neděle
16. června 2019
Svátek slaví: Zbyněk
Foto - archiv sdruženíUmění, které pomáhá

Autor článku: 
Markéta Vrabcová

Praha: Audabiac je neziskové občanské sdružení, které pomáhá dětem z dětských domovů prostřednictvím projektu „Uměním ke svobodě“ rozvinout vrozené vlohy a posílit vlastní sebedůvěru. O tom, co všechno se díky tomuto projektu mohou děti z dětských domovů naučit a jaké cíle má sdružení, jsem si povídala s jeho hlavní realizátorkou Anetou Markovou.

Můžete nám projekt „Uměním ke svobodě“ přiblížit?

Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů společně s umělci a vychovateli takové podmínky a prostředí, které je budou inspirovat, motivovat a umožní jim dát průchod vlastní tvůrčí fantazii. V současné době se o to snažíme prostřednictvím letních pobytů, včetně víkendových a odpoledních setkání, kdy se společně s umělci a dalšími dobrovolníky děti rozvíjejí nejen ve výtvarných a uměleckých technikách, ale také v komunikaci s druhými lidmi. Důležité je, aby děti měly možnost získat pozitivní zpětnou vazbu, která je velmi potřebná pro jejich vlastní sebehodnocení.

Kolikátý ročník projektu „Uměním ke svobodě“ se letos realizuje a kdo z našich současných českých umělců se do tohoto projektu zapojí?

První ročník letních pobytů proběhl v roce 2003 v jižní Francii. Od té doby se pravidelně každý rok pořádají letní pobyty, kde se děti setkávají s umělci při společné práci. Za dobu realizace projektu prošla sdružením celá řada umělců, z nichž někteří s námi spolupracují pravidelně. Můžu jmenovat například Jiřího Bělohlávka, Petra Nikla, Jitku Štenclovou, Zlatu Adamovskou, Radku Dubanskou, Miroslava Janka či Pavla Kříže.

Jakým způsobem získáváte finance na tento projekt?

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, hledáme především externí zdroje financování a další cesty, jak adekvátně zabezpečit všechny aktivity sdružení. V současné době se jedná zejména o finanční podporu od soukromých firem a nadací a materiální podporu ze strany jednotlivců či dalších organizací.

Které kulturní aktivity v rámci tohoto projektu děti provozují?

Je to opravdu široká paleta činností, kterým se děti mohou věnovat. V rámci letních pobytů nazýváme jednotlivé aktivity, na nichž se podílejí umělci „umělecké dílny“. Pro letošní rok můžu jmenovat například výtvarnou, hudební, keramickou, sportovní, taneční, fotografickou a video dílnu, či komplexnější aktivity v podobě redakční dílny. V uměleckých dílnách vznikají rozličné umělecké předměty, které s dětmi následně prezentujeme v rámci přidruženého projektu Mladí kurátoři. Projekt Mladí kurátoři přináší dětem možnost formou výstav zpřístupnit svá díla širší veřejnosti a současně se i podílet na organizaci a přípravě samotné výstavy, včetně vernisáže a doprovodných kulturních akcí.

Věnují se umělci, kteří s vámi spolupracují, dětem z dětských domovů soustavně i během školního roku?

To je velmi individuální. Někteří umělci s námi spolupracují soustavně po celý rok a jiní pouze v rámci letních pobytů. Je to dáno zejména jejich pracovní vytížeností.

Spolupracujete během těchto pobytů i s nějakými dobrovolníky?

Samozřejmě. Dobrovolníci jsou jednou z nejvýznamnějších součástí naší organizace. Bez podpory dobrovolníků bychom nebyli dostatečně schopni pracovat s tolika dětmi a v takovém rozsahu jako nyní.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

V současné době se zaměřujeme na cíle, které chceme realizovat do dvou let a následně na nich stavět. Zejména se jedná o adekvátní zajištění financování, které pomůže sdružení realizovat projekty spolehlivě i s výhledem do budoucnosti, dále o rozšíření týmu dobrovolníků, kteří budou aktivně zapojeni do dění organizace a zároveň o vytvoření podpory pro dobrovolníky a pracovníky v dětských domovech, což zahrnuje poskytnout jim takové zázemí, které jim bude pomáhat v řešení obtížných situací plynoucích z jejich náročné práce. V neposlední řadě nám jde o to, zajistit dětem takové podmínky, které jim usnadní odchod z dětského domova a jejich vstup do dospělého života.

Více info:
www.audabiac.cz

Mohlo by vás také zajímat...

BRNO: 1. 10. 2019 zahájí činnost nová česká platforma pro performativní umění sídlící v Brně s názvem Terén. Vzniká vedle renomovaných repertoárových divadel Husa na provázku a HaDivadlo jako třetí scéna brněnské městské organizace Centrum experimentálního divadla.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
13.06.2019

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Porota unikátního srovnávacího průzkumu Místo pro život 2019 udělila Královéhradeckému kraji první místo. Tento projekt vyhodnocuje životní podmínky v jednotlivých krajích a snaží se upozorňovat na nejlepší regiony České republiky. Kraj získal prvenství už loni.

Královéhradecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
12.06.2019

BROUMOV: Přes 420 tisíc korun se vybralo při tiché i veřejné aukci uměleckých předmětů a vín na Dobročinném večeru pro Broumovsko. Ten se konal v pátek 7. června v broumovském klášteře, za přítomnosti více než sta návštěvníků a hostů z celého regionu.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
12.06.2019

ČR: Posledním květnovým dnem se uzavřel 21. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem, dárci ho podpořili celkovou částkou ve výši 10 007 208,- Kč, která bude použita na podporu 31 ročních projektů a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem. Jejich seznam naleznete zde: http://bit.ly/2wAxDiz. Prvním červnem se tak odstartoval další, již dvaadvacátý ročník sbírky.

Celá ČR
Děti a mládež, Granty, Instituce a kulturní zařízení, Handicap
Co se děje
12.06.2019