotila výlet jako vydařený, obzvlášť pak milou ochotu pořadatelů a našich průvodců.“
Slečna Marcela Drobná studuje animaci a ráda by se jí věnovala i v budoucnu, využívá možností účastnit se poznávacích exkurzí, jako byla právě tato a pokaždé se ráda něčemu novému přiučí.

Mohlo by vás také zajímat...

BRNO: 1. 10. 2019 zahájí činnost nová česká platforma pro performativní umění sídlící v Brně s názvem Terén. Vzniká vedle renomovaných repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo jako třetí scéna brněnské městské organizace Centrum experimentálního divadla.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
13.06.2019

JIHLAVA: Podporovat živou kulturu je jedním z důležitých úkolů města. Proto Jihlava zpřístupní veřejný prostor a usnadní pořadatelům konání malých a komunitních kulturních akcí. Seznam uživatelsky vstřícných míst by měl být zveřejněn v průběhu léta.

Kraj Vysočina
Legislativa a ekonomika
Co se děje
13.06.2019

JIHOČESKÝ KRAJ: Nezadržitelně se nám blíží doba letních dovolených s ní i plánování výletů za zábavou a poznáním. Vydejme se třeba na Táborsko. Okres Tábor se rozkládá v severní části Jihočeského kraje, jeho pomyslnou osu tvoří řeka Lužnice, která si zachovává svůj původní ráz. Lužnice i do ní přitékající Nežárka jsou velmi oblíbené dopravní tepny vodáků, kteří zde během horkých letních dnů brázdí hladiny svými kajaky a loďkami.

Jihočeský kraj
Cestovní ruch, Ostatní, Památky
Co se děje
13.06.2019

ČR: Posledním květnovým dnem se uzavřel 21. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem, dárci ho podpořili celkovou částkou ve výši 10 007 208,- Kč, která bude použita na podporu 31 ročních projektů a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem. Jejich seznam naleznete zde: http://bit.ly/2wAxDiz. Prvním červnem se tak odstartoval další, již dvaadvacátý ročník sbírky.

Celá ČR
Děti a mládež, Granty, Instituce a kulturní zařízení, Handicap
Co se děje
12.06.2019