středa
20. března 2019
Svátek slaví: Světlana
Foto - archiv sdruženíUmění, které pomáhá

Autor článku: 
Markéta Vrabcová

Praha: Audabiac je neziskové občanské sdružení, které pomáhá dětem z dětských domovů prostřednictvím projektu „Uměním ke svobodě“ rozvinout vrozené vlohy a posílit vlastní sebedůvěru. O tom, co všechno se díky tomuto projektu mohou děti z dětských domovů naučit a jaké cíle má sdružení, jsem si povídala s jeho hlavní realizátorkou Anetou Markovou.

Můžete nám projekt „Uměním ke svobodě“ přiblížit?

Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů společně s umělci a vychovateli takové podmínky a prostředí, které je budou inspirovat, motivovat a umožní jim dát průchod vlastní tvůrčí fantazii. V současné době se o to snažíme prostřednictvím letních pobytů, včetně víkendových a odpoledních setkání, kdy se společně s umělci a dalšími dobrovolníky děti rozvíjejí nejen ve výtvarných a uměleckých technikách, ale také v komunikaci s druhými lidmi. Důležité je, aby děti měly možnost získat pozitivní zpětnou vazbu, která je velmi potřebná pro jejich vlastní sebehodnocení.

Kolikátý ročník projektu „Uměním ke svobodě“ se letos realizuje a kdo z našich současných českých umělců se do tohoto projektu zapojí?

První ročník letních pobytů proběhl v roce 2003 v jižní Francii. Od té doby se pravidelně každý rok pořádají letní pobyty, kde se děti setkávají s umělci při společné práci. Za dobu realizace projektu prošla sdružením celá řada umělců, z nichž někteří s námi spolupracují pravidelně. Můžu jmenovat například Jiřího Bělohlávka, Petra Nikla, Jitku Štenclovou, Zlatu Adamovskou, Radku Dubanskou, Miroslava Janka či Pavla Kříže.

Jakým způsobem získáváte finance na tento projekt?

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, hledáme především externí zdroje financování a další cesty, jak adekvátně zabezpečit všechny aktivity sdružení. V současné době se jedná zejména o finanční podporu od soukromých firem a nadací a materiální podporu ze strany jednotlivců či dalších organizací.

Které kulturní aktivity v rámci tohoto projektu děti provozují?

Je to opravdu široká paleta činností, kterým se děti mohou věnovat. V rámci letních pobytů nazýváme jednotlivé aktivity, na nichž se podílejí umělci „umělecké dílny“. Pro letošní rok můžu jmenovat například výtvarnou, hudební, keramickou, sportovní, taneční, fotografickou a video dílnu, či komplexnější aktivity v podobě redakční dílny. V uměleckých dílnách vznikají rozličné umělecké předměty, které s dětmi následně prezentujeme v rámci přidruženého projektu Mladí kurátoři. Projekt Mladí kurátoři přináší dětem možnost formou výstav zpřístupnit svá díla širší veřejnosti a současně se i podílet na organizaci a přípravě samotné výstavy, včetně vernisáže a doprovodných kulturních akcí.

Věnují se umělci, kteří s vámi spolupracují, dětem z dětských domovů soustavně i během školního roku?

To je velmi individuální. Někteří umělci s námi spolupracují soustavně po celý rok a jiní pouze v rámci letních pobytů. Je to dáno zejména jejich pracovní vytížeností.

Spolupracujete během těchto pobytů i s nějakými dobrovolníky?

Samozřejmě. Dobrovolníci jsou jednou z nejvýznamnějších součástí naší organizace. Bez podpory dobrovolníků bychom nebyli dostatečně schopni pracovat s tolika dětmi a v takovém rozsahu jako nyní.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

V současné době se zaměřujeme na cíle, které chceme realizovat do dvou let a následně na nich stavět. Zejména se jedná o adekvátní zajištění financování, které pomůže sdružení realizovat projekty spolehlivě i s výhledem do budoucnosti, dále o rozšíření týmu dobrovolníků, kteří budou aktivně zapojeni do dění organizace a zároveň o vytvoření podpory pro dobrovolníky a pracovníky v dětských domovech, což zahrnuje poskytnout jim takové zázemí, které jim bude pomáhat v řešení obtížných situací plynoucích z jejich náročné práce. V neposlední řadě nám jde o to, zajistit dětem takové podmínky, které jim usnadní odchod z dětského domova a jejich vstup do dospělého života.

Více info:
www.audabiac.cz

Mohlo by vás také zajímat...

NEW YORK: Více než dvě stě let odcházeli krajané do Spojených států za lepší budoucností. Často s sebou přes oceán brali i památky na svoji vlast nebo na spolkovou činnost, jako je ochotnické divadlo apod. Tyto materiály dosud nebyly soustavně odborně zkoumány, ani digitalizovány, přesto že počet pamětníků neustále klesá... U příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČR se tým badatelů z pražského Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) pokusil o shromáždění a zdokumentování těchto dokladů, aby obohatil a doplnil Databázi českého amatérského divadla, dlouhodobého projektu, který realizuje. Kromě vlastního výzkumu byl v New Yorku, v Českém národním domě pořádán také malý festival českého amatérského divadla. Ochotníci tu vystoupili po dlouhých sedmdesáti letech. O své zkušenosti s pátráním po krajanské a sokolské minulosti a současnosti v New Yorku se s námi podělili Mgr. Jiří Němec a Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Památky, Vzdělávání, Menšiny a cizinci, Živé umění
Články a komentáře
20.03.2019

ČR: Nadcházející týdny se ponesou ve znamení oslav divadla. Světový den divadla připadá každoročně na 27. března a slaví se od roku 1962. V současné době se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla pro děti a mládež (20. března) a Světovým dnem loutkářství (21. března).

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Živé umění
Co se děje
19.03.2019

OSTRAVA: Z rozpočtu města je na kulturu určena částka 900,8 mil. korun. Jde o nejvyšší částku v historii Ostravy, která směřuje na podporu kultury. Částku ve výši 900,814 milionu korun tvoří náklady na provoz příspěvkových organizací a obchodních společností města v oblasti kultury, částka na investice a finanční podpory města (dotace, neinvestiční příspěvky a transfery). Na konkrétní investice je určeno více než 248 milionů, na dotace téměř 71 mil. korun.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Legislativa a ekonomika
Co se děje
19.03.2019

BRNO: Brno by se v roce 2028 mohlo stát Evropským hlavním městem kultury. Přestože o případné kandidatuře rozhodnou brněnští zastupitelé až ve druhé polovině roku, už nyní vznikají na odboru kultury pracovní pozice, které budou mít za úkol kompletní přípravu na boj o tento titul.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
19.03.2019