sobota
20. července 2019
Svátek slaví: Ilja
Kovy foto z natáčení
© Člověk v tísniYoutuber Kovy pomáhá náctiletým zorientovat se v médiích

ČR: JSNS (Jeden svět na školách), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vytvořil ve spolupráci s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, sérii krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.

Autor článku: 
TZ/klapka

Kovyho mediální ring vychází z metodické koncepce 5 klíčových otázek (KDO? CO? KOMU? JAK? PROČ?), kterou JSNS vyvinul. Tyto otázky, spolu s doplňujícími podotázkami, rozvíjejí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Jedná se o velmi jednoduchý praktický nástroj, který se dá použít k analýze textových i audiovizuálních sdělení. Co vede předního českého youtubera k tomu, aby věnoval svůj čas a energii zvyšování úrovně mediální gramotnosti studentů? „Mediální gramotností by měl v dnešní době informačního chaosu disponovat každý z nás. Dopady sociálních sítí a stovek zdrojů informací na formování názorů, schopnost argumentace i kritické myšlení jsou drtivé a ukazuje se, že nejsme na novou dobu připraveni. Ačkoli se o určitou edukaci snažím ve svých videích, tento projekt celou myšlenku posouvá dále díky odborníkům, kteří k odlehčeným videím dodávají kvalitní podklady a pomáhají tak učitelům s metodikou výuky. Jinak často nezáživné téma mediální gramotnosti a kritického myšlení můžeme dostat do učeben touto formou. Pevně věřím, že se to podaří.“ vysvětluje Kovy.

Celá série videí je zdarma zpřístupněna na portálu JSNS nejen registrovaným uživatelům databáze (tzn. zejména vyučujícím základních a středních škol, pro které jsou k jednotlivým dílům připraveny i výukové materiály a tipy na aktivity do hodin), ale i široké veřejnosti. Karel Strachota, ředitel JSNS a spoluautor scénáře Kovyho mediálního ringu, uvádí: „Koncept krátkých videí s Kovym v roli průvodce jsme zvolili s cílem zaujmout mladé diváky, kterým je tento edukační pořad určen především,“ a dodává: „Mediální gramotnost mladých lidí v České republice (a nejen jich) je nízká. Dokazují to ostatně i výsledky průzkumu mediální gramotnosti středoškoláků, který jsme publikovali v září loňského roku, z nichž je zřejmé, že studentům dělá obtíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení. Mají například velmi slabé znalosti o principech zobrazování obsahu na internetu, ačkoliv z něj čerpají většinu zpráv. Nebo problém rozpoznat komerční charakter sdělení. V praktických testovacích úlohách, které byly součástí uvedeného průzkumu, vyřešilo správně více než 60 % úloh zaměřených na základní znalosti a analytické dovednosti obsažené v rámcových vzdělávacích programech pouze 20 % dotázaných.“

Jednotlivé díly je možné zhlédnout pod následujícími odkazy.

KDO? - díl 1 (5min45s) Kdo je autorem mediálního sdělení? Jak můžeme zjistit více informací o médiu, které zprávu vydalo? Kdo je jeho vlastníkem? Jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii?

CO? - díl 2 (6min50s) Obsahuje konkrétní mediální sdělení fakta nebo názory? Jaký je rozdíl mezi zprávou a komentářem? Je sdělení komerční povahy? Co je to product placement, investigativní žurnalistika a co infotainment? Do jaké míry jsou sdělovaná informace a její zdroj důvěryhodné? Jaké názory či hodnoty sdělení obsahuje a jaké naopak chybějí?

KOMU? - díl 3 (4min58s) Kdo je cílovou skupinou jednotlivých mediálních sdělení? Jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří? Jak mohou jednotlivá mediální sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců? Jaké jsou principy fungování sociálních sítí? Co jsou sociální bubliny?

JAK? - díl 4 (4min22s) Jakým způsobem se jednotlivá mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců? Jaká je jejich forma? Jaké pocity mohou jednotlivá mediální sdělení v příjemcích vyvolávat? PROČ? - díl 5 (6min21s) Proč sdělení vzniklo a proč se šíří? Kdo má z konkrétních mediálních sdělení prospěch? Kdo jsou vlastníci českých médií? Proč čeští politici a podnikatelé skupují soukromá média? ¨

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Kromě mediálního vzdělávání se věnuje také lidským právům, globálnímu rozvojovému vzdělávání, moderním československým dějinám, podpoře aktivního občanství a mnoha dalším oblastem. Výukové materiály Jednoho světa na školách, dostupné pedagogům prostřednictvím audiovizuálního portálu JSNS.CZ, reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy v ČR i ve světě. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách. Pořad Kovyho mediální ring je součástí projektu Mediální vzdělávání, kterému se JSNS dlouhodobě věnuje. Do portfolia aktivit v této oblasti patří: - audiovizuální výukové lekce dostupné prostřednictvím portálu JSNS.CZ, - analýzy mediálních sdělení pomocí metodické koncepce „5 klíčových otázek“, - pravidelné vydávání elektronického Bulletinu MV a jeho rozesílka více než tisícovce uživatelů, kteří se k odběru Bulletinu přihlásili, - iniciování Platformy pro mediální vzdělávání, - organizace Týdnů mediálního vzdělávání, - pořádání seminářů a konferencí pro vyučující.

https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: 22. července, začíná v USA, v Západní Virginii, 24. Jamboree – celosvětové skautské setkání. Z Česka na něj zamíří bezmála pět set skautů skautek, tedy nejpočetnější česká výprava všech dob. Historicky největší bude ale i samotné Jamboree, celkem se na akci chystá na pětačtyřicet tisíc skautů a skautek ze sto padesáti zemí světa. Společně vytvoří tábor zhruba o velikosti města Mladá Boleslav.

 

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Co se děje
19.07.2019

ČR: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již podesáté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2019. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
19.07.2019

OLOMOUC: Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR pořádají konferenci: Knihovny současnosti 2019, která se bude konat pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Letošním mottem akce je 1919 - 2019 = KNIHOVNY, kterým reflektujeme stoleté výročí vzniku knihovního zákona.

Olomoucký kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
19.07.2019

ČR: Institut pro památky a kulturu, provozovatel redakce PROPAMÁTKY, se v červnu 2019 stal oficiálním členem Europa Nostra. Evropská síť sdružuje více než 250 neziskových organizací a dlouhodobě upozorňuje na hodnoty a význam kulturního dědictví.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
18.07.2019