neděle
17. února 2019
Svátek slaví: Miloslava
Desatero božích přikázání na fasádě vily
© Kopie obrázku z knihy T. CidlinaSkvost architektury v České Lípě je chrámem kultury

ČESKÁ LÍPA: V českých městech nemusí být vždy jen skvostem kostel či kulturní dům nebo radnice. Často překvapí svou nádherou i menší stavba, prostě soukromá vila. S jedním takovým klenotem seznamuje v konci minulého roku vydaná publikace českolipského muzikologa a historika Tomáše Cidliny Villa Hrdlička.

Autor článku: 
Milan Turek

Obsáhlost a podrobnost historie Villy, rozsáhlá četnost ilustrací svědčí o vytvoření dokonalého díla i o jeho duchovní kráse a síle. Čtenáře uvede do světa židovsko-křesťanských tradic již jen zdobným desaterem, připomínajícím desky Mojžíšovy, které židům přinesl z hory Sinaj při útěku z Egypta.

Rodinný dům nechal postavit Moritz Altschula pro svou manželku Carolinu na konci devatenáctého století.  Autor se však neomezuje jen na samotnou stavbu, jeho pojetí objektu rezonuje se současným názorem společnosti o národnostních menšinách. V České Lípě žili po staletí vedle sebe Češi, Němci i Židé a také Lužičtí Srbové.

Vzhledem k původním majitelům židovského původu, kteří nepřežili druhou světovou válku, zřejmě historik Vlastivědného muzea nastiňuje historii osudů židů a sudetoněmeckých obyvatel, samostatné oddíly pak věnuje rodině Altschulové a jejich domu. Čtenáře tak seznámí ve stručnosti s historií města a zvláště pak samotné vily až po současnost.

Majitelé pečovali o svůj dům až do roku 1939, kdy byli deportováni do koncentračních táborů a objekt zabavili Němci. Po druhé světové válce byla vila zkonfiskována a zařazena do majetku města. Od padesátých let až do roku 1989 sloužila jako objekt mládeže. Pro toto období shromáždil autor řadu informací nejen z archivu, ale i od pamětníků. Osud vily a především jednání komunistického režimu vůči židům, kteří se dožadovali navrácení majetku, ostře odsuzuje.

Českolipský podnikatel Aleš Hrdlička hledal pro svou firmu objekt poblíž centra. Na Děčínské ulici se mu nabízela sice zchátralá, ale nádherná budova. Jeho původní záměr přestavět ji, se však po důkladné úvaze výrazně změnil. Celou budovu zrestauroval a prostory využívá jednak pro svou firmu a jednak pro významná společenská setkání, přednášky, koncerty. 

V poslední kapitole hodnotí muzikolog a historik Tomáš Cidlina význam vily pro dnešní společenský život ve městě.

Vydání publikace je vynikajícím počinem.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Agentura DILIA jako každoročně udělí studentům Cenu Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad. Nominace zasílejte do 31. března 2019!

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.02.2019

OSTRAVA: Co mohou očekávat účastníci festivalu: nové kompozice psané pro festival, účast mladé generace i světoznámých skladatelů dneška, návraty k začátkům avantgardy a mimořádným skladbám posledních let, elektronická hudba i zvukové happeningy v nastudování špičkových sólistů a dirigentů, komorního orchestru Ostravská banda, symfonického orchestru ONO / Ostrava New Orchestra, smíšeného sboru Canticum Ostrava a zahraničních ansámblů z Kanady a Rakouska. 

Moravskoslezský kraj
Soutěže a festivaly
Co se děje
14.02.2019

JIHOMORAVSKÝ KRAJ: Kraj se stal absolutním vítězem VII. ročníku ankety Kraj mého srdce. Letos zvítězil hned v pěti kategoriích z deseti vyhlášených – Letní dovolená, Pěší turistika, Folklor a tradice, Cykloturistika a Výlety s dětmi.

Celá ČR, Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
14.02.2019

BRNO: Výstava Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě představuje fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody.

Jihomoravský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
14.02.2019