neděle
20. ledna 2019
Svátek slaví: Ilona
Foto - archiv sdruženíUmění, které pomáhá

Autor článku: 
Markéta Vrabcová

Praha: Audabiac je neziskové občanské sdružení, které pomáhá dětem z dětských domovů prostřednictvím projektu „Uměním ke svobodě“ rozvinout vrozené vlohy a posílit vlastní sebedůvěru. O tom, co všechno se díky tomuto projektu mohou děti z dětských domovů naučit a jaké cíle má sdružení, jsem si povídala s jeho hlavní realizátorkou Anetou Markovou.

Můžete nám projekt „Uměním ke svobodě“ přiblížit?

Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů společně s umělci a vychovateli takové podmínky a prostředí, které je budou inspirovat, motivovat a umožní jim dát průchod vlastní tvůrčí fantazii. V současné době se o to snažíme prostřednictvím letních pobytů, včetně víkendových a odpoledních setkání, kdy se společně s umělci a dalšími dobrovolníky děti rozvíjejí nejen ve výtvarných a uměleckých technikách, ale také v komunikaci s druhými lidmi. Důležité je, aby děti měly možnost získat pozitivní zpětnou vazbu, která je velmi potřebná pro jejich vlastní sebehodnocení.

Kolikátý ročník projektu „Uměním ke svobodě“ se letos realizuje a kdo z našich současných českých umělců se do tohoto projektu zapojí?

První ročník letních pobytů proběhl v roce 2003 v jižní Francii. Od té doby se pravidelně každý rok pořádají letní pobyty, kde se děti setkávají s umělci při společné práci. Za dobu realizace projektu prošla sdružením celá řada umělců, z nichž někteří s námi spolupracují pravidelně. Můžu jmenovat například Jiřího Bělohlávka, Petra Nikla, Jitku Štenclovou, Zlatu Adamovskou, Radku Dubanskou, Miroslava Janka či Pavla Kříže.

Jakým způsobem získáváte finance na tento projekt?

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, hledáme především externí zdroje financování a další cesty, jak adekvátně zabezpečit všechny aktivity sdružení. V současné době se jedná zejména o finanční podporu od soukromých firem a nadací a materiální podporu ze strany jednotlivců či dalších organizací.

Které kulturní aktivity v rámci tohoto projektu děti provozují?

Je to opravdu široká paleta činností, kterým se děti mohou věnovat. V rámci letních pobytů nazýváme jednotlivé aktivity, na nichž se podílejí umělci „umělecké dílny“. Pro letošní rok můžu jmenovat například výtvarnou, hudební, keramickou, sportovní, taneční, fotografickou a video dílnu, či komplexnější aktivity v podobě redakční dílny. V uměleckých dílnách vznikají rozličné umělecké předměty, které s dětmi následně prezentujeme v rámci přidruženého projektu Mladí kurátoři. Projekt Mladí kurátoři přináší dětem možnost formou výstav zpřístupnit svá díla širší veřejnosti a současně se i podílet na organizaci a přípravě samotné výstavy, včetně vernisáže a doprovodných kulturních akcí.

Věnují se umělci, kteří s vámi spolupracují, dětem z dětských domovů soustavně i během školního roku?

To je velmi individuální. Někteří umělci s námi spolupracují soustavně po celý rok a jiní pouze v rámci letních pobytů. Je to dáno zejména jejich pracovní vytížeností.

Spolupracujete během těchto pobytů i s nějakými dobrovolníky?

Samozřejmě. Dobrovolníci jsou jednou z nejvýznamnějších součástí naší organizace. Bez podpory dobrovolníků bychom nebyli dostatečně schopni pracovat s tolika dětmi a v takovém rozsahu jako nyní.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

V současné době se zaměřujeme na cíle, které chceme realizovat do dvou let a následně na nich stavět. Zejména se jedná o adekvátní zajištění financování, které pomůže sdružení realizovat projekty spolehlivě i s výhledem do budoucnosti, dále o rozšíření týmu dobrovolníků, kteří budou aktivně zapojeni do dění organizace a zároveň o vytvoření podpory pro dobrovolníky a pracovníky v dětských domovech, což zahrnuje poskytnout jim takové zázemí, které jim bude pomáhat v řešení obtížných situací plynoucích z jejich náročné práce. V neposlední řadě nám jde o to, zajistit dětem takové podmínky, které jim usnadní odchod z dětského domova a jejich vstup do dospělého života.

Více info:
www.audabiac.cz

Mohlo by vás také zajímat...

PÍSEK: Sladovna má za sebou opět rekordní rok. Zaujalo stálé Mraveniště, ale také divadelní hra Děti lví srdce, nebo výstava Včela – tajuplný výlet za sluncem. Za rok 2018 Sladovna přivítala 58 tisíc návštěvníků, což je o dva tisíce lidí více než v rekordním roce 2017. A to i přesto, že letní sezóna nepatřila mezi ty nejlepší.

Jihočeský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
18.01.2019

OPAVA: Slezská univerzita v Opavě spouští novou komunikační kampaň postavenou na reálných příbězích svých studentů, absolventů, pedagogicko-vědeckých pracovníků i zaměstnanců. Univerzita chce jejím prostřednictvím uchazečům o studium zprostředkovat živější pohled na prostředí školy, která svou velikostí sice stojí ve stínu větších univerzit velkých měst, ovšem právě díky tomu nabízí svým studentům řadu výhod.

Moravskoslezský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
18.01.2019

PRAHA: V roce, kdy si Česká republika připomíná 30. výročí Sametové revoluce, představí Národní galerie hned několik výstavních projektů prezentujících tvorbu zásadních osobností českého umění. Na začátku roku to bude fenomén české dokumentární fotografie ve Veletržním paláci v prostorech 5. patra, které budou do budoucna věnovány fotografii coby významnému médiu umělecké tvorby. 

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
17.01.2019

PRAHA: Národní muzeum se 28. října 2018 částečně otevřelo svým návštěvníkům po náročné rekonstrukci. Zájem o tuto opravenou dominantu Václavského náměstí byl od první chvíle obrovský. Do konce roku 2018 byl vstup zadrma.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
17.01.2019