pátek
26. dubna 2019
Svátek slaví: OtoVýzva (nejen) pro kronikáře

Vážení občané,

byla jsem jako kronikářka obce Mokré požádána o spolupráci při vyhledávání fenologických dat Českým hydrometeorologickým ústavem Brno. Tuto jejich prosbu zveřejňuji, aby se dostala k co nejvíce lidem, kteří mají k tomuto tématu blízko a mohou pomoci:

„V rámci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se snažíme shromáždit co největší množství co nejstarších fenologických dat. Fenologie je věda o časovém průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů rostlin a živočichů v závislosti na komplexu podmínek vnějšího prostředí, zejména na počasí a podnebí. Úzký vztah mezi fenologickými a klimatickými podmínkami činí z fenologie významnou pomocnou vědu klimatologie, neboť výsledků fenologických pozorování a výzkumů lze zpětně využít k charakteristice klimatických podmínek místa nebo oblasti, respektive k rekonstrukci klimatických podmínek v minulosti. Jelikož naši předkové byli s přírodou spjati mnohem těsněji, určitě se vyskytoval někdo, kdo si tato data – třeba začátek setí, počátek květu, zralost, nebo přílet ptáků, zpěv, hnízdění, houfování – zaznamenával. Určitá možnost zdroje těchto dat by mohla být třeba i ve starých obecních kronikách.U nás bylo fenologické pozorování zorganizováno v letech 1923 až 1924 na mnoha místech, ale velká většina stanic ukončila svou činnost po několika málo letech, i když existují výjimky. Před tímto datem však nemáme žádné údaje.

ČHMÚ zřizuje webové stránky fenologie a přivítal by každou zprávu o jakýchkoli starších datech souvisejících s touto tematikou. Proto se na vás obracím s prosbou o poskytnutí případných informací souvisejících s fenologií.

Čeký hydrometeorologický ústav Brno

Kroftova 43

616 67 BRNO

Ing. Zuzana Svitáková ,

Tel. 541 421 029

 

Každá zpráva, byť se Vám může zdát nedůležitá nebo nezajímavá, může mít pro tento výzkum velkou hodnotu. Děkuji za spolupráci všem.

Dáša Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Pražské Divadlo Kámen vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro období 2019–2020.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
25.04.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. 

Celá ČR, Ústecký kraj
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Jedná se o literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií. Soutěží se v žánru povídka a poezie. Termín k zaslání prací je nejpozději 31. květen 2019.

Celá ČR
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlásila výběrového řízení na poskytnutí stipendií talentovaným studentům hudebních oborů středních a vysokých škol v ČR. Stipendia jsou udělována pouze středoškolským a vysokoškolským studentům s českým občanstvím ve věku 14 až 20 let.

 

 

 

Celá ČR
Děti a mládež, Granty
Co se děje
25.04.2019