úterý
23. října 2018
Svátek slaví: Teodor
Desatero božích přikázání na fasádě vily
© Kopie obrázku z knihy T. CidlinaSkvost architektury v České Lípě je chrámem kultury

ČESKÁ LÍPA: V českých městech nemusí být vždy jen skvostem kostel či kulturní dům nebo radnice. Často překvapí svou nádherou i menší stavba, prostě soukromá vila. S jedním takovým klenotem seznamuje v konci minulého roku vydaná publikace českolipského muzikologa a historika Tomáše Cidliny Villa Hrdlička.

Autor článku: 
Milan Turek

Obsáhlost a podrobnost historie Villy, rozsáhlá četnost ilustrací svědčí o vytvoření dokonalého díla i o jeho duchovní kráse a síle. Čtenáře uvede do světa židovsko-křesťanských tradic již jen zdobným desaterem, připomínajícím desky Mojžíšovy, které židům přinesl z hory Sinaj při útěku z Egypta.

Rodinný dům nechal postavit Moritz Altschula pro svou manželku Carolinu na konci devatenáctého století.  Autor se však neomezuje jen na samotnou stavbu, jeho pojetí objektu rezonuje se současným názorem společnosti o národnostních menšinách. V České Lípě žili po staletí vedle sebe Češi, Němci i Židé a také Lužičtí Srbové.

Vzhledem k původním majitelům židovského původu, kteří nepřežili druhou světovou válku, zřejmě historik Vlastivědného muzea nastiňuje historii osudů židů a sudetoněmeckých obyvatel, samostatné oddíly pak věnuje rodině Altschulové a jejich domu. Čtenáře tak seznámí ve stručnosti s historií města a zvláště pak samotné vily až po současnost.

Majitelé pečovali o svůj dům až do roku 1939, kdy byli deportováni do koncentračních táborů a objekt zabavili Němci. Po druhé světové válce byla vila zkonfiskována a zařazena do majetku města. Od padesátých let až do roku 1989 sloužila jako objekt mládeže. Pro toto období shromáždil autor řadu informací nejen z archivu, ale i od pamětníků. Osud vily a především jednání komunistického režimu vůči židům, kteří se dožadovali navrácení majetku, ostře odsuzuje.

Českolipský podnikatel Aleš Hrdlička hledal pro svou firmu objekt poblíž centra. Na Děčínské ulici se mu nabízela sice zchátralá, ale nádherná budova. Jeho původní záměr přestavět ji, se však po důkladné úvaze výrazně změnil. Celou budovu zrestauroval a prostory využívá jednak pro svou firmu a jednak pro významná společenská setkání, přednášky, koncerty. 

V poslední kapitole hodnotí muzikolog a historik Tomáš Cidlina význam vily pro dnešní společenský život ve městě.

Vydání publikace je vynikajícím počinem.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), vyhlásila pro rok 2018 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové válkyʺ. Do kampaně je v této chvíli přihlášeno 85 projektů, na jejichž organizaci se podílí celkem 55 muzeí, galerií a dalších subjektů.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
23.10.2018

ČR: Festival nového divadla Malá inventura vypisuje otevřenou výzvu do programové sekce Tažní ptáci, která je určena projektům bez trvalého institucionálního zázemí. Přihlášky se přijmají do 31. 10. 2018, zaslané po 31. 10. 2018 nebudou akceptovány!

Celá ČR, Hl. m. Praha
Soutěže a festivaly
Co se děje
23.10.2018

ČR: Příležitost pro mladé umělce, nové umělecké skupiny a absolventy uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla nabízí Nová síť. Představte své projekty na festivalu Malá inventura v Praze a dále v regionech ČR!

Celá ČR
Soutěže a festivaly
Co se děje
23.10.2018

SUDSLAVA: Spolek Genius loci Sudslava z.s. během roku 2018 vytvořil novou multimediální prezentaci dochovaného souboru historických divadelních kulis k podpoře ojedinělé expozice sbírky vzešlé z činnosti ochotnických spolků v obci Sudslava. Ochotnické divadlo má v obci dlouhou tradici, činnost divadelních spolků se zde odvíjí od roku 1868. 

Pardubický kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
23.10.2018