pátek
23. srpna 2019
Svátek slaví: SandraVýzva (nejen) pro kronikáře

Vážení občané,

byla jsem jako kronikářka obce Mokré požádána o spolupráci při vyhledávání fenologických dat Českým hydrometeorologickým ústavem Brno. Tuto jejich prosbu zveřejňuji, aby se dostala k co nejvíce lidem, kteří mají k tomuto tématu blízko a mohou pomoci:

„V rámci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se snažíme shromáždit co největší množství co nejstarších fenologických dat. Fenologie je věda o časovém průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů rostlin a živočichů v závislosti na komplexu podmínek vnějšího prostředí, zejména na počasí a podnebí. Úzký vztah mezi fenologickými a klimatickými podmínkami činí z fenologie významnou pomocnou vědu klimatologie, neboť výsledků fenologických pozorování a výzkumů lze zpětně využít k charakteristice klimatických podmínek místa nebo oblasti, respektive k rekonstrukci klimatických podmínek v minulosti. Jelikož naši předkové byli s přírodou spjati mnohem těsněji, určitě se vyskytoval někdo, kdo si tato data – třeba začátek setí, počátek květu, zralost, nebo přílet ptáků, zpěv, hnízdění, houfování – zaznamenával. Určitá možnost zdroje těchto dat by mohla být třeba i ve starých obecních kronikách.U nás bylo fenologické pozorování zorganizováno v letech 1923 až 1924 na mnoha místech, ale velká většina stanic ukončila svou činnost po několika málo letech, i když existují výjimky. Před tímto datem však nemáme žádné údaje.

ČHMÚ zřizuje webové stránky fenologie a přivítal by každou zprávu o jakýchkoli starších datech souvisejících s touto tematikou. Proto se na vás obracím s prosbou o poskytnutí případných informací souvisejících s fenologií.

Čeký hydrometeorologický ústav Brno

Kroftova 43

616 67 BRNO

Ing. Zuzana Svitáková ,

Tel. 541 421 029

 

Každá zpráva, byť se Vám může zdát nedůležitá nebo nezajímavá, může mít pro tento výzkum velkou hodnotu. Děkuji za spolupráci všem.

Dáša Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecký kraj připravil pro oblast kultury a památkové péče na příští rok sedm dotačních programů. Jejich prostřednictvím podpoří kulturní aktivity, obnovu historických varhan, činnost muzeí a galerií a obnovu památkového fondu. Novinkou jsou tři samostatné programy na podporu mobility, rezidence a na zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Živé umění
Co se děje
21.08.2019

ČR: Knižní novinka Poslední deník Květy Fialové se vymyká obvyklým knížkám o slavných herečkách. Autor Josef Kubáník, herec a blízký přítel Květy Fialové, v ní zachytil jeden výjimečný ženský osud i jedinečnou podobu jejich přátelství, které jim oběma změnilo život. Jedna z nejoblíbenějších českých hereček tu poprvé a naprosto otevřeně odvypráví celý svůj život, který by sám o sobě vydal na román. V den hereččiných nedožitých 90. narozenin, 1. září, vydává knihu Nakladatelství ZEĎ.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
22.08.2019

LITOMĚŘICKO: Další kniha s leteckými fotografiemi - tentokrát z Litoměřicka - doplní již tak početnou edici knih zlínského CBS Nakladatelství Česko z nebe.

Ústecký kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média
Co se děje
21.08.2019

KYJOV: Více než 30 000 lidí dorazilo o víkendu na jubilejní dvacátý ročník folklorních slavností Slovácký rok do jihomoravského Kyjova. Neopakovatelná atmosféra, skvělý program i organizace, takové byly bezprostřední reakce návštěvníků na místě i na sociálních sítích.

Jihomoravský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.08.2019